top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

משימת בילוש-היכן 118 עצים לכריתה? הסוד של עיריית נת"ע ת"א- יפו


תכנון כריתת אלפי עצים גדולים בני עשרות שנים, לאורך קווי נת"ע בתל אביב יפו, מעיד על תכנון מוטה כריתת עצים (1).

מסילות הרק"ל מתוכננות בתוך נתיבי הכביש הקיים, ואילו העצים נטועים במדרכות, בחצרות ובגנים.

בתכנון המוקדם סומנו שורות עצים רבים לכריתה, חלקם נעלם הרבה לפני עידן העבודות.

בשלב התכנון המפורט, בחלק מהמקרים הצלחנו לצמצם כריתות עצים- ללא פגיעה בפרוייקט הרק"ל.

עיריית תל אביב יפו, המבקשת למקסם ביצוע תוכניות עירוניות ופרטיות לצד נתיבי הרק"ל, באמצעות נת"ע ומעטפת פרוייקט לאומי.

באמצעות מיקסום העבודות מועברים כספי ציבור בהיקף מיליארדי שקלים, לקבלני התשתיות/בניה/יזמי הטכנולוגיה האנרגיה והתחבורה. וכן תודות לשיתוף פעולה עם משרדי האוצר ותחבורה, ובעזרת נת"ע המובילה את ניהול התכנון וניהול הביצוע כולו כפרויקט לאומי.


הגדלת והרחבת היקפי העבודות גורמים להתמשכות העבודות שנים ארוכות , הפקקים מתגברים. איתם מתגבר זיהום האויר בעיר, החום העירוני מרקיע שחקים, וזאת "תודות" לכריתת עצים גדולים ומשמעותיים. באזורי מגורים ותעסוקה צפופים .

כריתות העצים הגדולים ביותר ברחובות הראשיים פוגעים מאוד בתושבי העיר. ובכל משתמשי הדרך.

לכן נדרש לבחון את רישיונות הכריתה היטב בקוי נת"ע , אל מול התכנון המפורט.


רישיון כריתה רק"ל 118 עצים

לקראת חג הפסח התפרסם רישיון כריתה-118 עצים. סיבה לכריתה: רק"ל. כתובת : רוקח. היכן ברוקח? לא ידוע.

הרישיון יכנס לתוקף מיד בתום חופשת הפסח. אם לא יוגש ערר מותר לכרות את העצים לאחר 4.4.2021.

הבעיה: חסר מידע ולא ניתן לראות תוכנית. עובדי הציבור יוצאים לפגרה, ולא ניתן לברר את הפרטים, באתרים המידע לא אמין עד לא קיים.

העירייה מנפיקה את רישיונות הכריתה, לכן-הסתרת המידע מתבצעת על ידי עיריית תל אביב יפו -ולא על ידי נת"ע.

בתמונה : רחוב רוקח בו קיימים כמה מפגשים עם רק"ל המסומנים בעיגול בצבע אדום."כשיוצאים לדרך מגיעים למקומות מופלאים" אמר ד"ר סוס..

נצא לחפש, זו הזדמנות נהדרת להראות היכן קיים המידע על כריתות העצים שאמור להיות גלוי לציבור


מה בעצם מחפשים ?

מחפשים תוכנית סקר עצים מפורט, על רקע תכנון עדכני מפורט של הרחוב כמו בתמונה הבאה :

מקרא: עץ צהוב- כריתה, עץ אדום - שימור . עץ אדום מוקף ירוק - עץ לשימור שיעבור גיזום בזמן העבודות.

מקרא תחבורה: נתיב צהוב במרכז -מסילות רכבת קלה. דו כיווני.

פס רחב ורוד - מסלול אופניים.

קו כחול - גבול התוכנית. קו מקוקו - נתיב תחבורה.

בתמונה :קו סגול מקטע ארלוזורוב נמיר-ויצמן, תכנון מפורט לביצוע, נספח סקר עצים עדכני .

האמת היא -היקזנו דם כדי להגיע לתוצאה הנראית בתוכנית הנ"ל, וכן לרמת שקיפות טובה יחסית, בקו הסגול-ארלוזורוב ת"א.


איכות התכנון- ברור שלא נכרתים שדרות העצים לצידי הכביש ( במקור כמחצית מהעצים ברחוב יועדו לכריתה)

הולכי הרגל ורוכבי האופניים יהנו מהצל והקרירות, כנ"ל משתמשי הרק"ל/ תחבורה יהנו מהצל והנוף.

תושבי הרחוב לא יהיו חשופים לעומס התנועה ברחוב. איי החום העירוני לא יתגברו באזור זה. מה עוד אפשר לבקש ... ?


יוצאים לחפש מידע:

רישיונות כריתה

רישיונות הכריתה נמצאים באתר עיריית תל אביב יפו/ סביבה/ עצים. בקישור כאן

בסוף הגיליון -רשימת כתובות , לכל כתובת מצורף קובץ (2) ובו רישיון כריתת עצים לכתובת, בתמונה:


רישיון כריתה 03-3882 רק"ל. רוקח. 118 עצים

(3 תמונות הבאות)

רישיון הכריתה יכנס לתוקף ב 4 לאפריל 2021 . סיבת הכריתה : רק"ל .

מיקום כריתת עצים ? רוקח -ללא מיקום מדוייק.

כמות וסוג העצים לכריתה: בתמונה .

סה"כ 118 עצים.

חיפוש מידע מגורמים שונים:

1. נשלח מייל לפקיד יערות ראשי ד"ר ארז ברקאי -משרד החקלאות erezba@moag.gov.il (3),

בקשה לבטל רישיונות שנכנסים לתוקף בזמן פגרה/ מיד לאחר פגרה, הסברתי [ שוב] אין דרך לקבל מידע., באתרים לא תמיד עדכני, פקידי ציבור לא עובדים בפסח.. 14 יום בלבד כולל שבת וחג יש לו לתושב לאסוף מידע ולהגיש ערר. ...

לא התקבלה תשובה. תשובה זה לחלשים...


2. חגי ירון -מנהלת רק"ל בעיריית תל אביב . שלחתי מייל.

תשובה - אני בחופשה .

[לאחר כמה ימים ענו לי ממנהלת רק"ל- סקר העצים עלה לאתר העיריה ולאתר נת"ע . תכף נראה שאין כל סקר ותוכנית מפורטת.]


3. התקשרתי לקבלן הכריתות. רון מצר - בעל רישיון הכריתה, שמו ופרטיו על הרישיון. נעים מאוד, חג שמח וכ,

ביקשתי שישלח לי את סקר העצים, [תוכנית כריתת העצים המפורטת שקיבל עם רישיון הכריתה.}

רון פנה לאחראים וביקש אישור לכך, והם כמובן לא אישרו -הפנו אותי לנת"ע .

[מניסיון - ימים ארוכים יעברו עד שיתקבל מידע ברור ותוכנית מפורטת. לכולנו יש תוכניות לפסח והזמן קצר...].

ביקשתי מרון תשובה ,היכן ברחוב רוקח העצים לכריתה.

רון ענה : רוקח זה צומת. לא על רחוב רוקח. באזור אבן גבירול/רוקח קרוב לחניון רידינג.חיפוש מידע באתרים השונים

חשוב לדעת שבכל אתר יהיה מידע אחר, חלקו משלים וחלקו לא עדכני. (5)

A

עיריית תל אביב יפו. תצ"א - תכנון מטרו ורק"ל +וסימון עצים לכריתה.

המפה של עיריית תל אביב מראה בעיקר את כוונת עיריית תל אביב יפו, ביחס לעצים בכל מקטע .

לא ניתן לראות במפה את התכנון המפורט לרחוב, ולא ניתן להבין מדוע יכרתו עצים במקטע מסויים, ואחרים ישמרו.

הצגת העצים - סכמתית . אין סנכרון כמותי בין מס' העצים בשטח למספר העצים/נקודות בתצ"א .

ואין כמובן התאמה בין רישיונות כריתה למספר העצים/נקודות במפות תצ"א.

מקרא: נקודה אדומה - עץ לשימור.

נקודה צהובה - עץ לכריתה. [ אין סימון העתקה]

בתמונה :בצד המערבי של הרחוב, צומת רוקח/אבן גבירול -קו ירוק - אין סימון צהוב, רק עצים לשימור אדום-באזור התארגנות.

איך מחפשים באתר הנ"ל :

בכדי לראות את סימון העצים לכריתה/שימור באתר - כמו בתמונה למעלה, ללחוץ על שכבות [ מודגש בתמונה] סימון V בסקרי העצים.

אמינות המידע באתר העירוני הנ"ל: לא ידוע. האתר חדש. כיוון שהתכנון המפורט מתרחש תוך כדי יתכן ויהיו שינויים. (2)B

אתר נת"ע


בסרגל עליון - קו ירוק

1. בחירה -קו ירוק מקטעים בביצוע - לא נמצא פריט מתאים לצומת רוקח אחרי אבן גבירול


2. בחירה - קו ירוק מקטעים לקראת ביצוע

אבן גבירול מרידינג ועד בני דן . - דף זה ריק ללא תוכן - כותרת בלבד [ בתמונה למטה]


3. בחירה -קו ירוק -ניתן לאתר אזור לפי שם התחנה .

קו ירוק תחנה - רידינג .

דף זה ריק ללא תוכן - כותרת בלבד [ בתמונה למטה]

[ ברחוב איינשטיין יצאו לאחרונה רישיונות לכריתת עשרות עצים ]קו ירוק תחנה - נורדאו

נמצא אתר התארגנות רוקח . אין תוכנית עצים מפורטת בדף-לצומת רוקח , רק לאבן גבירול נורדון.

במפה העירונית A אין עצים לכריתה באתר זה .העצים בצבע אדום לשימור בתמונה למטה:4. חיפוש מילולי באתר נת"ע , בסרגל עליון , חיפוש : "רוקח עצים" תמונה למטה :

תוצאה: התקבלו מסמכי התכנון של קו ירוק . בתמונה:

דף ראשי של כל מסמכי התכנון שנת"ע רוצה שנכיר ..

אין כאן מסמכים חדשים , אבל יש תמונה מקיפה וסקרי עצים נספח שילוב עירוני ותסקירי השפעה על הסביבה .


במסמכים הישנים- נמצאה האבדה - מקטע רוקח קיים רק במסמכים מ 2014-2015

מקטע רוקח - כאמור -לא קיים בתכנון המפורט הנוכחי,

נמצא בתכנון המוקדם בלבד 2014-2015 . בתמונה - מבט כללי על המקטע.

בתמונה למטה: היקפי כריתת העצים בצהוב, עצים להעתקה בצבע כתום.

תוכניות לא עדכניות,. עד 2015 בדף זה

צפוי להיות גשר חדש מעל הירקון למען הרק"ל במקטע זה - [על פי התוכניות המוקדמות]

בתמונה :

נראה שקיים שינוי תכנון במקטע רוקח מתוכניות 2015 , בדף זה .

מדוע לא פורסם התכנון מפורט למקטע רוקח?

מדוע נשלחו העצים לכריתה ? ללא תכנון מפורט?

מדוע אין פרסום של העצים לכריתה באתר העירוני [ למעלה A]

מדוע נת"ע לא מראה את התוכנית בקו ירוק ושולחת עצים לכריתה?


לא ברור מה קורה כאן - מכעיס מאוד!

יש שיתוף פעולה - השתקה ה מוכרת מאוד, ומביכה .

מובטח לכם- כולם יסבירו למה זה לכאורה תקין .

משאב עירוני - עצים גדולים וותיקים. לכריתה ללא תוכנית מפורטת. ללא פרסום סקר עצים.

כעת ברור - מועד כניסת הרישיון לתוקף כשכולם בפגרה - אינו מקרה.

מובטח לכולם-

אף אחד מהאחראים על עובדי עירייה / נתע / פקידי משרד החקלאות,

אף לא אחד ייחקר, לא יערך כל ברור, לא תינתן תשובה . נאדה

הסתרה, הטעיה הם השיטה הרווחת בנושא הגנת העצים אין דין ואין דיין.


מכעיס מאוד, בואו נפתח כמה דברים עקרוניים

פלא כלכלי -לא נתפס :

משאב ציבורי הופך ברגע אחד לסחורה בעלת ערך כספי.

המשאית מלאה סחורה למכירה[ ללא השקעה בקרקע, השקיה וטיפוח ]

ההוצאות בכריתות- זניחות.

הסחורה תימכר במאות שקלים לטון במקרה הרע , או כחומרי גמר באלפי שקלים לחתיכה .

הסחורה ניתנת במתנה לכורתי העצים/ קבלנים/ מעכרים. על ידי עובדי ציבור. נס כלכלי .- לא?

ברור שערכנו בעבר בעיריית תל אביב יפו : מי מרוויח מהכריתה ?

קיבלנו תשובה : העץ נשאר אצל כורתי העצים.

סחורה במתנה


אין מקרה בכריתת עצים - יש סחורה ואנשים המעורבים בהפקתה, מכירתה .

מה התבצע בעבר? מעניין אילו הסכמים/התחייבויות מוקדמות ומי יודע מה עוד.

מסחר בעץ מתנהל בעזרת חוזים מוקדמים.

החוזים נסחרים בבורסת הסחורות בשיקגו.

[היקפי הכריתות המתוכננות בקוי רק"ל, ממועד התכנון עד ביצוע- מתאימים לסוג חוזה כזה.]

חוזה מוקדם לסחר בעץ לכמות עצים שעתידה להיכרת בעוד X זמן [ 3 חודשים עד 15 שנה ]

החוזה שכיר , ריווחי.

קשה להימנע מהמחשבה שכמות העצים הגדולה המיועדים לכריתה בבוא היום -בקווי נת"ע

ותשתיות אחרות כמו קוי נתיבי ישראל/ מסילות, "נמכרו" בחוזה מוקדם.

בפרוטוקולים/ בתסקירי השפעה על הסביבה[ קו סגול] / ובכמה מהלכים- ניכרת "מלחמה" לאישור כריתת העצים הגדולים בתל אביב יפו,

ולא מלחמה להצלתם כמצופה מעיריית תל אביב יפו. ונת"ע שאמורה לבצע מסילות על נתבי הכביש.


118 העצים ברי כריתה - לא נמצא מידע, ולכן לא הוגש ערר עד 4.4.2021 - רישיון הכריתה בתוקף.

פקיד יערות ראשי לא מעוניין לשמוע על הסתרת מידע וכ. תשובותיו מוכרות.

בעקביות הוא טוען שאין ערך לדקלים וכ, זו דרכו לצערנו.


תראו מה מגלים לנו המסמכים בקו ירוק על נתע ועיריית תל אביב יפו

[2014 תסקירי השפעה על בסביבה, 2015 ונספח שילוב עירוני ועוד]

מידע משמעותי:

א. קו ירוק- סקר העצים, פקיד יערות ראשי היה מעורב בסקר העצים בקו ירוק, כנדרש בהוראת תיקון 89 לחוק התכנון והבניה.

הוא נתן הנחיות לסקר העצים, ביקר אותו . ופיקח עליו . וואו.

קו סגול- סקר עצים התבצע באותו זמן, 2850 עצים גדולים מאוד בארלוזורוב, אלנבי , בן יהודה . [ הרה יותר גדולים מקו ירוק]

נת"ע לא פעלה לפי הוראות החוק- לא הגישה בקשה לביצוע הסקר לפקיד יערות ראשי, לא קיבלה את הנחיתו ,לא קיבלה את אישורו והוא לא ליווה את התהליך.

וואוו וואו נת"ע ....שמעתם על החוק ? לא בוצע הסקר על פי הוראת החוק, בקו סגול , בקרבת עצי ענק.

לכן בסקר של חנוך בורגר בארלוזורוב- לא נמצאו עצים לשימור, מתוך 465 עצים גדולים בארלוזורוב .

לכן אין התאמה בקו סגול בין תסקירי השפעה על הסביבה[חברת אתוס כתבו : שדרות היסטוריות , עצים רבי ערך בקו סגול ]

לעומת סקר העצים קו סגול של חנוך בורגר - נערך לנתע - העצים כבר לא בעלי ערך ואפילו לא מוגדרים לשימור

כלומר - הרבה הרבה הרבה סחורה מישהו חיכה לאסוף בארלוזורוב . מאות עצי ענק...

לטענת עובדי אגף יער ואילנות משרד החקלאות- לא נדרש אישור פקיד יערות והנחייתו למרות הכתוב בחוק בקו סגול... ]

אז למה בקו ירוק בעצים צעירים - כן נדרש? שקרים של עובדי ציבור.


עוד מידע משמעותי :

קו ירוק- תסקירי השפעה על הסביבה2014 מסתבר :

כל הדקלים והעצים באבן גבירול יועדו להעתקה , כלומר לנטיעה מחדש באזור .

המשמעות היא שכך אישרו את התקדמות הפרויקט ועדות התכנון. העתקה ונטיעה מחדש, ולא כריתה.

גם הדקלים וגם העצים הגבוהים במדרכות. (4)

בתמונה : סימון העצים להעתקה - על פי המקרא. [ ביצוע התסקיר - אקו הנדסה וסביבה. ]


קו ירוק- נספח השילוב העירוני , נובמבר 2015

בתמונה למטה : מישהו דורש שהעצים יעקרו ולא יועתקו באבן גבירול, [כלומר יהפכו לסחורה ?}

איש המקצוע מוסיף את הערתו בסקר העצים- העצים ניתנים להעתקה בקלות ונשלחים לעקירה.

אין ספק -בתל אביב יפו לא שמעו על חוק הגנת העצים.

הערה דומה על לגבי העצים הצעירים במדרכות אבן גבירול


לסיכום: חיפושים נרחבים באתרים בהם אמור היה להיות התכנון המפורט וסקר העצים העדכני לא קיימים

העצים נשלחו לכריתה על ידי עיריית תל אביב יפו

מנהלת רק"ל לא אמרה אמת- סקר העצים רוקח לא קיים בנתע ולא באתר עיריית תל אביב

משרד החקלאות מעורב עד האוזניים בכריתות העצים לאורך קוי הרק"ל. - ושותק.


הערות :

  1. תכנון מוטה כריתת עצים, מתאפיין בדרך כלל, בהסכמים מוקדמים [ מוסתרים] ותהליכי תכנון מתואמים היטב.

  2. . הכרחי לצלם מסך של רישיון כריתה, הלינק נמחק לאחר כמה ימים.

  3. פקיד יערות ראשי ברקאי,-אחראי על הגנת העצים על פי חוק. ועל תקינות התהליך.

  4. הנחיות לביצוע תסקירי השפעה על הסביבה- כללו התייחסות לעצים, על פי חוק הגנת העצים . ההנחיות ונמסרו לועדות התכנון מהמשרד להגנת הסביבה ,כהנחיה לביצוע תסקיר בפרוייקט הספציפי. הועדות נתנו לנת"ע את ההנחיות, וביקרו את הביצוע בהתאם להנחיות. זו הדרך להתקדם בפרויקט.

ב2015 -מר כחלון השתלט על ועדות התכנון, העביר את התכנון לות"ל [ אביגדור יצחקי ?] , במקביל היגיע אלכס ויזניצר לנת"ע ושום דבר כבר לא נראה אותו דבר.

5 מינהל תכנון זמין- בשלב התכנון המפורט ,הניסיון עם נתע ועיריית תל אביב יפו, ידוע לנו - אין מה לחפש במינהל תכנון זמין, סקרי העצים והתכנון שם אינם סופיים. ולא שייכים לשלב התכנון המפורט.


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page