top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מכתב מס 1 נוהל עבודת פקיד יערות חדש.

28.7.2020

שלחתי מכתב לארז ברקאי על רישיונות כריתה במוסדות חינוך לפני היתר בניה, לא תקין לפי הנהלים,

אחרי מכתב זה התגלה לי, הנוהל הוחלף במחשכים, נוהל עבודת פקיד היערות חדש , מוצג כנוהל קיים.

לארז ברקאי : ביטול רישיונות כריתה במוסדות חינוך בתל אביב דחוף.

בימים האחרונים התפרסמו בתל אביב רישיונות כריתה גדולים למוסדות החינוך , כיוון שאין היתר ואין תחילת עבודה באופק. יש לבטל את רישיונות הכריתה.

סיבת הכריתה הכתובה ברישיונות : "השטח מיועד לבניה ופיתוח" .

כידוע, כל תל אביב מיועדת לפיתוח, האם כל העצים בעיר כעת ברישיון בתוקף?

בשכונות רבות בעיר התנגדויות תושבים, חלק מההתנגדויות נעצרו לאור הודעות העירייה על ביטול הפרויקט.

מהלך לא הוגן מצד עיריית תל אביב להוציא רישיונות כריתה, ללא היתר בניה לאחר השתקת התושבים.

אבקש להוציא ביטול לרישיונות הנ"ל - באופן דחוף, לא יתכן שיהיו רישיונות כריתה בתוקף.

ידוע לך , הסיבה העיקרית שהתושבים מתנגדים להרס השכונות מניעת כריתת העצים .

דוגמאות לרישיונות לביטול: [ סיבה מילולית ברישיון: השטח מיועד לבניה ופיתוח]

1. שם הקובץ : אבן ספיר 8 – תיכון יד' רישיון כריתה – 03-3464 ורישיון כריתה 03-3465

2. שם הקובץ : הירקון 248 – בית ספר גורדון רישיון כריתה 3459 – 03 רישיון העתקה 3460 - 03

3. שם הקובץ: חתם סופר 6 - גני ילדים לוי יצחק רישיון כריתה 03-3472 רישיון העתקה - 03-3473

4. שם הקובץ :דוש 4 ו קובץ ניסים אלוני 8 - יש עתירה , אין היתר בניה

רישיונות כריתה : 03-3448 03-3449 , 3483 - 03 , 3476 - 03 .

בנוסף יצאו רישיונות כריתה במגרשי מגורים , ללא היתר בניה בשכנים הופתעו מאוד. אין היתר!

לדוגמא:

1. רחוב ויצמן 113- 115 רישיון 03441 סיבה מילולית : העצים מיועדים בשטח המיועד לבניה

2. רחוב יחזקאל 20 וסוקולוב 93 – נכרתו עצים - ללא היתר בניה וללא ידיעת חלק גדול מהשכנים

3. רחוב מודליאני 3-5 , רישיון כריתה 03417

4. רחוב רביבים 44 רישיון 03-3447 סיבה מילולית : העצים נמצאים בשטח המיועד לבניה ופיתוח

יש עוד רישיונות, ויצאו עוד רבים אם לא תעצור אותם עכשיו.

האם אין אף אחד באגף יער ואילנות האחראי לבדוק רישיונות עירוניים ואחרים ?

אבקש לקבל תשובה בהקדם האם רישיונות הכריתה בוטלו . בעיקר במוסדות החינוך.

בכבוד רב אסנת בנימין

נשלח ותגובות :

המכתב נשלח בתאריך 28.7.2020 - לא התקבל מענה מעיריית תל אביב או מפקיד יערות ארז ברקאי.

נשלח לעיריית ת"א : ציפי ברנד, ר. לדיאנסקי, ראש העיר, אסף הראל, רשות לסביבה , פניות הציבור -דממה

נשלח 28.7 .20פקיד יערות ארז ברקאי – לא למענה

נשלח 28.7.20 למנכל משרד החקלאות – התקבלה תשובה : מותר להם על פי נוהל[ לא ידוע על הנוהל החדש .

נשלח מכתב חוזר למנכ"ל : דחוף ברור חוקיות הנוהל.Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page