top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

האומנם ? עצי האקליפטוס פוגעים ב.?...בואו נדבר על המרד בהכחדהפורסם בפורטל לחקלאות- 3.1.2017 "תוצאות מחקר: עצי אקליפטוס פוגעים במיני צומח ובעלי חיים,המחקר בוצע בחולות מישור החוף - מערכת אקולוגית הנמצאת בסכנת הכחדה. מהמחקר עולה כי עצי האקליפטוס מזמנים לשטח פי 6 מיני צומח פולשים לעומת שטחים טבעיים ללא אקליפטוסים"

האומנם ? היכן אפשר לקרא את המחקר ?

במקרה או לא במקרה : הוכרז אקליפטוס המקור עץ זר ופולש , יש מי שנלחם נגד הצל ושפע של בע"ח וצמחים.


ראוי לדבר על "מינים בסכנת הכחדה/המגוון הביולוגי " המצדיקים בארץ כריתת עצים רבים וגדולים.


זוכרים את האבולוציה ? דרווין ? המינים מתפתחים, מתחלפים . אחרי מי אתם רודפים המרד בהכחדה ?


אנחנו מאמינים בשפע, בהתפתחות המינים, בעירוב וגיוון שפע של עצים ובע"ח, כפי שבוחר הטבע.

ואם האדם הביא והטבע קידם- זו בחירתו של הטבע. עצים גדולים וחזקים הם משכן למינים רבים של בע"ח . הטבע יודע להתפתח , להתגמש ולהתחדש. האדם הוא חלק מהטבע. האדם צריך צל אקלים נוח , ועצים גדולים.

והאדם חשוב לא פחות מכל עכבר או צמח מזדחל שיכול לחיות כאן רק אם נמחק את הצל ואת המינים הקיימים,

בתנאים הנוחים לאדם ישגשגו כאן שפע של בע"ח וצמחים.,ירד יותר גשם, האדמה לא תפלוט חום , ואם תניחו לאקליפטוסים , לפיקוסים ולעוד עצים גדולים ,יהיה צל על האספלט ופחות לוהט. שורשי העצים הגדולים מחלחלים מי גשם למי תהום, מונעים סחף קרקע וממתנים רעידות אדמה . האדם באקלים נוח ובצל חי חיי קהילה


למה המרד בהכחדה מקדשים את המדבר? את המחסור ? את הצומח הנמוך והאדמה החמה ?

לי אישית זה נראה כמו ארוע בטחוני. הדרישה שהאדמה תהיה חשופה, הדרישה שרק צמחים נמוכים יגדלו כאן.

ארוע בטחוני, חישוף של המדינה. מדוע המרד בהכחדה מקדשים את כל מה שצמח כאן נמוך ויבש, העוני שלט, וגם מיני צמחים ובע"ח קטנים ונמוכים. מקומות צחיחים הם מקומות בהם שולט רעב ומלחמות


איך תמיד 2 הצדדים של כל קיצוניות הם זהים.... מי לא מאמין בהתפתחות המינים ? מי לא מאמין בדרווין ?

  1. דתיים קיצוניים

  2. המרד בהכחדה/שימור המגוון הביולוגי .

מדאיג מאוד :החברה להגנת הטבע ו"מינים הזרים והפולשים " ומשפיעה על תוכניות תשתיות וחישוף כבישים באמצעות המיזם שלה טבע ביז, יושבת בועדות התכנון ללא כל אינטרס להגן על השפע שמתפתח כאן.Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page