top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

החברה להגנת הטבע - איסוף נתונים

קובץ בתהליך .


החברה להגנת הטבע מספר עמותה : 580017499 תאריך הקמה : 1083

מטרת העמותה במקור : לקחת חלק בכל פעולה הדרושה בכדי לשמור על ערכי הטבע והנוף של ארץ ישראל, ולטפח את הזיקה לארץ ישראל אהבתה והכרתה.

עיסוק עיקרי - קהילה וחברה . תת תחום עיסוק : איכות הסביבה. [ מקור דוח מילולי 2018 ]

המקורות הכספיים 2018 : מחזור שנתי 136,000,000 ש"ח

מקורות כספיים: דמי חבר : 7,700,000 ש"ח [ 34,500 חברים]

תמיכות וכספי ממשלה : 45,000,000 [ בתמונות למטה- כספים שהועברו על ידי משרדי ממשלה ]

מקורות אחרים[ ?] : 82,000,000 [ גורמים זרים / קרנות , לא ברור מקורות ]

עובדים בשכר 1092 . מתנדבים: 480.מנכל: איריס האן , סמנכ"ל : ניר פפאי

אלון רוטשילד אחראי המגוון הביולוגי .

מקדמים שטחים פתוחים ועשבים ומדבור- יוצאים נגד חלטת הממשלה בתמ"א 22 .

עדות במסמך למעורבות פוליטית ,מנסים להעיף את קק" ל וממליצים שרט"ג ינהלו את היערות .יוזמים הפסקת הקשר בין קק"ל למדינה.


בהקשר של עצים ויער . מקדמים את המטרות :

קידום כריתת עצים

החברה להגנת הטבע מקבלת תשלום על הטמעת " מינים פולשים "


מדבור

הפסקת ייעור ונטיעות, תיעדוף למעט עצים, נמוכים, בצימוח איטי, עשביה שטחי בתא [ ראה תמונה מס 1]

קידום כריתת אקליפטוסים,-בעזרת מיזם טבע ביז, ומיזם "נגד פולשים"

משמעות הפעולה נגד חלק מהעצים "פולשים" :ביטול מפעל איקלום העצים והנטיעות שבוצעו בארץ-העמותה נגד צמחים זרים/ מהגרים.


תרומה לריסוס גם בחומרים כימים [במסמכי ההנחיות של טבע ביז - ספר הצמחים הפולשים.- חמציץ]

השתתפות במסמכי הנחיות לכריתת "עצים פולשים "

איריס האן המנכ"לית בצוות המחקר : 2018 נתיבי ישראל -מסמכי נתיבי ישראל מינים פולשים הנחיות לכריתה/ ריסוס ועוד

עצים לכריתה בהנחיות : כל הרשימה בספר הצמחים הפולשים

מיזם טבעBIZ בהובלת החברה להגנת הטבע : הנחיות לנקות את זכות הדרך מפולשים [ כריתת אקליפטוסים]
2016 אלון רוטשילד החברה להגנת הטבע : במסמך הנחיות למקורות הכולל הגדרת צמחים פולשים: פיקוסי השדרות, פיקוס בנגלי , פיקוס קדוש "מסמך זה מפרט הנחיות למניעת חדירה והתבססות של צמחים פולשים במסגרת הקמה ופיתוח של קווים ומתקני מים של חברת מקורות. ההנחיות הן פרי שיתוף פעולה בין מקורות, החברה להגנת הטבע, ורשות הטבע והגנים, ומסכמות תהליך עבודה של שנתיים[ 2014-2016] ההנחיות מהוות קוד מוסכם, ומוצעות למוסדות התכנון בבואם להנחות על עריכת נספח נופי סביבתי / תסקיר השפעה על הסביבה במתקן מים - לנושא הצמחים הפולשים." מהמסמך


למרות העיסוק הנרחב בצמחים פולשים , צמצום הייעור ומעורבות בכריתת עצים , מפרסמת העמותה שהיא פועלת למען נחלים, ניקוי הים , מסדרונות אקולוגים , טיילות ..


פגיעתה של החברה להגנת הטבע בנופי הארץ גדולה מאוד,

הנ"ל חברה קבועה בוועדות התכנון- כנציגת האירגוניים הסביבתיים. אך לאור מסמכי המדיניות המדבריים שלה, בעד עשבים ונגד אקליפטוסים - יאושרו בקלות כל תוכניות בהם כריתת העצים הגדולים.

עמותה זו לא תתנגד לכבישים שגורמים לכריתת אקליפטוסים ,כיוון שבכך היא מאמינה - לכן מובילה את מיזם טבע ביז .


מזימי החברה להגנת הטבע :

מיזם TEVABIZ בהובלת החברה להגנת הטבע

כריתת האקליפטוסים העצומה לאורך כל הכבישים , חישוף כבישים ריסוסים גם בחומרים כימיים לאורך קילומטרים

מסמך מדיניות נגד נטיעות וייעור. כתב אלון רוטשילד

השפעה קריטית דחיקת רגלי קק"ל מניהול היערות והנטיעות

תיעדוף לצימוח איטי ונמוך מאוד- חישוף קרקע , חישוף המדינה , פגיעה בחוסן המדינה להתמודדות עם משבר האקלים.

[משפיע על תמא 1 . ועל העברת קרקעות לרט"ג ודחיקת רגלי קק"ל. ]

המגוון הביולוגי -למען כל מין נכחד הנמדד רק בגובה הקרקע מונעים נטיעת עצים.

ההנחיות השתלטו על תמא 1 - ביטול יערות, ריבוי שמורות טבע " שטח מוגן להגנת המגוון הביולוגי" איסור כניסת אנשים.

השפעת על תמ"א 1 -ביטול שמוות הנוף-= כריתת האקליפטוסים.


ביטול תמא 22 יער וייעור- דוחות בקרה על יישום התמ"א נועדו לעקוב אחר נטיעות שמבצעת קק"ל על פי התוכניות

אלון רוטשילד משתתף בישיבות הבקרה, - מונע נטיעות מתערב בתוכניות מקצועיות של יערנים ומצליח לבטלם.

נראה שמבקש לצמצם פעילותה של קק"ל בכל דרך . לצמצם נטיעות וייעור.

שנת 2012 -

דוח מינים פולשים במימון קרן ברכה כתב: אלון רוטשילד

געגועים לנחל - ניר פפאי
בתמונה :, הגנה על שטחי הבתה

השפעה על נוף הארץ "הגנת" שטחים לא נטועים דוגמא בתמונה - נגד ייעור נגד נטיעות


בתמונה למטה : הסתרה כשיטה : אף מילה בכותרות על כריתת אקליפטוסים ואפילו לא על " מלחמה בפולשים" = כריתת אקליפטוסים.


---------------------------------------------------------------------

המגוון הביולגי בהובלת החברה להגנת הטבע

תוצאות האידיאולוגיה הקיצונית של המגוון הביולוגי : הרחקת הציבור משמורות הטבע :

מתוך מסמכי הנחיות תמא 1 :תורת המגוון הביולוגי במקום פקודת היערות.

התוצאה תמונה למטה: : שמורות הטבע לא נועדו לאזרחי המדינה - כי אם לשימור המגוון הביולוגי , בתמונה הבאה : הפעולות והשימושים בשמורות הטבע יוגבלו לשטח מצומצם ככל שניתן.

החברה להגנת הטבע -ניהול שטחי הטבע שיסגרו לציבור , נגד האזרחים-הרחקת האנשים מהטבע.מטרות העמותה במקור:

נתונים כספיים : 2018 - הכנסות " אחרות" - עמותה מקבלת כספים מגורמים זרים קרנות וכ .

בתמונה: בעלי תפקידים בחברה להגנת הטבע פולים במקביל באירגוניים נוספים

צפוף לדוגמא ... [בעד הגבלת ילודה]


コメント


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page