top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תמ"א 1 : פגיעה בחוק ובשמורות הטבע. פגיעה בערכי הטבע. שלב ב ' 2.2.2021


התשובה שהתקבלה מפניות הציבור במינהל התכנון,(1.1) לוקה בחסר ומעידה יותר מכל על כך ש תמ"א אחת לתפיסתם -מעל החוק (1 )

לכן נשלחו היום עותקים של המכתב המצורף בראש ובראשונה ליו"ר מינהל תכנון הגב' דלית זילבר, וגורמים נוספים,

מהם נדרשת התייחסות לביטול הגדרת החוק והמשמעויות הנלוות להתעלמות מהגדרות החוק .

ככל שתמצאו לנכון להעביר מכתב זה הלאה, ובעיקר לגורמי בקרהו/או סמכות , כן ייטב לערכי הטבע , למנהל תקין , ולהגנת העצים. ולציבור.


לכבוד הגב' דלית זילבר יו"ר מנהל תכנון

1 . החוק הישראלי מגדיר בבהירות את שמורות הטבע , חוק התכנון והבניה :שמורות הטבע- " כהגדרתם בחוק הגנים הלאומיים"(7) חוק התכנון ובניה :הגדרות "חוק גנים לאומיים" – חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998"(8) חוק גנים לאומיים ושמורות הטבע : "שמורות טבע"- שטח בו נשמרים חי, צומח, דומם, קרקע, מערות, מים או נוף, שיש בהם עניין מדעי או חינוכי, מפני שינויים בלתי רצויים במראם, בהרכבם הביולוגי או במהלך התפתחותם, ואשר שר הפנים הכריז עליו , בהתאם להוראת סעיף 22 שהוא שמורת טבע." .. "ערכי הטבע- כל דבר או סוג דברים שבטבע או חלק מהם, חי, צומח או דומם, שמקורם בשטח המדינה או מחוצה לה".(9) גם פקודת היערות כתובה בחוק הגנים הלאומיים, העצים בשמורות הטבע מוגנים בחוק. תמ"א 8 (התוכנית המקורית):"שמורת טבע- שהוכרזה לפי חוק הגנים "(10) תמ"א 8שינוי 4 שמורות הטבע - נכתבה במלואה ההגדרה הכתובה בחוק לעיל.(10.א)


כלומר יש הוראת חוק ברורה -כיצד להגדיר את שמורות הטבע בתכנון.

תמ"א אחת- הגדרת שמורות הטבע לא לפי הוראות החוק:

שמורת טבע - "שמורת טבע נועדה לשמירת המגוון הביולוגי המקומי והטבעי. מערכות אקולוגיות, מגוון מינים ומגוון גנטי, מורשת, נוף, חי, צומח ודומם ולייצוג תופעות ייחודיות"(11)


כיו"ר מינהל תכנון - אבקש את תשובתך לשאלות העולות מסעיף 1 :

א. מדוע תמ"א אחת מתעלמת מהוראות חוק התכנון והבניה ודרישתו להגדרת שמורות הטבע , המחוקק דרש: " כהגדרתם" .

להלן בתמונה (1.1) : מענה פניות הציבור המחדד את העובדה שביטלתם את החוק: "תמ"א אחת קבעה כי שמורות הטבע. נועדה ל..."

עורכי התוכנית מתעלמים מכך שייעוד שמורות הטבע נקבע על ידי המחוקק והוא שונה בתכלית השינוי מקביעת עורכי תמ"א אחת

ב. מי הוא " המגוון הביולוגי המקומי והטבעי " היכן הוא מוגדר? מדוע הוחלט לצמצם את ערכי הטבע המוגנים בחוק?

ג. מה יהיה על כל המגוון הביולוגי הלא מקומי והלא טיבעי הקיים בשמורות הטבע ולא ראוי לשימור על פי ההגדרה ?

ד. מתוקף איזה סמכות הוחלט לא להגן על ערכי טבע המוגנים בחוק שמורות הטבע : "ערכי הטבע- כל דבר או סוג דברים שבטבע או חלק מהם, חי, צומח או דומם, שמקורם בשטח המדינה או מחוצה לה".(9)

ברור לכולם שהעצים " הזרים" לא מוגנים בשמורות הטבע כעת, כך גם בעלי חיים רבים

ה. מתוקף איזה סמכות הוחלט לא להגן בשמורות הטבע העצים, המוגנים על פי חוק בפקודת היערות ?

האם ידוע לך שחוק הגנת העצים מגן על כל העצים, גם עצים שאוקלמו בארץ , בהם רואה תמ"א אחת - "לא מקומיים"

האם ידוע לך שפקודת היערות כתובה בחוק שמורות הטבע והגנים ? ומעניקה משנה תוקף להגנת כל העצים בשמורות הטבע .

ו. מגוון המינים עומד בסתירה למגוון ביולוגי מקומי וטבעי . וכלול בתוך המושג הראשוני מגוון ביולוגי. על פי באור המושגים בסעיף הבא

ז. פירוש המושגים מגוון ביולוגי ומערכות אקולוגיות מפורט בסעיף הבא- ואין לו קשר עם תשובתכם.

המצאת שפה המחליפה את שפת החוק .

כיוון שתמ"א אחת אינה מבארת את המושגים בהם היא משתמשת כתחליף לשפת החוק , להלן ביאורים : פירוש: המגוון הביולוגי "המגוון הביולוגי- המונח מגוון ביולוגי מתאר את המגוון של היצורים החיים על פני כדור הארץ , צמחים ובעלי חיים, על פי אמנת המגוון הביולוגי CBD מושג המגוון הביולוגי מתאר את השונות ...וכן את המורכבות האקולוגית שהן חלק מהשונות. כלומר מדובר בצמחים בעלי חיים ובמיקרו אורגניזמים, וכן בגנים שלהם ובמערכות האקולוגיות הכוללות אותם... קיימים איומים רבים על המגוון הביולוגי בישראל, העיקריים הם אובדן בתי הגידול, או פגיעה באיכותו....ולאובדן של מינים מקומיים ולחדירה של מינים פולשים"[20]. פירוש נוסף: "המגוון הביולוגי הוא השונות של היצורים החיים במערכת אקולוגית או באתר מוגדר. שונות זו בין היצורים מתבטאת בשונות הגנטית בין הפרטים בתוך אותו המין, בשונות בין המינים, בשונות שבין המערכות האקולוגיות שהמינים הללו מקיימים, ובשונות בתהליכים האקולוגיים המתקיימים במערכות אקולוגיות. היצורים החיים מקיימים מגוון של תהליכים אקולוגיים בינם לבין עצמם ובינם לבין סביבתם הפיזית, וכך יוצרים את הבסיס ההכרחי לקיומה של מערכת אקולוגית."(20א]

פירוש זה מבהיר : המושג -מגוון ביולוגי כולל בתוכו ערכים נוספים, המושג אינו תמים והוא מהווה מפתח לערכים לא גלויים.


פירוש-מערכות אקולוגיות :

"מערכת אקולוגית (אקוסיסטמה) היא מערכת של תנאים ביוטיים וא-ביוטיים שמקיימים ביניהם יחסי גומלין. דוגמאות לתנאים א-ביוטיים הם טמפרטורה, לחות, קרינה וכו'. התנאים הביוטיים הם היצורים החיים המחולקים ליצרנים, צרכנים ומפרקים, המהווים את מרכיבי המערכת האקולוגית.

קיומה של מערכת אקולוגית מותנה ביציבות התנאים המקיימים אותה. שינוי של תנאי הסביבה, מין שנעלם ממקום מחייתו וכן גורמים נוספים עשויים לגרום להפרת האיזון במערכת האקולוגית. מערכות אקולוגיות משתנות ואף מתמוטטות תדיר. כתוצאה מקריסת מערכות אלו נוצרות מערכות אקולוגיות חדשות, ובמקרים מסוימים ייתכן כי המערכת האקולוגית לא תתחדש." (20 ב)

פירוש זה מבהיר שקיימת בעיה עם הגדרת "קרקע מערות ומים" כמערכות אקולוגיות במקום לשמור על ערכי הטבע לשימור כלשון החוק.

פירוש: שירותי האספקה של המערכת האקולוגית הביטוי מוזכר בתמ"א אחת- במטרת היערות, הגנים הלאומיים ושמורות הטבע : "שמירת המערכות האקולוגיות ובכלל זה המגוון הביולוגי , בתי הגידול... בין היתר לצורך אספקת שירתי המערכת האקולוגית "(18) פירוש המושג : "שירותי אספקה של המערכת האקולוגית, הם המוצרים החומריים המתקבלים מהמערכת האקולוגית, כגון מזון , עצים לבנייה ולהסקה, מים שפירים, תרופות ומשאבים גנטיים בעלי יישומים ביוטכנולוגיים "(19) פירוש נוסף: "שירותי האספקה- הטובין או המוצרים המופקים מין המערכת האקולוגית (19.א)

פירוש זה מבהיר שהוכנסו בעקיפין אינטרסים כלכליים ואחרים לניצול ערכי הטבע המיועדים להיות ערכי טבע מוגנים .

כיו"ר מינהל תכנון- אבקש את תשובתך לשאלות העולות מסעיף 2

מושגים אלו כתובים לא רק לשמורות הטבע , כי אם מאפיינים את תמ"א אחת. בכל השטחים המוגנים ובכלל. (18א]

1. פירוש המושגים מגביר את חוסר הבהירות, לעומת זאת- הערכים הכתובים בחוק ברורים מאוד, (ומספקים הגנה גם למיקרו אורגניזמים ולגנים שלהם ולכול המכלול על פי החוק)..

האם יתכן שהסיבה להחלפת הגדרות החוק נועדה לא לשמור על ערכי הטבע כדרישת החוק.? 2. מתבהר לנו שבעזרת שימוש במושגים אלו, הוטמנו בטקסט מפתחות , מושגים לכאורה סביבתיים, בעזרתם אפשר לעקוף הוראות וחוקים של ערכי טבע וערכי המקום המוגנים בחוק. דוגמא למפתחות :מינים פולשים ומינים מוגנים ושרותי אספקה, מגוון גנטי ועוד.

מדוע בחרת לבטל את שפת החוק ולהטמיע מפתחות בתוכנית שאינם מוכרים לקורא או למקבלי החלטות. ?


3. מדוע הוכנסו אינטרסים כלכליים ואחרים לניצול ערכי טבע- אינטרסים אלו אינם מוזכרים בחוק או בתמ"א 8 .

4. דוגמא לערכים נסתרים וגם בעלי ערך כלכלי, בתוך המושג המגוון הביולוגי ושרות האספקה כאמור , הם מינים פולשים. כידוע לך עצים זרים -הוגדרו פולשים על ידי היועץ של המשרד להגנת הסביבה: אקליפטוסים, פיקוסים, צפצפה , אזדרכת , פלפלון, וושינגטוניות ועוד. האם "מגוון ביולוגי מקומי וטבעי" מיועד להסתיר את קביעת עצים אלו כלא ראויים לשימור בשמורות הטבע ?

5. האם ידוע לך שמשרד החקלאות האמון על חוק הגנת העצים - לא מקבל את הגדרת האקליפטוס כעץ פולש ?

הצורך בהגדרה וחוק ברור :

מושגים ערכים וכללים ברורים -הם צורך אנושי ולא רק שילטוני. כיצד אפשר לשמור על מושג לא ברור? תמ"א אחת מדברת במושגים -ללא פירושם, המושגים שונים מהותית משפת החוק ושפת ההוראות בתוכניות המקוריות. טוען מר קפלן עורך התוכנית: "תמ"א אחת מדברת בשפת כללים המחזיקים בתוכם פרטים, והיא נמנעת מן הפרטים עצמם. בדרך זו שומרת התמ"א על רוחן , עקרונותיהן ואפילו על פרטיהן של תוכניות האם "[17] האומנם? פירוש המושגים מראה שתמ"א אחת מדברת בשפת ההסתרה הלכאורה סביבתית, ומטמיעה אינטרסים זרים לחוק וזרים לאינטרס הציבורי. התוכנית לא שומרת על רוחן ועקרונותיהן של תוכניות המקור, כי אם מוחקת אותן לחלוטין.

תמ"א אחת מטמיעה אינטרסים כלכליים /תפוקות מערכי הטבע . בלי לומר זאת בגלוי

עצים וערכי טבע נוספים אינם מוגנים בתמ"א אחת כפי שדורש החוק .


מטרת התוכנית

החלטת ממשלה 1295 (2010) ,סעיף 2.ב תוכנית מתאר אחודה - "להסדיר הליך שיאפשר למוסדות התכנון לבצע עריכת תוכנית נוסח מאוחד לתוכניות המתאר ברמה הארצית והמקומית, לרבות תוכניות הכוללות הוראות מפורטות, אשר תאפשר להטמיע במסמך אחד בעל תוקף חוקי, את מכלול שכבות התכנון התקפות שקדמו לו וליתן לו מעמד מחייב ,וזאת בלא לשנות מהקבוע מהתוכניות שהוטמעו בו "

.מטרת התוכנית מלכתחילה, על פי הוראת הממשלה, -לאגד תוכניות ארציות לתוכנית אחת-"ללא שינוי היעדים ועקרונות מהתוכניות מתאר המקוריות.(6)

איך את מסבירה את השינויים המהותיים ביעדים ובמטרות של שמורות הטבע ?

. תמ"א 8- גנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף (5) - בוטלה עם כניסתה לתוקף של תמ"א אחת.

תמ"א 8 -הייתה נאמנה לחוק שמורות הטבע והגנים וחוק התכנון והבניה, כללה הגנת ערכי הטבע על פי החוק ושמרה על האינטרס הציבורי. לעומתה -תמ"א אחת ככל שמסתבר עד כה, אינה מכירה בחוק הישראלי בלשון המעטה. פוגעת בציבור ובערכי הטבע . ובתקציב המדינה. איך את מסבירה את הפגיעה הזו בחוק בערכי הטבע ובציבור?


מועד אישור תמ"א אחת -בחודש ינואר 2020 (1)

1. תמ"א אחת במתכונתה הנוכחית קיבלה אישור בעת ממשלת מעבר ארוכה ביותר לפני בחירות מספר 3 , ללא דיון בועדות הכנסת וללא דיון ציבורי. אין ספק שלמקבלי ההחלטות הוצגה תמ"א אחת כמשמרת את ייעודי ועקרונות התוכניות המקוריות. ולכן כנראה התקבל אישור לכך.

מדוע לא הוצג למשרד המשפטים וליועמ"ש השינוי המהותי המוזכר במכתב זה ? שינוי זה ראוי לדיון ציבורי ודיון בוועדות הכנסת .


2. לא נערך כל דיון סידרי עדיפויות, לדוגמא האם כריתת העצים הגדולים ביותר מיטיבה עם מדינת ישראל המצויה בגבול שטחי המדבר? ומה אומר הציבור ? וכיצד הכריתה מסתדרת עם חוק הגנת העצים?

תמ"א אחת , באמצעות השימוש במושגים, להם משמעויות נסתרות - מדלגת על כל דיון.[21]


הגורמים המעורבים

1. אין לנו אלא לתהות מי הם אותו צוות מצומצם שכתב את תמ"א אחת, ומי אותו " ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת הסביבה" מדוע לא לחשוף את שמות האנשים והארגונים? ואיזה ציבור הגופים הללו מייצגים ?

בחוגי הציבור שוחרי הטבע לא מוכר רצון להסתיר , להתעלם מהוראות החוק או לפגוע בעצים ובעלי חיים או במכלול ערכי הטבע אותם החוק דורש לשמור.

אינטרסים כלכליים מנהלים את משאבי הטבע של מדינת ישראל, כמה קל לאינטרסים כלכליים גדולים יותר , זרים לחוק לנהל אותם.


חשוב לדעת : שרי ממשלת ישראל שעוצמים את עינהם הם : אריה דרעי , אלון שוסטר , גילה גמליאל. ומירי רגב .

הערות ומקורות:

1 בעת שמדינת-ישראל בשפל מדרגה שילטוני. שלוש מערכות בחירות, ממשלת מעבר, ועדות כנסת אינן, אמון הציבור אפסי, דווקא אז - קיבלה אישור תוכנית המתאר הגדולה -תמ"א אחת, אותה קידמו בעצלתיים מאז 2012.(2) התוכנית פורסמה ביום 29.12.2019, אושרה בקבינט הדיור ב 12 לינואר, ונכנסה לתוקף בחתימת מזכיר הממשלה ב 30.1.2020.(3) זו תוכנית מתאר גדולה ביותר, מנהלת את כל השטחים הפתוחים ואת תכנון התשתיות, והתכנון הסביבתי בתוכניות בינוי ופיתוח -.(4) מטרת התוכנית מלכתחילה -לאגד תוכניות ארציות לתוכנית אחת-"ללא שינוי היעדים ועקרונות מהתוכניות מתאר המקוריות.(6)

תמ"א אחת אינה נאמנה לייעדי ותוכניות המקור בניגוד למטרת התוכנית. בנושא הערכים הסביבתיים נמצאו פערים משמעותיים ובעייתיים.

תשובת פניות הציבור מינהל תכנון : תמ"א אחת שמורות הטבע 19 בינואר 2021 2. החלטת ממשלה 1295 (2010) ,סעיף 2.ב החלטת ממשלה 4434.(2012) 3.תמא אחת http://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/sv9.aspx?tid=91&esid=10 4. תמ"א אחת נועדה לפשט ולהבהיר , ועושה בדיוק את ההפך בכל נושא הטבע והסביבה .העקרונות כתובים במדרג ובחלקים שונים, בכל אחת מההגדרות יעדים /הגבלות/הקשרים -שונים ובעייתיים כפי שיובהר במסמך זה, והובהר במסמכים נוספים. 5.תוכניות מתאר ארציות , תמא 8 בסוף http://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/sv9.aspx?tid=91&esid=10 7. חוק תכנון ובניה, פרק י [ תיקון 116 ] תשע"ז 2017 . 203 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm 8. חוק תכנון ובניה , סעיף א תיקון 101 2014 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm 9. חוק גנים לאומיים, שמורות טבע , אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 1998 . הגדרות (1).עמוד 4 10 . תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף, תמא 8 , החלטת ממשלה698- 21.6.1981 10.א תמא 8 שינוי מספר 4 החלטת ממשלה -1029 , 21.1.2016 11. תמא אחת (30.2020) עמוד 109 13. תמא אחת ( 30.1.2020) עמוד 109 14. תמא אחת (30.1.2020) עמוד 113 15. פרק השטחים הפתוחים 16. תמ"א אחת - ביטול נהלי החוק להגנת עצים בתוכנית 17. מוטי קפלן - שפת תמא אחת https://www.dmag.co.il/pub/shinar/WE/122/34/ במגזין הנדסת מים דצמבר 2019 עמוד 34 גליון 122 18. תמא אחת (30.1.2020) עמוד 109 מטרות 1.1

18 א . תמ"א אחת :חטיבת שטחים פתוחים מחליפה את תוכניות המתאר שבוטלו : :תמא 22 יער וייעור , תמ"א 8 גנים לאומיים, שמורות טבע שמורות הנוף. תמ"א 13 חופי הים התיכון תמא 34/ב/3 נחלים. 19. המארג עמוד 15 , מערכות אקולוגיות ורווחת האדם דוח ביניים 2017 19. א שרותי האספקה של המערכת האקולוגית https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=1080&ArticleID=6398&ID=5147 20. המארג , דוח מצב הטבע 2018 עמוד 40 . דו"ח מצב הטבע 2018 המארג 20.א המארג עמוד 21 מערכות אקולוגיות ורווחת האדם דוח ביניים 2017

20 ב קישור : מערכות אקולוגיות ויקיפדיה 21 כיצד הוגדרו העצים הפולשים, האם זה נכון, בקישור : אקליפטוס המקור - לא עץ פולש כיצד הגדרת העצים כפולשים מסייע לכריתה בעבודות התשתיות בקישור : חוקיי הגנת עצים בוגרים נמחקו ע"י המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורט"ג. כריתת האקליפטוסים תחילה


מכותבים : צבא הגנה לעצים ישראל, נציגי קבוצות הגנת העצים בכל הארץ, גורמים שונים. 2.2.2021 OsiBenjamin.com IsraelTreesDefence@gmail.com (בלינק או במייל הצטרפות לרשימת התפוצה ]
Yorumlar


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page