top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

אין אדם. אין טבע. ואין דין. קול העמותות ולא קול התושבים, השיטה של חולדאי ולהבי


עיריית תל אביב יפו קידמה תוכניות למען מיגור הרכב הפרטי של התושבים מהעיר. כלומר הגבלת חופש התנועה של תושביה.

לו פעולותיהם היו לטובת התושבים היה שיתוף ציבור ודיון, אך כמו כל דיקטטורה, עיריית תל אביב זקוקה לאהדה מזויפת.

זה תפקידן של העמותות הארציות הנותנות שרות לעיריית תל אביב יפו. התושבים לא יודעים על התוכניות עד שהן מתבצעות. ולא זוכים לדיון ושיתוף ציבור בתוכניות משנות מציאות.


כמו כל דיקטטורה, בטוחים ביוהרה חסרת תבונה, כל העושים במלאכה שהאמת הנשגבת שלהם, היא היחידה ותשרת את האומה

התוכנית העירונית היא ניסוי בבשר החי של התושבים, קידום אינטרסים ופתרונות " מתקדמים " לא קיימים ולא פועלים, חלקם הוגדרו כסיכון בטיחותי. אך יש מקום לכולם מבחינת להבי וחולדאי. לכולם פרט לדיון עם תושבים. הנ"ל יצרו עיר מוטת אינטרסים זרים בעידוד עמותות שכהגדרתן הן תמיד -בעלות אינטרסים צרים ובעלות מימון זר וניסתר,

מסתבר שעמותות וארגונים החליפו את שיתוף הציבור. וכעת בזמן קורונה הזיוף מרקיע שחקים, לכאורה מתבצע שיתוף בזום. אין אנושיות בניהול העירוני לעצור בעת הזאת ולהקשיב. נהפוך הוא , להבי מכריזה בגאווה על עוד הגבלות תנועה, חסימת עוד 13 מדרחובים ללא דיון ציבורי. ומכתבת את כל העמותות בפרסום שיעודדו ויצהלו על הפגיעה בחופש התנועה. שיטה עירונית ידועה. חלק גדול מהתושבים עוד לא יודעים על הגבלה בחופש התנועה, שהולכת ומתרחשת כעת. אלפי חניות מתבטלות בעיר. בעיר תל אביב ביטלו דיון עם תושבים ושיתוף ציבור, פועלים בהסתרה ונעזרים בעמותות וחברות חיצוניות לייצר דעת קהל ולהחליף את קול התושבים.

הצורך של להבי וחולדאי בקול ציבורי מזויף של העמותות, נוצר כיוון שהם רוצים לכפות אג'נדה צרה וזרה על תושבי העיר:


1. המצגת של מיטל להבי להבי מתהדרת במצגת בדיונית בה לטענתה מספר התושבים תכף מוכפל, העיר עברה ל 50 קומות .

וכיוון שאנחנו במשבר פיצוץ אוכלוסין, יש לה פתרונות תחבורה. הפתרונות כוללים את חבריה :ארגוני התחבורה, הטכנולוגיה והחשמליים, האם להבי לא מודעת שמדובר בניסוי? הפינוק והאהדה לה היא זוכה מחבריה המפנקים אותה בכנסים כנושאת קול הבשורה מביכים. האם איש ציבור לא אמור להבחין בכך? הנ"ל לא מודעת לצרכים של תושבי העיר ובעלי העסקים, היא הנביא בשער ומתכננת לעיר שהיא לא חזון ולא אוטופיה. זכות התושב על קניינו , ותושבים יחליטו אם ומתי יהרסו ויבנו, תושבי תל אביב לא ששים להרוס את הקיים למורת רוחם של היזמים והמשקיעים לחבריהם של פרנסי העיר. יואיל ראש העיר לפנות את חבריו בעלי הבתים הפרטיים בשכונות היוקרתיות ולא יזעק להגברת הציפוף על תושבי הבניינים.


2. סידרי עדיפויות עיריית תל אביב: במקום ראשון הולכי הרגל, מקום שני דו גלגלי מקום שלישי תחבורה ציבורית.

בניגוד להחלטת משרד התחבורה: במקום ראשון הולכי הרגל, במקום שני תחבורה ציבורית , מקום שלישי דו גלגלי .

החלטה זו מעכבת את פיתוח תחבורה ציבורית, מסכנת את הולכי הרגל ומעבירה הון לקבלני תשתיות+ רווח מובטח לאחרים.

לו היה מתבצע שיתוף ציבור, והתושבים היו יודעים שהחניות יבוטלו והתחבורה הציבורית תתעכב , היו מתעדפים במקום שני תחבורה ציבורית נוחה ולא מזהמת , המשרתת את כל מגוון האוכלוסייה, ומאפשרת להם הפחתת נסיעה ברכב פרטי בעיר

באזורים הצפופים , מיתון תנועה ברחובות נותן מענה לתושבי העיר המשתמשים בדו גלגלי. תכנון דו גלגלי נבון היה צריך לתת מענה לתושבי העיר ולא לכל נער שיורד מהאוטובוס, משתמש ארעי שטס ברחובות העיר. זה בדיוק מה שגרמו לו הצפת הדו גלגלי על ידי להבי ודחיקת התחבורה הציבורית , עוד תאונות וחוסר יכולת אכיפה וניהול על משתמשים ארעיים רבים. ניתן היה להוסיף שבילים בתבונה לטובת תושבי העיר חוסר איזון בעיר ופגיעה בהולכי הרגל ואף הרחקת אוטובוסים כיוון שהנהגים חוששים מתאונות בהפקרות השולטת ברחובות העיר. העמותות כמובן לא עוסקות בכך, הן נותנות שרות לעירייה.


החלטותיהם מקבלות את תמיכת העמותות. עמותות מנהלות תכנון עירוני במקום שהעיר תכיר את צרכי תושביה . עיר ללא איזון, עיר מוטת אינטרסים. העמותות הקיצוניות בראייתן וחסרות תבונה רחבה, ודוגלות בהרחקת הרכב הפרטי . הבה נומר בגלוי. אינטרסים כלכליים תורמים לעמותות בעלות אינטרס צר. אנשים עובדים בעמותות ומתפרנסים מקידום אינטרס צר - אין זה תפקידם לאוג לשיתוף ציבור. אך בעמותות עובדים צעירים יותר בשיא כוחם, יהירותם כלפי התושבים עליהם הם מחילים את ראייתם הצרה הזרה והדורסנית. בעוד הם יודעים שתושבי העיר מתנגדים או לא יודעים. ראויה לגנאי.


בפרוטוקול "קואליציה לארגוני תחבורה בת קיימא " של להבי, עם עמותות והארגונים, [תושבים ביקשו להגיע. ולהבי סירבה] הסתבר מה משמעות השרות שנותנות העמותות בעלות האינטרס הצר לחולדאי ולהבי וכהן.

העמותות לוקחות על עצמן עבודה ומשימות על פי הנחיית עיריית תל אביב יפו ובתאום איתה. כולל לפעול בוועדות, להעביר החלטות תומכות, לכתוב מסמכי מדיניות , "להטמיע בתושבים את הצרכים". ועוד מצאנו שהשרות כולל עידוד ברשתות החברתיות. העמותות מוזמנות לייצר הד חיובי ולעודד החלטות , להבי אינה מרשה לעמה להחשף לתגובות תושבים בלי שותפיה

פרוטוקול " קואליציות אירגוניים לתחבורה בת קיימא " הסתבר לנו כיצד עובדת השיטה העירונית עם עמותות נגד תושבים.

מתברר שהעיריה פעלה ללא שיתוף מוסדות הממשלה, בידיעה שלא ישתפו פעולה ויעכבו את ההחלטות. בעיקר מתגלה המנגנון המופעל נגד התושבים ונגד תכנון עירוני אנושי שאמור להתבצע בשקיפות וביושר .שרות לעירייה לפי הזמנה.

בפרוטוקול יש הודאה :התושבים לא יודעים על השינוי בעיר. אך העמותות מקבלות משימות והדיקטטורה בעיצומה.

נראה שמטרת העל היא ביודעין, להעביר תוכניות נגד רצון התושבים. וחמור מכך- ללא הסכמת ממשלה ולא על פי עקרונותיה.נגיד זאת בגלוי מדובר על כסף גדול מאוד אותו ירווחו בעיר תל אביב בעלי אינטרסים, תודות ללהבי וחולדאי והעמותות.

עיריית תל אביב מספקת את המרחב הציבורי לשלל בעלי אינטרסים, וגוזלת מהתושבים את הזכות הבסיסית של שיתוף ודיון .

כמו כן, מעבירה העירייה כספים, מכספי משלם המיסים ומייצרת תשתיות לא בהכרח לטובת תושבים.התוכניות העירוניות הפכו את העיר העיר למגרש משחקים לבעלי אינטרסים בעידודה של מיטל להבי הנהנית מכבוד בכנסים של בעלי האינטרסים. הרחקת הרכב הפרטי מהעיר. ללא התחשבות במגוון הצרכים של תושבים. באנשים עובדים מחוץ לעיר, בבני משפחה וקרובים. בעוד תושבי העיר נוהגו בסבלנות, כלפי עבודות התשתית האינסופיות, מודעים לכך שתחבורה ציבורית נפגעת ותיפגע עוד זמן רב. למרות זאת ובידיעה מלאה - רומסת להבי את החניות ויוצרת מגבלה משמעותית בחופש התנועה, הכבדה כלכלית. קנסות וחניונים ופקקים נוספים .

להבי וחולדאי ועמותות ארציות, רומסים ברגל גסה את התחשבות התושבים. ומקדמים פגיעה נרחבת במבוגרים ומשפחות. שבילי אופניים ביטלו רחובות ממותני תנועה, שבילי אופניים מבטלים את חניות הרחוב, להם זקוקים התושבים, בני משפחותיהם ולקוחות העסקים. בשיטתיות מסחרית מבטלים בעיר חניות ודוחסים לתוך חניונים, לעיתים רחוקים לתושב המבוגר ולהורים לילדים. ומגדילים את הוצאות למבוגרים, ואורחיהם . אך דואגים לאינטרסים של בעלי חניונים ולקבלני הקנסות מהם מתפרנסת העיר היטב.


קישורים, פרוטוקולים ודוגמאות לשרות של העמותות לעירייה.

עמותות הגוזלות את הדיון שהיה אמור להתבצע עם תושבים:

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page