top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ערר רישיון כריתה 03-2887 , 44 עצים רחוב ארלוזורוב, מקטע: ויצמן עד אבן גבירול


הוגש על ידי מאות תושבים, תל אביב יפו, 9.6.2019

ערר נגד רישיון לכריתת 44 עצים ותיקים ברחוב ארלוזורוב ת"א מקטע ויצמן עד אבן גבירול.: 9 פיקוסים , 5 אלמוגן רחב עלים, 27 וושינגטוניה , 3 עצי דקל שונים

פניות שלא נענו, טרם הגשת הערר:

"רישיון כריתה לא תקין "[6.6.2019] ודרישה לביטולו. -לא התקבל מענה

דרישה לפרסם תוכניות כריתת עצים בהתאם למפגש שיתוף ציבור[אפריל, מאי 2019 ] - לא התקבל מענה

לכבוד ד"ר ארז ברקאי , פקיד יערות ראשי

הקדמה :

בימים אלו בהם משבר האקלים מתדפק על דלתנו , גוברת דורסנות עיריית ת"א להקטנת צל העצים.

לצערנו הרב הסתבר שעשרות עצים נכרתו -במקטע זה , מאז 2015.

, רישיון כריתה רשלני זה ,מספרו 03-2887 לכריתת 44 עצים גדולים , דינו להתבטל במידי.

כריתת עצים גדולים , לכאורה עבור " תוכנית לאומית" ,באמצעות נת"ע .רובן עבור תוכנית עירונית.

מטרת הכריתות , הבהירה הגב אשכנזי ,החלפת הנוף והתשתיות ובחלקן גם עבור רכבת קלה .

ברברה אהרנסון מתכננת הנוף הבהירה במפגש תושבים לפני חודש:

א. התכנון לא רק עבור נתע רכבת קלה , התכנון משולב להחלפת תשתיות ותוכניות עירוניות.

זאת בניגוד לתשובותיך עד כה : "כריתות עבור תוכנית לאומית רכבת קלה".

ב. לא כורתים עצים עבור שבילי אופניים !!

ג. לא כורתים עצים עבור תוכניות בניה .


שוב נזכיר שמקטע זה של ארלוזורוב בן 6 נתיבי רכב , ומדרכות רחבות . רכבת קלה תוכננה בשני נתיבים במרכז הכביש ,

הרכבת רחוקה - 10 -15 מטר מעציי הרחוב הגדולים.

עצים הסטורים בני עשרות שנים , רחבי צל ומשמעותיים לסביבתם נכרתים באמצעות נת"ע ובסיוע צמוד של משרד החקלאות ללא שיתוף ציבור עירוני ראוי תוך פגיעה חמורה בזכויות התושבים להתנגד בראשית התכנון לתוכנית עירונית ולא תוכנית לאומית.

רישיון כריתה רשלני זה , בניגוד למדיניות מוצהרת של משרד החקלאות, בניגוד לכנסים ונהלים קיימים.

רישיון כריתה רשלני זה - מצמצם את שדרות העצים על המדרכות, רובו אינו מיועד לרכבת קלה .

גם רישיון כריתה זה הוא בניגוד להתחייבות נת"ע לא לכרות פיקוסים. ולהגן על העצים.

לצערנו, עריית תל אביב פועלת חודשים ארוכים לצמצום מופע הנוף של עצים הגדולים . הגבלת גובה , צמצום צל, פגיעה בענפים ,יצירת עצים מחודדים ופגועים בכל העיר . הכל בכדי להוריד את דרוג העצים ולאפשר כריתתם. זאת לאור הנוהל החדש לדרוג העצים על פי חופת הצל .

מגלומניות תכנונית וצורך בשליטה מוחלטת בהיקף הצמיחה של העצים מתבצעת על ידי גוזמים וכורתים מבית מדרשו של משרד החקלאות ובניגוד למדיניות המשרד. רישיון כריתה זה עומד בקנה אחד עם החופש העירוני להכחיד את עצי הרחוב הגדולים.

תוכניות בניה מקודמות מכול עבר . אין סיבה ואסור לכרות עבורם את עצי הרחוב ועצים בגבול מגרש.

עריית תל אביב מקדמת את הכריתות כבר עתה , שומרת על עצים בדרוג נמוך .תאוות הבניה ותקציב ממשלתי מגדיל את הכוח העירוני , ללא הגנה על זכויות תושבים ועצים. בניגוד גמור להנחיות ועדת התכנון ! להתחייבות נת"ע למניעת כריתת עצים,

וכמובן ,בניגוד לכל היגיון סביבתי ,חשיבה על משבר האקלים והדורות הבאים.


טענות ערר זה נגד רישיון כריתה 03-2887 לכריתת 44 עצים נוספים בארלוזורוב :

1 .על פי תשריט 2305 ו 2306 מתאריך 9.6.2019. ודוח סקר מצורף.

מקטע ויצמן אבן גבירול בלבד : 40 עצים מסומנים לכריתה לא בנתיב הרכבת הקלה

עבור שביל אופניים – לפחות 12 עצים לכריתה !!!

עצים ללא מספר בתוכנית - 16 עצים מסומנים לכריתה בתוך הקו הכחול ללא מספר עץ !

עצים שלא מופיעים בדוח סקר עצים לצד התוכנית- לפחות 20 עצים

עצים לכריתה עבור חדר טכני שיבוצע ב 2027 אם בכלל- 4 עצים . + עצים בשטח שאינם בתוכנית.

סה"כ עצים לכריתה על פי התוכנית : מעל 70 עצים לכרית בתוכנית זו יותר ממחצית מהעצים !

רישיון כריתה רשלני לכריתת 44 עצים גדולים :

1. הרישיון אינו חתום ואינו נושא שמות בעלי תפקידים

2. העצים ברישיון זה אינם ספציפיים, אין זיהוי לעץ . ניתן מתוקף הרישיון הזה לכרות כמות כפולה של עצים.

3. גוש חלקה ברישיון אינו תואם לכתובת ברישיון זה .

4. אין זיהוי מספרי פיזית על העצים . ואין זיהוי התואם לסקר עצים.= פגיעה בזכות הערר

5. אין קשר בין הכתובת ברישיון לזיהוי העצים . לא מאפשר לאזרח לממש את הזכות להגיש ערר . כאשר תושבים לא יכולים לזהות את העצים לכריתה בתוכנית וברישיון , לא ניתן להגיש ערר.

6. פרסום מטעה באתר עירוני בו ניתן להבין שהרישיון כבר בתוקף ולא ניתן עוד להגיש ערר .

א. מספר 03-2887 תוקף רישיון 10.5.2019 . לא סומן כ מבוטל ולכן מטעה כאילו נכנס לתוקף.

ב. רישיון שונה פורסם וירד מהאתר, תוקפו 22.5.2019 לא נרשם באתר שבוטל על ידי פקיד י.

ג. רישיון כנ"ל לתאריך 10.6.2019 . נשוא ערר זה .

14 יום להגשת ערר כוללים ימי חג וסופי שבוע .

7. לא קיבלנו כל מענה לדרישות חוזרות לזיהוי העצים העומדים לכריתה . זו הכחדת זכות האזרח לזיהוי והגשת ערר על עץ ספציפי .

8. למרות פניות רבות והבטחות -לא פורסמה התוכנית שהמתכננים הראו במפגש שיתוף ציבור.

ד"ר ברקאי - אישור רישיון זה לכריתת עצים גדולים בעיר , הינו אישור להמשך הטעיה .

9. רישיון כריתה זה , לא ספציפי לעצים מסוימים , ולכן הוא רישיון כריתה חופשי לעצים רבים נוספים. דר ארז ברקאי מדוע אתה מעניק רישיון כריתה פתוח לעשרות עצים ולא עצים ספציפיים. ?

10 .16 עצים לכריתה - ללא מספר זיהוי בתשריט [ 1 ]

העצים מסומנים בגבול הקו הכחול וללא קשר לתוכנית הרכבת הקלה , בחצרות פרטיים !

מדוע ד"ר ברקאי , אין מספר עץ ! אין דרוג העצים , העצים בגבול תוכנית , עצים פרטיים ולא עצים שנכללו בגליונות תכנון ראשוניים.

האם עבור קידום תוכנית בניה ? " ניקוי השטח " כפי שדורשים היזמים . ?

סה"כ 16 עצים לכריתה ללא מספר עץ בתוכנית. וללא דרוג בסקר עצים .


11 . סקר עצים המוצמד לתוכניות לא על פי נהלים תוך הורדת ערך העצים באופן מכוון.

בכל הרחוב, 2 עצים בלבד נמצאו ראויים לערך עצים לשימור ?

א. ערך העצים לא נמדד כקבוצות עצים – כפי שנדרש לעשות בקבוצות או בשדרות עצים.

ערך העצים נמדד בסקר הנ"ל רק לפי פריטים בודדים ולכן ערכם נמוך מהמציאות באופן מכוון.

ב. ערך התרומה סביבתית דורג נמוך מאוד במכוון להוריד את ערכם . , 2-3 מתוך 5 .

בתסקירי השפעה על הסביבה כתבו ב 2013-2014: : " עצים גדולים בשדרות היסטוריות , משמעותיים מאוד לסביבתם , פגיעה בעצים אלו היא פגיעה קשה בתושבים " מדוע זה לא בא לידי ביטוי בסקר עצים אליו אתם מתייחסים משנת 2015 ?

פיקוס השדרות העצים גדולים, לצד בניינים, רחבי צל , שדרות היסטוריות ערכם הסביבתי מקסימלי . עצים לשימור מחמיר . ראוי לצבוע סקר עצים אלו בצבע אדום !

ג. ערך העץ מדורג לפי ערכו הגאוגרפי וההיסטורי למקום, לנוף המקומי , גם ערך זה , ראוי ל5 .

עצים בגובה 12 מטר ומעלה רחבי צל לא קיבלו גם בסקר הזה את ערכם המקסימלי.


עצים אלו הם לשימור מחמיר . ויש לצבוע את הטבלה בצבע אדום. העצים שנכרתים ראויים לשימור. ויש לדרגם נכון בטבלה. שידעו המתכננים, עריית תל אביב ,ונת"ע שנכרתים עצים לשימור .

שידע משרד החקלאות שהוא מאשר לכריתה בכל 100 מטר עשרות עצים לכריתה. עצים לשימור הוא מאשר

הטעיה שנהוגה בנתע לנוחות עיריית תל אביב ,בעזרת הגב' אשכנזי מזה 5 שנים לפחות , לא ראוי שתנהל את תבונת הציבור אותו לכאורה יש לחנך לשמירה על העצים.

דוח סקר עצים מתוך תוכנית 2305- 2306 אתר נתע 9.6.2019 . ללא קורדינטות , לא על פי הנהלים.

12 דוגמאות בתוכנית זו לפיקוסים וותיקים הנכרתים עבור שביל אופניים – פגיעה בשדרות עצים עבור שביל אופניים . בניגוד להתחייבויות נתע לוועדות התכנון לשימור עצים.

מה ערך לשיתוף ציבור ?

מה ערך למתכנן מקצועי כמשרד אהרנסון ?

הגב אשכנזי במשרדך מאשרת לנתע לבצע כל כך הרבה כריתות באמצעות רישיון כריתה רשלני זה ודומיו, על סמך סקר עצים לא אמין מדוע?

לדברי ברברה אהרנסון : "בתאום עם כל הגורמים הוחלט - לא כורתים עצים עבור שביל אופניים . "

שביל אופניים הוא גמיש וניתן לתכננו ללא פגיעה בעצים קיימים.

דוגמאות לכריתת פיקוסים עבור שביל אופניים בתוכנית זו וברישיון זה :

עצים : 276 ,134,135, 137 , 330 , 300 , 298 , 320, 319 , 230 ,330, [ שביל אופניים בצבע אפור בתוכנית זו]


13. . עצים שלא רשומים בדוח סקר עצים בתוכנית זו ומסומנים בתשריט בצהוב לכריתה

א. כל העצים ללא מספרים מסעיף 10.- 16 עצים.

ב. בנוסף עצים 286, 287 – לא מופיעים בסקר המוצמד לתוכנית !


14.עצים על המדרכה לכריתה ,אין שינוי איזומטרי אין שביל אופניים. לא נתיב רק"ל.

עצים במספר : 287, 286 . מדוע נכרתים?


15 . רישיון 03-2887 לכריתת 44 עצים לשימור מאפשר כריתת 64 -66 עצים בתוכנית זו .

דוח סקר עצים –. מתוך תשריט 2305-06 עמוד 8 .

א. סה"כ 136 עצים בדוח סקר עצים למקטע זה.

ב. 136 עצים ,מתוכם רק 2 נמצאו ראויים לשימור [?] .

ג. על פי הדוח 48 עצים רשומים לכריתה . נתון לא נכון ומטעה .

ד. 16 עצים מסומנים בתוכנית לכריתה בצהוב ללא מספר עץ . = 64 עצים לכריתה במקטע זה

ה. כריתה בנתיבי המסילה 28 דקלים. מתוך 64 עצים . כלומר 36 עצים במדרכות יכרתו .

ו. 16 עצים לכריתה עבור שביל אופניים בניגוד להצהרות המתכננת ברברה אהרנסון .

ז. 2 עצים לפחות סומנו בתשריט לכריתה ולא רשומים בדוח סקר עצים. = 66 עצים לכריתה

ח. כל הכבוד לנת"ע , למתכננים למשרד החקלאות על הטעית תושבים ועל כריתת עצים.


16. השוואה לגיליונות נספח סקר עצים מס' 2 ומס' 3 מקורי חתומים על ידי ות"ל 2015 עמוד 6-7

ניכר שנעשתה עבודת כריתה והכנה לרכבת קלה על ידי עיריית תל אביב .

לפחות 30 עציי רחוב , נכרתו על ידי כורתי עיריית תל אביב במהלך 4 שנים !! .

בתוכנית של נתע היום – נספרו במקטע זה רק 96 עצים בלבד .[ עמוד 7 ]

תוספת עצי המפרדה אכן מתאימים לדוח סקר עצים ובו 136 עצים.

א. תוכנית עצי הרחוב מ2015 מעל 106 עצי רחוב באותו מקטע.

כלומר – 20 עציי רחוב כבר נכרתו על ידי עיריית תל אביב במדרכות .

ב. בנתיב המסילה במרכז הכביש היו כ 37 עצים ונותרו 27 עצים.

עיריית תל אביב כרתה כבר 10 עצים כהכנה לעבודה באזור זה.

ערר זה מוגש לך מר ארז ברקאי , ובו התנגדות ודרישה לביטול רישיון הכריתה .

א. לאור כל הסעיפים שפורטו לעיל , רישיון לא תקין רשלני מאפשר כריתות רבות

ב. מתן רישיון לעשרות עצים ללא סימון עץ ספציפי .

ג. הכחדת זכות התושב לבחון אלו עצים מיועדים לכריתה והגשת הערר .

ד. חוסר בהירות לגבי תכנון וביצוע הרכבת הקלה כולה , בעייתיות לכל אורך הקוים .

ה. ידוע שעיריית תל אביב לוחצת על ביצוע הכריתות וניקוי מקסימלי של עצים.

לאור הכריתות המרובות שבוצעו . יש לעצור את הכריתות ולבטל את הרישיון.

בשמי ובשם מאות מגישי הערר בפעם הקודמת המוחים על כך שלא זומנו לדיון ולא עודכנו בתוצאותיו ולאור ניסיון קודם שאין טעם לשלוח את כל העררים שיוכחדו על ידי משרד החקלאות. לכן נשלח כעת נוסח נספח ערר זה , ומצורפת אליו רשימת מגישי הערר החדשים והנוספים .

בשמי ובשם מאות מגישי ערר . אנו דורשים לעצור את הכריתות ולבטל רישיון רשלני זה.

בכבוד רב

בנימין כהן אסנת תל אביב יפו ,ומאות מגישי הערר הרשומים בנספח א המצורף .


רישיון כריתה :נספחי סקר עצים חתומים על ידי ות"ל גיליון 3 וגיליון 2Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page