top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

קובץ תמונות כביש 65 נתיבי ישראל דברת גולני -1600 אקליפטוסים ניכרתוכביש 65 צומת דוברת צומת גולני- העצם ניכרתו ונמחקו מהמפות

מקטע צפוני כדורי עד צומת גולני


מבט לדרום מצומת בית קשת לכיוון כדורימבט לדרום אחרי בית קשת


מדרום לצפון 60 אחרי בית קשת לכיוון צ גולנימדרום לצפון 58

57בית קשת

4639

38

37


36


35

3433


29
28

24


22


21


20 אחרי כדורי לכיוון בית קשת [ דרום לצפון]17 כדורי


16 לקראת כדורי13 קרוב לכדורי מדרום לצפון


11


8בין כדורי לבית קשת מדרום לצפון


מדרום לצפון

בן כדורי לבית קשת

לקאת כדורי


מבט לדרום ליד עין חייזר


תבור לכיוון כדורי

כ.ת.צ 5


כ.ת צ. 4 תבור לכיוון כדורי

כ.ת. צ 2
מבט לכיוון דרום - אחרי כדורימדרום לצפון אחרי כדורימקטע דרומי כביש 65 מדוברת לכפר תבור


כביש 65 האקליפטוסים הגדולים מסתירים את הכביש - לכן יכרתו .

7266 כביש לכיוון דבוריה - 188 אקליפטוסים עומדים להיכרת

שיתוף פעולה בין גוגל לנתיבי איילון . כביש בכריתה[ 65 ] : לא מאפשרים STW


אין צפיה בגובה הרחוב בין כ תבור ל דברת - העצים ניכרתו.


מבט צומת אחוזת ברק ברק צפונהאחרי דוברת לכיוון עפולה 5

אחרי דוברת 4

אחרי דוברת 3


לכיוון עפולה צומת דוברת 2

צומת דוברת מבט דרומה

צומת דוברת- מבט דרומהכביש 65 מקטע דרומי -דוברת עד שיבלי אל גאנום - סקר עצים מקטע דרומי ,


כביש 65 - מקטע עוקף כפר תבור -סקר עצים מרכזי

מפגש כביש 77 וכביש 65 צומת גולני

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page