top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הודעה דחופה-וועדת שרים לחקיקה 11.7.21 הצעת חוק מבטלת סעיף 83ג(ג) הגנת עצים בוגרים בתשתיות ובניה


9 יולי 2021 הצעת חוק לתיקון פקודת היערות

ביום א הקרוב 11 ליולי 2021 תדון וועדת שרים לחקיקה בתיקון לפקודת היערות אותה הגיש ח"כ יוראי להב הרצנו- יש עתיד.

הצעת החוק מבטלת את הגנת העצים בתשתיות ובניה

וכלל לא נדונה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת (1)

פניתי לח"כ להב הרצנו בהודעה דחופה ומכתב 17.6.2021, אך הוא לא הגיב. ע. פרלמנטרית אישרה שקיבל את מכתבי (2)

במכתב הבהרתי: הצעת החוק מבטלת את הוראות החוק להגנת העצים בתהליכי תכנון ובניה.

ביקשתי להכיר לו את מלוא המידע : הצעת החוק היא חלק מסדרת פעולות המתבצעת מאז נובמבר 2018,. מטרת הפעולות: מחיקה בעקיפין של סעיף 83 ג (ג) בחוק התכנון והבניה: "היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד תכנון את התכנית, אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"

סעיף זה, הוא החשוב ביותר להגנת עצים בתהליכי תכנון ובניה, בלעדיו החוק ונהליו חסרי ערך ונועדו למראית עין של "רישיונות כריתה כדין"

לצערי ח"כ להב הרצנו לא הגיב, לא ענה, לא ביקש להבין במה דברים אמורים. והצעת החוק שהגיש תעלה כאמור מיד בוועדת שרים.

בבקשה - שילחו את המידע לשרים בוועדה או מקורבים אליהם

חשוב שידעו הצעת החוק נועדה להכשיר את הכלים המוחקים את החוק המופעלים בשיטתיות והוטמעו בארבע מערכות בחירות.

אלו הכלים:

  • נוהל המוחק את הוראות החוק ומבטל את הגנת העצים בתהליכי תכנון ובניה (3)

  • תוכנית מתאר ענקית -תמא 1 -מחקה כליל את פקודת היערות והוראותיה ואת חוק תכנון ובניה ונהליו (4) (5) (7)

  • תוכנית מתאר - תמ"א- מחקה את הגנת העצים בשמורות הטבע (5 ) (6) (7)

  • חברות ממשלתיות לדוגמא נתיבי ישראל העלימו את הוראות החוק להגנת עצים מנהלי התכנון שלהם(8 )

הקשר בין השיטות והכלים למחיקת החוק ,הסתבר רק לאחרונה. (לדוגמא התאריך נובמבר 2018)

אין כל ספק: גורם חזק מאוד, מתוחכם ומקושר בתוך המערכת, מתחלל ומוביל את השיטות והכלים למחיקת הגנת העצים בחוק .

מדובר בפגיעה ישירה בציבור, בקופת המדינה, בעתיד ילדינו ובחוסנה של המדינה בהתמודדות עם משבר האקלים, למען בצע כסף.

כאמור הצעת החוק תעלה בוועדת שרים ב 11.7.2021 ( תמונה מס' 8 )


הסבר על הצעת החוק לתיקון פקודת היערות להב הרצנו.

(הצעת החוק בתמונות 1 עד 7 )

כותרת הצעת החוק: הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים), התשפ"א–2021

התייחסותי:

הכותרת אינה מעידה על תוכן ההצעה - המבטלת את הגנת העצים בתהליכי תכנון ובניה , פוגעת בפרסום ועוד


נתחיל בסעיף המשמעותי ( סעיף אחרון, סעיף קטן מאוד.. ) :

1. תיקון הצעת החוק להב הרצנו לחוק התכנון והבניה סעיף 83ג(ג) ( תמונה 5 ) :

"בסעיף קטן (ג), במקום "במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" יבוא "ולא תופקד תכנית כאמור אלא לאחר שהתקיימו

הוראות סעיפים 15 ו-15א לפקודת היערות, והתנאים שקבע פקיד היערות ברישיון מכוח סעיפים אלו הוטמעו בהוראות התכנית."

להלן ההסבר :

1 .א הסעיף המקורי 83 ג (ג) בחוק התכנון והבניה :

"היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד תכנון את התכנית, אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"

1.ב סעיפים 15 ו 15 א = רישיונות כריתה.

לא תופקד תוכנית (למוסד התכנון) אלא לאחר שיצאו רישיונות כריתה לעצים בשטח התוכנית .

1.ג . " והתנאים שקבע פקיד היערות (ברישיונות הכריתה) יוטמעו בתוכנית שהופקדה למוסד התכנון ."

כלומר - מוסד התכנון יקבל מההתחלה תוכנית בה העצים מסומנים לכריתה (חסרי ערך ולא ראויים להגנה)

(בניגוד להוראת החוק והנוהל היום- להציג את העצים על פי ערכם בסקר עצים למוסד התכנון - בכדי שוועדת התכנון תשקול את הגנתם).

1.ד לפי סעיף בהצעת החוק: היו בתחום התוכנית עצים בוגרים לא יאשר מוסד תכנון את התוכנית אלא לאחר שקיבל רישיונות כריתה שהופקדו עם התוכנית מראש.

כלומר -הצעת החוק מבטלת את סמכותו ושיקול דעתו של מוסד התכנון הנדרש בחוק התכנון והבניה להגן על עצים.


1.ה מי הסמכות החדשה לקבלת החלטות ? פקיד יערות עירוני או אזורי הוא הסמכות שהחליפה את הסמכות וההבנה של וועדות התכנון.

- דרג קבלת ההחלטות ירד , כעת הוא לא דרג מקצועי, לא דרג הבקיא בתכנון ורואה את התמונה כולה - אדם אחד בלבד הוא הסמכות.

1.ו . על סמך מה יחליט פקיד יערות ? על סמך בקשת היזם, תוכנית שהוצגה לו לצד סקר עצים שביצע היזם, ובקשות רישיון כריתה .

האם התוכנית שהוצגה לפקיד יערות אמינה ? לא, זה תכנון מוצע בלבד, שאיפת נפשו של יזם, תוכנית שלא קיבלה כל אישור .

הצעת החוק מבטלת את הסמכויות, האחריות, האמינות המקצועיות, והנהלים הקיימים ומהות החוק הטוב והחזק הקיים.


לכל מי שלא מכיר את החוק :

לפי החוק והנוהל הקיים-לא תופקד תוכנית ללא סקר עצים (מתבצע לפני תכנון) המתכנן נדרש לסמן את העצים בתוכנית על פי ערכם בסקר.

ובמסגרת מכלול השיקולים יבחן מוסד התכנון גם את תשתית העצים הבוגרים בשטח התוכנית . בדיוק כמו שמוסד התכנון בוחן פגיעה בנחל או בעתיקות, באוכלוסייה או בחופש התנועה, בתשתית חשמל וכ. התוכנית בכללותה באחריות מוסדות התכנון משלב מוקדם עד גמר היתר בניה.

נוהל המבטל את הוראות החוק :

השיטה הכתובה בהצעת החוק להב הרצאנו -( רישיונות כריתה לפני דיון ולפני היתר בניה ) מתרחשת היום באמצעות

נוהל פקיד יערות ממשלתי חדש/ברקאי ( נוסח 1 של הנוהל נובמבר 2018 - הוצמד למסמך הרגולציה נובמבר 2018 )

נוהל בעייתי, מוסתר וצץ לסירוגין , ללא אישור, הוסתר מהציבור ומאנשי המקצוע, לדאבון לב השר שוסטר התעלם מכל האסמכתאות שנשלחו אליו. מאות אלפי עצים ברישיונות כריתה לא על פי דין כעת , לא לחינם פקיד יערות ממשלתי עוסק בהסתרת הנתונים- כמה עצים נכרתים (9)

לאחרונה הגשתי עררים שנועדו להמחיש לפקיד יערות ממשלתי ולשר : העצים לכריתה לא זכו להגנת החוק כדרישת המחוקק.

תשובת פקיד יערות ממשלתי - מביכה. ניתן להבין שאינו מכיר את חוק תכנון ובניה ופרשנות כלשהיא לחוק מונחת לפניו ( 3.א )


מדוע דווקא העצים- המוגנים בחוק טוב חזק וחכם - לא ראויים לשיקול דעתו והגנתו של מוסד התכנון ?

התשובה היא : בצע כסף , כריתת עצים שווה הרבה מאוד כסף לא רק לסוחרי העץ (כולל סחר בחוזים מוקדמים, כורתי עצים, ועוד)

כריתת עצים שווה כסף רב -ליזמי האנרגיה וספקי החשמל, ( החום המתגבר מקל על שאיבת תקציבים )

כריתת העצים שווה כסף רב לחברות התשתיות, פינוי העצים מהשטח מאפשר ניפוח פרוייקט, הוספת נהנים ושאיבת הקופה הציבורית .

כנ"ל חברות הטכנולוגיה המבקשות לנהל תחבורה ,משלוחים ברחפנים - ועוד מיזמי "חדשנות וניסוי " כיד הדמיון הטובה על היזמים.

הנפגע העיקרי הוא הציבור בריאותו, איכות חיו וכספו (קופת המדינה)


סעיפים נוספים בהצעת החוק להב הרצאנו :

2. הסעיף המצורף לא רלוונטי - שר האוצר אינו אחראי עוד על מנהל תכנון. ( כחלון היה 2015 עד 2020 שר אוצר אחראי על מנהל תכנון )

שר הפנים - הוא השר הכתוב בחוק המקורי , והוא אחראי על מנהל תכנון. פרט לכך סעיף זה מיותר ולא מספק הגנה נוספת לעצים.

"תיקון חוק התכנון והבנייה3.בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[2], בסעיף 83ג –(1) בסעיף קטן (ב), במקום "באופן שיקבע שר האוצר" יבוא "ועצים שצפויים להיפגע כתוצאה מביצוע התכנית יסומנו בסימון נפרד, הכל כפי שיקבע שר האוצר."( הצעת חוק להב הרצנו)


3. סעיף הפרסום המצורף בזאת - יפגע בציבור ובהגנת העצים .

סעיף בפקודת היערות "השר רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטי המידע שיפורסם" ( פקודת היערות סעיף 15 (ב)

פקודת היערות מתירה לשר החקלאות להחליט על הפרסום. ללא ועדה וללא מגבלה. יכול השר להחליט על פרסום למשך 45 יום הכולל הפצת מיילים/פרסום רישתי ועוד אסור לפגוע בחופש פעולה זה ולצמצם את נגישות הציבור לפרסום מקומי על שלט . ( שילוט לתוכניות בניה כבר הוכח כלא אפקטיבי ונדון כעת)


"תיקון סעיף 151.בפקודת היערות[1] (להלן– הפקודה), בסעיף 15, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1) הודעה על החלטות כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם על חשבון מגיש הבקשה לרישיון, על גבי שלט שיוצב בשטח הציבורי הנגיש הסמוך ביותר, במיקום ובאופן שיקבע פקיד היערות, למשך תקופה של ארבעים וחמש יום לפחות; ההודעה תכלול את פרטי העצים ומבקש הרישיון, את ההחלטה ונימוקיה ואת תנאי הרישיון, וכן את תאריך מתן הרישיון, והמועד האחרון להגשת הערר; העצים המיועדים לכריתה או להעתקה מכוח ההחלטה יסומנו באופן שיקבע השר.(ב2) לא קוימו ההוראות הנוגעות לפרסום בשטח שבו חל הרישיון כקבוע בסעיף זה – תיחשב ההחלטה על מתן הרישיון כבטלה, אך ניתן יהיה להגישה מחדש. (ב3) על החלטות כאמור בסעיף קטן (ב) ניתן להגיש ערר בתוך 45 ימים לפקיד היערות הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר; במקרה של הגשת ערר ידחה מועד מתן הרישיון עד לאחר מתן החלטה סופית בערר" ( הצעת חוק להב הרצנו :)


4. סעיף הצגת הרישיון אינו דורש לפרוץ את החוק לא משמעותי ומתבצע כיום ע"י מזמיני עבודה או רשות וכ'

"תיקון סעיף 15א2.בסעיף 15א לפקודה, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) בזמן ביצוע הכריתה או ההעתקה, יחזיק מקבל הרישיון את הרישיון בחזקתו, ויציגו לכל דורש." (הצעת החוק להב הרצנו)


5. דברי ההסבר להצעת החוק (תמונה 5 ותמונה 6 ) - אינם מעידים על ביטול הגנת העצים בתהליכי תכנון ובניה , ועל ביטול כוחו של הפרסום בפקודת היערות.


לסיכום : הצעת החוק הנ"ל פוגעת בהגנת העצים אנושות . ויש לבטלה לאלתר .

בבקשה להעביר הלאה -לשרים הכתובים בתמונה האחרונה - שרי וועדת החקיקה, או לכל גורם שהחוק נר לרגליו.


הערות וקישורים :

1. "הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/5656/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברות הכנסת יעל גרמן ומיקי חיימוביץ' (פ/304/21 ;פ/40/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מיקי חיימוביץ (פ/466/23), ולפיכך הצעת חוק זו לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת." " (דברי הסבר להצעת החוק להב הרצנו)

3. הוגשו עררים ותלונות להמחיש לפקיד יערות ממשלתי ולשר החקלאות את ביטול החוק באמצעות הנוהל

תמונות :

תמונה 1 -כותרת הצעת החוק

תמונה 2 תיקון סעיף 15 לפקודת היערות :

תמונה 3 תיקון סעיף 15 א לפקודת היערות

תמונה 4 תיקון חוק תכנון ובניה 83 ג

תמונה 5 -תיקון חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג)

תמונה 5 + 6 דברי הסבר להצעת החוק להב הרצנו

תמונה 5 דברי הסבר:

תמונה 6 דברי הסבר -המשך


תמונה 8 - סדר יום ועדת שרים לחקיקה


תמונה 9 רשימת השרים בועדת השרים

למידע נוסף: israeltreesdefence@gmail.com3 comentarios


דודו אשכנזי
דודו אשכנזי
10 jul 2021

כל כך אכזרי וכואב.

בשעה שאנו סובלים מגלי חום עקב הדלדלות העצים הבוגרים בא תיקון החוק לפגוע בנו יותר.

כל העולם מתגייס להגן על העצים הידועים במילוי תפקידם באיזון והתמתנות התחממות כדור הארץ.

עצוב שמדינת ישראל תיסוג ותלך כנגד הזרם הזה.

הציבור חייב להתגייס ולמנוע את המהלך

Me gusta

Ronen Carmi
Ronen Carmi
10 jul 2021

אסןר לפגוע בעצים!!! עוול פשע לכולנו פגיעה בטבע ובעצים!!! משבר האקלים יהרוג את כולנו!!!! זה קרוב מיידי ברור!!!!

Me gusta

Gili D
Gili D
09 jul 2021

מקומם מטומטם .הנה ככה מתחילה ממשלה איגנורנטית והולכת אחורנית. במדינה הלוהטת שלנו במקום לשתול עצים על כל מטר במדינה ,להקל ולהצל ולהפחית זיהום אוויר ולאפשר חמצן באים המטומטמים . פשוט מקומם.

Me gusta
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page