top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תוכנית חדשה לכריתת עצים בארלוזורוב ת"א -ולמה אין לציבור תחבורה ציבורית12.11.2021

הוגשה התנגדות לתוכנית כריתה עירונית בארלוזורוב-מתוך ההתנגדות ניתן להבין מדוע ואיך נגזלה מאיתנו תחבורה ציבורית

וכיצד פוגעות בציבור החברות הממשלתיות ,

ועל תעשיית כריתות העצים תל אביב + נתע + נתיבי איילון ונתיבי ישראל.


כתב התנגדות לתכנית לפיתוח והתחדשות רחוב ארלוזורוב מס' 507-0634923 תא/ 4474

נשוא ההתנגדות :

תכנון מוטה כריתת עצים, פגיעה משמעותית באקלים העירוני, פגיעה באיכות האויר ואיכות החיים, כל זאת תודות למטרה הכתובה בסיסמאות: "יצירת רחוב מעורב שימושים הכולל חזית מסחרית כחלק ממערך הרחובות הראשיים במרכז העיר וממרחב מוטה הסעת המונים, זאת תוך עידוד התחדשות מבני המגורים לאורך רחוב ארלוזורוב ויצירת מרחב ציבורי להולכי רגל ורוכבי אופניים. "

הצלנו את העצים הוותיקים ברחוב ארלוזורוב, בעיקר בצד המערבי, מאבק שהצליח לחלץ מציפורני סוחרי העץ את העצים הגדולים ביותר

כעת עיריית תל אביב זוממת לכרות את העצים.


הסיבה להגשת ההתנגדות :

על רחוב ארלוזורוב חלה תוכנית משמעותית, תתל 70 א רכבת קלה קו סגול.

כריתת העצים הוותיקים

ברחוב נכרתו עצים רבים ומשמעותיים מאוד לסביבתם ולאקלים העירוני, העצים של ארלוזורוב משפיעים לטובה על הרחובות הסמוכים, בהם המדרכות צרות יותר והעצים פחות גדולים/לא קיימים. הרציפות של הצמרות, סמיכות העצים הגדולים אחד לשני- הם שמפחיתים את החום העירוני , מפוגגים את איי החום המצטברים ונפלטים מהבטון ובאספלט המצוי בשפע באזור ומפחיתים את זיהום אויר .

רכבת קלה תוכננה על הכביש (רוחב המסילות כ 2 נתיבים) אולם העצים נכרתים רחוק מאוד מהמסילות, למען מיצוי השינוי ברחוב בעזרת נת"ע למען תוכניות עירוניות , ולכן העצים המשמעותיים נכרתו על המדרכות, בגנים הסמוכים, ובחצרות הבתים- לא לצרכי רק"ל – כי אם לצרכי תוכניות עירוניות.

ברחוב ארלוזורוב -כמו בכל קוי הרק"ל -עיריית תל אביב היא שפוגעת משמעותית ברציפות הצמרות ובאקלים העירוני. בשאיפתה לכרות כמה שיותר עצים בעזרת כוחה של נת"ע כ" פרוייקט לאומי " ומעל הראש של התושבים. כך העירייה מבצעת תוכניות עירוניות - שהיו אמורות להיות בשיתוף ומעורבות התושבים.

נטיעת עצים – לעג לרש

העצים הגדולים בעיר הם חד פעמיים. עצים חדשים ברחובות העיר- לא גדלים להיות כה משמעותיים בהפחתת החום, הם נותרים גפרוריים, מיעוטי עלים, לרוב מתים אחרי כ 10- 15 שנה ,ולא מתפתחים להיות עצים גדולים מצלים ומשמעותיים , זאת כיוון שהקרקע עמוסת תשתיות, הקרקע מזוהמת. נטיעת עצים אינה תחליף לעצים הקיימים גם בעוד עשרים שנה . לכן העצים הבוגרים מוגנים בחוק. כדי להגן על הציבור ועל הסביבה.

שלוש שנים של עבודות עירוניות

רחוב ארלוזורוב מצוי "בעבודת רק"ל" מאז נובמבר 2018 ועד היום נובמבר 2021, ורחוק מסיום. רכבת קלה לא נראית באופק, נחסמו חניות, הופקעו שטחים, נגזל שטח משמעותי במדרכות מהולכי הרגל נכרתו מאות עצים - לא לצרכי רכבת קלה! כי אם לעבודות ותוכניות עירוניות כאלה ואחרות.


"עיריית תל אביב היא הריבון "

שאלתי את יהודה בראון מנכ"ל נת"ע: "מדוע אתה רוצה לכרות אלפי עצי ענק -על המדרכות ובחצרות, העצים במרחק 10-15 מטר מהמסילות!

תשובת יהודה בראון : עיריית תל אביב היא הריבון על השטח, ואני מבצע את כל מה שעיריית תל אביב אומרת לי . אם זה היה תלוי בי, בקו העילי -אני גומר את העבודה במהירות תוך שנה , כמעט בלי לגעת במדרכות , כמעט בלי כריתת עצים -העבודה היא על הכביש .(11.2018)


מיצוי השינוי בנתיב רק"ל

דרישותיה האינסופיות של עיריית תל אביב שהסיתה את נת"ע מביצוע רכבת קלה , הם שמונעים מהציבור תחבורה ציבורית, והן שגורמות לפקקי ענק כאילו למען עבודות רק"ל. (זו חולשתה של ועדת ות"ל)

בארלוזורוב בוצעה פגיעה משמעותית בזכויות הקניין, פגיעה בחופש התנועה ופגיעה סביבתית קשה ,כריתת העצים הבוגרים המשמעותיים מאוד לסביבתם

לכן ברחוב ארלוזורוב בוצע מיצוי של השינוי ברחוב למען רק"ל ועבודות עירוניות. ואין להתעלל עוד ועוד בתושבים, ובאזור כולו . יש לעצור את כריתת העצים חסרת ההיגיון.


כבלים חשמליים

בצדו המערבי והצר מאוד של ארלוזורוב ,רובע 3 , יהיו תלויים כבלים חשמליים מעל המסילות , ויהיו מאוד קרובים למרפסות וחלונות בתי המגורים. רק העצים הגדולים (הצלחנו להציל במאבק מול נת"ע) -הם שיסתירו את המראה הלא נעים , העצים יעשו מיסוך מסויים לכבלים חשמליים בקרבה מחרידה לדירות המגורים.


רעש בנתיבי רק"ל

רכבת קלה תעבור כל 3 דקות לכל כיוון , כלומר כל 1.5 דקות בכל נקודה ברחוב תעבור רכבת קלה, לרכבת מערכת כריזה המתריעה על תחנות ועוד .מאות אנשים בכל רכבת, מאות אנשים ירדו בתחנות וירעישו ברחוב צר . לעצים כושר מסויים לבצע מיסוך של רעשים, שיהפוך את חיי התושבים ליותר נסבלים. די לכריתת העצים ברחוב.


ערוב שימושים -Delete

תוספת מסחר בארלוזורוב זו פגיעה לא מידתית בתושבים ובאזור -המתמודדים עם רכבת קלה ברחוב צר. הדבר יביא לעומס נוסף, רעש, משאיות פריקה וטעינה –ברחוב צר על המדרכות הצרות ובקרבת הבתים.

ראוי להפסיק את השימוש בסיסמא המביכה למען ערוב שימושים , באזורים מסחריים כמו רובע שלוש, יש גבול לצרכים של תושבי ואורחי האזור, אין צורך בחנויות נוספות ומסחר נוסף . אין צורך בתוספת משאיות פריקת סחורה, אין צורך בייצור פסולת ממקומות מסחר ברחוב צר ועמוס זה .

ככלל -ראוי להפסיק את פגיעתה של עיריית תל אביב בערוב שימושים בערים אחרות. ואת פגיעתה בעומס וגודש התנועה בעיר. העירייה שואפת לשאוב אליה את המסחר מכל גוש דן, מכל הארץ, ופוגעת בפיתוח ערוב שימושים בערים אחרות, ובכך מייצרת פקקים וגודש תנועה -ופוגעת בתושבי העיר הנרמסים על ידי פרוייקטים נוספים שלא לצורך ( אין ספק מאז 2019- וארבע מערכות בחירות ובעזרת ניתוק מוחלט ועוין של עיריית תל אביב מתושביה- יצרו עומס תחבורה נורא -שנובע מחסימות המיותרות לעבודות מנופחות סביב ובעזרת רק"ל למען "תוכניות עירוניות" , לא למען תושבים, ולא פעם נגד התושבים- ולמען לקידום יזמים ויוזמות בעזרת עובדי עירייה ועמותות).


שבילי אופניים ברחוב ארלוזורוב

חברת נת"ע השתכנעה שאין אפשרות, ואין צורך לבצע שביל אופניים -בחלקו המערבי הצר של רחוב ארלוזורוב, וויתרה על התוכנית שנועדה לכרות יותר ממחצית מהעצים ברחוב למען שביל אופניים., נת"ע נתנה מענה לרכבת קלה והליכה נאותה ברחוב. ובצד הדרומי קיים שביל אופניים משולב נתיב תחבורה מוגבל.

אולם כאמור -עיריית תל אביב מתעקשת לכרות את העצים הותיקים בערכיות גבוהה -ולבצע את שביל האופניים בעזרת התוכנית החדשה בשלל תירוצים

(ראוי לדעת שעיריית תל אביב כורתת מאות עצים גדולים בכל קטע כביש לצד עבודות נת"ע – למען שבילי אופניים. תכנון מוטה כריתת עצים. פוגעני ולא מידתי)

חוקר הות"ל דימיטרי מזו -דוח התנגדויות תתל 70 א – אסר על נת"ע לבצע שבילי אופניים , הוא כתב ששבילי אופניים זו תוכנית עירונית( נדרש שיתוף תושבים. נדרש ועדה מקומית ותכנון) -לא בסמכותה של ות"ל ולא תפקידה של נת"ע .

למרות זאת נת"ע מבצעת שבילי אופניים- וכורתת אלפי עצים משמעותיים בעיר- בהוראת עיריית תל אביב (ללא שיתוף ציבור בתוכנית עירונית, הכריתות מוסתרות במסווה רק"ל ) הסתרה שיטתית של התוכניות לביצוע - אותם הציבור לא זוכה לראות- גם בהגשת ערר לכריתת מאות עצים בכל מקטע כביש.


מדוע להצמיד את שביל האופניים לרק"ל ?

באזור עירוני - מוטה הולכי רגל ותחבורה ציבורית- יש משמעות לצל העצים הותיקים והחד פעמיים .

הממשלה קידמה פרויקטים לרק"ל/תחב"צ -בלב הערים ולצידי העצים הגדולים ביותר. באזורים מוטה מסחר ומוטה הולכי רגל. לטובת הציבור. הפרויקטים אמורים להתבצע לרוב על הכביש הקיים.

ניפוח הפרויקט על ידי החברות הממשלתיות נת"ע, נתיבי איילון, נתיבי ישראל הביא לכריתת כמות עצים עצומה ,חסרת תקדים, לא לצורך פרוייקט המקור , ולרוב בעזרת התירוץ - שביל אופניים.

שאלת מיליון הדולר:

מי החליט להצמיד את שבילי אופניים לנתיבי תחבורה ציבורית /רק"ל ?

מי החליט להגביר את החיכוך ולסכן את משתמשי הדרך ?

מי החליט לכרות את העצים למען שבילי אופניים ?

אין לכך החלטת ממשלה אין דיון ציבורי בועדת כנסת, והתשובה הרווחת" זו המדיניות" (?)

"גיבש המדיניות "

גיבוש המדיניות נעשה על ידי שכירי העמותות, יזמים, ארגונים ובעזרת עיריית תל אביב – כאמור ללא שיתוף ציבור , תוך רמיסת ערכים עירוניים סביבתיים וציבוריים והתעלמות מדרישות התושבים .

מועד גיבוש המדיניות : בארבע מערכות בחירות , משילות נמוכה , העדר ועדות כנסת, ולכן המדיניות כתובה בנוסח - דפי מסרים וסיסמאות- לא מבוססי תכנון בהתאם להוראות החוק- ולא מבוססי דיון ציבורי שבוצעו ללא שיתוף וללא שקיפות. תוך רמיסת זכויות הציבור והתעלמות מכל דין.

"קואליציה לתחבורה "

שכירי העמותות ואחרים ישבו על שולחנה של עיריית תל אביב לגיבוש המדיניות –(בעוד הציבור הורחק במודע וביודעין מגיבוש המדיניות) [1], הגדילה לעשות עמותת ישראל בשביל אופניים –בעודה מייצרת שינוי מהותי בתכנון , (ובכך מייצרת רווחים משמעותיים לקבלנים ואחרים )

-לא טרחה העמותה לדווח לרשם העמותות על פעילותה, על הכספים שקיבלה ועל ניגודי עניינים/ביקורת/ כנדרש. ( הוגשה תלונה על כך לרשם העמותות- לא התקבלה תשובה- והנזק כבר נעשה )


עברה על החוק ב"גיבוש מדיניות" שבילי האופנים .

" היו בתחום התוכנית עצים בוגרים לא ייתן מוסד תכנון אישור לתוכנית בטרם שקל את הגנת העצים במסגרת מכלול השיקולים התיכנוניים " [2]חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג)

1. הפרויקטים לתחבורה כולל נת"ע - -נבחנו ואושרו על ידי מוסדות תכנון -וכאמור מתבצעים על הכביש (נת"צ, רק"ל , נת"י החברות קיבלו את הפרויקט -. ללא דרישה לשבילי אופניים. (כולל מהיר לעיר נתיבי איילון) שבילי האופניים הוצמדו לאחר קבלת הפרויקט. והפכו לתוכנית מוטת כריתת עצים.


רחוב ארלוזורוב

בעקבות דרישתה של נתע להעלות על הקרקע את קו סגול (החלטת הממשלה -קו תחתי) נת"ע נדרשה לבצע תסקירי השפעה על הסביבה מפורטים כולל דרישה לסקר עצים מפורט , לפי הנוהל.

דיונים חוזרים בוועדה מחוזית 2014 – 2013 2015 -דרישה מנת"ע להציג סקר עצים מפורט כדרישת תסקירי השפעה על הסביבה שקיבלה לבצע בשנת 2012 – ולא ביצעה לפי הדרישה !

אילו הוגדרו אז שבילי אופניים בצמוד למסילות – היה ברור לכל שדינם של העצים נחרץ. אולם – זה לא היה המצב – שבילי אופניים לא היו בכל שלבי אישור התוכנית .!

9.2016 - שבילי האופניים נפסלו על ידי חוקר הות"ל דימטרי מזו לתת"ל 70 א . -וכך נת"ע קיבלה את האישור לתוכנית- ללא שבילי אופניים -בהתאם להחלטותיו.

הצמדת שבילי האופניים בדיעבד לאחר אישור התוכנית -מייצר תכנון מוטה כריתת עצים – לא על פי התוכנית שקיבלה אישור- ולכן והעצים לא זכו להגנת מוסד התכנון כדרישת החוק .


בהצעות חוק להקמת שבילי אופניים ( ראה דב חנין, או יריב לוין) יש לבצע תוכנית בסמכות מקומית/מחוזית ולדון בתכנון( שקיפות, סעיפי החוק) עד אישורו .

נדרש - סקר העצים לפני תכנון כתנאי סף- להגשת תוכנית- היה מוגש למוסד התכנון , אשר בראיה מתחללת - לא היה נותן להעביר את השבילים דווקא על העצים הגדולים.- כי מטרת התוכנית להגביר שימוש בתח"צ והלכתיות ולהם הצל חשוב ביותר.


אין תוכנית ואין מוסד תכנון לתוכנית הענק של עיריית תל אביב לשבילי אופניים- היקף התוכנית העצום לשבילי אופניים -היה צריך לעבור במוסד תכנון, בשקיפות, ובפרט שלשם כך נכרתים העצים הגדולים בעיר , ומתבטלות חניות רחוב בכמות עצומה, מתבטלים נתיבי תחבורה ציבורית -פגיעה משמעותית בחופש התנועה – כנראה שבגלל זה לא היה דיון במוסד תכנון לתוכנית דורסנית זו שנעשתה ללא שקיפות.

העצים לא זכו להגנת החוק של מוסד התכנון-למרות שמדובר בתוכנית מקיפה לכל העיר ולא תוכנית נקודתית. .

"גיבוש מדיניות" שבילי אופניים בצמוד לרק"ל / נת"צ – לא נשקלת כלל הגנת העצים על ידי מוסד תכנון כדרישת החוק .


גיבוש המדיניות : שבילי אופניים צמוד לנת"צ/רק"ל ,

הוא העילה לתכנון מוטה כריתת עצים - ולא מדיניות שנבחנה ונדונה במנהל תקין


תכנון מוטה כריתת עצים זה מתבצע על ידי החברות הממשלתיות לא בהתאם לתוכנית שאושרה וללא שמוסד התכנון דן בהגנת העצים בטרם ניתן אישור לתוכנית .

ללא שקיפות וללא דיון ציבורי קודם על ידי שכירי עמותות ( תרומות וכספים זרים) על ידי יזמים ועל ידי גורמים שונים תוך התעלמות מעצים המוגנים בחוק – והליך בחוק הנדרש בתוכנית בה קיימים עצים בוגרים.

לו דן מוסד תכנון בנושא האופניים – היה מגיע למסקנה הציבורית המוכרת: על האופניים לנוע ככל האפשר בכבישים מקבילים ולא ברחובות מסחר ולא ברחובות בהם הולכי רגל רבים , ובוודאי שאסור להם לדרוס את תחנות האוטובוס ולסכן כך אנשים מבוגרים.

ברחוב ארלוזורוב לא ניתן לבצע שביל אופניים ללא כריתת העצים המשמעותיים מאוד לסביבתם.

ברחוב ארלוזורוב הצר כל כך- אסור להוסיף חיכוך של רוכבי אופניים , לצד הולכי רגל במדרכות הצרות יחסית ולצד רק"ל.

לסיכום:

יש לדחות מכל וכל את התוכנית הפוגענית של עיריית תל אביב לרחוב ארלוזורוב ,

ובכל התוכניות נדרש לחדול מכריתת העצים חסרת ההיגיון.

-----------------------------------------------------------


פגיעתן של החברות הממשלתיות בציבור

החברות הממשלתיות מנפחות את הפרויקטים- לא מבצעות עבודתן במהירות ויעילות, מונעות מהציבור תחבורה ציבורית, שואבות כספים רבים יותר מהמתוכנן - וגם כורתות את העצים הגדולים.

פגיעה כפולה ומכופלת ובלתי הפיכה בציבור ובאיכות חיו. תכנון מוטה כריתת עצים

העדר פיקוח ליווי ותכנון של ועדה מחוזית - מורגש היטב בהתנהלות החברות הממשלתיות ובפקקים הרבים בהם אנו מצויים.


הצמדת שבילי אופניים לתחבורה ציבורית הרסנית

זו תוכנית שהתוצאה הישירה שלה כריתת העצים בכל הערים

אין מי שישמור על העצים !

שרת התחבורה מתעלמת

אגף יער ואילנות--פקיד יערות ממשלתי - משתף פעולה עם התוכנית למרות שהתקבלה לא על ידי מוסד תכנון כאמור -בטרם תכנון כפי שהוסבר. השבילים הוצמדו בדיעבד לתוכנית מאושרת.

הגשת העררים נדחית אוטומטית -תשובות פקיד יערות ממשלתי גובלות בביזיון והשפלת הציבור.


דוגמאות לכריתות למען שבילי אופניים :


גיבוש מדיניות שבילי אופניים : עמותות "מחליפות" את התושבים:
עוד על נת"ע ועסקת הדולפינריום.[2]חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג)


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page