top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תוכן הבלוג -לפי נושאים.


תוכן

פרסומים אחרונים:

כריתת 771 עצים גדולים באלקנה-ללא רמז להיתר בניה. השיטה להתעלם מהחוק- הוטמעה גם ביהודה ושומרון

פקודת היערות -בחוק ההסדרים. ביטול החוק במסמכים המנחים את חוק ההסדרים

הודעה דחופה-וועדת שרים לחקיקה 11.7.21 הצעת חוק מבטלת סעיף 83ג(ג) הגנת עצים בוגרים בתשתיות ובניה

פניה דחופה נשלחה לח"כ יוראי להב הרצאנו, בנוגע להצעת חוק לתיקון פקודת היערות

העצים לא מוגנים עוד בחוק התכנון והבניה. הרגולטור אינו מכיר את החוק

חוסר אמינות ו/או הונאה במשרד ממשלתי (אגף פקיד יערות משרד החקלאות) 2.7.2021

ערר -נתיבי ישראל כביש 8510 -בוסתן הגליל- שדרת עצי ענק 24.6.2021

רישיונות כריתה עמק הזיתים ירושלים, האם העצים זכו להגנת החוק 16.6.2021

במשך שנתיים מאז התפטר ליברמן(סוחר העצים) ,בוטל כוחה של פקודת היערות, היום מוסרים לו את הסחורה. 13.6.2021

רישיונות כריתה לפני היתר בניה=ביטול הוראות החוק/חריגה מסמכות/ הגברת הכריתות 11.6.2021

כאן 11 ראיון-כריתה 280,000 עצים בשנת 2020, ההטעיה וביטול החוק ע"י הממונה 6.6.2021

רווחים מכריתת העצים-רווח ישיר לסוחרי העץ-רווח עקיף תשתיות, אנרגיה, ומי המעורבים (פוסט מתעדכן)

ביטול רישיונות כריתה-לפני היתר בניה במוסדות חינוך תל אביב- מאי 2021

מצגת -עקרונות הגנת עצים ויערות בישראל, החוק ונהליו


תוכן לפי נושאים

עררים - התנגדויות לכריתת עצים - בתוקף

ערר -נתיבי ישראל כביש 8510 -בוסתן הגליל- שדרת עצי ענק 24.6.2021

ערר-רישיונות כריתה עמק הזיתים ירושלים, האם העצים זכו להגנת החוק 16.6.2021

איום בטרור ההצתות- כריתת עצים נרחבת ביישוב אמירים 24.5.2021


פרק 1 : חשיבותם של העצים

חשיבותם של העצים

עצים כמפחיתי זיהום אויר בערים

העצים משאב עירוני, נדרשת הוראת שעה להגנתם

עץ הפילפלון הנדיב

מידע חשוב על הגנת העצים ,כריתה או גיזום


פרק 2 : חוק הגנת העצים בישראל, הגנה על הטבע

מצגת -עקרונות הגנת עצים ויערות בישראל, החוק ונהליו

הגנת עצים בוגרים בתהליכי התכנון

הגנת עצים בוגרים על פי החוק בישראל

שמירת הטבע בחמלה- הגנה על העצים והגנה על בעלי החיים-אחד הם

דרישה לשינוי מדיניות כריתת עצים, למניעת התאכזרות לבעלי חיים/ עמותת נח למען בעלי החיים


פרק 3: משרד החקלאות, פקיד יערות -ארז ברקאי/ שר החקלאות .

חוסר אמינות ו/או הונאה במשרד ממשלתי (אגף פקיד יערות משרד החקלאות) 2.7.2021

כאן 11 ראיון-כריתה 280,000 עצים בשנת 2020, ההטעיה וביטול החוק ע"י הממונה 6.6.2021

משרד החקלאות משקר לשקוף:"50,000 עצים נכרתים בשנה". 280,000 עצים בדוח 2020

סיכום רישיונות כריתה לשנת 2020

איתור רישיונות כריתה

המחדל הנוכחי בהגנת עצים בישראל. מכתבו של ישראל גלון. 25.5.21

הבעיה עם פקידי יערות עירוניים ישראל גלון

דוח עררים 2019 הטעיה שיטתית. הסתרת היקפי התנגדות הציבור -לכריתת עצים.

נוהל עבודת פקיד יערות חדש[ ארז ברקאי], הסתרת הנוהל מאנשי המקצוע במשרד החקלאות

נוהל עבודת פקיד יערות חדש מתאריך 6.1.2019 הוא נוהל חדש 7.2020

נוהל עבודת פקיד היערות החדש גרסה מס 1? הטעיה שיטתית

מכתב 3 . נוהל עבודת פקיד יערות חדש, מבטל את חוקי הגנת העצים

מכתב מס 1 נוהל עבודת פקיד יערות חדש

תשע תושבות ותינוקת דיון בערר -2795

פרק 4: אקליפטוסים

הגנה על האקליפטוסים במחנות צה"ל

אקליפטוס המקור - לא עץ פולש

מכתב לשר החקלאות, אקליפטוס המקור - לא עץ פולש , תתערב, עצור את הכריתות

רשות הטבע והגנים מרעילה את האקליפטוסים בשמורת נחל משושים

כביש 65 -לאחר כריתת האקליפטוסים, השתלטות פרקינסוניה ושיטה כחלחלה

עצומה 2016 . נגד כריתת אקליפטוסים- בוטנאים חוקרים ואקולוגים עתירי ידע וניסיון

מדריך האקליפטוסים הגדלים בישראל ד"ר רבס יהודה. 2008

הייעור הביטחוני בישראל: אקליפטוסים לאורך הכבישים ובמחנות צהל

האם יש קשר בין החברה להגנת הטבע לכריתת האקליפטוסים ? [ כן. קשר ישיר ]

מי מכר את האקליפטוסים במחנות צה"ל ?

האומנם ? עצי האקליפטוס פוגעים ב.?...בואו נדבר על המרד בהכחדה

העמותה לעידוד וקידום שמירת טבע במזרח התיכון [ דן פרי=העמותה, מוציא ספרי העצים הפולשים 2010 ו 2019]

גורם משמעותי בכריתת העצים הבוגרים : המגוון הביולוגי= עצים "פולשים" [חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים , משרד הגנ"ס]

פרק 5: נתיבי ישראל- כריתות עצים

נתיבי ישראל- כריתת השדרות ההיסטוריות כביש 8510. טו בשבט 2021- היה חוק ואיננו

נתיבי ישראל- ברווזים במטווח. בתחבולות תכרות עצים גדולים. נוף בהכחדה

נתיבי ישראל -חוקיי הגנת עצים בוגרים נמחקו בעזרת המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורט"ג. כריתת האקליפטוסים תחילה

כביש 65 -לאחר כריתת האקליפטוסים, השתלטות פרקינסוניה ושיטה כחלחלה

קובץ תמונות כביש 65 נתיבי ישראל דברת גולני -1600 אקליפטוסים ניכרתו

מכרז כריתת עצים 39 /19 כביש 65

נתיבי ישראל- איך מנדט לביצוע כביש הופך למנדט נרחב לכריתת עצים ?

חברה להגנת הטבע+ רשות הטבע והגנים+ משרד הגנ"ס הם היועצים לנתיבי ישראל לכרות את האקליפטוסים בצידי הדרכים.

פרק 6: נת"ע רכבת קלה + עיריית תל אביב יפו- כריתות עצים


משברים ורווחים, עיריית ת"א-יפו וישראל בשביל אופניים

משימת בילוש-היכן 118 עצים לכריתה? היכן התוכנית? הסוד של עיריית נת"ע ת"א- יפו

ערר נגד כריתת עצים למען שביל אופניים רוקח - עיריית תל אביב

סקר עצים אדום - המהפכה האמיתית בארלוזורוב

שכונת הדר יוסף , כריתת חורשה ועצי רחוב, ללא זכות לערר. 10.2019

לפעמים צריך להתחנן על העצים, לא ויתרנו על עצי הענק

תשע תושבות תל אביב ותינוקת ,דיון בערר 3-2795

כריתת עצים רחוב שיטרית

מכתב לרון חולדאי, העצים משאב עירוני נדרשת הוראת שעה להגנתם.

ערר רישיון כריתה 03-2887 , 44 עצים רחוב ארלוזורוב, מקטע: ויצמן עד אבן גבירול

העצים בפארק החורשות/ההסתדרות , בדצמבר 2019 הערר שלנו נידחה. שווה לנסות שוב

כריתת עצים תל אביב 2019, 2018

ראה גם פרק: תל אביב יפו נתע- מנהל תקין , פגיעתן של העמותות .

פרק 7: תמ"א 1 -מינהל תכנון ופגיעתו בהגנת העצים, בשמורות הטבע ובחוקי מדינת ישראל.

תמ"א 1 : פגיעה בחוק ובשמורות הטבע. פגיעה בערכי הטבע. שלב ב ' 2.2.2021

תמ"א 1- מינהל-התכנון ביטל את נהלי החוק להגנת העצים וסמכויות שר החקלאות

תמ"א 1 - פגיעה בשמורות הטבע, פגיעה בערכי הטבע התעלמות מחוקיי מדינת ישראל

תמ"א 1- מות פקודת היערות, נטיעת יערות אסורה, סגירת שמורות הטבע לציבור

גנבת שטחי טבע ויערות מהציבור. געגועים לקק"ל

[ תמ"א 1 קשורה קשר ישיר לכת המגוון הביולוגי בניצוחה של עמותה חל"ט, רט"ג , והמשרד להגנת הסביבה ]


פרק 8: החברה להגנת הטבע=המגוון הביולוגי=כריתות עצים

עץ מכנף נאה, פולש או לא פולש ? נכרת ...

נתיבי ישראל- כריתת השדרות ההיסטוריות כביש 8510

ברווזים במטווח. בתחבולות תכרות עצים גדולים. נוף בהכחדה

תמ"א 1 : פגיעה בחוק ובשמורות הטבע. פגיעה בערכי הטבע. שלב ב ' 2.2.2021

נתיבי ישראל -כריתת 1600 אקליפטוסים. מה עשיתם TEVABIZ ?

האם יש קשר בין החברה להגנת הטבע לכריתת האקליפטוסים ?

החברה להגנת הטבע - איסוף נתונים

ראה גם פרק -נתיבי ישראל -כריתות עצים [ המלצת חל"ט+ רט"ג + הגנ"ס}

[כריתת אלפי אקליפטוסים בעזרת החברה להגנת הטבע , רט"ג והמשרד להגנת הסביבה ]

המגוון הביולוגי=עצים "פולשים" גורם משמעותי בכריתת עצים בוגרים.

ראה פרקים : נתיבי ישראל, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים , אקליפטוסים.

פרק 9: רשות הטבע והגנים- כריתות עצים

כריתות עצים רשות הטבע והגנים 3

רשות הטבע והגנים מרעילה את האקליפטוסים בשמורת נחל משושים

ראה פרק : נתיבי ישראל , החברה להגנת הטבע , תמ"א 1 .

גורם משמעותי בכריתת העצים: אמנת המגוון הביולוגי= עצים "פולשים" [חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים , משרד הגנ"ס]


פרק 10: קק"ל

גנבת שטחי טבע ויערות מהציבור. געגועים לקק"ל

דבר , 3500 עובדים מועסקים ביעור . 4.10.1965

פרק 11:פגיעתן של העמותות :

ברווזים במטווח. בתחבולות תכרות עצים גדולים. נוף בהכחדה

מיטל להבי מסרבת להכניס תושבים למפגש בנושא שינוי המדיניות לתחבורה וחניה בעיר תל אביב יפו.

אין אדם. אין טבע. ואין דין. קול העמותות ולא קול התושבים, השיטה של חולדאי ולהבי

ישראל בשביל אופניים

העמותה לשמירת הטבע במזרח התיכון.

החברה להגנת הטבע - אגף המגוון הביולוגי

ראה גם פרקים : תל אביב יפו, נתע - מנהל תקין ? , נתיבי ישראל, החברה להגנת הטבע


פרק 12: תל אביב יפו , נת"ע- מינהל תקין ?

עמותות "מחליפות" את התושבים:

משברים ורווחים, עיריית ת"א-יפו וישראל בשביל אופניים

מתכננים תחבורה או מתכננים פקק ? עיריית נת"ע תל אביב יפו.

קואליציית ארגוני תחבורה בר קיימא :עיריית ת"א יפו בשת"פ עם עמותות. תכנון נגד רצון התושבים

מיטל להבי מסרבת להכניס תושבים למפגש בנושא שינוי המדיניות לתחבורה וחניה בעיר תל אביב יפו.

אין אדם. אין טבע. ואין דין. קול העמותות ולא קול התושבים, השיטה של חולדאי ולהבי

מיטל להבי- סגירת 13 "מדרחובים " בתמיכת העמותות וללא שיתוף ציבור

עיריית תל אביב בשת"פ עם עמותות, במקום דיון ושיתוף עם תושבי יפו

נתע ועסקת הדולפינריום:

נת"ע רכבת קלה ושטח עסקת הדולפינריום פרק 1

נת"ע, אלכס ויזניצר וחבורתו, רון חולדאי וחבורתו ועסקת הדולפינריום פרק 2

מי בנת"ע 4-8.2015 מעורב בשטח הדולפינריום? פרק 3

למה הורחקה סגנית ראש העיר ציפי ברנד ממגרש המשחקים של חבורת חולדאי.


פרק 13:ערערים

החלטות על עררים


פרק 14:קיימות מקומית

למה הפסקתי לכבות את האורות

משברים ורווחים, עיריית ת"א-יפו וישראל בשביל אופניים

מתכננים תחבורה או מתכננים פקק ? עיריית נת"ע תל אביב יפו.


פרק 15: מצגות

מצגת -עקרונות הגנת עצים ויערות בישראל, החוק ונהליו

עצים בשואה , טניה דדון צור

חוק הגנת העצים

סדנת עררים


כתובת הבלוג:

https://www.osibenjamin.com/

הרשמה לעדכונים/ קבלת עזרה להגן על העצים / מייל :

IsraelTreesDefence@gmail.com

תאריך עדכון אחרון : 2.6.2021


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page