• אוסי בנימין

מי מכר את האקליפטוסים במחנות צה"ל ?

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים