top of page
 • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

כריתת עצים מאיצה את משבר האקלים • העצים מייצרים אקלים- מגבירים את הגשמים ומרחיקים את המידבור,

 • העצים מונעים את צחיחות ויובש הקרקע, מורידים את חום האדמה שתישאר פורייה , מנביטה ומייצרת מזון לבעלי החיים, ומעניקה להם מחסה בעת החום ואירועי קיצון

 • העצים המייצרים חמצן מסננים זיהום אויר, שומרים על בריאות הציבור, בפרט מבוגרים וילדים.

 • העצים הם חוסמי רוח טבעיים הממתנים סערות ומצבי קיצון

 • העצים בעיר מפחיתים איי חום עירוני, סופחים זיהום, מפחיתים שימוש במיזוג, מעניקים צל המעודד הליכה בחוץ, חיי קהילה, ומסחר מקומי.

 • תוצאת הכריתות -יותר זיהום אויר + איי חום העירוני , לכן- מיזוג 24/7 עוד פלטות -חום וזיהום אויר .

 • אזורים צחיחים /מעט עצים- בהם יהיו פחות גשמים, האדמה צחיחה ופחות פורייה – מות בע"ח

 • ללא עצים המדבר מתגבר , אזורים חקלאיים יהפכו ללא פוריים, הערים יהיו חמות יותר.

 • פחות עצים- פחות חלחול מי גשמים, פחות מי תהום- יותר תשתיות וחשמל להתפלה = פגיעה בחופי הים. ופגיעה בריאותית.

 • הצתת השרפות ביערות גורמת ליצירת סערות וסופות ואקלים לא יציב. אובדן בעלי חיים ומערכות חיים.(1)

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page