top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

כביש 65 -לאחר כריתת האקליפטוסים, השתלטות פרקינסוניה ושיטה כחלחלהכביש 65 באזור צומת כדורי ניכרתו אקליפטוסים רבים, לפני כ 3-4 חודשים. מאז מתבססים בשטח צמחים פולשים הגולשים לשטח חקלאי

הכריתות בהתאם ל"ייעוץ הסביבתי " של טבעBIZ [גורמים במשרד להגנת הסביבה , החברה להגנת הטבע , ורשות הטבע והגנים. ] לנתיבי ישראל שלקחה על עצמה להילחם ב " צמחיה פולשנית" . האקליפטוסים הוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה כעץ פולש. ניכרתו אלפי אקליפטוסים באחד הכבישים היפים במדינה. 1

מאז התבססה צמחיה פולשנית אותה אפשר לראות בתמונות.

האם זו ההוכחה שמטרת היועצים ומטרת נתיבי ישראל היא כריתת מקסימום אקליפטוסים ?

לאחר כריתת האקליפטוסים התבססו בשטח צמחים פולשים ,

פרקינסוניה : צמח בתמונה מעל, , ובגבול הכביש לפני שדרת האקליפטוסים שנותרה לאחר כריתת אקליפטוסים

פרקינסוניה מתפשטת לשטחים חקלאיים ופוגעת בהם. מזיקה לצמחיה ליד נחלים.


ד"ר ניר הר תעד את התבססות הצמחים הפולשים מדרום לכביש הגישה לכדורי , לאחר כריתת האקליפטוסים, 2

בתמונה מתועדים פרקינסוניה, שיטה כחלחלה קנה מצוי .

בסיכום תצפיותיו בהתבססות זרעי אקליפטוס ,באגן המג'רסה ובכביש 65 בין צומת גולני וכדורי. ד"ר הר מתייחס להרחבת הכריתות לצידי הכבישים :

"אם וכאשר נדרשת הרחבת כביש, בשלב התכנון יש לעמוד על כך שאקליפטוסים או כל שדרה אחרת תשמר בשולי הכביש או בין נתיבים. בשלב שישנה כבר תוכנית ראשונה, יש לסמן במדויק את תחום הכביש ולהסיר רק עצים הנמצאים בתוכו. כל שיקול אחר לכריתת עצי אקליפטוס מחוץ לתחום זה אינו נכון."

שאלתי את יערן קק"ל עוזי אליהו -כביש 65 בגבול הגזרה שלו. האם הצמחים הפולשים התבססו לאחר הכריתה?

" כן ,הפרקינסוניה התפתחה היכן שנכרתו האקליפטוסים, וגם שיטה כחלחלה באזור זה , בקרבת צומת כדורי.

אין וואקום בטבע אומר עוזי, היכן שאין עצים המינים הפולשים משתלטים, אזור בו ניכרתים אקליפטוסים מועד להשתלטות הצמחים הפולשים. צמחים אלו הראשונים להתבסס בשטח כשאין להם תחרות"


שאלתי אם הוא מסכים עם ההגדרת האקליפטוס כעץ פולש 3

( הגדרת עץ פולש: מקים מושבות מרוחקות על ידי הפצת זרעים בלבד וללא נטיעה + ובנוסף לכך פוגע במינים מקומיים ]

" אחרי 30 שנות עבודה בשטח אני יכול להעיד שאקליפטוס המקור אינו עץ פולש בוודאי אינו מזיק לחקלאות או למינים מקומיים.

היכן הם "הירוקים" שדורשים לכרות אקליפטוסים ? למה הם לא מטפלים בשיטת ויקטוריה שהתבססה בלא מעט מקומות ?

השיטה הכחלחלה קשה להשמדה ונותנים לה להתפשט "


כך נראה ייעוץ הסביבתי טבעBIZ בהובלת החברה להגנת הטבע רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה .

תוצאות: התגברות צמחיה פולשנית המזיקה לחקלאות .

וכמובן אובדן הנוף, הגברת החום, חישוף הכבישים


תמונה נוספת מהתסקיר של ד"ר הר , נראים קנה וסוף, פרקינסוניה, אלת כלאיים, שיטה כחלחלה . צמחים פולשים משתלטים לאחר הכריתה

בנוסף לכך כורתת רט"ג , אלפי אקליפטוסים לצד הנחלים, אלפי אקליפטוסים גדולים. ניתן לשער מה מתרחש באזורים אלו עם מפלס מים גבוה, ואיך משתלטת הצמחייה הפולשנית לאחר הפרת המערכת האקולוגית על ידי רט"ג.


אולי מה שכותב ד"ר דופור דרור בספרו 2019 על הבעיה בנחלים מעידה על הטעות של כריתת האקליפטוסים ?

ד"ר דופור דרור הצמחים הפולשים בישראל 2019 טיפול בפרקינסוניה שיכנית :

"רצוי לנטרל את המוקדים המתבססים לאורך נחלים לפני שייצאו מכלל שליטה "

לנו להדיוטות יש המלצה חמה, [אולי תפתור גם את בעיית העכברת בנחלים לאחר שהאיזון האקולוגי הופר על ידי כריתת אלפי אקליפטוסים. ] תפסיקו לכרות אקליפטוסים, אתם פוגעים במינים המקומיים בחקלאות בסביבה ובאדם.


הטיפול פרקינסוניה על פי דופור דרור 2010 : "עקירת פרטים גדולים יעילה , אך נדרש מעקב אחרי זריעים, ... טיפולים כימיים יעילים

אם הם נעשים בשיטת קידוח- מילוי, חריטה- מריחה, או כריתה מריחה בבסיס הגזע, עם 2,4D מעורב ב triclopayer .. לפי שעה לא צלח טיפול ביולוגי " 4


אקליפטוס המקור אינו עץ פולש, מחקרים רבים וסקירות רבות מוכיחים זאת. בקישור : אקליפטוס המקור לא עץ פולש

הנזקים מכריתת האקליפטוסים משתלטים על הנוף על הנחלים ועל הגידולים החקלאיים

על הרעלת אקליפטוסים בנחל משושים 8

כידאי לבדוק : מי בדיוק מרוויח מחומרי ההדברה הכימיים בהם נדרשת כעת להשתמש נתיבי ישראל לאורך קילומטרים ?


ומי יפצה את החקלאים? נתיבי ישראל-אחריות תאגידית, מר עדי גמליאלי- קח אחריות

הערות

כביש 65 דוברת -גולני, 1600 אקליפטוסים בערכיות גבוה כתובים במכרז 39/19 של נתיבי ישראל עד כה ניכרתו :

מאזור צומת דוברת לכיוון צפון ניכרתו רוב האקליפטוסים. ומאזור כדורי , בית קשת לצומת גולני .

3 אקליפטוס המקור לא עץ פולש קובץ מאמרים ומחקרים

6. דופור דרור 2019 באתר טבעBIZ :

פורסם 18.11.2020 . עודכן 19.11.2020 IsraelTreesDefence@gmail.com OsiBenjamin.com

--- ---- ----- --- ---- ----
Comentarios


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page