top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ברווזים במטווח. בתחבולות תכרות עצים גדולים. נוף בהכחדהאיך אנחנו אוהבים את גוגל... נכון ?

גם אויבנו אוהבים את גוגל. במרחב הלווייני הקרוב-כבישי ישראל נחשפים-אנו כברווזים במטווח

האיראנים וחיזבאללה לא היו ב8200 אבל גם הם עובדים בגוגל, וויז ואחרים. שואבים מידע =כוח.

צה"ל החכם, נטע עבורנו "ייעור בטחוני" אקליפטוסים לצידי הדרכים.

האקליפטוסים הגדולים מייצרים מיסוך קל מעל הכבישים, להגנת הישראלים. אפשר להשתמש בוויז וגוגל, וגם לשמור על מידת בטחון.

ראו בתמונה איך נשמרת מידת הסתרה. פחות קל לעקוב אחרי קצין בכיר, התכנסות חיילים. טנקים. ותנועת אזרחים.

העורף הוא חזית. התקפות מתחילות בהפגזת העורף. ועד אז שואבים מידע, עוקבים .

ייעור בטחוני, לאורך הכבישים במחנות וחורשות התכנסות. מתועד כחלק מאסטרטגיית ההגנה הצהלית שנים ארוכות 1

באורח פלא הייעור עובד עבורנו עד עכשיו. מיגון אקלימי ובטחוני.

לא עוד. זה נגמר . העצים לאורך הכבישים נכרתים - ולא למען פיתוח .


גורמים במדינה[ גם כספים זרים] עוסקים באינטנסיביות ב"הכשרת" חישוף הכבישים.

השם הנכון חישוף ביטחוני. ההפך הגמור מייעור ביטחוני

הפכנו למטרה. ניתנים לצפיה ומעקב, ברווזים במטווח.

עקירת האקליפטוסים הגדולים לצד הכבישים. משרתת היטב כמה אויבים.

הייעור הבטחוני -היה השקעה משמעותית של הדורות הקודמים,

כעת נכרת למען אינטרסים זרים.


אנשי המגוון הביולוגי מובילים את כריתות האקליפטוסים וחישוף כבישים.

לאחרונה: כביש 65 דוברת גולני נתיבי ישראל. מע"צ . 2718 עצים בהם 1600 אקליפטוסים- כריתה 2


נסיעת פרידה:

בתמונות בהמשך, כביש 65 אקליפטוסים נכרתים כעת, על ידי נתיבי ישראל ,למרות מרחק רב מהכביש.

הרחבת הכריתה-דרישת אנשי המגוון הביולוגי - טבע ביז

עבודה בכביש- לא הסיבה לכריתה, שטחים פתוחים סביב , עצי ענק רחוקים ..


Tevabiz - המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים ואגף המגוון הביולוגי החברה להגנת הטבע.

הנחיות לכרות את העצים פולשים לצידי הכבישים. 3 6


האם ידוע לנו באיזה מינים נכחדים מהמגוון הביולוגי פוגעים האקליפטוסים ?

האם היתה החלטת ממשלה שזחל ניכחד בנחל חשוב יותר מהעצים הענקיים? נוף נכחד כביש 65

חשוב לזכור:

העצים בישראל מוגנים מכוח החוק.

ממשלות ישראל, ימין ושמאל, חיזקו את החוק כל כמה שנים,. 4

נקבעו נהלים: לפני הכל סקר עצים - ערך העץ לפני תכנון.

ערכו הרב של אקליפטוס המקור נובע: מגודלו, בריאותו, השפעתו המיטיבה על הסביבה, היותו חלק מפוליגון .


אנשי המגוון הביולוגי הוריד את "ערכו" של אקליפטוס המקור, לטענתם העץ פולש .

מעל 100 שנה היה העץ מיטיב לאדם ולסביבה -מין מוגן.התחלת כריתה בית קשת- כדורי

הרווחים מכריתת האקליפטוסים הגדולים -

חומר הגלם איכותי, חזק, קורות ארוכות וישרות, מתחרה במוצרי יבוא לגמר ובניה .

מימוש חוזים מוקדמים לכריתת עצים, המימוש הכרחי. רווחים רבים כבר הופקו.

ניפוח תקציב הרחבת שטח עבודת התשתיות. שאיבת כספי מדינה. הוזלת כ"א-חיסכון עלות בעלי מקצוע

בטחוני חישוף בטחוני. יעד להתקפה, מעקב החלשת ישראל בהתמודדות אקלימית.

חישוף לווייני יעדים כלכליים, טכנולוגים.

פוליטי אידיאולוגי החלשת ישראל, הורדת קרנה ויוקרתה, לצורך מיזוג מזרח תיכון חדש.

אנשי המגוון הביולוגי הובילו את כל המהלכים למען כריתת העצים .

בעזרת השיטה של המגוון הביולוגי חובה להתעלם מחוק הגנת עצים בוגרים בשלב התכנון.


על פי דיני הגנת עצים בוגרים:

נתיבי ישראל תצמצם כריתות עצים, הגנת העצים הבוגרים יהיו חלק משיקולי התכנון.

אבל,

על פי החוק של אנשי המגוון הביולוגי בישראל:

נתיבי ישראל תעבוד לפי הנחיית מגוון ביולוגי ולכן:

תרחיב את כריתת האקליפטוסים מעבר לנתיבי הכביש ככל שניתן

למען המגוון הביולוגי יש לכרות את האקליפטוסים הגדולים

התכנון לא ישקול הגנה על האקליפטוסים כחוק.

המגוון הביולוגי- Tevabiz :

כריתת אקליפטוסים=הגנה על הסביבה.

מדיניות מגוון ביולוגי : אין לנו צורך בעצים זרים.

המדיניות של : המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע

הפסקת הייעור, הגברת שיטחי העשבים והמדבור, כריתת עצים בני עשרות שנים, צמחיה נמוכה בצימוח איטי בלבד.

הכחדת עצי ענק למען "הצלת המגוון הביולוגי" מיני פריטים ללא מחקרים כמותיים אקדמיים כנדרש


המהות הנסתרת -הורדת ערך העצים והגברת הלגיטימיות לכריתתם 5

תחת כסות סביבתית יפעלו החברה להגנת הטבע כלוביזים לכל דבר בוועדות ואצל מקבלי ההחלטות

אך בהסתרת האמת לא נאמר לציבור : TEVABIZ , מנים פולשים, המגוון הביולוגי יכרות מאות אלפי אקליפטוסים,

פיקוסים, ועצים נפלאים בני עשרות שנים.

לא נאמר לוועדות ומקבלי ההחלטות : המדיניות הנ"ל עוקפת את חוק הגנת העצים הבוגרים

המטרה שהשקעת הדורות הקודמים תחלש, נוף ירוק לדורות הבאים לא יתפתח.

לעומתם יוגברו שטחי טרשים, עשבים, כורכר, מדבר ובוסתנים. ישראל תחלש בהתמודדות עם משבר האקלים.

צוו היערות הגן על האקליפטוסים - 20 שנה.

ממשלות ישראל, ללא הבדל ימין או שמאל פעלו לחיזוק הגנת העצים והיערות והכרה בערכם לסביבה, לאדם ולדורות הבאים


1995 תמא 22-יער וייעור. מופו והוגדרו 16 מיליון דונם לשטחי יער קיימים ולפיתוח כולל מגוון ארץ ישראלי.

פקודת היערות 1926,-חוק הגנת עצים וניהול שטחי היערות. מנהלת את שטחי תמ"א 22 . 6

2008 התיקון לחוק התכנון והבניה מס' 89 להגנת עצים בוגרים., הוקם אגף פקידי היערות, פותחו נהלים, חינוך והטמעה עד 2016.

2014 כלים כלכליים -ערך חליפי בכוחו להגן על מלאי העצים.

2017 פקיד יערות ממשלתי חדש.

2017 צו היערות להגנת העצים לא חודש הטענה: כל העצים מוגנים על פי חוק.

באותה עת -גורמים במשרד להגנת הסביבה עומלים על הורדת ערך העצים והחרגתו כמזיק לסביבה. וכן על ביטול צוו היערות

המשרד להגנת הסביבה קובע: אקליפטוס המקור-מין פולש

ההגדרה לא נעשתה על ידי הגופים המקצועיים: שה"מ הנדסת הצומח, מכון וולקני, מכון וויצמן, קק"ל.


הגדרת העץ כפולש- רק על ידי היועץ של המשרד להגנת הסביבה. בסדרת פרסומים

,ספר: הצמחים הפולשים בישראל 2010 7.

עמוד 12-13 : אקליפטוס המקור עץ פולש, דרגת פלישה 3 מתוך 4 . 7.א

המוציא לאור של הספר הנ"ל :

העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח התיכון. 8

הקמת עמותה- 1996 ע"י דן פרי-מנכ"ל שמורות הטבע לשעבר.

בדוח ביקורת ב2002 נראה שקיימת בעיה בהרכב המשפחתי של העמותה

תיק מסמכי העמותה: ללא דוחות כספיים מ 2003 והילך , כולל לא ב2010 - בשנת הוצאת הספר.

2002 פרוטוקול- תחילת קשר עם רט"ג.


המשרד להגנת הסביבה ונציגיו מאמצים את הספר כתורה מסיניי.

אך הכריתות המאסיביות התחילו רק עם החלפת שר חקלאות 2015,

ויתגברו מחוץ לשמורות עם החלפת פקיד יערות 2017


אורי אריאל ידוע באמירתו: "מה אתם עושים עניין מעצים, מספיק לשמור 100 והשאר לכרות.."


אנשי המקצוע בארץ היו מזועזעים מכריתת אלפי אקליפטוסים על ידי רשות הטבע והגנים,

קמה קול צעקה, פורסמה עצומה בכירי האקולוגים והחוקרים

נכתבו מאמרים ותסקירים 9 , 12, 13, 14, 15

אנשי המקצוע אחידים בדעתם: אקליפטוס המקור אינו עץ פולש.

נכתבה ביקורת על המחקר וביסוס המידע אותו אימץ בחום המשרד להגנת הסביבה


את המשרד להגנת הסביבה לא מעניין כלום. כורתים אקליפטוסים. נקודה. [ קובץ ]


תמונה מתוך סקר העצים כביש 65 - שדרות אקליפטוסים לכריתה

הגדרת עץ פולש :

א. מתרבה ללא נטיעה, מפיץ זרעים היוצרים מושבות מרוחקות ללא נטיעת האדם. .

ב. עץ פולש שגם פוגע במינים מקומיים ומזיק להם.


ספר הצמחים הפולשים בישראל 2010

אקליפטוס המקור:

"אופן ההשפעה על המינים המקומיים: ההשפעות של אקליפטוס המקור על המינים המקומיים טרם נחקרו , אולם ניתן להניח ש... "

חלק ב עמוד 13

---------

אחרים חקרו. :

ד"ר עודד כהן ,מסיים מחקר מקצועי, התוצאה: אקליפטוס המקור אינו עץ פולש , לא מקים מושבות מרוחקות מזרעים ללא נטיעה , הזרעים נובטים רק בצמוד לגזע האם.

ד"ר ניר הר - השפעת האקליפטוס על מינים מקומיים, אוגוסט 2020,

אקליפטוס המקור אינו פוגע במינים מקומיים , ההפך, נמצאו בתחום המחקר מינים אדומים ונדירים, מגוון של מינים

באותה עת:

אנשי המגוון הביולוגי- רט"ג ,ממשיכים לכרות אלפי אקליפטוסים בטענה שהעץ פולש.

למשרד להגנת הסביבה-רשות הטבע והגנים יש מסמך מדיניות:

אקליפטוס המקור עץ זר ופולש, והסבר למה חשוב לכרות את העץ .

לטענת משרד החקלאות: אישור ל רט"ג - רק בתוך שמורות הטבע

האומנם?

כביש 65 נכרת בגלל שיתוף פעולה של נתיבי ישראל עם רט"ג

רשות הטבע והגנים מחילה את המדיניות שלה בכל הארץ ולא רק בשמורות הטבע

המיזם Tevabiz -משרד להגנת הסביבה מיישם את מדיניות של רט"ג בכל הארץ .

החברה להגנת הטבע עמותה הנהנית מאמון הציבור ומוניטין, מקבלת תשלום להטמיע את מינים פולשים

[ללא פרסום התוצאות ההרסניות של הכריתה האינסופית ללא צורך.]

נתיבי ישראל במיזם-לכבודה נכתבו הנחיות מיוחדת. התוצאה: הכחדת הנוף כביש 65

אקליפטוס המקור -לא עץ פולש. מניעים זרים מובילים את כריתת העצים

החברה להגנת הטבע- משתתפת קבועה בוועדות התכנון ,מיזם Tevabiz מבהיר לנו: העמותה הנ"ל לא תעצור תוכנית בה ניכרתים עצי ענק לא תפעל לפי חוקי המשלה להגנת העצים, כי אם לפי המדיניות הצרה של המשרד להגנת הסביבה.

העמותה מתפרנסת מתרומות תמיכות וכספי ממשלה, מחזור בשנת 2018 -136,000,000

40,000,000 תמיכות וממשלה 82,000,000 ממקורות כלשהם. תקציבי עתק שמוסדות רווחה וחינוך היו משוועים להן

חלקו של משרד החקלאות בהגנת האקליפטוסים נפקד מאז 2017 עת התחלף פקיד היערות הממשלתי.

רשות הטבע והגנים- נהנית מנוהל חדש מאז 2017: מותר לכרות עצים בגלל הגדרה כפולשים.


נתיבי ישראל כביש 65 :

סיבת הכריתה האמיתית: אקליפטוס המקור עץ פולש, יש לכרות את העצים ליד הכבישים .

השקר ברישיונות כריתה: העצים ניכרתים למען ביצוע כביש. [

אילו לא סומנו העצים כפולשים הראויים לכריתה- היה המתכנן נאלץ להתחשב בעצים בעלי ערכיות גבוהה בזמן התכנון. ]

כישלון של מתכנני נתיבי ישראל.


משרד החקלאות טוען: נתיבי ישראל מרחיבה את הכביש [ ללא מענה על חוק הגנת העצים שנועד להגן על העצים ].

מדוע המשרד להגנת הסביבה לא מתגאה בתוצאות פעולתו ההרואית? להכחדת העצים המסוכנים במדינה ?


בעמל רב לאורך שנים שוקדים אנשי מגוון ביולוגי בישראל- להגיע לתוצאת ההכחדה כמו בכביש 65 . למען חורבן האקלים בישראל.

לאור כל הממצאים:

הכחדת הנוף בכביש 65 - לא בוצעה בכדי להרחיב את הכביש

הדרך רחבה דיה, העצים רחוקים מהכביש

אפשר לצמצמם את הכריתות משמעותית.


כריתת האקליפטוסים בוצעה בכוונה מלאה. לא כאילוץ


גורמים במשרד להגנת הסביבה הכשירו כריתת אקליפטוסים נרחבת ללא צורך,

בכך הם גורמים לחישוף הכבישים והחלשת החוסן הבטחוני.

להחלשת חוסנה של מדינת ישראל בהתמודדות עם משבר האקלים .

אקליפטוס המקור אינו עץ פולש ערכו לא יסולא בפז והכחדתו היא פגיעה בחוק ובכוונות הממשלה.

הנופים מהם נפרדנו כאן הם רק ההתחלה - זה לא פאתוס - זו מציאות.

המשרד להגנת הסביבה היקים מנגנון ושיטה


לכן -הכרחי לבטל מיידית - הגדרת אקליפטוס המקור כעץ פולש.

וביטול התוכניות שאישר בקלילות פקיד היערות.

[ראוי לדעת מדוע הוא פועל כשותף בכיר המשרד להגנת הסביבה]


א. למשרד להגנת הסביבה - אין סמכות בנושא העצים . ולכן המשרד להגנת הסביבה חרג מסמכותו

ב. המשרד להגנת הסביבה ונציגיו מסתירים מהציבור את תוצאות מאבק במינים הפולשים-הכחדת האקליפטוסים והנופים לאורך הכבישים , ובאזורים רבים נוספים. חישוף המדינה. נוף נכחד כביש 65

קצה הקרחון:

המשרד להגנת הסביבה משתלט ומרחיב כעת את "הייעוץ הסביבתי המקדים" דרך TEVABIZ : ועדות, תחבורה, עסקים ועוד.

זאת ללא אזכור חוק הגנת עצים בוגרים

ומתוך תפיסות שאינן מכירות בערכי העצים לסביבה ולאקלים ולאדם. זרות לממשלה ולחוק.

תוך הישענות על עמותות-כספים זרים. ולא על ידע מיקצועי הקיים במשרדי הממשלה ומוסדותיה.

במקום חוק הגנת העצים- הערך העליון: מינים פולשים, מרד בהכחדה, מגוון המינים


אין חוק למינים פולשים ! יש חוק להגנת עצים בוגרים

אין חוק למרד בהכחדה! יש חוק להגנת עצים בוגרים

המשרד להגנת הסביבה מוחק את החוק ומוחק את משרד החקלאות. זו העובדה.

תפקידו של שר החקלאות :

להגן על החוק ולהציבו כערך עליון לפני אידיאולוגיית אינטרסים של עמותות וקרנות. להגן על הציבור

הערות

2. מכרז 39/19 כריתת עצים עקירת שורשים ועקירת גדמים, פורסם 5.2019 נתיבי ישראל .

2718 עצים לכריתה, לא סופי, הקבלן ישלם לנתיבי ישראל. פורסמו 3 סקרי עצים.

5. מדגם: ממסמכי מדיניות של החברה להגנת הטבע. נגד עצים, נגד ייעור.

5.א הפסקת פעולות ייעור במערכות אקולוגיות טבעיות ושמירת הנוף הטבעי של ארץ ישראל. אלון רוטשילד, החברה להגנת הטבע 2018

5. ב . המגוון הביולוגי של הבתא והשטחים העשבוניים , ניר בלאנק . החברה להגנת הטבע

5.ג . המינים הפולשים בישראל

7. ד"ר דופור דרור ז'אן מארק הצמחים הפולשים בישראל 2010 העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח התיכון.

17 בקישור זה : מכרז 39/19 סקר עצים כ.65 צפוני צבי פרידמן

18 בקישור זה: מכרז 39/19 סקר עצים מרכזי וגשל יורם

19 בקישור זה : מכרז 39/19 סקר עצים כ.65 דרומי צבי פרידמן


דוגמאות : המשרד להגנת הסביבה , החברה להגנת הטבע, נתיבי ישראל


בתמונה: הנחיות TEVABIZ- המשרד להגנת הסביבה לנתיבי ישראל, כריתת האקליפטוסים =פולשים בצידי הכביש. בשטח נרחב לא בכביש.

אקליפטוסים לכריתה, ע"פ הנחיות TEVABIZ כביש 65 ,פוליגון 13 -ספח סקר העצים מכרז 39/19 כריתת עצים ,נתיבי ישראל דוברת גולני

תוצאות: סופו של נוף תודות למשרד להגנת הסביבה- כריתה מיותרת. כביש 65 דוברת גולני

--------------------------------------------------------------------------

הגדרת עץ פולש :

--------------------------------


המשרד להגנת הסביבה מציג את TEVABIZ באתר החברה להגנת הטבע .

ההנחיה למיגור פולשים = כריתת אקליפטוסים נעשית בשיתוף עם אינטרסים כלכליים

------------------------------------

החברה להגנת הטבע: ייעור בשטחים טיבעיים בישראל - בעיה סביבתית [ מיפוי ישראל, שטחים טיבעיים- כל מדינת ישראל תמונה הבאה


-----------------------------------

מיפוי ישראל, GOVMAP, מפת שטחים טיבעיים = כל מדינת ישראל . שכבת שטחים טיבעיים מעודכנת ע"י המשרד להגנת הסביבה

החברה להגנת הטבע , אלון רוטשילד 2018 . [ מקור


----------------------------

שטחים רגישים= כל הארץ שיכבה בניהול המשרד להגנת הסביבה

כסף - החברה להגנת הטבע

---------------------------------------------------------


עצומה פורסמה ע"י אקולוגים ובוטניקאים בכירים להלן : [המשרד להגנת הסביבה ממשיך בפעולותיו ]
---------------------

נתיבי ישראל [ אחריות תאגידית] - מקפידה על הסתרת שיתוף הפעולה.

מתוך אתר נתיבי ישראל- יש סיבה להסתרת השותפים נתיבי ישראל מסתירה את TEVABIZ החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה.

---------------------------------

אחריות תאגידית - נתיבי ישראל התגאתה בימים האחרונים בתו ירוק : GREENROADS.

בזכות יישום הנחיות של המשרד להגנת הסביבה + החברה להגנת הטבע. כריתת אקליפטוסים "למען הסביבה".

פגיעה בחוסנה האקלימי והביטחוני של המדינה. ובהפרת חוק הגנת העצים הבוגרים. נתיבי ישראל והמשרד להגנת הסביבה-שותפים.


העצים בתמונה למטה-ניכרתו לאחרונה - בזכות ההנחיות של החברה להגנת הטבע = המשרד להגנת הסביבה לנתיבי ישראל .

-----------------------------------

מכרז 39/19 כריתת עצים כביש 65 דוברת- גולני. יש 3 סקרי עצים , להלן מפרט ל 1/3 מהכריתות [ כדורי - צומת גולני ]

מכרז 39/19 - סה"כ עצים לכריתה כביש 65 דוברת -גולני בהנחיית TEVABIZ המשרד להגנת הסביבה לכרות את העצים הפולשים ליד הכביש.

בידיעת ובחתימת ארז ברקאי פקיד יערות ראשי.

------------------------------

נתיבי ישראל - תכנון סביבתי : התכנון הראשוני וקביעת הפרוגרמה : [ מספר 5 במסמך]

מתבצע עם המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע [ עמותה !] רשות הטבע והגנים [ קבצים בהערות]


דוגמא לתוכנית :הגדרת שטחיי הפולשים בהם "תטפל" נתיבי ישראל למען המשרד להגנת הסביבה


--------------- --------------------------------------------------


היכן חוק הגנת עצים בוגרים? החוק קודם לכל.

המשרד להגנת הסביבה החליט ש "מגוון ביולוגי/ המרד בהכחדה קודמים לחוק

ולכן היקים מנגנון ושיטה לכריתת אקליפטוסים.


פקיד היערות ביטל את השלב המקדים 83ג [ פקודת היערות] כפי שהנהיג חגי שניר פקיד היערות 2008- 2016

שלב מקדים: תוכניות גדולות יש להתייעץ ולקבל הנחיות מפקיד יערות ממשלתי על העצים לשימור בתוכנית.

נתיבי ישראל עשתה את עבודת התכנון עד תום . עם היועצים שלה, כל החבורה לא יודעת על חוק הגנת העצים הבוגרים

בתחילת העבודה נתיבי ישראל תבקש רישיון כריתה : הסיבה לכריתה - ביצוע כביש.

ללא הצהרה שהם ניכרתים כעצים פולשים, כריתה מיותרת ולא הכרחית .

ארז ברקאי כמובן יחתום ויאשר ללא בעיה . זו דרכו לכל אורך הדרך.


נתיבי ישראל מתעלמת מהחוק להגנת עצים בוגרים. [ בושה למתכננים]

המשרד להגנת הסביבה מעניק לנתיבי ישראל את האישור הממשלתי להתעלמות מהחוק.

מינים פולשים בהובלת החברה להגנת הטבע -ביטלה חוק במדינת ישראל.

החברה להגנת הטבע - מעניקה הכשר "ציבורי" סביבתי

הקורבן

אזרחי מדינת ישראל, ממשלות ישראל שהקימו את חוקי הגנת העצים.

מנהל תקין, אמון הציבור, החוסן האקלימי והביטחוני של אזרחי ישראל

הדורות הבאים .

אינטרסים זרים מבטלים חוק בישראל.

נתיבי ישראל אינם חברה ירוקה .

המשרד להגנת הסביבה וכל נציגיו = הם נגד מדינת ישראל.


שר החקלאות אלון שוסטר-כריתת האקליפטוסים מתבצעת במשמרת שלך.

כרגע זה יותר חשוב מכל דבר אחר. חוסר ההבנה והאדישות של משרדך פוגעים במדינה

אתה אישית אחראי על הגנת העצים הבוגרים בעת כהונתך.

החוקים להגנת עצים בישראל הם מצוינים. - ואנחנו מאבדים את העצים הגדולים ביותר בעזרת תחבולות


אקליפטוס המקור אינו עץ פולש - העץ נקבע כעץ פולש ללא מחקרים המעידים על פגיעתו במינים מקומיים

. ולדברי בעלי המקצוע- ללא מחקר כמותי כנדרש בכדי לקבוע את היותו פולש.

אין צורך בוועדות והמשך התעלולים של סוחרי העצים שתפסו אחיזה מיטבית במוסדות השלטון.


מיידית- יש למחוק את העץ מרשימת העצים הפולשים.

אנא עצור את הכריתות כעת.

אם נשאר עוד מה להציל. כבישי 66, 65, 77 , 85 - אנא . מתוקף תפקידך . עצור את ההשחתה .


בעולם מתוקן כל הנושא ראוי לחקירת משטרה.

בישראל נושאי המשרה ידלגו למשרה הבאה להשחית עוד קצת את מוסדות המדינה.

עמותות קרנות וכספים זרים ימשיכו לנהל את וועדות התכנון , ואת הרשויות המקומיות .

כשנסיים לטפל בהם- לא יישארו ו עצים גדולים. - ולמה ?

כי לא היה שר בישראל שישמור על החוק.


האינטרס הזר נגד המדינה כל כך חזק ובשנה האחרונה בחסות הכאוס

יש להם הישגים משמעותיים- שטחי היער המיועדים

קיבלו אישור להיות על פי האידיאולוגיה הצחיחה של חלט [ כספים זרים] צחיחים ומנותקים מהציבור

- אפשר לקרא בעצומה - איך קק"ל נאלצה להפסיק לטעת עצים משמעותיים

החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה


Comentários


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page