top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נוהל עבודת פקיד יערות מתאריך 6.1.2019?? הנוהל חדש -7.2020נוהל עבודת פקיד יערות חדש ולא מוכר נחת עלינו . למרבה ההפתעה תאריך הנוהל: 6.1.2019

שר חקלאות חדש, מנכ"ל חדש וצוות חדש איתם , אינם יודעים שהנוהל חדש ולא בתוקף.

נוהל עבודת פקיד יערות013.003.001.001 , הוא נוהל חריג ואגרסיבי ומטרתו ללא ספק:

להקל מאוד מאוד על כריתת העצים הבוגרים בארץ.


ניתן לומר בפה מלא: מטרת הנוהל לבטל את חוק הגנת העצים הבוגרים ופקודת היערות . לכן הנוהל הוסתר מהציבור ומאנשי המקצוע, לא פורסם להתנגדויות הציבור כנדרש.

הנוהל הוצג לי כנוהל בתוקף לאחר שביקשתי לבטל רישיונות כריתה שהופקו לפני היתר בניה.

עד כה , לא ניתן היה לפרסם רישיון כריתה לפני קבלת היתר בניה, הנוהל החדש כן מאפשר זאת.

תאריך הנוהל לא הגיוני 6.1.2019 התאריך מעיד לכאורה על הונאה המתבצעת במשרד החקלאות .

אילו נוהל זה היה בתוקף מינואר 2019 , לא היה ערך להגשת ערר וכל העצים שהצלנו היו נכרתים


הסיבה לכך ש תאריך הנוהל לא יכול להיות 6 לינואר 2019:

א. כל מגישי העררים וחברי קבוצות הגנת העצים אינם מכירים את הנוהל ולא פעלו לפיו ב: 2019-2020

ב. חיפוש תעוד תהליכי אישור הנוהל לא קיימים. [תהליכים נסתרים בדיעבד אינם מינהל תקין]

ג. בשנים 2019 ו2020 הוגשו לפקיד יערות עררים נגד רישיונות כריתה שלא היה ערך להגישם לו היה נוהל זה.

ד. לא היו מתקיימים דיונים בערר שהוגש - כיוון ש"רישיון הכריתה עומד בנוהל ".

ה.פקיד יערות לא היה צריך לענות לעררים ב 5 -4 עמודים : כיוון שרישיון הכריתה עומד בנוהל ונגמר .

ו. עד לאחרונה פקיד היערות ביטל רישיונות כריתה שהונפקו לפני היתר בניה . לא ניתן היה לבטלם אם הנוהל היה בתוקף.

ז. עתירות תושבים הוגשו, והיו נכתבות אחרת לו ניתן היה להנפיק "רישיונות כריתה- על תנאי" לפני היתר בניה, על פי נוהל זה .

כל הסיבות להלן מבהירות שתאריך הנוהל הרישמי, בדיעבד מתאריך 6.1.2019, הוא הונאה .


מדוע מתבצעת הונאה זו ? כי חוק הגנת העצים הוא טוב. ואינטרסים זרים רוצים לכרות הרבה יותר עצים.

מדוע מתבצעת ההונאה עכשיו? שר חקלאות חדש ומנכ"ל משרד חקלאות חדש. כמה נוח להציג להם נהלים חדשים ולא קיימים כנהלים ישנים .

איך מבססים הונאה כזו ? שותלים תעוד רטרואקטיבי של מספר הנוהל במסמכים רשמיים. להלן:

מספר הנוהל נשתל ומופיע בפסק דין מתאריך : נובמבר 2019. [תמונה ראשית ] .

שתילת מספר הנוהל כלינק לכאורה מייצרת תעוד לנוהל קיים ולא לנוהל חדש.

על סעיף אחד בעייתי מאוד בנוהל עבודת פקיד היערות החדש כתבתי למנכ"ל: לינק לפתיחת המכתב כאן


נוהל עבודת פקיד היערות חדש , נועד לכריתת עצים בקלות רבה יותר וכנראה מסתובב במחשבים של כמה אנשים ועובדים במשרד החקלאות , עליהם אני אעיד: הם יעשו הכול כדי להקל על הכריתות. לעיתים הם מאמינים שנדרש להחליף את העצים בארץ .ובכל מקרה אינם מכבדים את החוק.

האם שוב אנו רואים תעוד לכאורה להונאה באמצעות המתרחש באגף יער ואילנות בימי ארז ברקאי?

האם עבדו על ארז ברקאי או שהוא עובד על כולנו 3 שנים ?

טרם התקבל מענה ,ממנכ"ל משרד החקלאות. - אני מקווה שהנוהל יבוטל ויוקיעו את ההונאות ועברה על החוק בהגנת העצים בארץ .

אם לא יבוטל נוהל הכריתות - כל מי שלוקח בכך חלק וקיבל התראה ברורה על כך יתכן וקשור לאינטרסים זרים ויהיה אשם בהכחדת הנוף והעצים בארץ בניגוד לחוק. אוסי בנימין צבא הגנה לעצים IsraelTreesDefence@gmail.com


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page