top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

חשיבותם של העצים

תועלות מדעיות של עצים ויערות לאדם לסביבה לטבע ולאקלים

כריתת עצים מאיצה את משבר האקלים


תראו מה שעץ אחד יכול לעשות - תועלות של העץ שלא דמיינתם:


העץ סופג כ- 20 ק"ג אבק בשנה, מסנן ומטהר כ- 100,000 מ"ק אוויר מזוהם בשנה, מעלה את ערכו הכלכלי של נכס באחוזים רבים וזו רק ההתחלה. לא דמיינתם כמה שהעצים תורמים לכם.

העץ משמש כ"חיק הטבע" למתגוררים בעיר. הוא מקשר אותנו לעונות השנה בהזכירו לנו את הפריחה, הלבלוב והשלכת. עץ אחד יכול לספוג בשנה 20 ק"ג אבק ו"לבלוע" 80 ק"ג תרחיפים, המכילים מתכות רעילות ככספית, ליתיום, עופרת וכדומה. עץ אחד מנקה, מסנן ומטהר 100,000 מ"ק אוויר מזוהם מדי שנה, מייצר 700 ק"ג חמצן, וקולט 20 טון פחמן דו-חמצני. חלק מהחמצן באוויר שאנו נושמים, מיוצר על ידי צמחים. ללא עצים וצמחים לא היה ביכולתנו לנשום. עץ אחד מסייע להורדת הטמפרטורה בסביבתו בקיץ עד 4 מעלות. עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי - הוא בולם רעשים ומפחית את עוצמת הרעש. עץ בוגר בסמוך לנכס מעלה את ערכו הכלכלי באחוזים רבים. עץ אחד עשוי לשמש בית לעשרות ציפורים. מערכת שורשים של עצים בוגרים עשויה להיות גורם ממתן באופן משמעותי ברעידות אדמה. תרומתם האדירה של העצים צריכה לעמוד לנגד עינינו גם בעונת הנשירה של פירות הפיקוסים המטרידה, הנמשכת כ- 3 חודשים בלבד וגם כאשר עץ זה או אחר הגיעו אל חלון ביתנו. עלינו לשמור על העצים, למנוע כריתה וגיזום צמרות אגרסיבי, לוודא שרק אנשי מקצוע יטפלו בעצים ולהעביר מידע זה לכל מי שטרם התוודע לחשיבות העצומה של העץ בחיינו." [https://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/Facts_and_Tips_on_Trees/ma_ez_yachol_laasot/Pages/default.aspx


עץ אחד מסייע להפחתת הטמפרטורה בסביבתו, בימי הקיץ, בעד ארבע מעלות!

עץ אחד יוכל לספוג בשנה 20 ק"ג אבק ו"לבלוע" 80 ק"ג תרחיפים, המכילים מתכות רעילות ככספית, ליתיום ועופרת.

עץ אחד מנקה, מסנן ומטהר 100,000 מ"'ק אוויר מזוהם, מייצר 700 ק"ג חמצן וקולט 20 טון פחמן דו-חמצני.

על אדם לטעת כ-200 עצים כדי "לקזז" את הזיהום שיצר במהלך חייו.

נטיעת עצים מסייעת לשימור קרקעות ומניעת מדבור.

עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי – הוא מסייע משמעותית לבלימת רעשים.

https://www.kkl.org.il/afforestation-and-environment/afforestation/forest_day/importance-of-trees/

קישור : העצים כמפחיתי זיהום אוירערים גדולות הבינו את חשיבות העצים ונוקטות פעולות משמעותיות להגברת כיסוי חופת העצים בשטחן:

http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/Revital_Shoshani_U1446.pdf

לונדון ,טוקיו, פורום ה- 15 תכנון וניהול בר קיימא של עצים בערים מובילות רויטל שושני


הפחתת זיהום האויר בעיר משמעותי לאיכות חיי התושבים על העצים כמפחיתי זיהום האויר :

עצים כמפחיתים זיהום אויר מעין חיים אקולוגיה וסביבה 2013


הקשר של העצים לזהות היהודית

חשיבותם של העצים לחיינו לתרבות לכלכלה לאיכות חיינו ולזהות היהודית ד"ר דוד אילוז המחלקה לגאוגרפיה וסביבה , מדעי החיים אוניברסיטת בר אילן


עצים בסביבה עירונית

עצים בעיר אלון מאיר


על היערות הנטועים בישראל

יערות מהשתיל עד היערות


על דחיקת המדבר ונטיעת עצים במדבר

יערות במידבר


מה ערכו החליפי של עץ וכיצד ניתן לממש זאת ישראל גלון


קישור : תוכן הבלוג -לפי נושאים. כריתות העצים/ השיטות/ המנגנון/החוק/ לאן נעלמו שומרי הסף

israeltreesdefence@gmail.com
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page