• אוסי בנימין

נוהל עבודת פקיד היערות החדש גרסה מס 1? הטעיה שיטתית

בתמונה: נוהל פקיד יערות - חגי שניר, קיבל אישור ב31.3.2016

נוהל פקיד יערות ארז ברקאי - 2019- לא קיבל אישור (שורה 4)


פקיד יערות ראשי ארז ברקאי -מאשר רישיונות כריתה על פי הנוהל הנ"ל , למרות שאין לו אישור.

עיריית תל אביב הנפיקה רישיונות כריתה לפני היתר בניה למוסדות חינוך- תודות לנוהל זה-שלא קיבל אישור ,

לא התבצע מנהל תקין לאישור נוהל חדש. הנוהל לא פורסם כנדרש באתר משד החקלאות .

ברקאי מסרב לבטל רישיונות כריתה המחזקים מנהל לא תקין - שניתנו לעירייה - לא על פי נוהל מאושר
ברקאי "מסתתר" מאחורי הנוהל הקיים (תמונה 1 ) -

אבל... הנוהל הקיים נעלם מהפרסום באתר משרד החקלאות.

לא ניתן להשוות .

מדוע מסתירים את הנוהל הנמצא בתוקף ?

מה הוחלף בנוהל החדש- ללא דווח שבוצע שינוי ?


נוהל חדש - חייב להתפרסם לציבור, באתר משרד החקלאות- לפני כניסה לתוקף.

- הנוהל החדש לא פורסם באתר משרד החקלאות.

ואפילו הוסתר ביודעין -מאנשי המקצוע במשרד החקלאות

ראה בקישור : נוהל עבודת פקיד יערות חדש - הסתרת הנוהל מאנשי המקצוע במשרד החקלאות


על קיומו של נוהל פקיד יערות 2019 - נודע במקרה:

עיריית תל אביב הנפיקה רישיונות כריתה למוסדות חינוך לפני היתר בניה.

פניה מסודרת לפקיד יערות ראשי ועיריית תל אביב , לבטל רישיונות לפני היתר בניה :

מכתב מס 1 -נוהל עבודת פקיד יערות חדש

המכתבים - לא זכו לכל מענה


לכן יצא מכתב לשר אלון שוסטר ולמנכ"ל נחום איצקוביץ-:

בקישור : מכתב 3 . נוהל עבודת פקיד יערות חדש, מבטל את חוקי הגנת העצים

תשובת המנכ"ל - מותר להוציא רישיונות כריתה לפני היתר בניה לפי הנוהל ...

הנוהל אליו הוא מתייחס-לא פורסם ולא עבר הליך תקין , מידע הועבר למנכל ולשר - ללא הועיל -

מינהל תקין והגנת עצים כנראה לא מעניינים אותם.


הטעיה נוספת וחמורה : בכותרת הנוהל כתוב , גרסה מספר 1.0

נוהל פקיד יערות קיים, בתמונה , כנוהל מ- 2016 -ולכן אין זו גרסה מספר 1 כי אם גרסת עידכון .

מה מספר הגרסה ?

היכן רשימת השינויים בין גרסה קיימת ומאושר לנוהל החדש המבקש אישור ?

מוסתר ולא ידוע ...


תאריך הנוהל : מדוע רשם ברקאי את הנוהל על שמו בתאריך ינואר 2019 ?

הנוהל ללא אישור שנה וחצי לאחר מכן , ולא פורסם בתאריך זה באתר משרד החקלאות מינואר 2019 להערות הציבור.

אחת הסיבות מסתברת כשיטת הטעיה במסמכים משפטיים :

מספר הנוהל " החדש" והלא מאושר - הוכנס כלינק מקוון במסמך משפטי...

הדן בנושא העצים .

כאשר מוכנס לינק למסמך משפטי, מסמך זה נחשב כמסמך הרישמי של משרד החקלאות

לא ידקדק השופט בחוקיות הנוהל שלא קיבל אישור - כיוון שהוא המסמך המקושר מאתר משרד החקלאות. .

זו הטעיית מערכת המשפט - פלילי


הטעיה והסתרה מנהלת את כריתת העצים בארץ,

אם שר החקלאות החדש והמנכ"ל לא יעצרו זאת מיד,

מאות אלפי עצים יעלמו לתוך רישיונות כריתה כאילו חוקיים . וכריתות העצים יבוצעו בעתיד .

תוך מחיקת זכות הערר של הציבור בעתיד.

נוהל ללא אישור של ארז ברקאי פקיד יערות 2019 - ראה כאן

נוהל עבודת פקיד יערות בתוקף 2017 -ראה כאן הנוהל מוסתר בפרסומים ,


בקישור : תוכן הבלוג לפי נושאיםפוסטים אחרונים

הצג הכול

עצים עושים שלום الأشجار تصنع السلام לא אכפת לעצים הדת התרבות והדעה פוליטית העצים נדיבים לכולם. בכוחם להבטיח את עתיד הדורות הבאים, ללא הבדל תרבות לאום או דת . הבחירה אזורים צחיחים מאופיינים בעוני בערות

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים