top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נתיבי ישראל -כריתת 1600 אקליפטוסים. מה עשיתם TEVABIZ ?


למה נתיבי ישראל כורתים כל כך הרבה עצים בכל הארץ? למה הם מכחידים אקליפטוסים ?

בכביש 65 הרחבת 15 קילומטר של כביש - כורתים 1600 אקליפטוסים גדולים

בתמונה : העצים לכריתה, קיים ת שטח להרחבת הכביש, לא נעשה מאמץ להגן על האקליפטוסים.

נתיבי ישראל כורתים בהיקפים גדולים מאוד, לא רק לצורך סלילת כביש בגלל שאקליפטוס המקור עץ זר ועץ פולש

נתיבי ישראל, ממלאים הנחיות של :TEVABIZ , המיזם הסביבתי בהובלת החברה להגנת הטבע


המיזם שנותן כיסוי סביבתי לעסקים. TEVABIZ ,כריתת האקליפטוסים על פי המדיניות של רשות הטבע והגנים

כיסוי סביבתי לעסקים, ללא מילה אחת על הגנת עצים בוגרים על פי חוק!

ההנחיות TEVABIZ לנתיבי ישראל מלחמה בצמחים פולשים: במסמכי ההנחיות: האקליפטוס- עץ זר ופולש


ראוי לציין, הנחיות טבע ביז מחמירות הרבה יותר מכל מכל מסמך אחר: לדעתם אקליפטוס המקור פולש בכל האזור הים תיכוני ולא רק בבית גידול לח, פיקוסים פולשים במישור החוף, תעלות לצד הכביש הם בית גידול לח , מרחק 500 מטר מנחל=בית גידול לח ועוד. ועוד. הנחיות מחמירות שתוצאתן אחת : הגבירו בכריתות עצים פולשים ! הגבירו בכריתת אקליפטוסים.


הגדרת עץ פולש : עץ המפיץ זרעים ומקים מושבות חדשות של עצים במקומות מרוחקים ופוגע במינים מקומיים .

הגדרת עץ זר: עץ שהובא מארצות אחרות.


האם אקליפטוס המקור עץ פולש ? לא עץ פולש . אין מחקר מקומי המוכיח את הטענות. , יש מחקרים שמוכיחים ההפך.

הטוען להיותם פולשים -דר זאן מארק דופור דרור , בספר 2010 , אקליפטוס המקור :"לא נערכו סקרים מקומיים אך ניתן להניח " ש.. ובספר מ2019 לא מוזכר מחקר מקומי. התומך בו מר יהושוע שקדי רשות הטבע והגנים ,מדיניותו משפיע על שטחים נרחבים באמצעות TEVABIZ ואמנות רט"ג," כריתה נרחבת של אקליפטוסים לא רק בשמורות הטבע.

הטוענים שהעצים לא פולשים הם רבים. לאחרונה נערכו 2 מחקרים מקומיים: אקליפטוס המקור אינו עץ פולש. הזרעים נובטים רק בצמוד לגזע האם. העץ לא מקים מושבות מרוחקות מגזע האם. ד"ר ניר הר גם הראה שבצל האקליפטוסים יש ריבוי מינים ולא פגיעה בהם. מאמר בקישור זה : אקליפטוס המקור - לא עץ פולש


היום כבר יש מחקרים מקומיים- האקליפטוסים לא עצים פולשים ולא פוגעים במינים מקומיים

אך לפי TEVABIZ אקליפטוס המקור הוא עץ זר ופולש ולכן אין סיבה לנסות להגן עליהם, חובה לכרות את העצים


נתיבי ישראל מגבירים כריתות אקליפטוסים בכמה אמצעים:

1 במסמכיי ההנחיות של TEVABIZ : התעלות לצד הכביש מוגדרות כבית גידול לח , ולכן לדעתם הכרח לכרות " פולשים" כדי שהזרעים לא יגיעו לנחלים ויקימו מושבות חדשות בנחלים. ויפגעו במינים מקומיים [ אין לכך כל הוכחה מחקרית]


2. הנחיות TEVABIZ לנקות את כל זכות הדרך מצמחים פולשים . זכות הדרך נרחבת בהרבה יותר מסלילת הכביש.

המתכננים של נתיבי ישראל בשרות המלחמה בפולשים- הם מקבלים הנחיות מרט"ג והחברה להגנת הטבע

3. מסמך הנחיות התכנון הסביבתי של נתיבי ישראל- אין הגדרת עצים לשימור. אין סעיף כזה. - מי ביטל את החוק?

לפי מסמך ההנחיות, את הפרוגרמה הסביבתית יקבע המתכנן עם: החברה להגנת הטבע, רט"ג, קק"ל .

הפרוגרמה הסביבתית כאמור כוללת את המלחמה בפולשים... יש לנקות את הפולשים בכל זכות הדרך.

4. נפקד מהמסמך לתכנון סביבתי של נתיבי ישראל : חוק הגנת העצים הבוגרים

5. נפקד מהמיזם הסביבתי TEVABIZ : חוק הגנת עצים בוגרים

היכן משרד החקלאות, האחראי על יישום חוק הגנת העצים הבוגרים?


תשובתו של ארז ברקאי, פקיד יערות ממשלתי: "העצים ניכרתים לצורך ביצוע תשתיות". זה כמובן לא נכון.

נתיבי ישראל מנקים את כל זכות הדרך מאקליפטוס המקור. ומגדילים את שטח זכות הדרך כדי להילחם בפולשים.

אלפי עצים ניכרתים על ידי נתיבי ישראל בגלל שיתוף הפעולה עם TEVABIZ נתיבי ישראל עובדת לפי מדיניות רט"ג בהנחיית החברה להגנת הטבע .


ואין אדם אחד במדינת ישראל שידבר על החלטות ממשלה: החוקים להגנת עצים בוגרים!

הממשלה החליטה בכמה וכמה פעמים להגן על העצים הבוגרים, להגן על מלאי העצים.

כידוע : החברה להגנת הטבע, יושבת בכל וועדות התכנון. אם זו מדיניותה , אין מי שיגן על העצים הבוגרים, ובעיקר לא על הרחבת שטח לעבודה בהם יש אקליפטוסים.


האם היתה החלטת ממשלה לכרות אקליפטוסים? החלטה להכחיד את מפעל הנטיעות של הדורות הקודמים?

לא ...

אבל החברה להגנת הטבע והמדיניות נגד ייעור, בעד החלת מדיניות רט"ג- נגד פולשים - לא מתבססת על מחקרים מקומיים! הגנת המגוון הביולוגי כלל לא דורשת את כריתת האקליפטוסים קיראו במחקר אחרון של דר הר

לטענתם כדי לשמור על המגוון הביולוגי צריך רק מינים מקומיים. ונשתול רק עצים נמוכים. זנים מקומיים.

עומדת בסתירה להחלטות ממשלה. כמות העלווה של העץ, קירור הקרקע כפי שכולנו מרגישים מתחת לאקליפטוסים, יפחיתו את החום. ועצים גדולים מאוד, וכיסוי מרבי של הקרקע מוריד את החום ויתמתן משבר האקלים.

החום הנצבר באספלט יהיה קטן יותר , כי הוא יהיה מוצל במשך היום. בעלי חיים רבים יהנו מהצל.

חישוף הקרקע ומינים נמוכים לא יעשו זאת.

הגברת המדבור של החברה להגנת הטבע - אינה תואמת את אמנת המגוון הביולוגי מ2010 עליה חתם יגאל ארדן.


היכן שה"מ לחקר הצומח? היכן מכון וולקני ? מדוע הם מפחדים מכח העל המוביל את הפקרת העצים הגדולים?

מדוע משרד החקלאות מפקיד את החוק ומאפשר לעמותות ובעלי אינטרסים כלכליים לנהל את מלאי העצים?


עד 2016 היה משרד פקיד היערות מגן העצים הבוגרים בארץ. לא קיבל את טענת העצים הפולשים כסיבה לכריתה,

אך מאז 2017 היגיע ארז ברקאי, הוא שינה את הנהלים , מאפשר לכרות מאות אקליפטוסים בכל קטע כביש קטן -מתעלם מהנחיית טבע ביז שמגדילה את כמות הכריתות לא לצורך ביצוע כביש כי אם לנקות את האזור מפולשים.


מדיניותה של רט"ג בעייתית. אך החברה להגנת הטבע היא זו שהחילה את המדיניות על שטחים נרחבים מחוץ לשמורות הטבע. הם נהנים מאמון הציבור, ושותקים בכל מאבקי האזרחים.


נפרדתם מהאקליפטוסים ? קבוצת העצים בתמונות , זיהוי : פוליגון 13 , מתוך סקר עצים צפוני כביש 65 נתיבי ישראל.

פוליגון 13 מסומן לכריתה בסקר עצים בנספחי המכרז [מכרז 39/19 ]

2718 עצים לכריתה בכביש 65 לפי מכרז 39/19. חלק גדול מהעצים לא צמודים לכבישים.


מוזמנים לשתף ולהירשם : IsraelTreesDefence@gmail.com
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page