top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מכרז 39 /19 כביש 65 נתיבי ישראל כריתת אלפי אקליפטוסים

הפרויקט נתיבי ישראל כביש 65 דוברת- גולני

קבלן ראשי ח.בראשי ללא מכרז [ תנאים מיוחדים] 1


העצים ניכרתים מחוץ לנתיבי הכביש - בעזרת הנחיה של החברה להגנת הטבע המשרד להגנת הסביבה ראה קישור 1--------------------------------

הערות


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page