top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נתיבי ישראל- כריתת השדרות ההיסטוריות כביש 8510. טו בשבט 2021- היה חוק ואיננו.

כל התמונות מכביש 8510 שדרות היסטוריות מימי המנדט, מטרונית תחסל את הקסם, ללא שיתוף ציבור= ללא התנגדויות, כמה נוח.

פקידי יערות קק"ל -סרבו לאשר את ההשחתה, משרד החקלאות כן מאשר . העושים במלאכת הכריתה אומרים שאקליפטוס עץ פולש,

שר החקלאות ומשרד החקלאות לא מקבלים את הגדרת אקליפטוס עץ פולש - אבל הם שותקים! ומניחים להשחתה להימשך. טו בשבט 2021.

כביש 8510, תמונות פרידה מנופי ארץ ישראל הנדירים והקסומים.

קשה להימנע מההבנה שחברות התשתיות והטכנולוגיה, תוך כדי מיקסום ריווחיהן, מבטלות את אופייה ודמותה של מדינת ישראל . האם מיקסום כריתות עצים מניע את התכנון ? בטוח שכן. גם אם פקיד היערות " מתאמץ" לבטל חלק מהכריתות- גישתו הרסנית !

אסור מלכתחילה לתכנן על שדרות עצים כאלה, פתרונות מסביב למכביר - אבל לובינג חזק של חברות התשתיות מנהל את התנועה והתכנון.


קיבלתי את המסמכים פניתי לקק"ל, מכתב מפקיד יערות קק"ל לחברת יפה נוף: לא מאשרים את התכנון לא מאשרים את הכריתות, יש נתיבים נוספים מתאימים יותר , כביש 4 לדוגמא ...מטרת המטרונית לקשר את עכו ונהריה וכביש 4 מיועד לכך. בכביש 4 מרחב גדול ותשתיות מוכנות אומרים התושבים. מדריכי טיולים דיברו על התיירות לעכו שמחפשת את קסם העבר. כולם גם יחד תוהים היכן אדריכל השימור בועדה מחוזית,

ערר הוגש ב 23 למאי 2019 על ידי ישראל בן עזרא יו"ר הפורום למען עכוהחלטה על הערר קיבל פקיד יערות ראשי -קק"ל ד"ר סוהיל זיידן :

" לא מאשר את כריתת העצים לצורך הקמת פרויקט המטרונית מהנימוקים הבאים:

2.1 כריתת עצי אקליפטוס המקור המצוי במחלוקת הינם עצים וותיקים מאוד בעל ערכיות 12 קוטר גזעים מעל 1 מטר.

2.2. מדובר בשדרה היסטורית שיש לעשות הכל לשומרה ולא לפגוע בה. לא ניתן להסתפק בצמצום הפגיעה בעצים גדולים בלבד ויש להתייחס לערך המצרפי של כל העצים גם בעלי ערך נופי גבוה, בינוני , ונמוך שמרכיב את השדרה ההיסטורית.

2.3 ברצוני להדגיש ולציין את הקביעה של המועצה לשימור מבנים ואתרים במכתב 23.5.2019 החתום על ידי נעמה נאמן מיזרחי- מנהל מחוז חיפה וגליל מערבי.

2.4 מדובר לכל הדעות בעצים מפוארים מאוד ועל פי סקר ניקוד בריאות 4 כלומר הנם חיוניים ואופק החיים שלהם ארוך [ כל עוד לא יבצעו עבודות סמוך לעצים נשוא הערר. לאור " העובדה" כי מיקום המטרונית אינו גמיש ולא כלל מספר בחינות ו/או לא הוצג ביום הסיור צמידות הדופן והנגשת קהל הנוסעים אל המטרונית וממנה והמערכות הטכניות והלוגיסטיות המשרתות הן את המטרונית והן את קהל הנוסעים , הרי ניתן לאתר מיקום אחר למטרונית במרחב ולא כחלק ו/או צמוד לכביש 4 הישן. "

מירי רגב הוציאה את הפרויקט מהידיים של יפה נוף, והעבירה אותו לנתיבי ישראל - מיד עם הכנסה לתפקיד . היא יודעת למה !

נתיבי ישראל זה עתה סיימו לכרות בשקט מוחלט אלפי עצי ענק בכביש 65 - בלי שייש הרשאות לביצוע, רק כי הם יכולים.

נחזור לכביש 8510- כששאלתי את התושבים איך הפרויקט ממשיך להתקדם למרות האיסור של פקיד יערות הם ענו: משרד החקלאות לקח את הטיפול מקק"ל ... מבינים?

עכשיו הכל יותר ברור , פקידי יערות משרד החקלאות מחוברים לרט"ג - ורט"ג כידוע כורת את האקליפטוסים בהמוניהם. מי שמאשר להם- הפקיד האחראי במשרד החקלאות.

תנסו לברר ,מי אישר את התכנון? מתי ? אין תשובות, אין במינהל תכנון מסמכים לתוכניות- הכול סודי ... כמה נוח , מיליארדים נשאבים ...

אין כסף לבריאות ? לרווחה? תמיד יש כסף כמו מים לעוד ועוד ועוד תשתיות עודפות. בתקציבי עתק .

חברות התשתיות סוגרות את התוכנית עם פקידים ברשויות ובמועצות, ככה זה עובד... תמיד פקידי מועצה איתם אפשר להתקדם , לא זה לא שחיתות, אבל יד לוחצת יד, תן לי ניקוד אתן לך את הכביש , והעצים של כולנו תמיד נכרתים כתוצאה מהדילים הנסתרים.

ערכם של העצים

טרם ראיתי סקר עצים [בוצע על ידי אגרונום חנוך בורגר], אך קק"ל מתארים את "שדרות היסטוריות" , התמונות ועדות אנשי המאבק מאפשרים לערוך תחשיב ראשוני.

ערכם החליפי של העצים יכול לתת למעורבים מושג , בתקווה שהמעורבים יבינו במה הדברים אמורים . אבל, אם שרת התחבורה שלנו מקדמת את המהלך ושר החקלאות שלנו שותק ומתיר את ההרס, אין מי שיגן על עצי הענק . ועד שיהיה לנו שר חקלאות אמיץ נאבד את העצים.

בואו נדבר על כסף, נתחיל בערך חליפי - החוב של נתיבי ישראל לציבור -זה החוק!

"ערך חליפי" קבוע בחוק הגנת העצים. זה סכום הכסף שנתיבי ישראל תהייה חייבת לציבור על כריתת העצים

חישוב ערך חליפי מתבצע באמצעות קישור זה: מחשבון ערך חליפי .

אקליפטוס המקור בערכיות גבוהה קוטר 60 ס"מ 31,651 ₪

אקליפטוס המקור בערכיות גבוהה קוטר 100 ס"מ -87,920 ₪

אקליפטוס המקור בערכיות גבוהה קוטר 150 ס"מ- 197,820 ₪

אקליפטוס המקור בערכיות גבוהה קוטר 200 ס"מ- 351,000 ₪

מהמסמכים עולה שמדובר בערך ב-100 אקליפטוסים, ובעצים רבים נוספים[ בשלב הזה תמיד מציגים פחות עצים, יהיו הרבה יותר]

אם נחשב רק את האקליפטוסים בשלב זה , מדובר על 11.500.000 ש"ח .

פירוט: נניח שמחציתם בקוטר 60 ס"מ ערכם המצטבר – כ 1,500,000 ₪ ומחצית ברוחב ממוצע 150 ס"מ כ - 9,890,000 ₪ .


כלומר ערך כריתת האקליפטוסים בלבד, ללא העצים האחרים 11.500,000 ש"ח כן 11 מיליון ש"ח , האם מירי רגב אישרה את ביזוז כספי הציבור?

נתיבי ישראל צריכה לשתול עצים במקום אלו שנכרתו בסכום זה, [אם פקיד היערות יטרח להקפיד על זה כמובן... הוא לא ..]

נתיבי ישראל חייבת לציבור מעל ל 11 מיליון, על האקליפטוסים שתכרות כאן , עוד מיליונים על העצים הנוספים, נתיבי ישראל ומעמיסה הוצאה זו על הקופה הציבורית.

הפגיעה הסביבתית על אובדן עצים אלו – כבירה. וכן הפגיעה התרבותית, הערכית הלאומית אינה ניתנת לפיצוי.

לצערנו , העצים ימכרו, המרווחים יהיו העושים במלאכה. הרווח הצפוי לכורת/סוחר ל 100 אקליפטוסים, בערך חצי מיליון שח נמסר לי

מגורם אחד בתחום, גורם אחר אמר שכורת עצים חכם לא מוכר את העצים להסקה , יודע למכור את בולי העץ והשורש לעבודות גמר ומרוויח הרבה הרבה יותר ...

הנ"ל הרוויח ב 2 קילומטר ו 100 עצים, הרבה יותר ממה שהרוויח חקלאי בשנה שלמה של עבודות.


לציבור לעולם לא יהיה פיצוי על המחדל. יש מי שדואג לצחיחות של הארץ .

נתיבי ישראל תינטע אי שם בהנחיית היועצים שלה,-עצים דלילים ומרוחקים מהכביש-

יועצי נתיבי ישראל-אוהבים רק עצים נמוכים בצימוח איטי שלא יסתירו את נתיבי הכביש מהלוויינים כמובן...

משאב ציבורי מופקר על ידי שר החקלאות ופקידיו הנחושים לכרות עצים. למרות שקיים חוק הגנת עצים משובח בישראל.

בתמונה למטה- כביש 8510 זה הכביש המיוער בצד ימין של המסך , הכביש מוסתר-לא נוח לחברות הטכנולוגיה הן השותפות של ח' התשתיות

התשלום לנתיבי ישראל :

למדנו ממכרז 39/19 , כביש 65 בו ניכרתו 1409 אקליפטוסים ענקיים , שנתיבי ישראל לטענתה קיבלה 505 ש"ח לעץ...מהזוכה במכרז.

בלומר ב- 50,000 ₪ נתיבי ישראל תמכור את עצי הענק , מחיר מציאה .

ופקיד יערות ושר החקלאות לא ינידו עפעף כאילו אין זו אחריותם . כאילו אין חוק . בושה.

התושבים ימשיכו להאבק, עובדי מועצה ישיתיקו אותם אחד אחרי השני, זו השיטה , הבטחה שינסו " למזער את הפגיעה" ...

העברת הפרויקט מ-יפה נוף לחברת נתיבי ישראל - זה האסון הגדול של הכביש.

למדנו מכביש 65 על המשימה "הסביבתית" של נתיבי ישראל - למגר את " הפולשים " משטחי -זכות הדרך [ זכות הדרך נרחבת הרבה יותר מנתיבי הכביש] נתיבי ישראל רואה את עצי האקליפטוס כעצים פולשים לצד הדרך, המשימה -ולהציל את מדינת ישראל מהפולשים הזרים. האידיאולוגיה העקומה הזו נמסרה לנתיבי ישראל משרד להגנת הסביבה וחבורתו -החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. חבורת טבעBIZ


מחקרים רבים מראים שאקליפטוס לא עץ פולש [לא מקים מושבות מרוחקות מזרעים-ללא נטיעה ולא פוגע במינים מקומיים ]

משרד להגנת הסביבה הוא המנצח על כריתות העצים- לא יודע להגיד באילו מינים מקומיים פוגע האקליפטוס ... ולא מעניין אותו, לא טורחים לענות.

המדיניות ההרסנית המנוגדת לחוק הגנת העצים - גם אם פקיד היערות שלנו טוען אחרת, הוא סומך על זה שלא מכירים את החוק, על כך שלציבור אין כוח , כאשר הנ"ל הפקיר את הגנת העצים.

פקיד היערות השיב למכתבי האחרון: "משרד החקלאות אינו מכיר בהגדרה זו של אקליפטוס עץ פולש ,"

כלומר- יכל שר החקלאות לדרוש למחוק את האקליפטוסים מרשימת העצים הפולשים. והוא לא עושה זאת .

בכך- שר החקלאות מאפשר את ההשחתה, אותה אנחנו מגלים מאוחר מידי, עצים נכרתים /מגורדמים במהירות, לא פעם בלילות, לא פעם תודות לחסימת כבישים, לוביזים הרסני מוביל את הכריתות

ואין לנו מי שיגן על העצים הגדולים.

נתיבי ישראל ושותפיהם משתמשים בשיטה , ומגישים את רישיונות הכריתה לכאורה לצורך ביצוע כביש, פקיד יערות מאשר . אין לו בעיה. .

אלפי אקליפטוסים כרתה נתיבי ישראל לאחרונה - מיד לאחר שעשתה את שיתוף הפעולה על חבורת טבע BIZ

אחריות ועדות התכנון- ערכם של העצים הגדולים צריך להיות מסומן על התוכניות, כך לפי הוראות החוק,

וועדות התכנון אמורות לדון באובדן העצים הגדולים על פי ערכם, ולשקול תכנון אחר , בוודאי אם מדובר בעצים בערכיות גבוהה.

גם בנושא זה הכשירו את העוולות ,

המשרד להגנת הסביבה הוא היועץ הסביבתי לוועדות התכנון- יציג את התוכנית בה נכרתים האקליפטוסים כתוכנית עדיפה סביבתית, זאת כיוון שהמשרד להגנת הסביבה הוא זה שהכשיר את כריתות האקליפטוסים כעצים פולשים , אין למשרד זה כל שיקול סביבתי אחר לצערנו.

ועדות התכנון יקבלו את הייעוץ "הסביבתי" והכרתני הנ"ל. ופקיד היערות ינפיק רישיונות כריתה בטענה שהתוכנית קיבלה אישור .

ומה עם הגורמים הסביבתיים בועדות התכנון ? טוב ששאלתם :

החברה להגנת הטבע – חברת קבע בוועדות התכנון, גם בוועדה מחוזית צפון , העמותה לא תתנגד לכריתת האקליפטוסים , כיוון שהעמותה הנ"ל היא חלק מהצוות של נתיבי ישראל ,חבורת טבע BIZ כאמור - שהגדירו את האקליפטוסים כעצים פולשים לצד הדרך .

[ מנכ"לית החברה להגנת הטבע בצוות כותבי המסמך לנתיבי ישראל, ואלון רוטשילד חל"ט - הוא צוות ההיגוי במסמכי נתיבי ישראל ]

ולכן החברה להגנת הטבע - לא תתנגד לכריתת העצים בוועדות התכנון, היא רואה באקליפטוסים פולשים.

כאמור הם הכשירו את כל העוולות , ואף אחד לא רואה את ביטול מהות החוק, או את ניגוד העניינים. אף אחד בעיקר לא שר החקלאות.

החוק לצדינו, אבל אין מי שישמור על מהות החוק,

שר החקלאות היה כבר מזמן צריך לצאת בהכרזה שאקליפטוס המקור אינו עץ פולש – אך הוא שותק .

קק"ל כאמור דרשו לא לתכנן בכביש זה, ללא פשרות , הם יודעים היטב איך זה מתנהל , השחתת שורשים וצמרות ואובדן מוחלט של הקיים.

קק"ל דרשו לראות את האופציות / החלופות התכנוניות- מסתבר שאין אופציות תכנוניות נוספות.

התושבים לא ידעו על התכנון, בחדרי חדרים התקדמה התוכנית , מי יודע מתי ואיך. - הכול מוסתר מהציבור .

- כידוע לנו- כך עובדות חברות התשתיות והכסף שלנו מעניק להם את הכוח וההון לשים פס על הציבור ועל משאבי הטבע

טו בשבט עצוב מאוד.

אין בשורה, פקידים מנוהלים .... ועדות מקומיות/ מועצות/ ועיריות הם הקרדום לחפור בו ולקבל הון מכספי ממשלה.

כריתת עצי ענק - נחשבת סביבתית בארצנו .. בושה לכול החבורה. בעיקר לסביבתיים ולפקידים.

ובעיקר לכן השרה גילה גמליאל והשרה מירי רגב ,

ואתה שר החקלאות, בעיקר אתה . לא טורח להגן על העצים ולהבהיר לכל הגורמים: אקליפטוס המקור לא עץ פולש , יש למחוק אותו מכל הגדרה כזו. ואילו היית קצת מעמיק היית עוצר את כריתת אלפי העצים הנכרתים ללא כל מחקר , רק כי המשרד להגנת הסביבה אישר אותם כעצים פולשים ללא מחקר וללא כל בירור מעמיק.

אסונות גדולים מתרחשים כאשר אנשים טובים שותקים. האסון הגדול מתרחש ומשרד החקלאות מפקיר את העצים עליהם הוא אמור להגן על פי חוק.


לכל הנאמר כאן ויותר הובאו מסמכים והסברים והם כתובים בקישורים המצורפים :


שלח/י מייל לקבלת עדכונים: IsraelTreesDefence@gmail.com


1 Comment


Yuval Hadar
Yuval Hadar
May 07, 2021

כאב לב אמיתי פשוט הרגו עצים של 2 מטר קוטר

עצים בני 100

לא להאמין איזו אטימות בשביל עוד פרויקט הזוי של פקק.


לראות ולא להאמין איך חצי מיליארד שקל מתאדה במקום הלא נכון


Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page