top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

גנבת שטחי טבע ויערות מהציבור. געגועים לקק"ל

ילדותי רצופה יערות ועצים שניטעו על יד קק"ל. שבתות וחגים, מפגשי משפחה ופעילות צופים, התנחלנו ביערות הפתוחים והמטופחים שניטעו למען הציבור. לצד זה הנטיעות לצד הדרכים, חורשות נווה מדבר והייעור במחנות צה"ל, מאות אלפי דונם של טיפוח יערני מגוון ומיטבי.

אני עדיין שומעת את אימי ז"ל מסתובבת אלינו בחיוך מואר מהמושב הקדמי "אתם רואים? שם על ההר ? קק"ל נטעו יער חדש"

קק"ל כמדיניות אינה גובה תשלום, שטחי היערות פתוחים להנאת הציבור הרחב.

"קרן קימת לישראל (קק"ל), באמצעות מינהל פיתוח הקרקע, היא רשות הייעור המוסמכת של מדינת ישראל, וזאת בהתאם לאמנה שנחתמה ב-1961. מדיניות הייעור של קק"ל מיועדת לשרת את כל אזרחי מדינת ישראל היום ובעתיד." 1

ואם יותר לי, בכל הדיונים להגנת עצים, פקיד יערות אחד מיקצועי ואיכותי הכרתי ד"ר סוהיל זיידן פקיד יערות קק"ל .

ולמה פתאום הגעגועים לקק"ל?

פרט לרגל שבורה שמונעת טיול בטבע, חקרתי מה קרה כאן. ומה מתרחש כעת. ובעיקר מי ואיך גזלו יערות מהציבור ומהדורות הבאים.

התובנה החשובה בנושא: האינטרסים של אגף הייעור של קק"ל הם האינטרסים של הציבור.


קק"ל לא חפים מטעויות, אבל הם הגוף היחיד בארץ שמטרתו על פי חוק, ייעור, שתילת עצים ,טיפוח יערות והגנתם למען הציבור.

בשנת 1961, 28 נובמבר, לאחר מעל 50 שנות פעולה במקביל, הוסדרו יחסי קק"ל ומדינת ישראל בחתימת אמנה- הייעור הופקד בידי קק"ל 2

ע"פ האמנה משרד החקלאות יעסוק במחקר, שר החקלאות אחראי על פקודת היערות ועל עבודת קק"ל לפיתוח וייעור .

העצים והשטחים הנגישים והפתוחים תמיד לציבור, טיפוח היערות, הצל בשפע, השבילים נוחים ומתמזגים בטבע, ספסלים, ואויר נהדר.

המנגנון אותו זיהיתי בכריתות עצים, מסתבר שפעל גם באופן שיטתי למען הפסקת הייעור, עד כדי ביטול מימוש שטחי ייער שיועדו לציבור בהחלטות ממשלה. השטחים שנגזלו מאגף הייעור של קק"ל נגזלו מהציבור .

שטחים רבים יישארו צחיחים ללא נטיעה . ויוגבלו לציבור . כך החליט קבינט הדיור

השטחים ליערות נקבעו על ידי הממשלה בתוכנית מתאר ארצית 22 ליער וייעור, מכוח ההסכם, הייעור כמובן הופקד בידי קק"ל .

" תמ"א 22 מקיפה כ- 1.62 מיליון דונם קרקע, רובה צפונית לבאר-שבע. שיעור קרקע זה מהווה כ- 18% מכלל שטח המדינה במרחב הצפוני שלה. התכנית מסווגת ומפרטת שמונה צורות יער וייעור שונות (יער נטע-אדם קיים, יער נטע-אדם מוצע, יער פארק קיים, יער פארק מוצע, יער טבעי לטיפוח, יער לשימור, יער פארק חופי ונטיעות בגדות נחלים) ומנחה את שימורן, טיפוחן ושילובן במסגרת תכנונית המבוססת על צרכי החברה והמדינה." ..." לתוכנית שני יעדים עיקריים : א. שמירה והגנה על היערות והחורש הטבעי המהווים חלק בלתי נפרד מנופי הארץ, שלהם חשיבות אקולוגית רבה. ב. פיזור היערות בהתאם לפיזור האוכלוסייה, כדי לתת אפשרות לציבור הישראלי ליהנות משטחים פתוחים, ירוקים, בעלי תשתית מתאימה לשהייה ובילוי בחיק הטבע בקרבת אזורי מגורים." 4


למרות שלתוכנית מתאר ארצית כוח של חוק. בינואר 2020 בעת ממשלת מעבר, מהות התוכנית בוטלה. התוכנית וכוונת הממשלה נמחקה.

הפעולות לביטולה וסירוסה החלו כבר ב 2010 , מאז הופעל מנגנון שיטתי. הישגיו: צמצום שטחי ייעור ,הורדת ערכם של העצים הגדולים , וכריתת עצים. ולכן גם היה הכרח להחליש את קק"ל המייערת את המדינה עשרות שנים עוד לפני עצמאותה.


שנת 2010 אינה מקרית:

2009 נכנס לתוקפו תיקון 89 לחוק התכנון והבניה הגנה על עצים בוגרים בתהליכי תכנון ובניה. הוקמו נהלים למימוש הוראות החוק .

החוק משלים את פקודת היערות, יעודה הגנת עצים בוגרים וממשק ניהול יער. ו תמ"א 22, יעודה הקצאת קרקעות וכפיפות לפקודת היערות


נגד מערכת החוקים שהיוותה שלד טוב לייעור והגנת עצים בכל הארץ , גם בתהליכי תכנון ובניה, פועל המנגנון - כתמנון רב זרועות שיטתי, לכל אחד מזרועותיו אינטרסים שונים, כולם זרים להחלטות הממשלה וטובת הציבור , וחברים בו :

גורם קיצוני כלשהו מהמשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וגם עמותות הנהנות מכסף זר וגם מכספי ציבור, בראשם עמותת החברה להגנת הטבע. המובילה את יחסי הציבור של המנגנון " והטמעתו בציבור" תמורת תשלום. 4

כמו כן, מבצעת העמותה בתשלום סקרי טבע המחזקים ומגבשים את הידע עליו מתבסס המנגנון ובאמצעותו הוא פועל .

כך מעודכנות מפות ומושפעות מעבודת העמותה והקשורים אליה, באמצעותם עושים שינוי במפות מרכז מיפוי ישראל 5

העמותה כותבת ומשווקת לבעלי תפקידים וועדות את מאמרים ומסמכי מדיניות לטובת המנגנון. דוגמה :

יכולת ההשפעה של המסמך גדולה, מסמך המדיניות מגיע מארגון סביבתי ותיק לכאורה ללא כוונות רווח , היושב בוועדות התכנון דרך קבע .

[בפועל העמותה מתפרנסת מכספי ציבור. מקבלת תשלום על עבודתה ].

במסמך זה ניכרת יהירותה והתערבותה של העמותה באסרטיביות ביחסים בין קק"ל למדינה, כטיפול משלים לכמה שנים של הכפשה ,

ללא כבוד והערכה ל100 שנות פעילות קק"ל, היותה חלק פעיל בהקמת המדינה, תוך ניסיון להפר את הקשר בין ממשלות ישראל אזרחיה המדינה והתפוצות לקק"ל.

ניכר כי כותב המסמך אינו מקבל את החלטת הממשלה לייער ,ואינו מקבל את הקשר של המדינה עם קק"ל ומתנגד ללביצוע העבודה שהטילה עליה הממשלה -ליער שטחים על פי הקצאות קרקע שהוגדרו בתמ"א 22 .


במסמך מוצגים עיוותים לא מעטים ויעד ברור , חישוף המדינה, מניעת ייעור והחלפת קק"ל ברט"ג - אינטרס כלכלי מובהק.

רבים מיעדי המסמך הושגו בתמ"א 1 ינואר 2020 . ושטחי ייער נגזלו מהציבור , לא רק זאת -השטחים יהיו סגורים לציבור.

בתמונה - הגדרות התפוצה ופעילות העמותה כחברת לובינג למען יעדים בעלי אינטרס כלכלי. [ מקור 5 ]


כמו כן העמותה חברה קבועה בוועדות התכנון כארגון סביבתי, בכוחה להטות החלטות לקדם תוכניות, לשכנע נציגי ועדות וזאת היא עושה כייעוץ מקדים" למען "לקוחותיה" כפי שמתבטא במסמכי טבעBIZ מיזם עסקים וסביבה בהובלת עמותת החברה להגנת הטבע.

תוצאות השת"פ: פגיעה בחוסנה האקלימי , הבריאותי, הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל.


תוכנית המנגנון לכאורה סביבתית, אך עצירת הייעור ועידוד ותיעדוף כריתת העצים הגדולים ביותר בארץ , אינה יכולה להחשב סביבתית.

נעשית פעולה אינטנסיבית בוועדות התכנון, ומול מקבלי החלטות, בעזרתה הוכשרו כריתות העצים הגדולים והוותיקים ביותר בארץ.

למען ביטול "החסם הסביבתי" - העצים + ביטול ועקיפת החסם של הנהלים + עקיפת החוקים להגנת עצים בוגרים.

כל זאת תוך צמצום שטחי הטבע הנגישים לציבור, וצמצום שטחי היער.

בתמונה: באישור תמא 1 שטחי שמורות הטבע יוגבלו לשטח מצומצם ככל שניתן . שמורות הטע לא נועדו לציבור , השטחים נלקחו משטחי היערות , והם מצאו פטנט לקחת עוד ועוד.

.

מהות תמא 22 שטחי יער למען הציבור בוטלה. אינטרסים זרים השתלטו על הטבע ועל מערכת התכנון .


עם אישור תמא 1 בינואר 2020, בעת ממשלת מעבר, הושגו יעדים רבים: גנבת הסמכויות לעצים וקרקעות ממשרד החקלאות המגן על החוק מתוקף הוראת הממשלה .

למשרד להגנת הסביבה המוביל ומנהל את כריתות העצים תוך חריגה מסמכות. ומונע את המשך הייעור החשוב לחוסנה של המדינה.


התוצר המשמעותי של פעילות המנגנון הוא כסף. מקסום רווחים לקבלני בניה ותשתיות, על מיקסום הרווחים משלמים היטב.

מיקסום רווחים לחברות התשתיות והבניה.

עולם התשתיות מרוויח מתחשיב מטר מרובע כפול מטר רץ.

דרישת החוק להגן על העצים ולהתחשב בהם במכלול שיקולי התכנון, מצמצמת את רוחב היקף העבודה בכל תוואי, ומצמצמת משמעותית את הרווח בהכפלתו לפי מטר רץ.

אותה מטרה מושגת ב"קידוש" שטחי עשבים וצחיחות [למען זחל נכחד.] החזקת הקרקעות וצמצום שטחי ייעור ונטיעות, יאפשרו החלפת קרקעות בעלות פוטנציאל רווח, והגדלת שטחי תשתיות ובניה ללא החסם המוגן בחוק- העצים.


לכן כלל לא מפתיע שאת תמ"א 1 אושר בקבינט הדיור בעת ממשלת מעבר. בינואר 2020.

ללא שר חקלאות בתמונה .

משה כחלון שר האוצר שדרש להוביל את התכנון,

לא חתום על כשר אוצר - האחראי על מנהל תכנון [משך כמעט 70 שנה חתמו שרי הפנים לפניו..].


בתוכנית מתאר זו של קבינט הייעור בממשלת מעבר, אין חוק הגנת עצים ,

אין פקודת יערות ונעלמו שטחי היער וממשק הייעור.


ומאז תמא 1 האקליפטוסים הפקר- תגידו תודה למשרד להגנת הסביבה רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. אסונות לאומיים.

הנהנים מתוכנית מתאר תמא 1 : רשות הטבע והגנים, קבלי תשתיות, קבלני בניה .

הנפגע העיקרי - הציבור והדורות הבאים.


הערות

4.החברה להגנת הטבע - כספים

כחלק מהכנסותיה מתפרנסת העמותה מ"הטמעת המינים הפולשים " ומביצוע סקרי טבע המשפיעים על מגוון ביולוגי ומינים פולשים.

5. שכבות במיפוי ישראל מעודכנות על ידי המשרד להגנת הסביבה כתוצאה מסקרים של החברה להגנת הטעע, לדוגמא : מגמות שליליות במצב הצומח, שטחים רגישים, סקרי טבע וכדמה.

6/ החברה להגנת הטבע 2018 הפסקת פעולות הייעור ... [ במסמך המדיניות מזכיר הכותב מערכות טיבעיות רגישות ,במרכז מיפוי ישראל- שכבה שטחים רגישים, אזורים טבעיים , כל שטחי המדינה נכנסים תחת הגדרה זו. ]


4.

7.

8. העמותה מקבלת תשלום מהמשרד להגנת הסביבה על " הטמעת מינים פולשים"

מינים פולשים: כריתת עשרות אלפי אקליפטוסים על ידי רשות הטבע והגנים , מתבצעת תודות להגדרת אקליפטוס המקור כעץ פולש 9

הכריתות מתבצעות על ידי רט"ג או בהמלצתו לכריתות מחוץ לשמורות הטבע-ייעוץ לנתיבי ישראל ולכל הגורמים ב טבעBIZ

טבעBIZ מיזם עסקים וסביבה - בהובלת החברה להגנת הטבע .

9 . מחקרים ומאמרים : אקליפטוס המקור לא עץ פולשコメント


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page