top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נת"ע, אלכס ויזניצר וחבורתו, רון חולדאי וחבורתו ועסקת הדולפינריום פרק 2
מה חלקה של נת"ע בעסקת הדולפינריום? במה הועילה תפיסת המקרקעין בשטח התוכנית להשלמת העסקה ?

האם יתכן שעסקת חלופי מקרקעין 1, תכנון ואישורים, התקועים 10 שנים, הושלמו תוך שנה בעזרת תפיסת השטח ע"י נת"ע?

מדוע במסמכי התכנון של הדולפינריום 2 אין על כך מידע? מדוע מסמכי התכנון של נת"ע קו סגול העלימו את המסמך3 ?

האם חולדאי/גבולי/אחרים או/ו יוסף בוכמן ורוכשיו או כולם ביחד ביקשו את עזרתו של ויזניצר?


עסקת חילופי המקרקעין היתה תקועה מ2004 - 10 שנים. אך שנה אחרי כניסתו של ויזניצר לנת"ע , נראה שהכל הוסדר. ויזניצר, המואשם כעת בשוחד במסגרת פרשיית ישראל ביתנו, נכנס לתפקידו כיו"ר נת"ע בספטמבר 2013, כאחראי על הקמת מערך תחבורת ההמונים בגוש דן. עם כניסתו אייש את תפקידי ההנהלה,.


קוי הרכבת הקלה רחוקים ממתחם הדולפינריום, כיצד נת"ע בראשותו תשפיע על התכנון והאישורים בעסקת הדולפינריום?

מסמך 3 מספטמבר 2013, חתום ע"י משרד הפנים. [במועד בו נכנס ויזניצר לתפקידו] .מסדיר כמה עניינים .

ראשית, המסמך התיר לתפוס שטח התארגנות רחוק מהמסילה. בניגוד להוראות המקור4 : שטח ההתארגנות צמוד למסילה


מאמרים נוספים באותו נושא :


אך האם תפיסת המקרקעין מסייעת לקידום העסקה ? להלן הגדרות שטח התארגנת בקו סגול:5

השטח יופקע מרגע ההודעה ללא הגבלת זמן, נת"ע יכולה להעביר את אזור ההתארגנות גם לקוים אחרים. תוכניות החלות על השטח מוקפאות. לא ניתן לבנות בשטח. נת"ע תתפוס את קומת הקרקע עד גובה 12 מטר, נתע תתפוס את מפלס 1- . לא ניתן להוציא היתרים לשטח, ללא חתימת הועדה. ועוד.

ההגבלות חמורות המונעות שימוש בשטח ההתארגנות. ללא ספק אינן מקדמות עסקה ואף מכשילות אותה. האומנם?


לכאורה, היה על עיריית תל אביב לפעול מיד לביטול שטח התארגנות זה, או להציע לבוכמן שטח אחר חליפי. או כפי שטוענים מתנגדי העסקה: להמתין שנים בודדות כיוון שתוקף החכירה יפוג בקרוב. בכל מקרה שטח הדולפינריום על החוף ישוחרר לפני שנת"ע תסיים את הקו הסגול. ברור לכול כי קיים כאן פוטנציאל, לעיריית תל אביב יפו, להשתחרר מעסקה תקועה ובעלת סיבוך משפטי ותכנוני, ולהגן על שטח ציבורי נדיר בקרבת החוף. אך הם ממשיכים בתכנון. עיריית תל אביב מובילה את התכנון בנוסח איחוד וחלוקה ומאשרת את התכנון העקרוני של "מרחב הדולפינריום", המערבי ליד הים, והמזרחי שיעבור לבוכמן ובו בניה למלונות, מסחר , מגורים ומרתפי חניה ועוד.


בתמונה: תוכנית תנועה חתומה 12.2014 + לא במקור -קוים בצבע אדום , להמחשת שטח של נתע בתוכנית- ע"פ המצגת.


כיוון שהתוצאה כבר ידועה, והצדדים: שער לישראל ועיריית תל אביב, חתמו ב12.2014 על מסמך עקרונות, הוראות התוכנית 6 ובהתאם חתמה באותה עת עיריית תל אביב על התוכניות 7

ניתן להבין שתפיסת המקרקעין של נת"ע לא רק שלא הכשילה, יתכן מאוד שסייעה לקידום המהיר של התוכניות והאישורים הנדרשים בועדות, לצורך השלמת עסקת הדולפינריום. עסקת חילופי מקרקעין בן עריית תל אביב לשער לישראל נחתמה,

ועסקת העברת המניות בין יוסף בוכמן לרוכשים של שער לישראל בוצעה ביולי 2015 .

בראשית 2015 התפטר ויזניצר מתפקידו בנת"ע בגלל שורת חשדות על תקופת עבודתו במע"צ .


בתמונה: החלטות מוסדות התכנון, טור תאריך הישיבה, התוכנית בקידום מהיר בועדות בשנת 2014. [חתימה 12.2014 ]


לתפיסת המקרקעין על ידי נת"ע היו יתרונות שונים בתחום התכנון וקבלת האישורים.

נתייחס למסמך המיוחד 23/ א/ 4 תיקון 2 שהיגיע עם ויזניצר 9.2013 .

1. במסמך כתוב שבשטח של נת"ע אפשר במקום תסקירי השפעה על הסביבה 8 שהנחיותיו ניתנות על ידי המשרד להגנת הסביבה , מתיר המסמך להחליפו בדוח סביבתי . בתוכנית הדולפינריום בוצע ב12.2013 דוח סביבתי ולא תסקרי השפעה על הסביבה.

2. המסמך פותר את נת"ע מקבלת אישור מהשר הממונה שר התחבורה .

3. המסמך הזה והקודם לו תיקון 1 שגם הוא מוסתר, הנמכת הסמכות המאשרת, לא צריך אישורים ברמה ארצית , רק מקומית או מחוזית.

ועוד . נראה שקיימים שלל יתרונות לשטח להיתפס על ידי נתע ...


התעוד של שחרור השטח מנת"ע מפתיע. למרות שהעסקה הושלמה לפני למעלה משנה, השטח שייך לרוכשים של שער לישראל, ביוני 2016 , מהנדס העיר בכבודו ובעצמו, מגיש השגה לביטול שטח ההתארגנות. וכך פורסם בדוח התנגדויות לקו הסגול, שערך חוקר הות"ל, דימיטרי מזו. :

השגת מהנדס העיר, עיריית תל אביב: החלטה חוקר הות"ל :

"אתר ההתארגנות שמסומן בדולפינריום, יש להוציא את השטח –

מהקו הכחול של התכנית שכן הוא לא זמין. כלול בתכנית איחוד "לקבל את ההשגה ולבטל את אתר ההתארגנות בשטח

וחלוקה בהסכמת הבעלים בתכנית מס' תא/ 22.7/8 "מרחב הדולפינריום"

הדולפינריום", ומיועד לבניה בהתאם להוראות התכנית."


מה בדיוק עושה נתע בעיר תל אביב? האם זה תפקידה? אין ספק שאת הניתוק של העירייה מתושביה הרוויחה העירייה מנת"ע

נת"ע "שחררה" את כל השטחים שרצתה , כמו סומייל וכפר שלם, אבו כביר , חניות רבות ועוד ועוד . והתעלמה מתושבים כי זה לכאורה תפקידה .

רכבת אין ולא באופק . אך כפי שמעידים תושבי העיר ברשתות , הניתוק של עיריית תל אביב, מהתושבים מהשכונות , הוא פוגעני , מדהים ואינו תקין . ואילו שיתוף הפעולה בן נתע לעיריית תל אביב יפו ברוב המקרים פוגע מאוד בתושבי העיר.

כתב על זה בכמה דרכים חוקר הותל בדוח ההתנגדויות הנ"ל . אך הגוף המשוכלל: עיריית נת"ע תל אביב , בעזרת ועדת ות"ל החליטו לדלג גם על החלטות שלו. לא רק על הקשר עם תושבי תל אביב. חבל שאין מי שאחראי על מנהל תקין בעיר תל אביב.


הערות:

תמונה ראשית- מתוך אתר מרכז הנדל"ן .

1. ראשית העסקה בשנת 2003, באישור מנהל מקרקעי ישראל [בתקופת אולמרט] בוצע שינוי ייעוד למגרשים ללא זכויות בניה בייעוד שטח ציבורי פתוח הפכו למגרשים לבניה בייעוד: מלונות/מגורים/מסחר. שינוי היעוד נדרש לעיריית ת"א, בראשות רון חולדאי, לביצוע עסקת חליפין במקרקעין. בעסקה יקבל יוסף בוכמן מגרשים ביעוד בניית מלונות מגורים מסחר ומרתפי חניה ועוד, בתמורה יעניק לעירייה את מתחם הדולפינריום, ללא זכויות כנ"ל.

"שוויו הכספי של השטח החדש גדול בהרבה מערך המתחם שפונה, היו כמה אנשים שגזרו קופונים מהעסקה. אומ"ץ פנה לשר שיטרית, יורשו של אולמרט באחריות על מנהל מקרקעי ישראל...שיטרית עיכב את הביצוע וטען שמדיף מהעסקה ריח לא טוב, כעבור זמן, הופשרה העיסקה והחלה מערכה משפטית" אריה אבנרי ,בספרו אומץ לב.

2. תוכנית תא 3360 / 1 מתחם הדולפינריום [ מסוף 2013 נכלל בו מתחם 15 -מבנה הדולפינריום המקורי והסביבה החופית.]

3. 23 /א /4 תיקון 2 .

4. תמ"א 23 / א / 4 - תוכנית מתאר ארצית להקמת מערכת תחבורת המונים בגוש דן.

5. הוראות התוכנית קו סגול מהדורה 4, במהדורה זו מוזכר גיליון 8 שטח התארגנות : כרמל, הכובשים, אלחנן,= הדולפינריום

6. 12.2014 חתמו שער לישראל ועיריית תל אביב על הוראות התוכנית תא 3360 / 1

7. חתמו על תוקף התוכניות: מהנדס העיר ע. גבולי, יו"ר ועדת משנה , ד. ספיר , מח נכסים א. לוי

דוח התנגדויות תתל 70 א, השגת עיריית תל אביב מהנדס העיר


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page