top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ביטול רישיונות כריתה-לפני היתר בניה במוסדות חינוך תל אביב- מאי 2021

לכבוד

שר החקלאות- אלון שוסטר.

מנכ"ל המשרד - נחום איצקוביץ.

פקיד יערות ממשלתי - ארז ברקאי .


בתמונה - גן ילדים לוי יצחק חתם סופר תל אביב .


אבקש לעדכן בנושא רישיונות כריתה במוסדות החינוך בתל אביב -רישיונות כריתה הונפקו -לפני הוצאת היתר בניה כחוק.

המצב הבעייתי כיום של הפרויקטים - יבהיר את שביקשתי להסביר ביולי 2020, כיצד מעשה זה פוגע במנהל תקין.(3)

פקיד יערות לוקח לעצמו סמכות לא לו, ללא ידיעה והבנה מספיקה בתחום התכנון והבניה.

חוק התכנון והבניה מעניק לוועדות התכנון את הסמכות והאחריות להגנת העצים בתהליך התכנוני.


טענת אגף יער ואילנות ש"נוהל פקיד יערות חדש" מתיר להוציא רישיונות כריתה לפני היתר בניה- תמוהה.

נוהל זה לא פורסם באתר משרד החקלאות להערות הציבור, לא קיבל אישור עד היום ( 1, 2, 4)

ולכן נוהל פקיד יערות בתוקף -הוא נוהל 2017 .- הנאמן להוראות החוק, ונעדר מאתר משרד החקלאות (7)


כל העצים במוסדות החינוך בתל אביב -הם בערכיות גבוהה :משמעותיים לסביבתם, עצים בריאים, חופת הצל משמעותית . (5 )

ולכן ראויים לשימור מחמיר,

הנפקת רישיון הכריתה בטרם הושלם התהליך התכנוני- מונע מוועדות התכנון לשקול את הגנת העצים -כנדרש בחוק.

כלומר -מבטל את התיקון 89 לחוק התכנון והבניה - להגנת עצים בתהליך התכנון - בסמכות וועדות התכנון.


בתמונה הוראת חוק תכנון ובניה 83 ג. (ג) (6)


עדכון במתרחש ב שלוש מוסדות החינוך, להם יצאו רישיונות כריתה -לפני קבלת היתר בניה :


בית ספר שכונת צמרות :

תוכנית העירייה מתוקף תוכנית צ - ללא תוכנית מפורטת וללא שיתוף ציבור .

העצים ברישיון כריתה בתוקף - למרות שאין היתר בניה , (החלטה של פקיד יערות ממשלתי לא בהתאם לנוהל בתוקף) .{ 5)

בהחלטת בית משפט כתבה השופטת יעל בלכר את הדברים הבאים :

" הדיון יחזור לוועדת הערר שתשלים את החלטה בשאלה האם בנסיבותיו של ההיתר הספציפי הנדון , ניתן להוציא היתר מכוחה של תוכנית צ מבלי שתערך תוכנית מפורטת . מצאתי לנכון לציין שאין מדובר בשאלה טכנית והיא מתעוררת על אף שניתן להוציא באופן עקרוני מכוח תוכנית צ , היתרי בניה ללא תוכנית מפורטת . אלה שהשאלה היא , האם במקרה הנדון ולגבי הבקשה להיתר הספציפית שלפנינו נכון לעשות .

בית המשפט מפנה לפסק דין בעניין נהריה עע"מ 7171/11 . גם שם מדובר בתוכנית שאפשרה הוצאת היתר בניה לכאורה ללא תוכנית מפורטת, ויחד עם זאת בית המשפט קבע שייש לבחון כל מקרה ומקרה האם יש מקום לעשות כן בנסיבות הקונקרטיות .... ככל שוועדת הערר תסבור כי ההיתר לבניה המוצעת על מאפייניה ושימושיה ובסביבה שבה מתוכנן הבינוי, מצדיק תוכנית מפורטת הרי שמתן היתר ללא תוכנית כאמור, הוא בבחינת "סטיה מן התכנון התקף" ... או " מתן היתר בניה שאינו עולה בקנה אחד עם התכנון התקף" , כולל גם תוכנית שבהם צריך היה להכין תוכנית מפורטת טרם מתן היתר .. " (לתוכנית צו מניעה זמני בתוקף. )


גן ילדים לוי יצחק חתם סופר

תוכנית העירייה -מתוקף תוכנית צ , ללא תוכנית מפורטת וללא שיתוף ציבור .

רישיונות כריתה לכל העצים המשמעותיים במקום.

פניות רבות של הורים ותושבים לעירייה -בבקשה לבצע תוכנית מפורטת , ושיתוף ציבור - לא נענות.

העירייה טוענת ש : "התוכנית הוקפאה " - ומסרבת לשקיפות .

התושבים נאלצים לאסוף כסף ולהגיש עתירה- רק כדי לא לאבד את הזכות להגשת עתירה .

רישיון הכריתה התלוי מעל ראשם מחליש את המאבק .

המאבק למען מינהל תקין, שקיפות ותכנון איכותי המתחשב בתושבים ובסביבה.


בית ספר -הדר יוסף

התוכנית מתוקף תוכנית צ - רישיונות כריתה יצאו לפני קבלת היתר בניה

עתירת התושבים זכתה להצלחה- השופטת הביעה תמיהה מהסתרת התוכנית באתר העירייה,

השופטת החזירה את התוכנית לעיצוב מחדש,.

העירייה ניצלה פירצה בהחלטה - ביטלה תוכנית ופתחה תוכנית חדשה - ונתנה לעצמה בזריזות היתר בניה .

משאבי התושבים אזלו בהליך המשפטי . לא ניתן היה לצאת לעתירה נוספת - והעצים נכרתו .

----


העדכון מבהיר שלא נוחה דעתו של בית המשפט מהתנהלות העירייה בתוכניות מוסדות החינוך .

השימוש הגורף בתוכנית צ -ללא תוכנית מפורטת וללא שיתוף ציבור - לא מקובל על בית המשפט .

כידוע , עתירות מוגשות נגד תכנון פוגעני ולא מידתי -רק היכן שידם של התושבים משגת .

וועדות התכנון הן הבקרה המקצועית לתוכנית- מדוע פקיד יערות עוקף את וועדות התכנון ? נותן יד לתוכנית לא גמורה? בניגוד לחוק התכנון והבניה, לא ברור ...

חוק הגנת העצים -כולל גם את חוק התכנון והבניה - בכוחם לסייע למינהל תקין, לשקיפות, לתושבים ולסביבה


לאור עדכון זה, אנו תושבי תל אביב יפו - מבקשים ודורשים לבטל את רישיונות הכריתה ללא היתר בניה

ובפרט במוסדות החינוך , ובדגש על גן ילדים לוי יצחק ובית הספר בשכונת צמרות


בכבוד רב

אסנת בנימין

עצים הם תושבים תל אביב יפו

צבא הגנה לעצים ישראל.

מכותבים : קבוצות הגנת העצים בכל הארץ , מאבקי התושבים בתל אביב יפו

  1. מכתב 1 - רישיונות כריתה ללא היתר בניה -נוהל עבודת פקיד יערות חדש

4 . רישיונות כריתה ללא היתר בניה -נוהל עבודת פקיד היערות החדש גרסה מס 1? הטעיה

5. כללים להכנת סקר עצים 7.2018

6. תיקון 89 לחוק התכנון והבניה 83 ג , הגנת עצים בוגרים בהליכי התכנון

7. נוהל פקיד יערות 2017 . - בתוקף.

8. נוהל פקיד יערות 2017 , עמוד 90 , 91בתמונה : פעילות תלמידים יפו , בנושא ערכם של העצים בהובלת המורה - טניה דדון צור


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page