top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מכתב 3 . נוהל עבודת פקיד יערות חדש, מבטל את חוקי הגנת העצים.

לכבוד מר נחום איצקוביץ ,מנכ"ל משרד החקלאות, 8.8.2020

רישיונות כריתה לפני קבלת היתר בניה , מוסדות חינוך ובניני מגורים תל אביב.

מכתבך: 054 6.8.2020 מכתבי :28.7.2020

אני וחבריי לא מכירים ולא הינו כפופים עד עתה ל"נוהל עבודת פקיד היערות" אשר לפתע הפכו לגיטימיים. לכאורה מינואר 2019. מדוע כעת הוכנס פתאום נוהל זה ?

הסעיף בנוהל: רישיונות לכריתת עצים, לפני אישור בניה נוגד כל נוהל קיים,

בכוחו של סעיף זה והנוהל כולו – לפגוע באופן חסר תקדים בהגנת העצים הבוגרים


אבקש להזכיר כי אנו מדברים על עצים בוגרים בלב העיר במוסדות חינוך, בין הבניינים ולאורך הרחובות. עצים במגרשים צפופים, בהם חיים משפחות ומבוגרים וצעירים. עצים ותיקים החשובים בכל רגע לבריאות הציבור, להפחתת החום העירוני, לקיום מערכת אקולוגית, ציפורים, פרפרים, דבורים, משכן לבעלי חיים קטנים וצל , צל שערכו לא יסולא בפז. ללא העצים הגדולים הללו השימוש במזגנים - כפול ומכופל, איי החום העיוני מתגברים, לא ניתן לקיים הפסקות בחצר, או ללכת ברחובות וחיי הקהילה והמסחר נפגעים.


בדקתי עם רבים מחברי המגישים עררים ועוקבים אחרי רישיונות הכריתה. ההפתעה וחוסר האמון נשמעו מכולם, כולנו יודעים שרק לאחר היתר בניה מלא ותחילת ביצוע מפרסמים רישיון כריתה .

יתרה מזו: לא היינו מגישים את רוב העררים שהגשנו, ועצים היו נכרתים לשווא .


תאריך הנוהל ינואר 2019, איך יתכן הדבר? מאות ההתנגדויות צודקות הוגשו מאז ינואר 2019 , ובחלקן הרישיון נפסל כיוון שאין היתר בניה . ואפילו לא הוגש ערר.

לכן תאריך הנוהל ינואר 2019 – אינו מתאים למציאות אותה אנחנו מכירים. ונבקש את מלוא התשובות:

א. מי כתב את הנוהל החדש ? נבקש פירוט, אנו מכירים היטב את עובדי המשרד.

ב. מתי נכתב הנוהל , היכן הוא פורסם , באיזה תהליך אושר הנוהל? מי אישר וחתם על הנוהל?

ג. איזה בדיקות נעשו ואיזה יועצים מקצועיים מתחום הגנת העצים השתתפו?

ד. מתי ואיפה הוצג הנוהל להערות הציבור? להערות יועצים משפטיים? מי בדק התאמתו- לחוק?


האבסורד חייב להיאמר :

השבוע, 5.8.2020 התקיימה ועדה הסביבה של הכנסת בנושא עצים בוגרים ועבודת פקיד היערות

טען ארז ברקאי : מטעמי תקציב, לא הקים את הנהלים הנובעים מפקודת החוק עליו הוא נדרש להגן.: תזכורת: כריתה לא חוקית , קנסות, ערך חליפי ,מאפשרת אכיפה כלכלית למען הגנת עצים, הסעיפים נובעים מפקודת החוק[2014] אושרה פורסמה ,בתוקף. ואינה כפופה לאג'נדה של מנהל האגף. מטרתם להגן על מלאי העצים , להגן על כספי ציבור , על ביצוע הליכים כחוק.

היום אנו נוכחים לדעת שמר ברקאי קידם נוהל אחר [1] , נוהל הפוגע בהגנת העצים. לכך היה לו תקציב וזמן, ויועצים . זאת בעוד הוא לא טורח להקים את נהלי החוק.


ולכן ראוי לשאול כמה שאלות נוספות :

א. מדוע קידם מר ברקאי נוהל לא למען הגנת העצים, בטרם הקים את נהלי פקודת החוק ?

ב. מי אחראי על כספי ציבור במשרד החקלאות ? מדוע לא נדרש לגביית הכספים ? מדוע הותר לברקאי לא להקים בדחיפות את הנוהל המאפשר להפעיל את האלמנט הכלכלי למען הגנת העצים?

ג. מי האחראי על ביצוע החוק במשרד החקלאות? הנ"ל כפוף למשרד המשפטים /ליועץ המשפטי עליו לדרוש את ביצוע החוק , בפרט חוק ממנו נובע גביית כספי ציבור שהופקר ושלא נאכף.

"הנוהל לעבודת פקיד יערות", לא נועד להגנת עצים בוגרים , וסותר נהלים אחרים ובוודאי סותר את מהות החוק ופקודת היערות.

נועד נוהל זה לקדם אינטרסים אחרים שאינם אינטרסים שאושרו בחוק.


עד כמה הנוהל אינו עוסק בהגנת עצים כי אם בהפקרת עצים מודעת ומכוונת ניתן לראות במונח החדש : רישיון כריתה בתוקף על תנאי [ הכוונה: אם יהיה היתר בניה. ]

מדובר באחיזת עניים אותה ניתן 'למכור' רק למי שלא מבין את תהליך התכנון, בפרט התכנון לשטחי ציבור. וכמובן מי שלא מכיר את חוק הגנת העצים, פקודת היערות והנהלים הנובעים ממנו.

ואפשר לומר את האמת : הנוהל נכתב בידי מי שמעוניין לבטל את חוק הגנת העצים ומתייחס לחוקי הסביבה כחסם סביבתי . מטרת הנוהל להפקיר את העצים " לבטל את החסם הסביבתי , להשתיק תושבים" ומכאן מטרתו-לא לעמוד בהוראת החוק. לבטל את החוק.


רישיונות הכריתה שהופקו בתל אביב- אינם כמובן על תנאי – הם בתוקף, זה מה שכתוב עליהם.

ידוע לי על בניינים בהם נכרתו עצים לאחרונה באופן מפתיע,למרות שאין היתר בניה .

כך שסעיף זה הינו פגיעה חמורה במלאי העצים . ונוגד את מהות החוק .

משרד החקלאות לא יוכל להגן על העצים להם רישיונות על תנאי , באיזה שלב יהיה ההיתר בתוקף מבחינתכם? מתי הרישיון בר כריתה מבחינת העיריה ? אינסוף פרצות למען הפקרת הגנת העצים.


נאמר על ידי אלי יזרעאלי בועדת הסביבה 5.8.2020 : פקיד יערות עירוני, מקבל את משכורתו מהעירייה כפוף לה ולא יכול להתנגד, בוודאי לא בהליכים כלכליים. מר ברקאי כדי להקל על עצמו כתב נוהל בו הוא מוסר את העצים לרישיונות על תנאי, לפקידי יערות עירוניים , זאת ללא כל הכרות עם התכנון או שלבי האישור והביצוע. כל המצוי בתחום יודע- תהליך היתר בניה הוא מורכב, גם בהיתר מלא, עד שלא שולם תשלום מלא ונקבעו סידרי עבודה , לא מתבצעת בניה. יתכן והבניה לא תתבצע, או תתבצע לאחר שנים רבות.

במצב זה יכרתו העצים כמובן . [בבקשה לא להבטיח לנו הליכים עוקפי עירייה, יעיד הדבר על כך שאינכם מצויים בתחום.]


תושבי תל אביב עוברים תקופה קשה, תוכניות בעיר פוגעות בתושבים, ונודעו לציבור מאוחר מאוד. התארגנויות ודיונים משפטיים בכל העיר נגד אינספור החלטות שרירותיות פוגעניות. שיטה חריגה הנהיג חולדאי יחד עם חברות ממשלתיות . זו דרך פסולה להבנתי ובית המשפט לא פעם מחזיר את התוכניות לוועדה. ולא מאשר את לבצע ההיתר שהוציאה לעצמה העיריה בקלות. . במצב זה- העצים כבר נכרתו מזמן, לו יהיה בידם רישיון כריתה על תנאי.


נדרש כסף וכוח להתגונן ולעמוד על זכויות מול עירייה אגרסיבית. ושכונות חלשות נפגעות יותר שם האם ברור מה יקרה אם יהיה לעירייה רישיון כריתה " על תנאי" ? העצים היו נכרתים מיד, אין בקרה ואין עין בוחנת בתוך העיריה. רק אינטרסים.

כל העיר תל אביב ולמען האמת כל הערים הם " שטח המתוכנן לבניה " מתוקף תוכנית זו או אחרת כלומר – ברקאי הוציא נוהל בו כל העצים בעלי רישיון כריתה על תנאי. :עצי העיר כולם לכריתה! רישיון כריתה על תנאי – הוא ויתור על כל העצים בעיר מראש , ולצערנו , תל אביב תוביל את הערים האחרות ואת האינטרסים הפועלים בשטחם. אסור להפקיר את העצים.


הזמן הנורא הזה בתל אביב עוד יגמר, עלינו להגן על העצים כרגע ככל שניתן.

עצים גדולים לא יצמחו שוב בעיר, הקרקע מלאה תשתיות , אדמה חסרה , העצים הגדולים הם מופע חד פעמי, ערכם רב להפחתת החום. עלינו להגן עליהם מכול משמר למען הדורות הבאים .

האזרחים דורשים להגן על העצים על פי הוראות החוק, אך אגף יער ואילנות אינו מעוניין שידעו את כמות ההתנגדויות והעררים שהוגשו, דוח חסר, דל ומטעה, מהווה את דוח העררים שהאגף מפרסם. ארז ברקאי טען בועדת הכנסת- שאין לו תקציב לנהל את רישום העררים במשרדו. אנחנו דורשים החמרה והגנה על העצים ולא הפרת החוק ויצירת נהלים למען קידום אינטרסים זרים .


עיריית ת"א מוחקת מיידית מאתר העירייה ,את רישיונות הכריתה אחרי 14 יום, לא ניתן לדעת כלום, עצים נכרתים ופקיד יערות ת"א טוען שהיה רישיון, לך תתווכח. ארז ברקאי מאשר זאת, ועיריות אחרות התחילו לעשות אותו הדבר. האם כך ידע הציבור שכל העצים הם ברישיון כריתה על תנאי ? אפשר לבטל את החוק ...

תאום בין ברקאי לתל אביב: הוגש לברקאי ערר על 70 עצים מסוג X , ברקאי הגיב על : 55 עצים מסוג Y, מסתבר שפקיד יערות ת"א פירסם-3 רישיונות תחת אותו מספר, והחליף נתונים. מנהל לא תקין, אך אין אכיפה ואין ביטול רישיון. ברקאי לא ענה , תלונות הציבור ת"א – נפתחה תלונה ולא זכתה למענה


פקודת היערות והתיקון 89 לחוק הגנת עצים בוגרים הם חוקים מצוינים. נדרש לקיים את החוק .

האחריות על הגנת עצים בוגרים, בכל הארץ וגם בערים, מוטלת על משרד החקלאות וטוב שכך.

לו הוקמו נהלי החוק, הוראת החוק היתה נאכפת, היו פחות התנגדויות ופחות עצים כרותים.

אבקש :

א. לבטל את הנוהל הנ"ל, מקריאה ראשונית נראה שמדובר בהפרת מהות החוק ופגיעה בעצים.

ב. לבטל את רישיונות הכריתה במוסדות החינוך ובכל הבניינים ללא היתר בניה ויציאה לביצוע.

ג. אבקש תשובות לשאלות שנשאלו במכתב זה .

ככל ואין בכוחך לעצור את רישיונות הכריתה ללא היתר בניה היוצאים עוד ועוד – אבקש תשובה מידית .

נאלץ אני וחבריי לעשות את עבודתכם ולכתוב עוד ועוד התנגדויות- למרות חוק מצוין קיים.

ניכר כי אגף יער ואילנות הנוכחי עושה מאמץ לבטל את חוק הגנת העצים הבוגרים, להכחיד ידע המקצועי הנצבר בהגנת העצים, להחליף אגרונומים באקולוגים, כל סיבה מספיקה לאישור כריתת העצים. אנא אל תתנו לכך יד

בכבוד רב ,אסנת בנימין כהן

צבא הגנה לעצים ישראל IsraelTreesDefence@gmail.com

המכתב נשלח ל: שר החקלאות אלון שוסטר, השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ,שר התיירות אסף זמיר .

ועדת הסביבה ח"כ מיקי חיימוביץ , עיריית תל אביב . ולא זכה מאף אחד מהנ"ל לתשובה

העתקים:

צבא הגנה לעצים לישראל, עצים הם תושבים תל אביב יפו, ועד הדר יוסף , ירושלים נאמני אילנות.

ועד יער מכבים, חורשת הברושים, חורשת הסרג'נטים, הוד השרון ירוקה, ,פתח תקווה שומרי העצים. ותיקות תל אביב, עצים בישראל הגנה והצלה. נאמני העצים נס ציונה, חורשת הכובשים. פארק התחנה, הורים למען אקלים ארצי, הורים למען האקלים תל אביב ישראל גלון, עודד שלף יפה,אלי יזרעאלי .
[1] "נוהל עבודת פקיד היערות " , תאריך הנוהל לא אמין 6.1.2019 ..

コメント


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page