top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

כריתת עצים ברישיון לשנת 2020 . 280,000 עצים לפחות.משרד החקלאות פרסם את דוחות סיכום שנה 2020 -רישיונות כריתת העצים

סה"כ נשלחו כ280,000- 300,000 עצים לכריתה. אין נתונים מדויקים.

עצים רבים נכרתים ללא רישיון כריתה בנוסף לכך.


גם בסיכום שנת 2020, דין וחשבון שנתי אינו עומד בדרישות החוק לפרסום הדוח השנתי,

גם בסיכום שנת 2020 -נוקטים בשיטות של הטעיה והסתרה מהציבור.

דוגמאות להסתרה והטעיה:

1. כול דוחות האקסל אינם כוללים סיכום. אין סה"כ עצים לכריתה האם יש עוד משרד ממשלתי שמגיש דוחות שנתיים ללא סיכום ?

2. אין דוח אחד ראשי ובו שמות הדוחות שהם חלק מהסיכום השנתי .

אין סיכום של כול הדוחות שפורסמו כחלק מהדוח השנתי

3. כריתה והעתקה מופיעים בעמודה אחת בכל הדוחות. [ההעתקה זניחה- משרד החקלאות מתייחס להעתקה כאל כריתה. ]

4. לא כול הדוחות מופיעים באתר משרד החקלאות. [הסתרת המתרחש ברשות הטבע והגנים אופייני לניהול הנוכחי במשרד החקלאות ]


אי עמידה בדרישות החוק לפרסום דוח שנתי :

דרישות החוק:

פקודת היערות סעיף 25א . "מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם, מדי שנה, לא יאוחר מיום 31 במרס, דין וחשבון בדבר רישיונות לכריתה, להעתקה ולהובלה של אילנות ועצים בוגרים לפי סעיפים 5 ו- 15 (א), ויפורטו בו, בין השאר, מספר האילנות והעצים הבוגרים שכריתתם הורשתה, מיקומם, זהות מקבלי הרישיון, תנאי הרישיון לעניין נטיעה חלופית או תשלום היטל כאמור בסעיף 15 א(ב),

והסיבות להתרת הכריתה או ההעתקה; הדין וחשבון יפורסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר... "

  • כלומר:

  • נדרש לפרסם את תנאי הרישיון לעניין נטיעה חליפית או תשלום ההיטל. לכל רישיון ורישיון .הציבור דורש לראות כיצד פקיד יערות ממשלתי שנה רביעית בתפקידו -דרש נטיעת עצים על פי חוק . בכל אזור בו נכרתו עצים, ולא רק החליש את החוק כדרכו.

  • נדרש לפרסם דוח שנתי בדבר רישיונות לכריתה, העתקה ולהובלה- 3 עמודות נפרדות בדוח .

  • נדרש לפרסם דין וחשבון שנתי -אחד, ולא אוסף של דוחות ומצגת. נדרש לומר כמה עצים נכרתו וכמה עצים ניטעו תמורתם.

  • כל העצים בכל הארץ צריכים להיות בדוח משרד החקלאות , פ. יערות ארצי מחריג את שטחי רט"ג , דוח שנתי של רט"ג-לא קיים, גם לא באתר רט"ג -הסתרה שיטתית של ההקלה בכריתת עצים שמתבצעת על ידי רט"ג תודות לרוח המפקד של פקיד יערות ארצי והממונים עליו


להלן הממצאים שנאספו מהדוחות השונים :

יערות קק"ל : 22,661 עצים

פ. יערות אזוריים : 209,462 עצים

פ. יערות עירוניים: 21,454 עצים [ לא דווחו כל הערים, לדוגמא -ת"א רק 1.1.2020 עד 13.2.2020]

רשות הטבע והגנים עשרות אלפי עצים ללא פרוט +כ 6000 עצים נספרו בכמה רישיונות.

סיכום : לפחות 280,000 עצים בדוחות לשנת 2020 .[ פייק ניוז לתקשורת מפי ברקאי: "כ 40,000 עצים נכרתים בכל שנה" ]

האם מישהו כאן מייצר משבר אקלים ? וגם נהנה מהרווחים ?


פקידי יערות אזוריים

ארז ברקאי מדווח על שינוי משמעותי תודות למינוי פקידי יערות של משרד החקלאות במקום פקידי יערות קק"ל .

ב 1.7.2020 התחילו לפעול גם פקידי יערות של משרדו [ לא אגרונומים.. ] והוציאו רישיונות עם תקדים מסוכן.

פקידי יערות קק"ל המשיכו להוציא רישיונות כריתה עד סוף השנה.

סה"כ כל החבורה שלחה לכריתה 209,462 עצים . בשטחים ציבוריים .

209,462 עצים -לא ביערות קק"ל ולא בשטחי רט"ג , מעל 200,000 עצים בערים [ללא פ. י. עירוני], מועצות, בכבישים - מחדל


פקידי יערות משרד החקלאות - מסתמנים עד כה כבעיה חמורה :

דוח שנתי - ללא סוגי העצים שנכרתו . רק כמות העצים.

פקיד יערות אחד - אחראי למחצית מכמות הכריתות של פקידי מ.החקלאות - ונותן רישיונות כריתה " חופשיים" ללא סקר עצים כנדרש.

בתמונה : תקדים בעייתי-רישיון כריתה חופשי לנוף הגליל תכרתו עד -3000 עצים ברחבי העיר, ללא סקר עצים, פירוט, מיקום . לא אזור חיץ.

[ בנוסף לעצים שנשרפו ביער-טיפלה קק"ל. ] התעורר זעם של התושבים מכריתה חופשית ומהירה של עצים גדולים וחשובים ברחבי העיר .

בתמונות הבאות :

רישיונות כריתה למאות אלפי עצים פורסמו לזמן מסויים בדוח האזורי לא מדווחים בדוח שנתי של 2019 ולא בדוח שנתי של 2020 :פקידי יערות עירוניים דוח סיכום שנתי 2020 רישיונות כריתה

דוחות פקידי יערות עירוניים - זלזול בציבור, וזלזול בחוק עליו ממונה משרד החקלאות , כל הדוחות ללא סה"כ עצים שנכרתו

דוחות ללא תאריכים או תאריכים חלקיים, כל אחד בפורמט שונה. מעיד על הסרת אחריות מהדוח, והעדר בקרה של פ. יערות ראשי .

במהלך כל השנה אין דיווח באתר משרד החקלאות לרישיונות הכריתה העירוניים, בחלק מהערים הרישיונות נעלמים לאחר מספר ימים-

ניהול כריתות העצים בערים באחריות אגף יער ואילנות הנמצא באחריות: ארז ברקאי, ערן אטינגר, נחום איצקוביץ ואלון שוסטר .

* אדום- דיווח חלקי או לא אמין


תל אביב- דיווח על 43 יום בלבד : 1.1.2020- עד 13.2.2020 , 243 עצים ל 43 יום. [ ללא נתע ושבילי אופניים רישיונות גדולים]אשדוד- 402 עצים -[ ללא תאריך הרישיון- לא ידוע לאיזה חודשים נמסר דיווח ] בתמונה אשדוד:


באר שבע- 966

65 עצי אשל הפרקים בני עשרות שנים נכרתו בבאר שבע ברחוב אחד, הסיבה :בטיחות - מעיד על ניהול כושל של משאב העצים בעיר .

גבעת שמואל- 301

גבעתיים- 198

הוד השרון- 617

חיפה- 1296

יבנה- 132 עצים

ירושלים- 3569

בירושלים העצים מושחתים על ידי קבלנים ,בזמן עבודות או הכנות לעבודות, נקברים באדמה- לפני שיצאו רישיונות כריתה.

אין תגובה מהגורמים השונים, אין עזרה לציבור לעצור את ההשחתה

בתמונה : דוח שנתי ירושלים - כמו כל הדוחות העירוניים -הוגשו ופורסמו -ללא סיכום

לב השרון- 512

נתניה- 1165 עצים

פתח תקווה- 1066

ראשון לציון- 8066

עצים רבים נכרתים בראשון לציון על ידי נת"ע, כבישים וכ- נדרשת מעורבות של העיריה בתכנון, חב' התשתיות בתכנון מוטה כריתת עצים .

רישיונות הכריתה של נת"ע יוצאים במשרד החקלאות ומועברים לעירייה .

רחובות- 606

רמת גן- 2295


החוק המצוין להגנת עצים -לא מתבצע

החוק נרמס על ידי פקידי ציבור .

חוק מצויין בארץ להגנת עצים בוגרים, החוק מחייב השלמת מלאי עצים שווי ערך -ככל שנכרתו עצים.

פקידי ציבור דואגים שהחוק לא יבוצע.

החוק מאפשר שיקול ועדות התכנון בתהליכי תכנון,, אך שוב פקידי ציבור וכ' העלימו ועקפו בתמ"א 1 את החוק.


האם יתכן שזה בגלל שפקידי ציבור טופחו הוכשרו וקודמו על ידי יד הנדיב.[ ממשק, מארג, מכון דש"א, נקודת חן , ועוד ]

הכסף הגדול - יד הנדיב קבעו : " תוכנית סביבתית לישראל" - חוק הגנת העצים הוא לא חלק מהתוכנית . נהפוך הוא:

הם מעוניינים לייצר " שרשרת אספקה " = תפוקות ממשאבי הטבע = מסחר בעץ.

ומבחינת המעורבים בכך - לעזאזל עם החוק בישראל/ הציבור בישראל / הכנסת והממשלה . [ ראה תמ"א 1 ]

ומי רוצה לתקן את החוק ? להקים חוק חדש להגנת עצים ? כל מי שרוצה לפגוע בהגנת העצים.

את החוק המצוין לא מקיימים- בגלל היותו הגון מכובד ישר - ומאפשר תהליכי בניה לצד הגנת עצים ,

אבל איך ירוויחו סוחרי העץ ? ראיתם בתמונה - מחירי סחורות העץ גבוהים יותר ממחירי הזהב,,,

איך הם ירוויחו ? קק"ל, רט"ג, כורתים, תעשיית חברון, תעשיית עצי ההסקה , כסף ענק מכריתת משאב לאומי .

את כל זה יודעים השר שוסטר, המנכ"ל איצקוביץ, היועמ"ש של משרד החקלאות - אך הם חסרי אונים וקשובים

לפקידים שכאמור... תכף יקודמו לעבודה בכירה יותר ...


סיבת הכריתה העיקרית - בטיחות

רישיונות כריתה רבים יוצאים מטעמי " בטיחות " מה שמעיד על ניהול כושל של משאב העצים בארץ, ובפרט בערים.

למרות בקשות חוזרות לנוהל מחייב לטיפוח ושמירה על העצים בריאים וחסונים - לא טורח משרד החקלאות להכין את הנוהל,

ונוקט בדרך של הקלות לכריתת עצים , בטיחות זה אחד הפטנטים של האגף בעידן הנוכחי.

ניכר שחסר ידע מיקצועי באגף העוסק בעיקר בהכשרת הכריתות/ באיזון בן בניה לעצים ומפקיר לצערנו את הגנת העצים כדרישת החוק.

התנגדויות הציבור לכריתות [ אם הצליחו כמובן לאתר את רישיונות הכריתה המוסתרים והקשים להשגה -תודות למשרד החקלאות] .

מעידים על עצים רבים מיובשים, לא מטופלים, רווים פסולת בניה , לא נגזמים כראוי ואף מושחתים בכוונה תחילה .

עצים רבים מרוססים בקוטלי עשבים, עצים רבים נקברים בסיס הגזע- עד ריקבון .

זו בושה לניהול המשאב הלאומי והמשאב העירוני.

העצים הם היחידים שיכולים למתן את החום הגדול. האם שוב ושוב אנו נדרשים להסביר זאת לעובדי ציבור בכירים את המובן מאליו ?


היכן ידע המקצועי לטיפוח ושמירה על עצים בוגרים וגדולים ?

האם לא קיים ידע לגיזום וטיפוח עצים בארץ? האם אגף שה"מ משרד החקלאות כשל בתפקידו במחקר וטיפוח העצים ?

או שהניתוק של אגף יער ואילנות מאגף הידע על הצומח , ובחירת פקידי יערות ללא מומחיות בעצים- הוא המייצר את המחדל ?

האם רשאי האגף האחראי על הגנת העצים ושמירת החוק - להתנתק מאגף הידע במשרד החקלאות ?

[כן כנראה, אם תוכנית סביבתית אחרת מנחה אותך , ולא חוקי מדינת ישראל כלשונם. ]

ככלל נראה שהשאיפה לכריתה ולהכנת מכסות כריתה - חשובה יותר לעובדי ציבור רבים, מאשר הגנת משאב העצים.הדובדבן על הקצפת :

רשות הטבע והגנים

רט"ג לא טורחת לדווח . גם באתר רט"ג -אין דוח שנתי ולא ניתן לפתוח את אישורי הכריתה השנתיים שניתנו בתחילת השנה ,

נוהל מקל לכריתת עצים נמסר על ידי ברקאי ב 2017 לרט"ג :

לדוגמא - כריתת " עצים פולשים " [פולשים -לפי הגדרת רט"ג - ולא לפי הגדרת משרד החקלאות האחראי על הגנת העצים ].

כבר הוכח , והמחקרים יצאו ועוד יצאו כאשר מר כהן- מכון שמיר יסיים לכתוב את המחקר - האקליפטוס הוא לא עץ פולש

ואם רט"ג רוצים בנתיים לטפל במה שהם מכנים פלישה - יואילו ויוציאו את הזריעים שצמחו בקרבת העץ. כי אין זריעים רחוקים מהעצים.

[אבל הכסף אוי הכסף.... ] רט"ג משמידה את האקליפטוסים לצידי הנחלים- ולא רק. באישור ובסיוע אגף יער ואילנות.


רט"ג גם נותנת ייעוץ לכריתת עצים לנתיבי ישראל ולצה"ל ולאחרים - כמובן להגברת כריתת האקליפטוסים " כפולשים "

למרות שהאקליפטוסים -לא הוכרו כמין פולש על ידי משרד החקלאות . [ כן מר שוסטר יודע, גם מר איצקוביץ, וברקאי ואטינגר כמובן]

לצורך מתן הייעוץ הנ"ל ערכו רט"ג +חל"ט + המשרד להגנת הסביבה בשנת 2019 -שינוי בהגדרת האקליפטוס כעץ פולש -והם בלבד הגדירו את האקליפטוס כפולש לצידי דרכים , ולא רק לצידי נחלים כפי שהם הגדירו בעבר ב 2016. ובספר 2010.

[ ואתם? ראיתם יערות עד של אקליפטוסים - לצידי הכבישים?

או שורות ותיקות של עצי ענק .שלא פולשים ולא נפוצים לכל עבר.. ? ]

את כריתת 1600 עצי ענק בכביש 65 ביצעו נתיבי ישראל תודות להנחיות של רט"ג, חל"ט והמשרד להגנת הסביבה [ טבעbiz[ . באישור ברקאי - ללא הרשאות! , כלומר לא התקבל היתר- לא בוצע תכנון מפורט. [ בקשת מידע מנתיבי ישראל-מסרה את המידע הנ"ל ]

כריתת העצים-בהסתמך על תוכנית עקרונית מ 2004 ... והתמורה על העצים מכורתי העצים? - במחיר מציאה- 500 ש"ח בלבד לעץ קיבלה נתיבי ישראל כדי לפצות את הציבור בנטיעה חליפית לצידי הכבישים הצחיחים שסביבם לא ניטעו עצים חדשים. [ בקשת מידע הנ"ל]

וכורתי העצים ? הפיקו אלפי ש"ח / עשרות אלפי ש"ח מכול עץ .[ גם השורשים הגדולים נעקרו ונמכרו. ]

כביש 65 הוא לא היחיד, ראה 77, 85 ועוד . כעת מתכננת נתיבי ישראל את כריתת כביש 8510 ...והשדרות ההיסטוריות.

[בושה למשרד החקלאות שהציבור צריך להילחם והם משתפים פעולה עם תכנון מוטה כריתת עצים] .

חוזים מוקדמים למסחר בעץ? [ עד 15 שנה ..]

כאמור כריתת האקליפטוסים בארץ נראית כמו מימוש חוזים מוקדמים לסחר בעץ שנעשו לפני שנים ,

אולי קשור למע"צ? למנהלים הקודמים? לחברים של המנהלים הקודמים? אולי להחברות למסחר בעץ שגרפו מליונים?

והפרקליטות חשבה שאלו חברות קש כי לא מצאה את "הסחורה" , הכל יתכן.

הרבה מעורבים ומחפים ואולי נהנים מכך.

ובכל מקרה - תודות לנתיבי ישראל, רט"ג ומשרד החקלאות וחבריהם: משאב לאומי לרווחת סוחרי העץ בישראל ובשטחים נגזל מהציבור.


בתמונה כביש 65 - רישיון כריתה ל544 מהאקליפטוסים מתוך 1600 אקליפטוסים שנכרתו בכביש זה בשנת 2020.

האם 438 עצי זית הפריעו לכביש 65 שלא זז מילימטר מנתיבו ? מה חלקה של נתיבי ישראל ?


רישיונות כריתה רט"ג 2020

בתמונות רט"ג - דוגמאות לרשיונות כריתה , לעיתים הדיווח על עשרות/ אלפי פריטים, לעיתים הדיווח בדונמים


סיכום שנתי דוח עררים :

כמו בשנה קודמת , הסתרה הטעיה וזלזול בציבור

ללא ציון מספר רישיון הכריתה, מי ביקש את הכריתה כתובת הכריתה, כמה עצים היו ברישיון כריתה ,

כמה אנשים הגישו ערר , האם נערך דיון , פרות ההחלטה , סיבת ההחלטה . - אין נתונים בדוח כריתות

הדוח נועד לייצר מצג שווא שלציבור לא אכפת מכריתות עצים, ומעיד על הזלזול וחוסר האכפתיות של עובדי הציבור

פרסום דוחות האקסל השנתיים - באתר משרד החקלאות בקישור המצורף :

יש לגלול למטה עד סיכום 2020 .


. קובץ אקסאל : פ. יערות קק"ל, פ. יערות משרד החקלאות , ערים - כל אחד בגיליון נפרד.

+ במצגת על יערות קק"ל :

+ באתר רט"ג - שם אין גישה לדוחות ולא קיים דוח שנתי


ראה פרק האקליפטוסים בהקשר זה , ונושאים נוספים שנחקרו ופורסמו, נשלחו לשר החקלאות ואחרים. ולא זכו להתייחסות


Comentários


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page