top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

חוסר אמינות ו/או הונאה במשרד ממשלתי (אגף פקיד יערות משרד החקלאות)

2 יולי 2021


רישיונות כריתת עצים בתוקף 3 שנים. הונאה שנעצור עכשיו , לא תעצור אובדנם של מיליון עצים.

מידע חדש נחשוף כאן כעת,

מסתבר שפקיד יערות ממשלתי יודע היטב : לפחות 200,000 עצים בשנה נכרתים לצרכי בניה ופיתוח. (עיר, תחבורה, פיתוח )

ולא הנתון אותו הוא מתעקש להפיץ לתקשורת ולמקבלי ההחלטות- " 50,000 עצים בעיר ותחבורה ופיתוח.

מה קורה במשרד הממשלתי הזה ? היכן המבקר היכן הפיקוח ? האם כל משרד החקלאות נגוע בכך?

זו יכולה להיות : הונאת משרדי ממשלה, מצג שווא ,וקבלת תקציב תוך מצג שווא, ולא רק הונאת התקשורת והונאת הציבור.

והרבה הרבה יותר גרוע מכך.


תזכורת:

  • אפריל 2021 התפרסם כאן המידע: לפחות 280,000 עצים לכריתה בשנת 2020 (1 )

  • במקביל רץ פקיד יערות ראשי לתקשורת ודיווח ש 50,000 עצים נכרתים בשנה

  • חשפנו מיד את חוסר האמינות וההטעיה של פקיד יערות ראשי ומשרדו (2)

  • העיתונאי הסביבתי אביב לביא קיבל את המידע וביקש תשובות מפקיד יערות ממשלתי

  • וכתב : "לפי משרד החקלאות, הנתון אותו מציג פקיד היערות כ 50 אלף כריתות ב2020 מתייחס לעצים שנמצאים במרחב העירוני ובשטחים פתוחים שבהם מתבצעים פרויקטים של תשתיות ותחבורה, כלומר כאלה שסביב כריתתם יש מחלוקות ומתקיים המתח בין שימור עצים ובין פיתוח." (3)

  • שרון ואורי כאן 11 נתנו במה (4)

המידע החדש :

כבר בנובמבר 2018 מדווח ארז ברקאי במסמך רישמי ( מוסתר מהציבור) :

כל שנה - 90% מכריתות העצים הם בפרויקטים של בניה ופיתוח. -על המידע חתום ד"ר ארז ברקאי וענבר אשכנזי . (5)

(כלומר בשנת 2020, מתוך 280,000 עצים - במסגרת בניה ופיתוח נכרתו 252,000 עצים. ולא 50,000 ..)הנתונים פורסמו בתוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי. נובמבר 2018 :

1. בשנה מונפקים 10.000 רישיונות כריתה , 25 עצים בממוצע לכל רישיון כריתה (6)

כלומר- 250,000 עצים ברישיונות כריתה לשנה .

2. 40% מרישיונות הכריתה במסגרת תכנון ובניה .

כלומר - 4000 רישיונות כריתה במסגרת בניה ופיתוח

3. הבקשות שמוגשות כחלק מהליך התכנון והבנייה( 40%) הן רחבות היקף ומכילות כמויות עצים גדולות

4. כ- 90% מן העצים שנכרתים בישראל בשנה נכרתים במסגרת הליכי תכנון ובנייה (7)

כלומר 90% מתוך 250,000 = 225.000 עצים..


מסקנה מתוך הכתוב:

נכרתים כל שנה -225,000 עצים במסגרת בניה ופיתוח

... ולא 50,000 כפי שמוסר ברקאי לתקשורת , לציבור , למיקי חיימוביץ בוועדת הסביבה , ועוד.


מסקנה לא כתובה : אגף יער ואילנות והעומד בראשו משקרים . או את הציבור ומקבלי ההחלטות בשלוש שנים האחרונות

או מדווחים נתוני שקר בשנת ב2018 למשרד האוצר ומוסדות הבקרה .


הערות


5. נתונים רב שנתיים פורסמו במסמך : תוכנית משרדית להפחתה הנטל הרגולטורי,-רישיונות כריתה והעתקת עצים , נובמבר 2018 (19

הרגולטורים : ד"ר ארז ברקאי , מנהל אגף יער ואילנות, ענבר אשכנזי -מנהלת תחום תכנון ומידע.

אושר לביצוע על ידי שלמה בן אליהו מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ( לבדוק עד מתי עבד )

6. ציטוט מתוך (מספך הרגולציה הכתוב בסעיף 5) : סעיף 11.:

"הרגולטור מפקח ומסדיר פעילויות של כריתה או העתקה של אילנות מוגנים ועצים בוגרים. בשנה מונפקים כ- 10,000 רישיונות כריתה והעתקה בממוצע. רשיון כריתה יכול להיות בעבור עץ אחד או מספר עצים (לרבות אלפי עצים) כיום לא נאספים בצורה מרוכזת נתונים על מספר הבקשות שמוגשות, אך לפי הערכת גורמי המקצוע, כ- 15% מן הבקשות נדחות בשלמותן. לכן נראה שבשנה מוגשות כ- 12,000 בקשות כריתה והעתקה. בקשה ממוצעת מכילה כ- 25 עצים בוגרים, אך יש שונות רבה בין הבקשות השונות מבחינת כמות העצים." (

7. ציטוט מתוך (מספך הרגולציה הכתוב בסעיף 5) סעיף 18 :

"כאמור לעיל, עבודת פקידי היערות מתחלקת בין שני מסלולים: מתן חוות דעת בתהליך תכנון ובנייה והנפקת

רישיונות כריתה. לפי גורמי המקצוע כ- 40% מהבקשות לרישיון כריתה מוגשות כחלק מהליך התכנון והבנייה

ו- 60% הנותרים כחלק מהליך עצמאי שלא כחלק מתכנון ובנייה. עם זאת, הבקשות שמוגשות כחלק מהליך

התכנון והבנייה הן רחבות היקף ומכילות כמויות עצים גדולות: כ- 90% מן העצים שנכרתים בישראל בשנה

נכרתים במסגרת הליכי תכנון ובנייה. כפועל יוצא מכך עבודת הרגולטור עוסקת בעיקר במתן חוות דעת

בתהליכי תכנון ובנייה, לפי הערכה של גורמי המקצוע, כ- 75% מסך הזמן והמשאבים של פקידי היערות מוקצים

לבקשות במסלול זה. סיכום של נתונים אלו ניתן לראות בטבלה המצורפת מטה.(תמונה מעל)
コメント


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page