top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

שר החקלאות, אקליפטוס המקור - לא עץ פולש , תתערב, עצור את הכריתות.


שר החקלאות

מר אלון שוסטר


שלום רב

7.12.2020

הנדון : אקליפטוס המקור -לא עץ פולש

נדרשת התערבותך לעצירת כריתת האקליפטוסים חסרת הפרופורציה .

בעזרת "הגדרת" האקליפטוס כעץ פולש -הורידו את ערכו, ומאז משתכללת השיטה לכריתתו.


בכדי להגדיר עץ כפולש נדרש להוכיח שני דברים :

· מפיץ זרעים למרחקים ומקים לבדו מושבות עצים מרוחקות מגזע האם.

· המין המתרבה במרחק - ללא נטיעה, הוא הרסני לסביבה, פוגע במינים מקומיים.


יועץ המשרד להגנת הסביבה, דופור דרור , הגדיר את אקליפטוס המקור כעץ כפולש,

בשני ספריו הוא כותב שאינו מתבסס על מחקרים : הוא משער/ ניתן להניח.

חטאם של העצים בספריו: הם עושים צל. ..

על אקליפטוס המקור כותב דופור-דרור : לא נעשה מחקר בישראל על פגיעת אקליפטוס המקור במינים מקומיים , אבל הוא משער ש...


האם לדעתך מר שוסטר -שר החקלאות , ההשערה הלא מבוססת היא סיבה ראויה לכרות עשרות אלפי אקליפטוסים ?


לידיעתך- נעשו מחקרים על ידי טובי החוקרים בישראל. אקליפטוס המקור אינו עץ פולש

לא מתרבה ללא נטיעה במרחק מגזע האם, אינו הרסני לסביבה , וכן אינו פוגע במינים מקומיים .

נהפוך הוא , בחורשות האקליפטוס נמצא מגוון מינים, בהם גם נדירים .

אבקש שתעיין במחקרים המוכיחים שעץ האקליפטוס לא פולש, ולא פוגע במינים מקומיים

בקובץ המצורף :


"הגדרתו" של העץ כפולש מאפשרת כריתה נרחבת, ומחיקת הנוף הגבוה בישראל.

לא תמצא עדות ברישיונות הכריתה: לטיעון פלישה . וחלק גדול מהכריתות לא מתועדות בדוח .


האחריות על הגנת העצים מכוח החוק מוטלת עליך כשר החקלאות

הסמכות למחקר בנושא העצים והצמחים – שייכת למשרד החקלאות.

מדוע אתה מאפשר למשרד להגנת הסביבה לגזול את סמכותך וסמכות המשרד ?


הנך אדם מנוסה ורב פעלים, ידוע לך בוודאי- כל יום שאינך עוצר את העוולות אתה מאפשר לעוד תוכנית להתקדם ועוד רישיון או "המלצה " להתבצע . בחירות באופק ועוד אלפי עצים יכרתו לחינם.

נדרש דחוף להכריז : אקליפטוס המקור לא עץ פולש .עדכון : 8.12.2020 - תשובת שר החקלאות אלון שוסטר : עמדת משרד החקלאות אקליפטוס המקור לא עץ פולש

(באוגוסט, ספטמבר , והלאה- נשלחו פרסומי התחקיר על כריתת האקליפטוסים לשר שוסטר לברקאי פקיד היערות ולרבים נוספים.

קישור : תוכן הבלוג -פרקים : אקליפטוסים, נתיבי ישראל , רט"ג


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page