top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

למה הפסקתי לכבות את האורותניו יורק, נובמבר 2005, עשרה ימי חופשה במנהטן הביאו ברגע אחד לשינוי מוחלט בהתנהגותי.

אורם הבוהק 24/7 של המשרדים ואולמות המסחר, חלונות הראווה ,השילוט והמסכים המרצדים,

חיסלו ברגע את עיקרון החיסכון האנרגטי בתאורה עליו שקדתי ולאורו חינכתי את ילדיי.

חשתי מבוכה ותסכול, כמה מגוחך לבקש מילדים לכבות את האור ביציאה מהחדר בעוד עסקים מוארים באור יקרות בזבזני 24 שעות. הצטערתי על ויכוחים והסברים חוזרים בנושא כה חסר ערך לשינוי גלובלי.


תל אביב, אוקטובר 2019, מגדלי המשרדים במע"ר החדש והישן מטביעים את חותמם האנרגטי, האור הלבן בוהק בלילות למרחוק ממגדלי המשרדים הריקים והיוקרתיים.

זרקורים בהיכל בלומפילד הריק מאירים את השמיים כחללית ענק הנוחתת על יפו בכל לילה .

רחוב אבן גבירול פינת רחוב פנקס ,מסכי פרסום אגרסיבי ,מבריחים את העוברים והשבים בחוסר נוחות.

האם ראוי להמשיך ולדרוש מילדים מאזרחים לעצום את העניים נוכח הבזבזנות במסחר ועסקים.

השינוי ההכרחי הינו ברמת ניהול עירונית ולא באמצעות חקיקה ממשלתית. התנהלות אנרגטית נכונה וחסכונית בתאורה לעסקים תיקבע מקומית באמצעות הוראת שעה ל-X שנים. שינוי מהיר ומיידי גלויי וברור יביא תועלות לכל הצדדים.


חסכנות אנרגטית בתאורה בעסקים לדוגמא: כיבוי אורות חלונות הראווה והשילוט משעה יעודה ,

כיבוי תאורת המשרדים משעה יעודה, כיבוי זרקורים באולמות והיכלים ללא פעילות.

הפחתת תאורת לובי כניסה ותאורת חוץ ציבורית במגדלים ובנייני משרדי ומסחר מעת סגירה.

ואף כיבוי / הפחתת אורות דקורטיביים בחצרות הפרטיים משעה יעודה.


כל שרשרת המשתמשים תזכה לתועלת ישירה

תועלת תצמח לקופת העיריה: הגבלת שעות תאורת המשרדים המסחר והשילוט תאפשר לתושבים עובדים, לומדים, למשפחות ולמבוגרים לחיות בצמוד למשרדים ומסחר.

החלת עירוב שימושים על כל שכונות העיר תתאפשר באופן מידי ותגדיל את קופת העיר מארנונה עסקית.

התועלת שתצמח לבעלי העסקים: הפחתת הוצאות , הגבלת שעות העבודה לכדי ארגון יעיל.

התועלת שתצמח לבעלי עסקים קטנים/חדשים: הפחתת הוצאות ,הקטנת תחרות מנקרת עיניים .

התועלת לתושבים : היכולת לנהל חיי שגרה בצמידות לאזורי מסחר ומשרדים , עירוב שימושים .

התועלת לעובדים : הגבלת שעות עבודה , יעילות וקיום חיי פנאי ומשפחה במקביל.

התועלת לתחבורה : עירוב השימושים יפחית את הנסיעות לאזורי מסחר ועבודה מרוחקים.

הטבה משמעותית לבעלי החיים , לציפורים בעיר : הפחתה באור המלאכותי .

הטבה למערכת החינוך: נראות ברורה של כוונת המבוגרים ומקבלי ההחלטות לביצוע חסכון אנרגטי .

הטבה לחדשנות ויצירתיות: פיתוח אמצעים נוספים לנראות והנגשת העסקים לקהל.

האם במצב המגוחך הקיים היום אפשר להטמיע באמצעות חינוך את חשיבות השינוי הנדרש לסביבה?

להפחית זיהום, למחזר פסולת, להקטין צריכה , לתעדף תחבורה ציבורית לא מזהמת, לחשוב על העתיד.

האם נכון לגייס את הנוער למאבק האקלים ולהשכיב נערים ונערות בכיכר כאקט מחאה?


המפתח לשינוי ערכי ומחויבות האזרחים נמצא בניהול העירוני.

ראשות עיר חכמה המבינה את הקיימות המקומית תצליח לייצר שינוי נרחב באמצעות עירוב שימושים.

מה היא עיר חכמה בעיניי? עיר הטובה לתושביה, ניהול עירוני מוטה חינוך בריאות וראיית עתיד.

לעומתה עיר שלא תנסה ו/או לא תצליח לבצע שינוי המשמעות היא שניהול העיר מוטה אינטרסים זרים, ניהול עירוני מוטה ממון. עיר בה הנראות אינה תואמת את החינוך והחזון אינה עיר חכמה.

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page