top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הצתת יער ריווחית. הפקרות בכריתת עצים על רקע משבר אקלים עולמי


"השרפות בישראל נובעות ממעשי ידי אדם אם במתכוון ואם בשוגג", כתב כיבוי אש, (מדריך הערכות לשרפות )

פשיעה כלכלית סביבתית נגד הציבור- מושתקת ומייצרת רווחים רבים. וזוכה לשיתוף פעולה של משרדי ממשלה.


ההצתות מניבות רווחים.

העצים השרופים כתוצאה מההצתות, הם פחמים, נמכרים על יד כורתי וסוחרי העץ להסקה,

העצים השרופים פחות - למעשה עברו ייבוש-והם סחורה לכל דבר.

היקף הכריתה עצום- הסחורה נמסרת במתנה לכורתי וסוחרי העץ, נמכרת ומניבה רווחים.


הכריתה רק מתחילה,

בגלל שרפות יער כורתים אזורי חיץ -מאות אלפי עצים, כאילו העצים עשב רע .

למרות שהאקלים והרוחות בישראל לא מציתים שרפות מעצמן, ולמרות שכולם יודעים שמדובר בהצתות - כורתים עצים כדי להישמר משרפות.


הזיוף גדול עד כדי כך שבתוכנית האקלים של השרה להגנת הסביבה: כריתת אזורי חיץ -פרק עיקרי. ותודה למציתים.


האם מנהלי משבר האקלים בישראל, לא יודעים ?

שרפות יער-הן המייצרות אירועי אקלים קיצוני, סופות, וסערות, וכמובן זיהום אויר.

וכריתת אזורי חיץ ובנוסף לאובדן היערות-מייצרים התחממות, פליטת פחמן, זיהום אויר..


כלומר הצתת היערות בישראל ,הן כלי לייצר מצג שווא של משבר אקלים, שלא יתקיים אם לא יציתו את היערות, הלא כן?


יחי האבסורד

המדדים מדווחים על התפתחות משבר אקלים, פלטות , התחממות ועוד.

ואף אחד לא מקשר את ההצתות של שרפות היערות ו וכריתת אזורי החיץ

הציבור ישלם על משבר האקלים.


הצתות- פשיעה סביבתית בהיקף רב ממדים.

מדוע כולם שותקים? כי ההצתות מייצרות רווחים.

על מדינת ישראל השתלטה אמנה בין לאומית-הרואה ערך עליון ברווחים מערכי הטבע. גם אם נשרפים בעלי חיים.

הסביבה מנוהלת על ידי אמנה בן לאומית -בניגוד לחוקי כנסת ישראל. ללא שהחליט על כך המחוקק.

פורום בן לאומי מנהל אמנה בן לאומית- המטיפה לצחיחות

ודוחפת ולכריתת עצים בשם האידיאולוגיה והגזענות הסותרת את פקודת היערות.

והשרפות? השרפות הן שיטה להתחדשות הטבע.. טוענת האמנה. ומה עם בעלי החיים הנשרפים?.


ההצתות מייצרות רווחים .

סחורות שייכת לכורתי וסוחרי העץ . הסחורה נמכרת להסקה, ושימושים אחרים. ללא שנדרשו הסוחרים לייבא עץ, לשלם מס או להשקיע בקרקע ,טיפוח וגידולים סחורה במתנה.

לרוב -אין שקילה אין בקרה אין ספירה -רישיונות כריתה לא מפורטים. "הסקה זה כסף שחור מעץ מקומי " אומרת קבוצה ממושב בצפון הסובלת מזיהום הקמינים.

תפוקות "ממשבר האקלים" רבים ומגוונים.

המדינה תשקיע ? הציבור ישלם על אנרגיות מתחדשות, הולכת חשמל , מזגנים, ביטוח והרבה כסף על פגיעה בבריאות.


העצים מאבדים את הגנת החוק, הציבור מאבד את הגנת העצים.

בזכות הצתות מותרות הכריתות/ בקלות ובהיקפים גדולים ,

כאילו לא קבעה פקודת היערות ערך לעצים: ערך היסטורי, נופי, אקלימי, אקולוגי וכ'

כאילו לא יאבד הציבור בכריתה את מקבעי הפחמן, יצרני החמצן, ממתני החום, מפחיתי זיהום האויר, מגבירי החלחול.


הצתות -פשיעה כלכלית רבת ממדים הציבור נפגע בריאות וכלכלית, בכל תחומי החיים. [1]

אולם בעלי אינטרסים נהנים מרווחים. והאמנה לא רואה ציבור היא רואה אינטרסים.

מדוע כולם שותקים?

כי את הסביבה בישראל מנהלת אמנה בן לאומית ולא ערכי המדינה שנקבעו בחוק.

אמנת המגוון הביולוגיהיא דוקטור גייקל ומיסטר הייד, הכרתם את ד"ר גייקל? מינים וזה...

אנחנו מכירים את מיסטר הייד-הוא רוצה תפוקות וסחורות בעיקר עץ, בעיקר אקליפטוסים עצים יקרים של ציונות.

כריתת עצים בהובלת האמנה זו כריתה אידאולוגית, גזענית הם רוצים צחיחות, ועשבים.

הם לא נשענים על מחקר או מדע – כריתה לשם כריתה בשם האידאולוגיה .

מיסטר הייד שונא את הנטיעה הציונית, אינו מכיר בפקודת היערות אינו מכיר בערך העצים.

מיסטר הייד לא חייב לנו תשובות הוא שולט במדינה בעזרת עמותות וארגונים ובעלי הכסף הגדול , הקשורים בעבותות לעובדי ציבור..


כוחה של אמנה בן לאומית לבטל את החוק במדינה

מאז 1.2020 -האמנה הבן לאומית השתלטה על מנהל תכנון. -תמ"א 1- מחטף שבוצע בארבע מערכות בחירות, ומוצג כארוך טווח. [2].

ב 11.2018 - האמנה קיבלה כוח למחוק את דיני הגנת העצים-ומאז נותנת הוראות לכריתת העצים בארץ כאילו היו עשב רע.

אמנת המגוון הביולוגי בניהול פורום בן לאומי -מנהל את הסביבה והקרקעות בישראל


על הרגולציה

מחטף צו יערות (1.2022 ) בניגוד לחוק, לימד אותנו כי הרגולציה לא רואה את הציבור ולא מאמינה בחוק. רגולציה משרתת לוביסטים.

הרגולציה בתאום מלא עם האמנה שהשתלטה על ישראל,

רגולציה רואה רק את מייצר הרווחים על חשבון הציבור, ולמענם היא תפעל .

הציבור ישלם את המחיר בריאותית וכלכלית ובאובדן אמון במקבלי ההחלטות.

רגולציה ואמנה בן לאומית - בניגוד קיצוני לפקודת היערות .


פקודת היערות החכמה

הפקודה רואה את הציבור ואת צרכי הציבור ,

רואה את ערך העצים :תרבותית אקלימית היסטורית. נופית

רואה את הציבור כמגן העצים.


זמן מלחמה

ממשלת "השינוי" במהלך מתוכנן.

בעזרת אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע

מטרה: להשמיד את הגנת העצים בחוק."אך מעבר לחורבן שהן ממיטות על הקרקע, מסתבר שלשריפות יש גם השפעה על מזג האוויר, השפעה גדולה יותר מששיערנו. מחקר חדש של מדענים מאוניברסיטת קרנגי מלון שבמדינת פנסילבניה בארה"ב, מראה כי חלקיקים הנפלטים משריפות אלה יכולים להוביל להיווצרות נרחבת יותר של עננים ולתרום להתפתחותן של סופות אלימות יותר."

3. ד"ר מרקל דורון חשיבות העצים ויערות בעולם ובישראל ככלי להתמודדות עם משבר האקלים, 1.2020 קק"ל

חשיבותם של העצים [2] תמא 1 הנוסח הסופי הוא מחטף של אמנה בן לאומית, הנוסח הסופי לא הוצג במשך השנים לוועדות, בוצע מחטף בארבע מערכות בחירות " "כתב את הנוסח הסופי של תמא 1 "צוות מצומצם" (זילבר ) , הנוסח מבטל את החוק בעזרת שינוי הגדרות והחלפת שפה, למעשה ביטול הגדרות החוק . העצים לא מוגנים בתמ"א 1 , שמורות הטבע כנ"ל. פקודת היערות נמחקה מתמ"א 1 , נמחקו נהלי סקר עצים, נמחק תיקון 89 לחוק, נמחקו הגדרות ערכי הטבע בשמורות – הוטמעה כריתת עצים של כל מה שהאמנה מגדירה " לא מקומי ולא טיבעי " אקליפטוסים ועוד ועוד. בניגוד להגדרות המחוקק . בניגוד לחוק. ( אמנה אנטי ציונית ) כל עובדי הציבור ממשרדים שונים, מילאו פיהם מים, לא יודעים על מה מדובר ופקיד יערות ראשי באותה עת - הטמיע מסמכים לביטול הגנת העצים בחוק. ( בהתאמה לאמנה ) בתאום עם פעולות פקיד היערות לביטול החוק - חברי כנסת בקואליציה הגישו ארבע 4 -הצעות חוק לביטול הגנת העצים. כולן בעורמה וחוסר אמינות בדברי ההסבר. במחטף. israeltreesdefence@gmail.com OsiBenjamin.comCommentaires


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page