top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

האם יש קשר בין החברה להגנת הטבע לכריתת האקליפטוסים ?

השאלה המפחידה הזו מטלטלת את התודעה. האם החברה להגנת הטבע עמותה ותיקה, זו שנהנית מאמון הציבור, מכספים רבים עיזבונות ותרומות, ומשתתפת קבועה בועדות התכנון כנציגת ארגוני הסביבה, מובילה לכריתת האקליפטוסים?

האם כנציגת ארגוני הסביבה אינה יודעת חל"ט את ערכם של העצים?

בפוסט נכיר את החברה להגנת הטבע. באמצעותה רשות הטבע והגנים כורתת עצים גדולים הרבה מעבר לשמורות הטבע .

מדיניות רשות הטבע והגנים: אקליפטוס המקור הוא עץ זר ופולש

הכירו את TEVABIZ

ביז " TEVABIZהוא מיזם עסקים וטבע בהובלת החברה להגנת הטבע"

בטבע ביז העסקים מקבלים מענה סביבתי. לדוגמא נתיבי ישראל.[ כורתת עכשיו 1600 אקליפטוסים.]

טבע ביז-שני נושאים לטיפול נתיבי ישראל :

1. זיהום אור באתר מצגת של הגברת אביב אבישר בנושא זיהום אור .

2. צמחים פולשים-באתר י2 מסמכי הנחיות לטיפול בצמחים פולשים.


בכל ההנחיות שמקבלת נתיבי ישראל מ TEVABIZ אין מסמכים שנועדו להגנת עצים

קצת מוזר במחשבה על עצי הענק שניכרתים לאורך הכבישים, לא ? כמובן שטבע ביז לא כותבת בפירוש " תכרתו אקליפטוסים" ...

רק דרישה לטיפול עד אחרון הזרעים של רשימת הצמחים המלאה בספר השחור 2010 2019 = אקליפטוס המקור .


מסמכי ההנחיות לנתיבי ישראל

1. מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי הכבישים בתשתיות נתיבי ישראל

2. מדריך שדה , מזעור השפעת צמחי פולשים וטיוב ....[כנ"ל]

אין רשימת צמחים ,רק הפניה לרשימה המלאה בספר הצמחים הפולשים = אקליפטוס המקורלא קיימת הסתייגות המלאה במדריכים של טבע ביז לשלל האפשרויות בספר, מהן אפשר היה אולי להבין שכריתת אקליפטוסים לא הכרחית לצד הכבישים. כדי להבין את דרך העבודה הברורה ,

ראו סרטון בטבע ביז של עדי גמליאלי - נתיבי ישראל הוא מסביר שיפעלו לפי 4 קודים ברורים כי "אף אחד לא יקרא 40 עמודים"

כלומר : עשה/ אל תעשה .

וכך ניכרתים 1600 אקליפטוסים לאורך 15 קילומטר, בקטע מתוך כביש 65 [מכרז 39/19 -כריתת 2718 עצים].

*הודעה למר ברקאי, פקיד יערות ממשלתי: העצים ניכרתים בכל זכות הדרך 2 ולא לצורך ביצוע כביש.


הרבה כסף טמון בהנחיות טבע ביז- ההנחיות בכוחם לייצר הון ותזרים קבוע,

לספקי חומרים ומוצרים שיודעים לחשב כמות חומר/ מוצר לקילומטר כביש.

לכורתי עצים +סוחרי עץ

חברות תשתיות שניקו עבורם את החסם הסביבתי - העצים

ושטח העבודה עבורם הורחב, הגדלת תקציבים

בעזרת ההנחיות בטבע ביז, ומסמכי התכנון הסביבתי של נתיבי ישראל, ואתרי המיפוי בישראל.

מייצרים מענה מושלם לכריתת אקליפטוסים, מומלץ לקרא ולהבין את הטכניקה

מדריך מוביל למדריך

הידעת: תעלה ליד הכביש היא בעצם בית גידול לח בינגו. לכריתה.

הידעת: הקבלן ימסור את העבודה ללא צמחים פולשים בתחום זכות הדרך-בינגו- לכריתה.

הידעת : גם תעלה נחשבת נחל בgovmap -בינגו לכריתה.

הידעת: ישיתו עלייך הוצאות אם ימצאו צמחים פולשים בשטח העבודה-בינגו לכריתה

הידעת: זרעים של פולשים הם המסוכנים ביותר -יש לכרות את העץ המפיץ זרעים. ועוד ועוד.


השותפים של החברה להגנת הטבע למיזם טבע ביז הם: רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה

מסמך מדיניות רט"ג: "האקליפטוסים הם מין זר ופולש" היקפי הכריתות גדולים.

המשרד להגנת הסביבה מסתתר מאחורי נציגיו ומוביל את כריתת העצים בהיקפים גדולים. זו עובדה.


החברה להגנת הטבע [ טבע ביז] משתתפת קבועה בועדות התכנון כוונתה לנקות את הארץ מפולשים,

חל"ט מתהדרת בדימוי סביבתי, אף אחד לא רואה את ניגוד האינטרסים? האם העמותה תתמוך בנתיבי כביש על חורשות אקליפטוסים?

בשכונות מגורים על יערות אקליפטוס? לפי המסמכים של טבע ביז ,כנראה שכן.

אין לה כל אינטרס להגן על עצים " זרים ופולשים" נהפוך הוא.


האקליפטוס אינו עץ פולש 3.

אקליפטוס המקור עץ טוב ומיטיב עם האדם והטבע .

טובי בעלי המקצוע/ החוקרים, מכון וולקני, משרד החקלאות, והבהירו שהאקליפטוס אינו מין פולש.

הצמחים הזרים בישראל מסמך המלצות 2013, קבע שאקליפטוס המקור עץ מאוזרח ולא צמח פולש.


דוגמאות:

2. קישור: האם אקליפטוס המקור מין פולש בישראל -ד"ר עודד כהן וד"ר יוסי ריוב

לדברי ד"ר עודד כהן המסיים כעת את המחקר שערך עבור שה"מ על האקליפטוסים - העץ אינו פולש.

והכתבה המופיעה כאן בסעיף 2 מקבלת משנה תוקף. האקליפטוס אינו עץ פולש, אינו מקים מושבות מרוחקות.Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page