top of page
  • טניה דדון צור

עצים בשואה. מצגת מאת טניה דדון-צור.


יום השואה תשפ"א. 8 אפריל 2021איך מודדים גדילה של עץ ?מה עוד אנו יודעים על עצים ופטריות ?


שפתם הסודית של העצים :

TEDED video (4:18)
קישור : הייעור הביטחוני בישראל

השפעתם של העצים על בני האדם : חשיבותם של העצים


תודה על תשומת הלב ושיתוף הפעולה

ובכבוד רב לניצולי המלחמות


מידע נוסף על העצים :

bit.iy/TLVtrees


בבקשה . להפיץ מידע /תמונות עם מקורות בלבד.

[ אין להפיץ מידע/תמונות ללא מקורות]


תודה. טניה דדון


כל הזכויות שמורות לטניה דדון צור, יום השואה תשפ"א . סטודיו אנקורי taniadadoun@gmail.com

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page