top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נתיבי ישראל- איך מנדט לביצוע כביש הופך למנדט נרחב לכריתת עצים ?בתמונה: מפות מ GOVMAP בהן ניתן לראות בבירור, מה שניסתר מהציבור בתוכניות של מנהל תכנון :

אפשר לראות את " זכות הדרך " השטח הנרחב שמקבלת נתיבי ישראל לצורך ביצוע עבודה.

אפשר לראות את היערות המנוהלים על ידי קק"ל - צבע אפור [ צד ימין]

אפשר לראות את הכביש החדש [ כחול] שלכבודו אין צורך לכרות את היערות.

בתוכניות רגילות לא ניתן לראות כך את הפלישה של " זכות הדרך" ליערות.

תמ"א 22 נמחקה מהתכנון. ושדרות העצים הגדולות אינן מסומנות במפות הרשמיות govmap , לנוחות סוחרי העץ והאינטרסים הזרים


האם נתיבי ישראל כורתת עצים לצורך ביצוע כביש? או שכריתת העצים מתבצעת בכל זכות הדרך ?

לאור ההכרות החדשה :שיתוף הפעולה בין נתיבי ישראל TEVABIZ[ החברה להגנת הטבע ]


נתיבי ישראל כורתת עצים לא רק לצורך ביצוע כביש. TEVABIZ העניקה לה מנדט לכריתת העצים בכל זכות הדרך


1600 אקליפטוסים ניכרתים כעת על ידי נתיבי ישראל בקטע כביש לא גדול של כביש 65.

הם עושים זאת בעזרת tevabiz של החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים' ההנחיה למגר את הפולשים מזכות הדרך הנרחבת.


בתמונה : הנחיית טבעביז - לטפל ב"פולשים" בכל זכות הדרך .שר החקלאות : על פי פקודת היערות- יכול להציל את האקליפטוסים

הכרחי ששר החקלאות יוציא מיד את אקליפטוס המקור מרשימת הצמחים פולשים.

ולצורך כך יתייעץ עם שה"מ , המחקר על האקליפטוסים הסתיים- אכן אקליפטוס המקור אינו עץ פולש. כפי שטענו כל הזמן אנשי העצים והמחקר המקצועיים ופרסמו על כך חומרים .

אך אין בכוחם להילחם במנגנון :רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע , נתיבי ישראל, ונוספים.
ועוד פוסטים : האקליפטוסים

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page