top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

שמירת הטבע בחמלה- הגנה על העצים והגנה על בעלי החיים-אחד הם.צילום: עוזי פז. חדרה


עצים ניכרתים ובעלי חיים ניצודים ומוצאים להורג למען הגנת הטבע המקומי. לפי תאוריית מגוון המינים/ המרד בהכחדה.

במקרה של האקליפטוסים הגדולים, עצים שהפכו ברגע אחד מעציי ענק מוגנים, לעצים הראויים לכריתה, ניכר כי קיימת בעיה.

לא נחקר לכמה בעלי חיים/צמחים תועיל הכריתה, ולעומת זאת בכמה בעלי חיים וצמחים היא תיפגע .

כמה תועיל כריתת העצים למשבר האקלים? ועד כמה תהיה חמורה הפגיעה באנשים מכריתתם של עצי הענק ההולכת ומתרחבת .


מחקרים מוכחים שאקליפטוס המקור אינו עץ פולש, אינו פוגע במינים מקומיים, אינו מקים מושבות מרוחקות, אך החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים ממשיכות לדחוף את הכריתות הנרחבת באמצעות TEVABIZ, תוך הסתרת סיבת הכריתה 1 .

לרשות הטבע והגנים מסמך מדיניות אקליפטוס המקור עץ פולש , רשות הטבע והגנים חתמה אמנה עם צה"ל ואמנה עם נתיבי ישראל, והאקליפטוסים בארץ בסכנה גדולה.


שמירת הטבע בחמלה, ארגון המבקש להגן על בעלי חיים בטבע ולמנוע הוצאות להורג וצייד בטענת זרים ופולשים.

שמירת הטבע בחמלה, באה לידי ביטוי גם בהגנת העצים מפני כריתה הפוגעת בבעלי החיים מכחידה, ציפורים ודבורים, פוגעת בבעלי החיים קטנים וגדולים במטעים וצמחים.


"מטרתה של "שמירת טבע בחמלה" (compassionate conservation) היא למזג הגנה על בעלי החיים עם הגנה על הטבע להשגת תוצאות שמירת טבע טובות יותר. מנקודת מבט מעשית, סביר שמאמצי שמירת הטבע ייעצרו יותר ויותר באמצעות בקשות מטעם הציבור שלא לפגוע במינים מסוימים, אף על פי שהם פוגעים בממשק." ד"ר דרור בן עמי 1.


הממשק -מוכר לנו היטב מכריתת האקליפטוסים בתואנה שהעצים פולשים. למען " שינוי הממשק" נכרתים העצים.

רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע נצמדו לטענה שאקליפטוס המקור הוא עץ פולש. זאת למרות מחקרים המוכיחים שאין זה כך. המחקרים מוכיחים שאקליפטוס המקור מיטיב עם מינים מקומיים ואף עם מינים אנדמים.

לנו ידוע: אקליפטוס המקור הוא עץ טוב ומיטיב, חשוב והכרחי בהתמודדות עם משבר האקלים, עץ צופני ההכרחי לדבורים, חשוב למטעים לחקלאים, לציפורים לבעלי חיים קטנים כגדולים.

כל אלו נפגעים בגלל החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, האטימות שלהם לחוקרי העצים בארץ ישראל,

נתיבי ישראל כורתת אלפי עצים גדולים, למען ניקוי השטח מזרים ופולשים, לא לצורך סלילת כביש, הנחיות ניתנות מהחברה להגנת הטבע-באמצעות מסמכי הנחיות TEVABIZ.


רט"ג חתמה אמנות הרסניות לאקליפטוסים עם צהל, נתיבי ישראל ואחרים.


החברה להגנת הטבע מובילה את הפסקת הייעור ו"המלחמה בפולשים" : כאילו אין חוק הגנת עצים בארץ. - אין החלטות ממשלה - החברה להגנת הטבע והאידיאולוגיה שלה ביטלו את חוקי הגנת העצים. והפסיקו את הייעור של קק"ל בנגב באמצעות לחץ חזק מאוד, מסמכי מדיניות ועוד. הם לא הוכיחו דבר- רק טוענים שאין הוכחה שהייעור מיטיב.

אידיאולוגיה של חל"ט- נגד ייעור, בעד עשביה מקומית,3 למען זנים נכחדים יש לכרות עצים גדולים, לרסס בחומר כימי ועוד. 4

משבר האקלים והחום המתגבר יפגע בעוד ועוד בעלי חיים ואנשים - אך כריתת העצים בעיצומה והולכת ומחמירה בגלל היותו של אגף יער ואילנות- מאמין גדול במינים פולשים וחלש מול החברה להגנת הטבע.

צפריר רינת , טוען שבישראל תופסת אחיזה הגישה שאין לפגוע במינים זרים:

" יש מדענים הסבורים שיצורים אלו דווקא מעשירים את המערכת האקולוגית שאליה היגרו. וכך, בשנים האחרונות גובשה גישה אחרת, כזו הקוראת לקבל את המציאות המשתנה של הטבע ולגלות חמלה גם כלפי היצורים הזרים. הגישה הזו החלה לתפוס אחיזה גם בישראל." 2

לצערנו אין זה כך. לצערנו בישראל אינטרסים זרים ועמותות שמקבלות כספים מגורמים זרים הצליחה להפסיק את מפעל הציוני כבר כמה שנים. וגרוע מכך- לכרות עצים בני עשרות שנים. והממשלה שותקת ומשרד החקלאות הפקיר את משמרתו על החוק ונהליו.


שמירת הטבע בחמלה- ד"ר דרור בן עמי :

"במאה ה-21, תנועה חדשה ברחבי העולם בשם 'הגנה על בעלי החיים', ומשנה את אופן ההסתכלות שלנו על בעלי החיים ואת אופן ההתייחסות שלנו אליהם"

"הגנה על בעלי החיים משלבת שני חזונות שונים של הקֶשר שלנו עם בעלי החיים; רווחת בעלי החיים וזכויות בעלי החיים. רווחת בעלי החיים היא תחום דעת מדעי שמודד פרמטרים כדוגמת כאב ולחץ, ואילו זכויות בעלי החיים הן ערך שמייסד את זכותם המהותית של בעלי החיים לחיים"

"מטרתה של "שמירת טבע בחמלה" (compassionate conservation) היא למזג הגנה על בעלי החיים עם הגנה על הטבע להשגת תוצאות שמירת טבע טובות יותר".

."שילוב של ערכים של הגנה על בעלי החיים עם ירידה בהתערבות הציבור, יאפשרו לתכניות שמירת טבע להצליח בטווח הארוך."

"כצעד ראשון מציעה שמירת טבע בחמלה ארבעה עקרונות לשמירת הטבע:

  • א. אין לפגוע בחיות בר, וזאת מתוך מחויבות למתן עדיפות גבוהה לגישות שאינן פולשניות במחקר ובנוהג שמירת הטבע, ומתוך הכרה בכך שהתערבויות פולשניות עלולות לפגוע בפרטים, באוכלוסיות ובמערכות אקולוגיות;

  • ב. יש משמעות לכל חיה בפני עצמה במחקרי שמירת טבע ובשמירת טבע עצמה. היא אינה סתם פרט מתוך מין או אוכלוסייה, ויש לנהוג בה בחמלה בטבע ובשבי;

  • ג. יש ערך למאמצי שמירת טבע עבור כל חיות הבר, מקומיות ולא מקומיות, נפוצות או נדירות, וללא קשר לתועלת שנדמה לנו שיש להן עבור בני האדם;

  • ד. דו-קיום של בני האדם עם חיות הבר הוא היעד הסופי והמהותי שמנחה את נוהגי שמירת הטבע בחמלה"

בקישור זה : המגוון הביולוגי סוגר את הטבע לציבור : שמורות הטבע: הפעולות והשימושים יוגבלו לשטח מצומצם ככל שניתן

עוד על כריתת האקליפטוסים בקישור זה : נתיבי ישראל -כריתת 1600 אקליפטוסים. מה עשיתם TEVABIZ ?

חוקי הגנת העצים בקישור זה : הגנת עצים בוגרים על פי החוק בישראל.


הערות ומקורות :

1 הסיבה לכריתת האקליפטוסים הכתובה ברישיונות הכריתה של נתיבי ישראל: סלילת כביש .

יש הסתרה של הסיבה האמיתית, אקליפטוסים ניכרתים לא לצורך סלילת הכביש כי אם למען " ניקוי זכות הדרך מעצים פולשים" בהתאם להנחיה של TEVABIZ [ של החברה להגנת הטבע] , בשטח נרחב הרבה יותר מאשר נתיבי הכביש.

1 בן עמי דרור, שמירת הטבע בחמלה, אקולוגיה וסביבה אפריל 2016

4 דוגמא למסמכי ההנחיות TEVABIZ -חברה להגנת הטבע


בתמונה: מתוך TEVABIZ : המחשת השטח ל"ניקוי מפולשים" , הרבה מעבר לנדרש לביצוע כביש - אקליפטוס המקור מוגדר כעץ פולש במסמכי TEVABIZ [ הספר השחור לצמחים פולשים ] עמוד 114 עד 117 .


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page