• אוסי בנימין

הגנת עצים בוגרים על פי החוק בישראל.

הגנת העצים הבוגרים : לאורך השנים חיזק המחוקק את הגנת העצים:


· 1948 -פקודת יערות בתוקף .

· 1995תוכנית המתאר :תמ"א 22 קיבלה תוקף. ייעור ויערות, כולל תשריט מפורט לכל חלקי הארץ

תמ"א 1-שנת 2020 -מבטלת את תמא 22 , מבטלת שטחי יערות.

· 2008 -- תיקון 89 לחוק התכנון והבניה, הגנת עצים בוגרים. והקמת האגף להגנת העצים.

· 2012תיקון לחוק ולפקודת היערות

· 2014 -- תיקון לחוק ולפקודת היערות , כולל מתן כלים לאכיפת החוק, מתן כלים לחידוש מלאי העצים.

ערך חליפי לעץ, חובת נטיעת עצים. [ אף אחד לא אוכף את החוק]


אגף יער ואילנות הקים את נהלי החוק : רישיון כריתה, סקר עצים,

ערכם של העצים יקבע על פי גודלם, רוחב הגזע, בריאותם, חשיבותם לסביבה,

נהלי העתקה , חובת התייעצות בתוכניות גדולות עם פקיד יערות ממשלתי בטרם תכנון .

נכתבו פרסומים להגברת המודעות וחינוך הציבור , נערכו כנסים.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עצים עושים שלום الأشجار تصنع السلام לא אכפת לעצים הדת התרבות והדעה פוליטית העצים נדיבים לכולם. בכוחם להבטיח את עתיד הדורות הבאים, ללא הבדל תרבות לאום או דת . הבחירה אזורים צחיחים מאופיינים בעוני בערות

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים