top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מידע חשוב על הגנת העצים

תושבי הערים בכל הארץ נלחמים להגן על העצים הבוגרים בעירם, כיוון שמהות החוק להגנת עצים בוגרים לא נשמרת.


העצים הם משאב עירוני, המאפשר לחיות בצפיפות הולכת וגוברת, ובקרבת נתיבי תחבורה עמוסים.

הם מצמצמים את זיהום האוויר, יוצרים מיסוך רעש ונראות ובעיקר מפחיתים את החום העירוני.


החוק והנהלים הקיימים עומדים לצד העצים הבוגרים .

העצים נכרתים בעיר בגלל תהליכי תכנון ופיתוח, החוק קבע נהלים ברורים להגנת העצים בתהליכי התכנון והפיתוח, שאינו דורש

את הגנת כל העצים ובהחלט מאפשר בניה ופיתוח, אך דורש מהמתכנן וועדות התכנון להכיר בערכם של העצים על פי חוק ולישקול את הגנתם כחלק מההליך התכנוני . בקישור : הגנת עצים בוגרים בהליכי התכנון
כריתה או גיזום

בקישור :


בימים האלו בהם העיר, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה גורמים להכחדת העצים, האזרחים נדרשים לצאת למלחמה למען הדורות הבאים.

העצים הבוגרים הנטועים בחצרות הבניינים, ברחוב, בחצר בית הספר או הגן ובגינה הציבורית - אחד הם. החוק מגן עליהם.

תושבי העיר ילחמו עליהם.

Commentaires


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page