top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ערר נת"ע -324 עצים- קו ירוק- סוף רחוב ראול ולנברג ת"א (סוכות- 22.9.2021)


לערר זה הצטרפו 2022 אנשים.

מסרים אישיים שנכתבו על ידי מגישי הערר הם חלק אינטגרלי מטיעוני ערר זה ( נספח א -קבצים: 1, 2, 3 )


הגשת ערר לכריתות העצים של נת"ע אינן התנגדות לרכבת קלה .

ההתנגדות היא לכריתת עצים עודפת לא למען מסילות רק"ל .

נתע הכפילה בעשרות מונים את כמות העצים לכריתה - ביחס לעצים עליהם קיבלה אישור בהוראות התוכנית - בכל קוי הרק"ל.

היקף העבודות מנופח, חסר פרופורציה ואינו קשור למסילות הנעות במרכז הכביש.

נת"ע מונעת מהציבור תחבורה ציבורית בעודה מבצעת עבודות עירוניות ללא שקיפות , תוך הסתרת התוכניות מהציבור.


בתמונה-אין כל מידע באתר נת"ע-במקטע בביצוע בו נשלחו 324 עצים לכריתה.


בבואנו להגיש ערר על כריתת עצים - עלינו להתייחס לסיבת הכריתה, לעץ הנדון - כל אלה נמנעים מאיתנו

רוב העצים לא נכרתים למען מסילות-המסילות במרכז הכביש. וכידוע -במרכז הכביש נטועים מעט עצים,

ניפוח פרוייקט ושאיבת כספי ציבור נוחים לנת"ע ושותפיה ופוגעים בציבור. ופוגעים בפרוייקט ובמטרה .

האם העצים נכרתים למען שבילי אופניים? איזורי התארגנות? פרוייקט בניה ?


הסיבה להסתרה: נת"ע ניפחה את העבודות ומבצעת עבודות עירוניות ואחרות, בהם הציבור אמור להיות מעורב ואמורה להיות שקיפות.

הסתרת התוכניות לביצוע והסתרת סקרי העצים אינה למען פרוייקט לאומי .

נת"ע יודעת שכל בר דעת שיראה את התוכנית- יראה את כריתת העצים העודפת ללא קשר למסילות הרק"ל.

למען תוכניות עירוניות ואחרות שאינן פרוייקט לאומי ובוודאי אינן מצדיקות כריתה כה נרחבת ברחובות הערים .

נת"ע לא רוצה שאף אחד ידע כיצד היא כורתת עצים בוגרים-ללא קשר למנדט שקיבלה.

לדוגמא -כריתת עצים לא מידתית למען שבילי אופניים שאמורים להיות בשיתוף ציבור עירוני עם תושבי העיר ולא כפרויקט לאומי.

ניפוח העבודות במקום ביצוע מהיר ויעיל של תחבורה ציבורית מהווה פגיעה חמורה בציבור,

פגיעה חמורה במרחב העירוני , פגיעה בצל ובאיכות החיים הקיימת לצד עצים בוגרים ברחובות ראשיים, הגברת החום העירוני בעת שהמדינה נדרשת לתקציבים ופתרונות למשבר האקלים.

ניפוח העבודות =פגיעה כלכלית, פגיעה באיכות החיים, ופגיעה בחופש התנועה ושינוי סדרי עולם- המתבצעים בהסתרה ובכפיה בעזרת נת"ע -ללא שיתוף ציבור -על ידי עובדי עירייה והגורמים שחברו אליהם המנהלים את חיי התושבים בתל אביב ללא הסכמתם.

זו פגיעה במנהל תקין ובאמון הציבור - המתבצע על ידי נת"ע ובעזרתה.


כיוון שהתוכניות מוסתרות- נבדקת כריתת העצים על רקע מסמכי התוכנית, וסקר העצים המקורי שלגביו נת"ע קיבלה את אישור ות"ל .

.

ברישיון כריתה זה דוגמא ברורה הממחישה כריתת עצים עודפת שאינה קשורה לרק"ל :

ברישיון הכריתה : 45 עצי ברוש מתוך סה"כ 324 עצים לכריתה גוש 6338 חלקה 127. (סוף רחוב ראול ולנברג).

אבל -יש רק 5 עצי ברוש בכל סקר העצים המקורי של תתל 71 ג', ובסקר העצים החתום על ידי ות"ל ב 1.2017.

כלומר 42 עצי ברוש התווספו לכריתה .


בתמונה: 45 עצי ברוש לא בסקר העצים המקורי עליו קיבלה נת"ע את אישור הוראות התוכנית.


מיקום 45 ברושים לכריתה:

לא בתוואי של הרק"ל (בתמונה )


כתובת רישיון הכריתה ל 324 עצים - גוש 6338 חלקה 127

בתמונה : חלקה 127 מסתיימת רחוק משדרת 45 הברושים לכריתה.

ראינו בדוגמא

כיצד נת"ע כורתת 45 עצי ברוש ,לא בתוואי רק"ל, לא בגוש חלקה האמור, ולא על פי סקר העצים והאישור התוכנית המקורי.

כריתה עודפת ומיותרת - לא לצורך רכבת קלה.

כאמור- נת"ע מסתירה את התוכניות לביצוע ואת סקרי העצים לביצוע מהציבור-כדי שלא נדע מה היא כורתת ולמה .


טענות הערר :

1 לציבור לא ניתן 14 יום להגשת ערר

רישיון הכריתה פורסם ביום חמישי ג' בתשרי תשפ"ב. (צום גדליהו) 9.9.2021

הרישיון יכנס לתוקף ביום חמישי חול המועד סוכות י"ז תשרי תשפ"ב. - 23.9.2021

בתוך 14 יום כלולים: יום כיפור , ערב חג סוכות, שני סופי שבוע וחול המועד .

יש רק ארבעה ימי עבודה להגשת הערר ולא 14 יום כפי שנדרש.

כידוע- פקיד יערות ממשלתי משרדו והעירייה כולם בחופשת חג , אך הציבור לא זכאי לימי חג ושבת


2 . על פי סעיף 15 א ג בפקודת היערות: רישיונות כריתה מפורטים יפורסמו לעיון הציבור,

כתב המחוקק בסעיף זה: " לעניין זה, "צורך ציבורי" לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית – . " 1

מכיר המחוקק בערכם של העצים לציבור ובזכות הציבור להגן על העצים כחוק .

אך פקיד יערות תל אביב ונת"ע מתעלמים מכך.

2.1 תוכניות נת"ע מוסתרות מהציבור, לא ידוע היכן העצים שנכרתים ומדוע נכרתים העצים.

(העצים לא נכרתים למען מסילות - המסילות נעות במרכז הכביש )


3. סיבת הבקשה לכריתה הכתובה ברישיון : "אחר" לא ברור מה הכוונה.

למען מה נכרתים העצים? -יש לכתוב את הסיבה לכריתת העצים.


4 . סיבה מילולית כתובה ברישיון: "רק"ל " , גם סיבה זו אינה נכונה .

מסילות הרק"ל מתוכננות על הכביש , במרכז זכות הדרך, (בתמונה )

בתמונות הבאות ניתן לראות -

עצים ברחוב ראול ולנברג רחוקים מהכביש .

( התוכניות מוסתרות - ולכן לא ניתן לדעת איזה עצים נכרתים, ומדוע. )


5 . התעלמות מאישורי התוכנית וסקרי העצים שבוצעו למען אישורה.

5 . 1. אישור התוכנית ואישור סקר העצים:

• הערה בסקר עצים, מועד ביצוע הסקר - מרץ אפריל 2015 (תמונה)

• אישור מנהל תכנון -תת"ל 71 ג -קיבל אישור מנהל התכנון ות"ל ב2017.

סקר העצים חתום בחודש ינואר 2017 .

• לפני אישור ות"ל, יולי עד דצמבר 2016 , סקר העצים נערך והותאם לתכנון הרק"ל (נספח - הטמעת סקר עצים )

בתחום התוכנית נסקרו 2027 עצים .

• בהתפלגות ערכי העצים קבע סוקר העצים - 80% מהעצים בערכיות גבוהה.(בתמונה)

המשמעות -רוב העצים בעלי ערך לציבור, בריאים ומשמעותיים לסביבתם.


6 . יחס בן סקר העצים לכריתה ברישיון זה :

גוש 6338 חלקה 127 -הנקודה המזרחית ביותר של תתל – 71 ג (נספח)

בתמונה: רישיון הכריתה ניתן לגוש 6338 חלקה 127 , מקטע קטן מזרחי בסוף רחוב ראול ולנברג תל אביב


7 . חלקה 127- אורכה 556 מטר בלבד (בתמונה )

324 עצים לכריתה ב 550 מטר - כיצד זה יתכן .

בסקר עצים תת"ל 71 ג - אישור לכרות 1041 עצים.

מתוך 2027 עצים בכל תחום הדרך.


בתמונה- סקר עצים תתל 71 ג'

מסלול הקו ומקטעי סקרי העצים( הערותיי באדום )

15 מקטעים אילו יכרתו 324 עצים בכל מקטע - יכרתו אלפי עצים בוגרים - לא על פי סקר העצים שאישרו לנת"ע בהוראות התוכנית.


.היחס ל 324 עצים לכריתה ב 550 מטר- אינו מידתי כריתה מוגזמת ובעייתית.

בתמונה : בכל 13 המקטעים נסקרו 2027 עצים. מתוכם 1041 לכריתה


נתע כורתת בעשרות מונים יותר עצים בוגרים מהאישור שניתן לה בהוראות התוכנית.

הכריתה למען תוכניות המתבצעות בהסתרה - בהן ראוי הציבור להיות שותף ולא עיוור ונכפה.

לכן התוכניות מוסתרות מהציבור.

לכן שיטת ההטעיה .

לכן רישיונות כריתה יוצאים בערבי חג , בכדי שיהיה קשה לעקוב ולהגן על העצים.

לדאבוננו - נתע עושה זאת בגיבוי בעייתי של משרד פקיד יערות ממשלתי הנותן אישור לניפוח העבודות תוך התעלמות מהמחויבות לציבור.

אנו דורשים שקיפות מלאה . וכן לבטל את רישיונות הכריתה.

-------

נספח א - 2022 אנשים הצטרפו להגשת הערר


2022 איש ואישה שטרחו וכתבו מסרים אישיים - אליהם יש להתייחס כחלק מטיעוני ערר זה .


הערר והמסרים האישיים נשלחו לפקיד יערות ממשלתי.

-------------

נספח ב

רישיון הכריתה 03-4217


העצים לכריתה ברישיון :נספח ג

הוראות התוכנית תת"ל 71 ג '

גבולות התוכנית - רחוב ראול ולנברג-סוף המסלול. זרוע מזרחית

תהליך הטמעת סקר העצים לאישור התוכנית תתל 71 ג'


נספח א לסקר עצים זה -

טבלה מפורטת חתומה על ידי ות"ל כחלק ממסמכי הוראות התוכנית

2 תמונות הבאות:תתל 71 ג ירוק צפוני

Kommentare


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page