top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ערר -נתיבי ישראל כביש 8510 -בוסתן הגליל- שדרת עצי ענק 24.6.2021ערר זה הוא הוכחה נוספת לכך שרישיונות הכריתה יוצאים בניגוד להוראות החוק :

בטרם דן מוסד התכנון בתוכנית, ובטרם אישר אותה , בטרם מוסד התכנון שקל כנדרש את הגנת העצים ושיפר את התוכנית לטובת הציבור.

כמו בתוכניות אחרות- אין חובה לכרות את העצים כדי לבצע מטרונית! יש בחירה לכרות עצים, לתכנן במכוון על העצים הגדולים.

בתוכנית ענק בין עירונית זו, החוצה רשויות - לא מעורבים מוסדות התכנון.

כלומר-אין ראיה מערכתית וכוללת, תחבורתית , ומי יודע אם יש עמידה בהוראות, בהחלטות, בצרכים והתחשבות בסעיפי החוקים . -

לכל זה נועד מוסד התכנון , נתיבי ישראל מדלגת על מוסדות התכנון (אולי זו הסיבה לפקקים.. )

חוק התכנון והבניה 83 ג וסעיפים ונוספים-כנראה רק המלצה.(4) לשאיבת מאות מלינוי שח מהקופה הציבורית.


רישיונות הכריתה הונפקו- לפני היתר בניה, בהוראת נוהל עבודת פקיד יערות ברקאי : (2 , 3 )

טיעוני ערר זה מבהירים גם כיצד הנוהל מוחק את הסעיף החשוב ביותר בחוק להגנת עצים-חוק התכנון והבניה 83ג (ג) :"היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"


ערר זה משלים לעררים נוספים והתראות על ביטול החוק באמצעות נוהל עבודת פקיד יערות חדש (5 )

הנוהל צץ במהלך 4 מערכות בחירות (חילופי שר/העדר שר /העדר ועדות) ומבטל חקיקה ותקנות (6)


הנתונים להגשת ערר:

רישיון כריתה מספר 980 ,נתיבי ישראל כביש 8510 מרחוב דושניצקי לצומת עכו צפון- "מטרונית"

לכריתה - 50 עצים -אקליפטוס המקור. 30 עצים -ברוש מצוי , ועצים נוספים-סה"כ 121 עצים.( 7)

סקר העצים מוסתר, גם התוכניות מוסתרות מהציבור .

טיעוני הערר

הקדמה : עצי ענק בשדרות היסטוריות, כביש 8510 -לצד בוסתן הגליל, יכרתו למען תוכנית שלא קיבלה אישור ממוסד תכנון.

ולא בוצעו בה הוראות חוק תכנון ובניה 83ג לשימור עצים בוגרים בתוכנית.

לפרויקט המטרונית - אין היתר/אשרה מוועדה מחוזית- כנדרש בתוכנית דרך בין עירונית .

אין מספר תוכנית ייעודית למטרונית מכוחה קמה התוכנית, מוסד תכנון לא כיוון בראיה רחבה פרוייקט בחצי מיליארד ש"ח.

ורק...פקיד היערות של מ' החקלאות, "מוריד חסמים" ומעניק רישיונות כריתה בנדיבות לעצי ענק . הללויה.


1. משרד החקלאות וקק"ל. ( 8)

פקיד יערות מתחיל במשרד החקלאות – הוציא רישיונות כריתה לבקשת נתיבי ישראל לכביש 8510 ,

ובכך מבטל החלטה של פקיד יערות ארצי של קק"ל - ד"ר סוהיל זיידן .

דרג נמוך מבטל החלטה ברורה -של הדרג הגבוה ביותר( לא אישי נגדך- צור אבלס)

ד"ר זיידן-מקצועי ובעל הניסיון כתב אסור לפגוע בעצים וחיזק החלטתו בחוות דעת של מנהלת המועצה לשימור מבנים ואתרים.


ההחלטה ד"ר סוהיל זיידן -פקיד יערות ארצי קק"ל. 19.6.2019 (9)

"2. לאחר שבחנתי את התוכנית, סקר העצים והערר, לא מאשר את כריתת העצים לצורך פרוייקט המטרונית

מהנימוקים הבאים:

2.1 כריתת עצי אקליפטוס המקור המצוי במחלוקת הינם עצים וותיקים מאוד בעל ערכיות 12 קוטר גזעים מעל 1 מטר.

2.2 מדובר בשדרה היסטורית שיש לעשות הכל כדי לשמרה ולא לפגוע בה. לא ניתן להסתפק בצמצום הפגיעה בעצים

הגדולים בלבד ויש להתייחס לערך המצרפי של כל העצים גם בעלי ערך נופי גבוה, בינוני , ונמוך שמרכיב את השדרה

ההיסטורית.

2.3 ברצוני להדגיש ולציין גם את הקביעה של המועצה לשימור מבנים ואתרים במכתב מיום 23.5.2019 החתום ע"י

אד' נעמה נאמן מיזרחי- מנהל מחוז חיפה וגליל מערבי.

2.4 מדובר לכל הדעות בעצים מפוארים מאוד ועל פי הסקר בעל ניקוד בריאות 4 , כלומר הינם חיוניים ואופק החיים

שלהם ארוך , כל עוד לא יבוצעו עבודות סמוך לעצים נשוא הערר.

לאור "העובדה" שמיקום המטרונית אינו גמיש, ולא כלל מספר בחינות: ו/או לא הוצג ביום הסיור צמידות הדופן

הנגשת קהל הנוסעים אל המטרונית וממנה והמערכות הטכניות והלוגיסטיות המשרתות הן את המטרונית

והן את קהל הנוסעים. הרי ניתן לאשר מיקום אחר, למטרונית במרחב, ולא כחלק ו/או צמוד לכביש 4 הישן-(כביש 8510). "

בתמונה : כריתות עצי ענק בכביש 8510 למען המובל לים (המובל -תוכנן בדיוק מתחת לשדרת עצי ענק )

2. מספר האקליפטוסים לכריתה לא פחת מאז 2019 . פגיעה משמעותית בשדרות העצים. הובהר בהחלטה


3. "עבודה בקרבת השורשים תפגע בבריאותם של העצים"- נכתב בהחלטה.

מסמכי מכרז 160/20 מצביעים על היקף עבודת תשתיות משמעותי בקרבת שורשי העצים.


4. כריתת 121 עצים תפגע משמעותית בעצים לשימור, נדרשת כריתה + עקירת שורשים ( מכרז 160/20) העצים ושורשיהם צמודים

תמונה מהתוכנית לכריתה -בשנת 2019 צהוב כריתה , אדום שימור

5. לאור סעיפים 2,3,4 יש משמעות חדשה לרישיונות הכריתה: "בשדרה ההיסטורית - נתיבי ישראל קיבלה אישור לכרות 121 עצים, לצד "התחייבות" לייצר כריתות נוספות- כיוון ששורשי האקליפטוסים יפגעו , הם יאבדו את חיוניותם – וניתן יהיה להשלים את הכריתה."

6. לאור "העובדה" שמיקום המטרונית אינו גמיש' - נכתב בהחלטה. מה הכוונה ?

מנח המטרונית בכביש 8510 מעורר פליאה- בכך אין ספק. ,

בתוך קו כחול רחב במיוחד – שוכנות בנדיבות תוכניות נלוות כמו מפרצי חניה , ושבילי אופניים ורצועות גינון .

כולם "דוחפים " את המטרונית והנתיבים ועבודות התשתיות -ישירות לתוך העצים.

בעברית : תכנון מוטה כריתת אקליפטוסים ( מה חדש מע"צ/נתיבי ישראל ? )


בתמונה : תוכנית מתוך מכרז 160/20 2020 (הערותיי באדום לזיהוי זכות הדרך קו כחול ושימושיו)

נתיבי ישראל לא משתמשת בזכות הדרך כדי להגן על עצים, -נהפוך הוא, שטח נרחב מיועד לחניות (רקע לבן) , שבילי אופניים ( סגול )

רצועת גינון.( ירוק) .ואילו שדרת אקליפטוסים מפוארת -צמודות דופן בגבול התחתון -נאלצות להיכרת" למען מטרונית "

( נתיבי ישראל לא סימנה בתוכנית זו עצים לכריתה (צהוב) סימנה רק עצים לשימור-באדום )


7 . מפגש "שיתוף ציבור" נתיבי ישראל -בוסתן הגליל – יוני 2021 : נאמר לתושבים -לא נבדקו חלופות לכביש 8510 . ולא בתוך כביש 8510 ,

8. חוות דעת מעידות -מיקום המטרונית בכביש זה כלל אינו עונה על צורך, אינו מתאים לסוג התחבורה ולמרחקים (בערר נוסף)


9. הפרויקט הוסתר מהציבור 4 שנים, הסתבר בשיתוף ציבור, גם "בשיתוף" סרבו לחשוף את התוכניות ואת סקרי העצים לתושבים (נספח 3)

בהחלטה כתוב שמידע משמעותי לא נמסר גם בסיור , סעיף 1

10 .למה מסתירים פרוייקט בכספי ציבור, בחצי מיליארד שח ( לפני בצ"מ).לכאורה הפרויקט נועד להיטיב עם הציבור, לא?

(הציבור חושד, הסתרה =אינטרסים זרים) .

בתמונה -קטע תוכנית מ 2019 - חניות ושבילי אופניים בתוך זכות הדרך.

כל הנתונים שעלו עד כאן מעידים על כשל משמעותי

· האם פקיד יערות אמור להיות זה שבודק את הטענות הללו ? כמובן שלא.

לפקיד יערות אזורי/עירוני /ממשלתי יש הכשרה תכנונית/כלכלית/ עירונית כה עמוקה ורחבה? כמובן שלא

ולא רק בפרויקט זה :

המצב אליו "ניקלע" פקיד היערות לא הגיוני,

אם יאשר רישיונות כריתה, הפרויקט יתבצע- ומכלול החיים יפגע ולא רק עצים..

מה עושים? אולי נחוקק חוק ? אולי נמציא נוהל ? אולי נעשה מחאה ? אולי נפנה לשרה/לשר ? אולי נרקוד ?

אין צורך

את הבעיה הזו בדיוק יצר "נוהל עבודת פקיד יערות חדש/ברקאי ".

המחוקק לא התיר לפקיד היערות לגנוב סמכויות ולקבל החלטות כאלה.

הגורם החסר בתהליך: מוסד התכנון.

מוסד התכנון כתוב בפירוש בחוק הגנת העצים.

מוסד התכנון נושא באחריות לתוכנית כולה בראיה כוללת, ואחריות להגנת העצים.

התהליך הנדרש בחוק לא בוצע .ולכן - אסור להוציא רישיונות כריתה !


11. אחריות מוסד התכנון -בחוקי הגנת העצים

" היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"

חוק התכנון והבניה 83 ג (ג)

לפי סעיף החוק– האחריות על התוכנית בכלליותה- מוטלת על מוסד התכנון,

מוסד התכנון הנדרש לפרויקט המטרונית - הוועדה מחוזית (לתוכנית דרך בין עירונית )

מוסד התכנון בודק את מכלול השיקולים התכנוניים, וגם בוחן את הצורך לשמור על העצים לפי ערכם בסקר עצים,ובהתאם למהות החוק. .

יאשר מוסד התכנון= היתר בניה. / אשרת דרך.

קבלת היתר-מותנה בסיום בחינת מכלול השיקולים התכנוניים.


12. פקיד היערות -מקומו בתהליך ואחריותו נכתבה בחוק :

"לא ייתן פקיד יערות רישיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, כאמור בסעיף 15(א) , אלא לאחר ששקל, בין השאר

את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של

האילן המוגן והעץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו או להעתיקו כאמור

בסעיף קטן (1) "

פקודת היערות סעיף 15.א (א)(תיקון מס' 5) תשע"ב 2012

פקיד יערות מנפיק רישיון בכפוף לשיקולים הקבועים בחוק: ערך נופי, סביבתי וכ ..

פקיד יערות שוקל את תכלית הבקשה לכריתה ורק אחרי שנוכח כי אין להתירו במקומו...

בתשתיות ובניה לברור תכלית הבקשה נדרשת תוכנית.

השאלה: מה אמינות התוכנית המוצגת לפקיד יערות

תכנון מוצע -תוכנית לא אמינה, וועדות התכנון לא בדקו ולא אישרו- אין חותמת היתר בניה.

תוכנית החתומה בהיתר בניה -תוכנית אמינה

13 .התייעצות עם פקיד היערות

"על פי תקנה 83 ג בחוק התו"ב כל תוכנית שיש מכוחה להוציא היתר וקיימים בה מעל 50 עצים ושטחה 35 דונם

דונם ומעלה- חייבת בהתייעצות פקיד יערות, יחד עם זאת רשאי עורך הבקשה לבקש חוות דעת מפקיד היערות

גם בתוכנית מפורטת שאינן עונות לתנאים מצטברים אלו"

נוהל עבודת פקיד היערות חדש סעיף 5.1.1

14 אמינות תוכנית המטרונית- נתיבי ישראל

בררתי עם מתכנני ומנהלי הפרויקט- האם התוכנית אושרה בוועדה מחוזית ?

תשובה : לא.

טענת נתיבי ישראל: זכות הדרך ללא שינוי, ולכן לא נדרש להפקיד תוכנית בוועדה מחוזית ולא לקבל היתר.

טענת נתיבי ישראל אינה נכונה :

זכות הדרך היא רק מרכיב אחד בתוכנית. נתיבי ישראל מתעלמת מהוראות חוק תכנון ובניה.

בתוכנית המקור בה הוגדרה זכות הדרך -לא היה אישור לכריתת העצים. נתיבי ישראל דורשת כעת לכרות .

הכריתה נדרשת לצורך ביצוע תוכנית אחרת לגמרי מטרונית.. וחוק התכנון והבניה 83 ג קבע הוראות מפורשות .

היה ומבקשת נתיבי ישראל, לכרות עצים לשימור -מוסד התכנון יתערב וינחה את מכלול השיקולים-כולל הגנת עצים.


העצים זכאים להגנה מתוקף החוק -שמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים

הציבור זכאי להגנת החוק המחוקק קבע -העצים הם צורך ציבורי:

"צורך ציבורי" לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית "

פקודת היערות סעיף 15.(ג)

15 מספר התוכנית

בקשת מספרי התוכנית ,ושיחות עם הגורמים השונים- העלו ממצאים מדאיגים (נספח ב )

לא הופקדה תוכנית לוועדה לפרויקט המטרונית, ולא הופקד סקר עצים שאינו מוטה תכנון לוועדה מחוזית.

התוכנית מסתבר בנויה מהרבה תוכניות, טלאי על טלאי ,תוכניות ישנות ,כולן ללא אזכור מטרונית

נספח ב - היתה תוכנית ייעודית למטרונית -העצים לשימור, והתוכנית לא הופקדה

בלי קשר לעצים- האם כך מובילים פרויקט תחבורה? אולי בגלל זה יש פקקים?


16. האם התקיימו הוראות פקודת היערות וחוק התכנון והבניה 83 ג לשימור עצים בוגרים,

בתוכנית המטרונית כנדרש?

16.א. נתיבי ישראל נדרשה להפקיד תוכנית לוועדה מחוזית כולל סקר עצים לפני תכנון, כתנאי סף , הם ידעו שבכוונתם לכרות עצים

16.ב. "בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע שר הפנים "

חוק התכנון והבניה83 ג (ב)

16.ג סימון העצים על פי הוראות שר הפנים :

"עצים בוגרים המסומנים בתכנית מפורטת לכריתה או העתקה ולכך תתווסף התייחסות עורך התכנית לאופן שילובם בתכנית של העצים לשימור (שאינם נכללים בסקר)."

נוהל מבא"ת תנאי סף נספח 6 (1)

16.ד.חובת התייעצות בתוכניות גדולה בשטח/ כמות עצים.

ההתייעצות נדרשה עם פקיד יערות ממשלתי חגי שניר או ישראל גלון(2015-16) זאת בטרם התחילו את התכנון של המטרונית, נדרשו הנחיות בכתב מפקיד יערות ממשלתי ,

(חוק התכנון והבניה 83 א (ג)

16.ה החלטת פקיד יערות קק"ל 6.2019 ברורה

אסור לגעת בעצים ולא לפגוע בשורשים בכביש8510- בשדרות ההיסטוריות.הוראות החוק לא בוצעו היות ומוסד התכנון לא דן בתוכנית

נתיבי ישראל לא הפקידה תוכנית למוסד התכנון, וועדות התכנון לא יכלו לבצע עבודתן ולשקול את מכלול השיקולים, וגם להגן על העצים

טיעון פקיד יערות ראשי : "רישיון כריתה על תנאי" - יכנס לתוקף לאחר קבלת היתר..

זו עוולה כפולה ומכופלת.

1. בתוכנית יסומנו עצים לשימור מחמיר-כעצים בערכיות הכי נמוכה- (לכריתה + רישיון כריתה)

העצים לא יסומנו כעצים לשימור מחמיר - וועדות התכנון לא נדרשות להגן עליהם -פקיד יערות כבר התיר כריתה.

ההגנה על העצים הסתיימה בתהליך התכנוני עוד לפני שהתחילה.

2. היזם סגר עם פקיד,-על סמך תכנון מוצע, לפקיד אין מושג מה ערך התוכנית לאורה הנפיק רישיון כריתה.

אבל ערכם האמיתי של העצים-כבר נמחק. כל התכנון של היזם בנוי על רישיון הכריתה. והוא יאושר.

בגלל רישיון כריתה על תנאי-העצים לא זוכים להגנת הסמכות הגבוהה והמקצועית ביותר כדרישת החוק .

2 נתיבי ישראל כורתת את העצים ללא עיניין באשרות/היתרים/חוק . דוגמא -כביש 65 - 1600 אקליפטוסים נכרתו לפני היתר


נתיבי ישראל קיבלה רישיונות כריתה -כאילו אין פקודת יערות ואין חוק תכנון ובניה 83 ג להגנת עצים,

הרישיונות יצאו רק בגלל הוראות נוהל פקיד יערות חדש /ברקאי. :

אין צורך כלל לעמוד בדרישות וועדות התכנון ודרישות החוק

רישיונות כריתה ניתנים על סמך תכנון מוצע – כל תכנון שהוא, ולא על סמך תוכנית חתומה בהיתר.

הנוהל מבטל את סמכותן ואחריותן של וועדות התכנון - שניתנה להם בחוק.

הנוהל מבטל את מעורבות אנשי המקצוע בתהליך ודורש מפקיד יערות מקומי /אזורי לקבל את כל ההחלטות במקום הוועדות .

לסיכום ערר זה :

העצים לא זכו להגנת החוק לתכנון ובניה 83 ג לשימור עצים בוגרים ולא להגנת פקודת היערות

יש לבטל את רישיונות הכריתה בכביש 8510

נדרש דחוף לבטל את נוהל עבודת פקיד יערות חדש ברקאי -המבטל את הוראות החוק ומהות החוק , ללא סמכות, בלשון המעטה .(10)

3 נספחים לערר זה.

בכבוד רב

אסנת בנימין


נספח א – להתנגדות לכריתות הצטרפו 1500 איש בקירוב.


הערות ומקורות

2. קישור: נוהל עבודת פקיד יערות חדש /ברקאי ( עולה ויורד לסירוגין מאתר משרד החקלאות

3. קישור: נוהל עבודת פקיד יערות בתוקף 2017 הוא הנוהל המאושר בתוקף- נעלם מאתר משרד החקלאות

7. רישיונות הכריתה נשוא ערר זה :

עם שדרוג האתר לאחרונה "נקברו " רישיונות הכריתה עוד יותר, והם קשים יותר לאיתור ולפתיחה - כל הכבוד לעושים במלאכה

. בגיליונות הללו מליוני עצים המשקפים מיליארדי שקלים ברווחים ישירים ועקיפים. .

8. פקידי יערות קק"ל הוחלפו בפקידי יערות משרד החקלאות בחודש יוני 2020.

א. ערכי העצים ירדו פלאים על ידי החלפת פקידי היערות - הוכחה בערר זה.

ב. לא ברור איך מתבטלת החלטה ברורה של פקיד יערות ארצי - קק"ל .

9.בסיור שנערך ( 2019) ביוזמת פקיד יערות ארצי קק"ל , נכחה נציגת משרד החקלאות -ענבר אשכנזי. אחראית על תחום התכנון.

על ההחלטה מכותבים : ארז ברקאי פקיד יערות ראשי , וענבר אשכנזי.

10. עוד על הנוהל החדש :

ביטל חוק תקנות

קיצר את זמן הגשת הערר מ 14 ימי עבודה ל 14 יום.- ללא החלטת שר החקלאות .

הפחית משמעותית את הערך החליפי ( כספי ציבור )

קישור בנוהל לחוק התכנון והבניה ישן מאוד -ללא סעיף הגנת העצים 83ג

ועודComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page