top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

עקרונות הגנת עצים ויערות בישראל, החוק ונהליו

מצגת קצרצרה

מצגת קצרה זו מציגה כמה הדגמה לכוחו של החוק, כמה עקרונות ועיקרים בלבד.

לתאום הרצאה/ זום 0544600842

על הזכויות שמורות לאסנת בנימין

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page