top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

העצים בפארק החורשות/ההסתדרות , בדצמבר 2019 הערר שלנו נידחה.


תמונות העצים הנכלאים בגדר ע"י נת"ע -בפארק החורשות, פורסמו על ידי רות אברהם והעלו חששות רבים, כאש בשדה קוצים בפייסבוק ובקבוצות הווטסאפ.

לכל חבריי הדואגים, עבורכם נועד כל הכתוב כאן, בתקווה שיעזור לעשות שינוי, אף פעם לא מאוחר מידי - העצים עוד עומדים.


העצים פורסמו לכריתה באתר עיריית תל אביב יפו (1) ,בחודש נובמבר 2019 , ומיד נעשה ניסיון לאסוף מידע מכל הגורמים - ולהגיש ערר.

כידוע, רק 14 יום יש לו לאדם הרוצה להתנגד לכריתת עצים.

שם רישיונות הכריתה ומספרם: רשיון כריתה 03-3052 ו 03-3053 אבו כביר תל אביב [ פנחס לבון אבו כביר וקיבוץ גלויות אבו כביר ]


רישיון הכריתה שפורסם מופיע ב3 התמונות הבאות : סה"כ לכריתה נרשמו 145 עצים ב 2 רישיונות , 120 מתוכם בצומת פארק החורשות .כמות נכבדה של עצים. ברישיון - פנחס לבון אבו כביר . ומספרו 03-3052 . נתע קו ירוק.

למרות כל המאמצים- לא הצלחנו לאתר תוכניות מפורטות ובה מסומנים העצים לכריתה.


רישיונות כריתה אחרים של נת"ע - פורסמו תוכניות מפורטות ובהן [ברמת אמינות לא מאוד גבוהה] סומנו העצים לכריתה . (2)

באזור אבו כביר פנחס לבון :נת"ע לא פרסמה תוכנית וסקר עצים באתר למקטע ורישיון כריתה זה ,

עיריית תל אביב סירבה לתת מענה, פקיד יערות תל אביב, מנהלת רק"ל - כנ"ל , גם משרד פקיד היערות בניהול ענבר אשכנזי שאישרה את הכריתות לנתע - לאף אחד לא היתה תוכנית להעביר . כמות נציגי נתע איתם דיברתי בקו ירוק באותם ימים... לא יאמן . ואין לאף אחד תוכניות.. בושה ומחדל והפקרת העצים.


למרות שאין תוכנית מפורטת ,- ובכל זאת עיריית תל אביב מפרסמת רישיונות כריתה שמיד יכנסו לתוקף.

ההתנהלות היתה חריגה מאוד ואסרטיבית מצד כל הגורמים שסירבו לתת מענה.

[ דוגמא לערר בו עומדים לרשותנו תוכנית מפורטת בהערה 7]


בנתיים נרשמו 150 איש להגשת הערר . בעקבות פרסום בפייסבוק.[ 3]

האבסורד זעק לשמיים... עיריית תל אביב מפנה את תושבי אבו כביר כי היא רוצה להגדיל את הפארק , ומעבר לכביש נתע כורתת 150 עצים באותו פארק , לא לצורך הנחת מסילה.

חיפוש מסמכים של נתע מאזור אבו כביר, וחיפוש במפות עירוניות , העלו ממצאים בעייתיים לגבי רישיון הכריתה.


בתסקיר לשטחי התארגנות מ 2015 - הסתבר שהעצים עומדים להיכרת לצורך הקמת שטח התארגנות.

ארז ברקאי כתב על כך בהחלטתו: הטענה לא נכונה, העצים לא נכרתים לצורך שטח התארגנות .

ציטוט : " על אף הטענות שעלו בערר, יודגש כי לא נכרת אף עץ מטעמי הקמת אזור התארגנות. העצים שאושרו לכריתה נמצאים במיפרדה או בצמתים שם נדרשים שינוי בהסדרי תנועה על מנת לאפשר קדימות תנועה לרק"ל "
להלן התמונות והממצאים שצורפו לערר :


כריתת עצים לצורך שטח התארגנות :

ובכל מקרה , קוו ירוק- נתיב המסילה לא מסומן על שטח העצים המיועדים לכריתה.

לעומת זאת שורת מבנים לאורך הכביש מסתמנת..


כל השטח מסומן כאזור טבע עירוני... אבסורד ! במפה זו רואים את שכונת אבו כביר מעבר לצומת בו נכרתים העצים.

מפה נוספת בתוכניות נת"ע העידה שמדובר בשטח התארגנות בלבד... למה לכרות כל כך הרבה עצים ???

יצאה קריאה חוזרת לארז ברקאי , לבטל את הרישיונות .

הצפת הנתונים לא עניינה אף אחד, ממש אף אחד , העירייה הקריבה את העצים , פקיד יערות שיתף פעולה .

אם היתה תוכנית מפורטת נתע היו מפרסמים אותה באתר קו ירוק- כמו שפרסמו תוכניות של אזור שיטרית או קן סגול מאותה תקופה .

בערר נכתב בפירוש שהתוכניות מוסתרות :

בערר נכתב שהתוכנית שאותרה במינהל תכנון מראה שהעצים יכרתו לצורך שטח התארגנות,

לאור הסתרת התוכניות נבחנו מסמכי התוכנית תתל 71 א במנהל תכנון זמין.

באישור העבודה הנוכחי לא נמצאה התייחסות לאזור אבו כביר .


בערר נכתב גם

:* בוועדת האקלים האחרונה הוצגה דרום תל אביב כאזור בוער מחום , ולכן יש ערך רב לעצים הבוגרים...

וגם :

כל עבודת מסילה יכולה להתבצע ללא כריתת העצים שנטועים רחוק מהמסילות

מה הדחיפות הגדולה לכרות 145 עצים גדולים בדרום העיר ? את מי זה משרת ? לא מסילות ולא רכבת קלה כידוע לכולנו . הרכבת הקלה לפי פרסומים אחרונים תיסע ב 2027 .. אם בכלל.

עצים צעירים אולי ישתלו עוד כמה שנים , ואז מי יודע מה יעלה מהם לאור החום המתגבר


גם האבסורד הזועק לשמים- גירוש תושבי אבו כביר למען ריאה ירוקה וכריתת עצים מעבר לכביש לצורך שטח התארגנות - גם זה לא עיניין את פקיד היערות. תפקידו לאשר את כריתת העצים. לא להציל אותם, את זה כבר הבנו בכל העררים שהוגשו לו.


ארז ברקאי לא התעניין בכל הכתוב ובכלל בהגשת ערר . ולא אכפת לו ש150 איש דורשים שיעצור את הכריתות.

הוא דחה את הערר וטען שהתוכנית קיבלה אישור ולכן כריתת העצים מותרה .

תוך התעלמות מכך שאין תוכנית מפורטת ...


משפט מזעזע למדי נכתב בהחלטת הערר :

"ראוי לציין שהנפקת הרישיון נעשתה במסגרת ההסכמות בין משרד החקלאות , נת"ע ומוסדות התכנון, הנוגעות להסדרת הבקרה על עבודות הרכבת הקלה ע"י אגף יער ואילנות במשרד החקלאות, במטרה ליעל את הליך הבקרה ולאפשר לפקיד היערות ראיה הוליסטית רחבה של הפרויקט"

למי שלא מבין- לא מעניין את ברקאי פקיד היערות , אם יש סיבה או אין סיבה, לא מעניין אותם אם אפשר להציל את העצים,

יש כאן איזה עסקה / איזה הסכם מוקדם ולכן העצים ניכרתים. זה השרות המוסכם שמעניק פקיד היערות..

הוא אפילו לא טורח לחפש צידוק או תוכנית מפורטת.

ראיה הוליסטית רחבה??

ראיה אכזרית ופוגענית בעצים ובוודאי בתושבי תל אביב - זו הגישה שאימץ פקיד יערות ומקובלת ומובלת על ידי עיריית תל אביב .

אחרית דבר, העצים עדיין עומדים, הרבה מים עברו בירדן , חל שינוי גישה מסויים בשנה האחרונה ביחס לעצים , נגיד זאת בזהירות יתרה

בחירות בפתח ואולי אפשר ללחוץ על מישהו ... למרות שדיל כריתת עצים מנהל כאן את הכל ..

כולם מוזמנים לשלוח מיילים ולדרוש את עצירת הכריתות, למרות הייאוש הרב וחוסר הסיכוי לצערי הרב.

מקווה מאוד מאוד שתישלחו , תצעקו, ותצליחו .

מר שוסטר שר החקלאות, אינו נוקף אצבע ומתעלם מכול הפניות שלנו , המייל שלו : sarmoag@moag.gov.il

המנכ"ל שלו לא עונה ולא נוקף אצבע למען העצים בכל הפניות שלנו , המייל שלו mankal@moag.gov.il

ארז ברקאי למד לשכלל יותר את התשובות שלו אבל לא לשמור על עצים , המייל שלו : erezba@moag.gov.il

ומה עם עיריית תל אביב ... עזבו , תעדכנו אם תמצאו שם צדיק אחד לרפואה בין חבורת חוטבי העצים שלא מבינה את תפקידה

בערות 2 פרסומים שכדאי להכיר( 5 ו 6 )

באהבה והצלחה לכולנו . אוסי בנימין https://www.facebook.com/osnat.benjamin/


הערות ומקורות :

  1. רישיון הכריתה פורסם כרגיל במשך 14 יום ואז נעלם מהאתר, בשיטת הסתרת המידע המעליבה של עיריית תל אביב יפו.

  2. דוגמא

  3. דוגמא לתוכנית מפורטת בקו סגול ובה ניתן לראות עצים לכריתה, אדום לשימור, צהוב לכריתה :

6. העצים בפרסום זה אושרו לכריתה על ידי ארז ברקאי , הערר נידחה . הצלחנו להציל את העצים . :לפעמים צריך להתחנן על העצים, לא ויתרנו על עצי הענק

7. דוגמא להגשת ערר בו עומדים לפנינו תוכניות וסקר עצים : ערר רישיון כריתה 03-2887 , 44 עצים רחוב ארלוזורוב, מקטע: ויצמן עד אבן גבירול

בהצלחה , כוחות חדשים תמיד מצליחים יותר- תתעוררו, צאו לדרך ותצליחו

קבוצת הפייסבוק של עצי תל אביב : עצים הם תושבים תל אביב יפו https://www.facebook.com/groups/2261393164136910

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page