top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

שרפת העצים, בע"ח, ציפורים ושלולית החורף בנתניה 7.11.2021 בשת"פ עם כיבוי אש?
7.11.2021


רב טפסר

דדי שמחי

נציב כבאות והצלה

כיבוי אש עובר על החוק !


ברגע זה בנתניה מתחוללת שרפה, עצים בוגרים וגדולים כבר נשרפים, האש אוחזת בעצים נוספים ומתפשטת. שרפים בעלי חיים ובעלי כנף וקיני ציפורים, שלולית החורף ומיני חיים. נשרפים פינות טבע יחודי, אהוב על משפחות, מדריכים וכיתות התלמידים – נשרף. ועולה באש .

עצים מוגנים בחוק -בקוטר גזע מטר עד 2 מטר נשרפים. וממשיכים להישרף .

תושבים התקשרו מבעוד מועד לכיבוי אש 102 – ונענו באדישות מזעזעת.

כיבוי אש מסרב לפתוח קריאה !

כיבוי אש מסרב להגיע !

תושבים רצו למקום בניסיון להרחיק ענפים ולכבות את האש בחול ולהגן על עצים גדולים.

רק אחרי שעות ארוכות , בסביבות השעה 17:30- נשלחה כבאית , ורק לאחר שדיווחנו על סכנה לאנשים .

הכבאי כלל לא מכבה את השרפה , ומסביר לתושבים שהעצים מיועדים לכריתה , מסתבר שהכבאי יודע מראש איזה עצים נוספים אמורים להישרף ולהכרת.

האם כיבוי אש לא שמע על חוקי מדינת ישראל ?

במדינות עולם שלישי שרפת עצים נועדה לפנות שטח- בישראל קיים חוק!

העצים הנשרפים במקום הם עצים המוגנים בחוק .

עצים בערכיות מאוד גבוהה.

כיבוי אש משתף פעולה עם עברה על החוק.


ואלו הם הוראות החוק:

רישיון כריתה - יש להגיש בקשה לרישיון כריתה, בצרוף סקר עצים מפורט, וצילום העצים לכריתה ולהסביר את סיבת הכריתה .

זכויות הציבור: רישיון הכריתה מתפרסם 14 יום - זכות הציבור להגיש ערר.

החלטה- פקיד יערות ממשלתי ידון ברישיון כריתה ובערר ויקבל החלטה. אם יאשר את הכריתה יקבע את תנאי הרישיון ונטיעה חלופית וכ

זה החוק כבודו, לא שמעתם עליו?

שרפת עצים למען כריתה - אינה חוקית- זו עברה על החוק.


במקום לפעול כהוראת החוק מישהו הזמין את שרפת העצים הגדולים- וכיבוי אש משתף איתו פעולה בעברה על החוק !

הכבאי מתואם איתו איזה עצים ישרפו ונותן להם להתלקח ולהישרף , ואחר כך יוציאו רישיון כאילו העצים מסוכנים.

כיבוי אש מאפשר שרפת בעלי חיים, ציפורים, צמחים ומיני מינים - ושורף את זכויות הציבור ואת הנהל התקין.

מסתבר שהדבר מקובל על אנשים בכירים בכיבוי אש, אנשים שאמורים לשמור על החוק!


לידיעתך

1. האחריות להגנת העצים מוטלת על משרד החקלאות. האמון על שמירת פקודת היערות, ודיני הגנת עצים נלווים ונהלי החוק .

2. בפקודת היערות יש חובה לכבות את השרפות ולהגן על העצים - והציבור נהג כהוראות החוק-סיכן את עצמו בלית ברירה - בגלל שכיבוי אש לא עשה עבודתו בלשון המעטה .


לתשומת ליבך

לאור דברים שאמר הכבאי לתושבי המקום ( "ככה הטבע מתחדש " ), ברור שהוא משתף פעולה עם גורמים

המייצגים אמנה בן לאומית שהגנת העצים - כלל לא באחריותם.

עיריית נתניה פועלת לאור אמנה זו - באופן חריג משאר הערים.

אנשי אמנת המגוון הביולוגי, אמנה בן לאומית, מתעלמים מהחוק ,ומבטלים ביודעין את חוק הגנת העצים. וחוקי סביבה נוספים.

זאת למרות שאמנת המגוון הביולוגי - נחותה מהחוק הישראלי ולא רשאית לבטל חוק. כלומר- הם עושים זאת ללא סמכות, באמתלה סביבתית.

לדעתם "שרפת עצים ושרפות בכלל " זה אמצעי לניהול הטבע -ולא מעניין אותם הרג בעלי החיים, ולא זיהום אויר, ולא זכויות הציבור ובטח לא החוק. אותו הם עקפים באסרטיביות בכמה דרכים.

אנשי המגוון הביולוגי בישראל הם: שכירי עמותות, מקבלי תרומות ומלגות , קרן יד הנדיב , אגף במשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים- כל אלו – אינם אחראים על פקודת היערות ולא על הגנת העצים. ולא בסמכותם לתת הוראות לגבי העצים.אמנה זרה משתלטת על ישראל

בשנים הקשות לישראל: בהם ארבע מערכות בחירות , השתלטה החבורה על ארגונים רבים , והיא מחלקת להם הוראות הסותרות את החוק .

כאמור זה קורה בשנתיים -שלוש האחרונות. (מאז נובמבר 2018 .)

1,000,000 עצים

מיליון עצים איבדנו בשלוש שנים האחרונות , פי שלוש משנים קודמות.

מי יודע כמה שרפות בוצעו למען "ניהול טבע/ התחדשות טבע"

מי יודע כמה שרפות בוצעו בשיתוף פעולה עם כיבוי אש.

מי יודע למען כמה "תוכניות בניה" נשרפו עצים כדי לפתור אי אלו גורמים מהליך כדרישת החוק.

העצים בשרפות כלל לא נספרו -במיליון העצים שנכרתו בשלוש שנים. הם מעבר לכך.


העצים שלנו הם סחורה

אמנת המגוון הביולוגי רואה בעצים סחורה/ תפוקות. בניגוד להוראות החוק הישראלי.

ידוע לך כי כתוצאה מהצתות והשרפות נכרתים אזורי חיץ , עצים בכמות עצומה - ללא סקר עצים וללא מחשבה -

העצים הללו הם סחורה במתנה לסוחרי העץ סחורה קלה ללא השקעה מליונים בכל משאית. - כאילו אין חוק הגנת עצים בישראל.


לאור כל האמור

ראוי לעשות בדק בית עמוק מאוד בכיבוי אש , מי מעורב בסחר עצים, מי מעורב בהתעלמות מהחוק מי מאפשר שרפת עצים .

מי מעורב באישור לכריתת עצים ענקיים שלא לצורך ( ראה מכתבי 2.8.11 )

אבקש לקבל התייחסות לברור זה .


השרפה היום בנתניה -בערה משך שעות, התפשטה לעצים גדולים , כילתה בעלי חיים וציפורים ועוד כאמור .

קיים כעס רב על שרפת עצי ענק והתעלמות מהחוק, כעס על סיוע למציתי העצים. בכל הארץ נפוצה קריאת האזרחים לעזרה.

קיים אובדן אמון בכיבוי אש .בשיקול דעתו, במוקד המזלזל ומסרב לתת מענה, אובדן אמון לצד סיכון עצמי .

אנו ראויים להתנצלות, לחשיבה מחדש , עליכם להכיר את החוק ולכבד אותו . ולכבד את הציבור


משבר האקלים לפנינו, כיבוי אש חייב לשנות כיוון.

עלינו להגן על העצים הבוגרים, הם בעלי משמעות ייחודית למיתון החום, פלטת פחמן וסינון מזהמים, שמירת הקרקע , והגברת חלחול מי גשמים , בכוחם להגן על העושר הביולוגי בישראל מיני בעלי חיים וצומח שזקוקים למשכן ומחסה בתנאי קיצון.


בכבוד רב

אסנת בנימין

צבא הגנה לעצים

תושבים למען עצים נתניה , קבוצות הגנת עצים בכל הארץ.Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page