top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מיטל להבי- סגירת 13 "מדרחובים " בתמיכת העמותות וללא שיתוף ציבור


בחודש מאי 2020 בעת הקורונה מחליטה הגברת להבי לסגור 13 קטעי רחבות למדרחוב.

כל זאת ללא דיון עם תושבי תל אביב יפו. ללא שיתוף ציבור

בפוסט [בתמונה] להבי מודיעה על פעולתה הפוגענית ולא מתייגת אף שכונה בעיר.

את מי כן מתייגת הגברת להבי בפוסט, את העמותות המשתפות איתה פעולה. :

ישראל בשביל אופניים

תחבורה היום ומחר

15 דקות

מרחב התנועה לעירוניות

תחבורה בדרך שלנו

איגוד האופניים בישראל

עושים מקום לרוכבים


מדרחוב ב 13 רחובות, משמעו צמצום חניה, פגיעה בחופש התנועה. פגיעה במבוגרים ומשפחות באזור, עוד פקקים וחסימות. כולנו יודעים שאין תחבורה ציבורית. העיר הפוכה בגלל עבודות .


תפקידן של העמותות:

למדנו שהעמותות משתפות פעולה עם מיטל להבי ונותנות לה את קול הציבור [ המזויף] למימוש אג'נדה צרה.

ההחלטות העירוניות, כפי שלמדנו, מתואמות עם העמותות, העמותות מקבלות משימות עבודה מפורטות.

ההחלטות העירוניות מתקבלות ללא דיון עם תושבים, ללא בדיקת רצונם או צרכיהם. ותוך השתקת התנגדויות.

העמותות החליפו את תושבי העיר בלי בושה. בידיעה מלאה שיש התנגדויות רבות.

חלק מעמותות כותבות דפי מדיניות, ומקדמות החלטות עירוניות בועדות התכנון ובממשלה, העמותות הן קול הציבור המזויף, אותו צריכה העירייה, ובעיקר להבי.


עמותה = קידום אינטרס צר. קידום אינטרסים זרים לאינטרסים של כלל התושבים.

כל עמותה מקדמת אג'נדה צרה, ומקבלת כספים מגורמים נעלמים. לקידום האינטרס.

משכורת בעמותות- יש אנשים שמתפרנסים היטב ממשכורותיהם בעמותה.

"חיילים" בעמותות -אלו הם הסטודנטים מקבלי מלגות, תמורת המלגה נדרש הסטודנט לקחת חלק בפעילות עמותות, [הקרנות גם מקדמות סטודנט שמשרת את צרכיהן למשרות ברשויות מקומיות וגופי ממשל ]


13 מדרחובים - לצורך איזה אינטרס כלכלי:

1 חסימת רחובות לתנועה, מייצרים פקקים בנתיבים אחרים, מי מרוויח? קבלני תשתיות בכל הרמות. דוחות וויז הם תעוד של גודש תנועה. דוחות הגודש נדרשים כדי לקבל עוד תקציבים ולקדם עוד תוכניות. העירייה ונת"ע וכל קבלני התשתיות מעוניינים בתקציבים רבים לביצוע תשתיות תחבורה.

2. מכירת נכסים והכנסת משקיעים, המטרה להוציא את בעלי הנכסים, מגורים ועסקים, ממרחב הנוחות. לגרום למכירת נכסים או מעבר, המטרה הגדולה כמובן, מימוש זכויות הבניה בתוכניות החדשות של העירייה.


המשמעות ברורה, מיטל להבי מקדמת אינטרסים הזרים לתושבי העיר. היא כופה את תפיסתה על מבוגרים ומשפחות ופוגעת ביכולת לקיים את המשך החיים. האינטרסים הזרים של העמותות מתאימים לראייתה הצרה . הסיבות שלהבי מציגה לתושבים מגוחכים. ומעידה עליה יותר מכול. נדמה לה שמישהו קונה את הסיסמאות הנאמרות ? העמותות המקיפות אותה יכולות להריע לה , הסיסמאות מתואמות איתם. הציבור מתוסכל וחלש מול כוחם הרב של כל האינטרסים המשרתים את עיריית תל אביב.


כל החלטותיה של מיטל להבי בעיר מייצרות הון ונכסים לשלל אינטרסים זרים.

כמובן שיתכן ואין לה מושג בכספים, ואין לה מושג כיצד בעלי האינטרסים יהנו מהחלטותיה. זכות השתיקה התמימות וההיתממות חלה עליה ועל חבריה. אך האחריות לפגיעה בתושבי העיר חלה על מיטל להבי כמו גם האחריות להרס העיר הקיימת, להרס ערכים ותרבות. כל החלטותיה מובילות לכך.

אם קידום אינטרסים זרים לא מעניין אותם, מדוע לא מקיימת העירייה שיתוף ציבור? מדוע להבי דורסת את חיי התושבים? מדוע היא מתאמת עמדות עם עמותות ונותנת להם משימות? קראנו את האמת בפרוטוקולים.

עוד על שיתוף הפעולה בין עיריית ת"א והעמותות[ אינטרסים זרים] -
Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page