top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

רשות הטבע והגנים מרעילה את האקליפטוסים בשמורת נחל משושים


שמורת נחל משושים , אקליפטוסים הורעלו בחומר קוטל עשבים כלשהו. קשה לצפיה. ראו בתמונה

השמורה כמובן סגורה למבקרים, " נמצא זיהום בנחל" . שמורה סגורה טובה מאוד להרעלת עצים ....

בטבע אין וואקום, זוכרים? סוחרי העצים -רט"ג, כורתים אקליפטוסים בני עשרות שנים בשמורות ולצד נחלים, לכן יתפשטו מיני זיהומים ופולשים. כריתת אקליפטוסים ליד הכבישים גרמה גם היא להתפרצות מינים פולשים 1


האקולוגית ד"ר דבורה שיצר : " בבתי גידול לחים בו ניכרתים אקליפטוסים, משתלטים מיד צמחי המים האלימים קנה, ופטל שיוצרים סבך ומונעים גישה למים ובעיקר מונעים מגוון מינים. היחידים הנהנים מהם הם החזירים שהפכו למכת מדינה.

האקליפטוסים, בנוסף לכול התועלות שלהם, בכל מקום בו הם נמצאים , הם מקור צל המועדף שאין ערוך לחשיבותו בתנאי ארצנו, וזה נכון גם בשמורות הטבע והגנים הלאומיים."

רט" ג טוענים: למען שיקום נחלים נכרות אקליפטוסים. הם מתעלמים ממסמך המדיניות הרישמי שלהם עצמם לשיקום נחלים 2010, 12

המטיל את האשמה לפגיעה בנחלים על עבודת רשויות הניקוז, והטיית דרכי המים אל הנחל. את העצים לצד הנחל נדרש לשמר, בפשט ההצפה אוסף אליו הנחל את מיני האורגניזמים מגדות הנחלים וסביבת העצים. כלומר כריתת עצים בני עשרות שנים היא הפגיעה באקולוגיה .

האקליפטוסים נטועים עשרות שנים בשמורה, האקולוגיה התבססה ומיטיבה. אבל רט"ג רוצה להשיב אקולוגיה לפני 150 שנה. לפני שניטעו

עצים זרים במדינה

רשות הטבע והגנים טוענת: אקליפטוס המקור עץ זר . עץ זר אין מקומו בשמורות הטבע. 2

בסקר אינטרנטי שערכו במשרד החקלאות נבחר עץ האקליפטוס על ידי הציבור כעץ הישראלי ביותר, אחריו הזית והברוש . 3

את רשות הטבע והגנים זה לא מעניין- הגאונות ברט"ג יודעת מה צריך להיות בישראל. "עצים מקומיים" . [תורת המגוון הביולוגי ]

צימוח נמוך, אדמה חשופה ... נחזיר את הארץ 150 שנה אחורה לפני הנטיעות והציונות . ונתפרנס מכריתת העצים הגדולים ביותר בארץ


לטענתם אקליפטוס המקור עץ זר ופולש . רט"ג מתעלמת מכל אנשי המקצוע בארץ וכל המחקרים, שהוכיחו ומוכיחים

שאקליפטוס המקור לא פולש , לא מקים מושבות מרוחקות ללא נטיעה ואינו פוגע במינים מקומיים. 4


המצב עומד להחמיר ראו את ההגדרה בתמונה: 5

שמורות הטבע נועדו לשמירת המגוון הביולוגי הטבעי, מערכות אקולוגיות, מגוון מינים, מגוון גנטי [ סיסמאות המגוון הביולוגי] אז זהו, שלא.

שטחי שמורות הטבע סגורים לציבור . האדם יוגבל לשטח מצומצם ,ראו את התמונה הבאה:

לאדם אין מקום בטבע לדעת רשות הטבע והגנים...

2 התמונות מתוך מצגות הסבר של תוכנית המתאר תמא 1, תוכנית חדשה שעברה בחטף בממשלת מעבר, בין בחירות 2 ל 3 . ינואר 2020... 5

רשות הטבע והגנים כורתת אקליפטוסים בטענה : עץ זר ופולש

מסתבר שהאדם גם הוא זר ופולש בשמורות הטבע . לדעת רט"ג.


אמנות והתפשטות האידיאולוגיה הכרתנית של "המגוון הביולוגי"

כל מי שטוען שכדאי להניח לרט"ג לפעול בשמורות כהבנתם, כידאי שידע: רשות הטבע והגנים כורתת עצים מחוץ לשמורות 6

רשות הטבע והגנים חתמה אמנה עם נתיבי ישראל ועם צה"ל.

ניכרתים אלפי אקליפטוסים על ידי נתיבי ישראל עד כדי חישוף כל הכבישים. אובדן שמורות נוף חד פעמיות תודות לרט"ג.

ובמחנות צהל ניכרתים האקליפטוסים בכמות חסרת תקדים.

פקיד היערות 2017-2020 משתף פעולה ושר החקלאות... שותק

חוקי הגנת העצים הם המלצה דהויה. אין מגן לעצים פרט אזרחים ולקק"ל.


האקליפטוסים בתמונה גוועים לאיטם מהרעלה, השמורה סגורה ואף אחד לא יכול לסייע לעצי הענק הללו.

נחל משושים סגור לציבור בגלל זיהום בנחלים...

איך לא יהיה זיהום בנחל אם רשות הטבע והגנים הורסת את האקולוגיה ? ע"י כריתת האקליפטוסים הגדולים. אין תבונה ואהבה לטבע ברט"ג

תמונה אתר רט"ג 19.11.2020

כל רשימת השמורות בתמונה הבאה הם סכנה לציבור ... אסור לרדת מהשבילים ! סכנת מוקשים. !

שמורת טבע נחל משושים, נחל בצת, יער יהודייה, בניאס, תל דן, נחל רחום. ועוד. [כשלא יורדים מהשבילים לא רואים עצים מורעלים].

תושבי האזור עדיין תופסים את הבטן מרוב צחוק,

תמונה אתר רט"ג 19.11.20209

------------------------

עצים מסוכנים רשות הטבע והגנים טוענים שהאקליפטוסים הם עצים מסוכנים.

מה שמעיד שארגון זה חסר את הידע, הניסיון והכישורים של יערני קק"ל . טעות להעביר לארגון דונם אחד נוסף ועץ אחד נוסף.

ישראל גלון, בעבר פקיד יערות ראשי ומנהל המחלקה להנדסת הצומח, מסביר לרט"ג בעדינות שעצים בוגרים צריך לטפח ולגזום 3

בכתבה מסתבר שרט"ג כורתים את האקליפטוסים מאז 2013 ועד היום. עשרות אלפי אקליפטוסים בתוך ומחוץ לשמורות.

מה כתוב בדוחות הכספיים רט"ג ? מי הרוויח מכריתת העצים הגדולים ביותר במדינה ? היכן הנטיעה החליפית על פי חוק...


לסיכום,

את החוקים להגנת עצים, וכן את הייעור והנטיעות קידמו ממשלות ימין מרכז ושמאל כאחד בעזרת קק"ל.

הישראלים אוהבים עצים, ובפרט אקליפטוסים , ללא הבדל דת גזע ולאום.

משרד החקלאות הוא האחראי על העצים בארץ, לו אגף להנדסת הצומח ומכון וולקני. עשרות שנים עסקו חוקרים ואנשי מקצוע באקלום וחקר אקליפטוסים, ולא גילו את "התובנה המדהימה: העץ הרסני למדינה ולסביבה פוגע במינים מקומיים ולכן יש להכריז עליו עץ פולש.

את "התובנה המדהימה" לה מתנגדים טובי החוקרים בארץ פורעת רשות הטבע והגנים בכסף וכורתת את העצים הגדולים ביותר.


אין דרך אחרת להסביר את ההתכחשות למהות החוקים להגנת עצים בוגרים, ולכוונת ממשלות ישראל-עשרות שנים, לייער, ולהגביר צל

אלא כפגיעה מכוונת ורווית אינטרסים בחוסנה של מדינת ישראל ואזרחיה למען אינטרסים זרים.


כל העצים הגדולים בארץ הוגדרו כעצים פולשים, רק על ידי המשרד להגנת הסביבה, תוך גזל סמכותו של משרד החקלאות על פי חוק.

תנשמו ... זה קשה... העצים אותם הגדירו כפולשים : 13

אקליפטוס המקור, צפצפה, אזדרכת, פיקוס השדרות, פיקוס קדוש, פיקוס בנגלי, וושינגטוניה, פלפלון , מכנף נאה ועוד .

הטיעון העיקרי נגד העצים: העצים עושים צל ולכן פוגעים במינים מקומיים.

באיזה מינים מקומיים העצים פוגעים? היכן ההוכחה לפגיעת העצים ? אין תשובה, עכשיו כורתים..

היום זה האקליפטוס והוושינגטוניות מחר זה כל השאר. כך מתנהל מנגנון המגוון הביולוגי והמינים הפולשים בהובלת החברה להגנת הטבע ומדיניותה הקיצונית נגד ייעור, נגד עצים, בעד מדבר וצחיחות 13

עצי האקליפטוס גוועים לאט מהרעלה בשמורת נחל משושים , וכנראה בעוד שמורות הסגורות לציבור. תתביישו רט"ג בגדתם בציבור ובטבע.


הערות ומקורות

צילומים משמורת נחל משושים ד"ר רחל גבריאלי מדריכה חקלאית בתחום גידול בקר.

4. אקליפטוס המקור לא עץ פולש אסופת מאמרים ומחקרים

5. מוטי קפלן.2020 .26.4 תמ" א 1 מצגת למתכננים

13 הגדרת צמח פולש: מין צמח המקים מושבות מרוחקות באמצעות הפצת זרעים בלבד ללא נטיעה, ופוגע במינים מקומיים.

--- ---- ----- --- ---- ----

Commentaires


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page