top of page
 • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הצעת חוק ח"כ אלון טל, דיווח שנתי מצב הטבע ומגוון ביולוגי בישראל- לבטל דחוף


21.10.2021


ממשלה רק בת 150 יום, וכבר

הצעת חוק שלישית לביטול דיני הגנת העצים.

 • ח"כ יוראי להב הרצנו הצעת חוק לתיקון פקודת היערות ביטול הגנת עצים בבניה ותשתיות

 • שר החקלאות עודד פורר צו יערות ביטול רישיונות כריתה (עצי הדקל, עצי הפיקוס , מיני עצי צל עצי המטע) .

 • ח"כ אלון טל הצעת חוק דיווח שנתי על מצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל-דיווח על מגוון הביולוגי סותר את דיווח החוק הישראלי.

שלושת הצעות החוק מנסות להכשיר שיטות נגדן נאבקנו בכריתות לא חוקיות

הצעת חוק אלון טל -חוק לא חוקתי= סותר חוקים סביבתיים . וזו מהות המטרה - לייצר סמכות על סביבתית שפועלת מכוחה של אמנה בן לאומית , ולא כפופה לחוקי הסביבה .

הצעת החוק -ח"כ אלון טל , לדאבוני היא הגרועה מכולם.

(תקציר/סיכום בסעיף ארון )
1. חשוב לדעת:

הדיווח מגוון הביולוגי זו התורה והשיטה במלואה.

דיווח על פי חוק- סותר דיווח המגוון הביולוגי.

את המוגן בחוק - המגוון הביולוגי רוצה לכרות.

מטרת החוק -שונות לחלוטין ממטרת המגוון הביולוגי .

תוצרי הדיווח בחוק שונים לחלוטין ממגן ביולוגי

מועד הדיווח בחוק סותר מועד הדיווח מגוון ביולוגי

תוצר הדיווח של החוק נועד למקסם הגנת עצים בוגרים

תוצר הדיווח של המגוון הביולוגי מעניק תרוץ לכריתה


2. ההוכחות לכך שדיווח מגוון הביולוגי מחייב ביטול החוק

דוגמה 1-חברת נתיבי ישראל

11.2018 החליפה החברה את נהלי התכנון למתכננים- נמחקו בהם הוראות החוק -ובמקומם נכתבו הוראות מגוון ביולוגי.

בנהלים החדשים הייעוץ הראשוני והאישור הסביבתי יקבל המתכנן מאנשי המגוון הביולוגי. רט"ג, חל"ט, הגנה"ס

נתיבי ישראל יכינו-דיווח מגוון ביולוגי לפי הייעוץ. של אנשי המגוון הביולוגי.

כך הוגדרו כל שדרות האקליפטוסים כ"צמחיה פולשנית" . ואז יתנו להם אישור לתוכנית.

זה מה שנעשה וכך נכרתו שדרות עצי ענק , הרחוקים מהכביש וללא סיבה -פרט לבצע כסף , בהרבה מאוד כבישים.

הם ידעו שזה לא חוקי

ההוכחה : ברישיון הכריתה כתוב כריתה לצורך ביצוע כביש . ולא כריתת עצים פולשים .

(פקיד יערות לא ייתן רישיון כריתה לאקליפטוסים כעצים פולשים)

פקיד יערות כן ייתן לפרוייקט כביש - בידיעה שכל הוראות החוק בוצעו ומוצו התהליכים .

כעת להוראות החוק :

הדבר הראשון -נדרש דיווח ערכיות עצים, העצים בערכיות גבוהה מאוד - יש להימנע מכריתה. לחזור למוסד התכנון וכ.

עוד הוראות חוק רבים נרמסו על ידם. ( הערה 2)

לחבורה הזו ולשיטת הדיווח מגוון ביולוגי - ח"כ אלון טל רוצה לתת לנהל את כל מדינת ישראל


דוגמה 2 תמ"א אחת

תמ"א אחת תוכנית הענק בה כל השטחים הפתוחים וכל התשתיות .

"נכתבה על ידי צוות מצומצם" בשפת המגוון הביולגי שאינה שפת החוק ההוראות והתהליך בניגוד לחוק כמו בנתיבי ישראל

מתמ"א 1 נמחקו ונעלמו:

בוטלו כל דיני הגנת העצים , בוטלו הגדרות שמורות הטבע בחוק, בוטלו הגדרות ערכי הטבע כחוק ,

פגעו בייעור ושמורות הטבע נסגרו בפני הציבור. ומי יודע מה עשו בכל תחום תשתיות, מסילות, חשמל, תחנות כוח,

(אותם חברי כנסת מאשרים כעת מאות מיליארדים לתשתיות ענק, ,אחרי ששיחקו ככה בתוכניות המתאר)

ביטול דיני מדינת ישראל התבצע באמצעות ביטול שפת החוק והגדרות החוק. והטמעת הקודים של המגוון הביולוגי -

כולל הקוד -"שרשרת האספקה של המערכת האקולוגית " כלומר - תפוקות מערכי הטבע -משמורות הטבע ועוד- בסתירה לחוק .

זו תוצאה של כאוס ארבע מערכות בחירות , התוכנית אושרה אחרי ממשלת מעבר ארוכה בתולדות המדינה ללא ועדות הכנסת,

את המצב ניצלו אנשי המגוון הביולוגי היטב כדי להשתלט על תוכנית המתאר ולשנות אותה . לייעץ לנתיבי ישראל לכריתות

קיווינו לממשלה שתעצור את השחיתות של הכאוס - במקום זה הם מכשירים אותה (הערה 3 )3. חוסר אמינות דיווח למגוון הביולוגי

השיטה של דיווח מגוון ביולוגי לתייג מינים זר, פולש. וכ. מצאנו תיוג מינים שלא עונים להגדרות, שיטה של הסתרה והטעיה ושפת קודים במקום לדבר עברית. וכן פרסומי הפחדה ואיומים

דוגמא -העץ אקליפטוס המקור

אנשי מגוון ביולוגי בישראל קבעו עץ פולש, העץ כתוב בספר המשמש אותם, שם נמצא שהעץ אינו עונה כלל להגדרת עץ פולש הכתובה בספר.

משרד החקלאות -לא מכיר באקליפטוס המקור כעץ פולש.

כל אנשי המקצוע 2015-16-17 יצאו נגדם ואמרו לא עץ פולש

מחקר המדען הראשי-אקליפטוס המקור לא עץ פולש

ד"ר ניר הר הוכיח- העץ לא פולש ולא פוגע במינים מקומיים,

נתיבי ישראל- עובדת לפי ייעוץ אנשי המגוון הביולוגי -טענה שכריתת עשרות אלפי אקליפטוסים נועדה לנקות את צידי הדרך מצמחים פולשים", אך את רישיון הכריתה ביקשה "לצורך ביצוע כביש" הם יודעים שזה לא חוקי (סעיף 2)

זו רמת האמינות הנמוכה מאוד של דיווח מגוון ביולוגי.


4. דיווח מגוון ביולוגי סותר את הדיווח כחוק

החוק הישראלי מול המגוון הביולוגי אמנה בן לאומית.החוק הישראלי

דיני הגנת עצים הדיווח על העצים

מטרת החוק: הגנה על עצים בוגרים.

הגדרת עץ בוגר: גובה 2 מטר ומעלה, קוטר גזע 10 ס"מ, בשטחי מגורים 20 ס"מ .

הדיווח

נדרש לפני תכנון ולכול צורך , לבצע סקר עצים מפורט, לקביעת ערכיות כל עץ לפי מדדים

בסקר יבחנו: קוטר גזע, גובה העץ, רוחב הצמרת, בריאות וכדומה. הנוהל ברור, הניקוד המצטבר לכל עץ מהמדדים שבסקר ויקבע : עץ ערכיות גבוהה, בינונית או נמוכה.

בטבלאות מפורטות, מיקום העץ, מידות , כל מדדים, ניקוד ערכיות, והמלצת האגרונום.

על מפת מדידה יסומנו העצים על פי ערכיותם בסקר העצים, כל עץ בנפרד על פי ערכו ומיקומו.

המתכנן יתחשב בערכיות העצים לפי הסקר- מהגבוה לנמוך. ו

מוסד התכנון כתנאי סף לתוכנית מקבל את הסקר ותפקידו לטייב את התכנון והגנת העצים.

זו תכליתו של החוק , להגן על העצים הבוגרים ולהתחשב בערכם.

ולכן בכל שטח בו יש עצים בוגרים ויש צורך לשינוי - יערך סקר העצים למען קבלת החלטות תוך התחשבות בערכיות העצים.

דוגמא : אקליפטוס המקור- קוטר גזע 60 ס"מ, גובה 20 , בריאות טובה וכ' -ערכיות גבוהה .

עצים פולשים-קיים מנגנון בחוק להחריג מינים שכריתתם עדיפה, ללא צורך ציבורי.( הוחרגו 4 עצי שיטה ) .

קיים מנגנון לכריתת עץ הגורם לבעיה ועוד.

לא רק עצים:

חוק שמורות הטבע "ערכי הטבע -מהארץ ומחוצה לה" בהגדרת החוק : יש לשמור על החי הצומח, האדמה וכ..

השר יקבע ערכי טבע מוגנים.. אכרזת מינים מוגנים אחרונה דצמבר 2019.

בחוק שמורות הטבע כתובה פקודת היערות. .


תמונה 2

דוגמא לתוצרי הדיווח על פי החוק: תשריט מצב מוצע (,אדום -שימור צהוב-כריתה ) וטבלה מפורטת ערכיות העצים.


המשך-דיווח הסותר את הדיווח כחוק

המגוון הביולוגי אמנה בין לאומית.

3. הדיווח למגוון הביולוגי בישראל.

נדרש לתייג פרטים ו לאפיין אזור, ואחר כך לסמן את השטחים לפי התיוג שנקבע.

הדיווח נעשה כדבר ראשון בייעוץ והנחיה של אנשי המגוון הביולוגי -רשות הטבע והגנים/המשרד להגנת הסביבה/המגוון הביולוגי בחברה להגנת הטבע

התיוג : מין זר, מין מקומי , מין טיבעי מין לא טבעי, מין פולש, מין מוגן, וכ.( כעת אומרים: טיבעי /לא טיבעי -הפסיקו לומר פולשים.)

דוגמא - חורשת האקליפטוס כולם בגובה 20 מ' ובקוטר גזע 60. התיוג-אזור צמחיה פולשנית.

התוצר יהיה מפה /תצ"א ובה שטחים צבועים לפי התיוג .

המטרה-לכרות "צמחיה פולשנית" ,

ולכן כל תכנון/ תשתית-יבוצע על חורשת האקליפטוס למען כריתה. .

לאחר שנחרץ גורלה-יבוצע סקר העצים כדי להוציא רשיון כריתה. סקר העצים לא ישמש למען הגנת העצים על פי ערכם , ההפך לכריתה.

עצים בוגרים לא מקבלים יחס נפרד.- הם לא ראויים להגנה- נהפוך הוא .

ריכוז צמחים פולשים נדרש להיכרת. ולכן במכוון,

התכנון יבוצע על העצים- למען כריתה


תמונה 4

תוצר דיווח למגוון ביולוגי -לצד הכביש קו בצבע ורוד "ריכוז צמחים פולשים. אקליפטוסים לא נסקרו כחוק כדבר ראשון.


5. שם הצעת החוק מטעה-לא רק דיווח

לאור הכתוב בהצעת החוק:

 • אין מדובר רק בדיווח כי אם בגיבוש מדיניות ליישום אמנת המגוון הביולוגי

 • אין מדובר בדיווח על העצים(כחוק), בעלי חיים, הנחלים

 • אין מדובר רק בדיווח, כי אם במינוי אנשי מגוון ביולוגי "כסמכות על בתחומי הסביבה-ולא רק. בממשלה/הרשויות,/מועצות, תעשיה, קק"ל, צבא, כל מוקדי קבלת ההחלטות., באופן שיטתי וקבוע, כסמכות מורה ומבקרת ( זאת למרות שהם פועלים בניגוד להוראות והגדרות החוק , ובכל מקום עליו הם משתלטים הם מוחקים את הוראות החוק ונותנים הוראות לכריתה עצומה של עצים )

 • אין מדובר בדיווח סביבתי וקביעת מדיונות סביבתית בלבד כי אם השפעה והכוונה כל הבניה ותשתיות .

 • אין מדובר בהגנת ערכי טבע כחוק, לא הגנת בעלי חיים, עצים, אדמה, נחלים כהוראות החוק

 • אין מדובר על ערכי טבע בהתאם לשפה בה כתוב החוק -כי אם שפת קודים הכוללים קודים נוספים (להם פירוש שונה מאוד מכוונת החוק הישראלי ומהידוע לרוב הציבור וחברי הכנסת הנכבדים. )

 • בדברי ההסבר להצעת החוק:" הצעת חוק זו מטרתה להביא ליישום האמנה, הלכה למעשה" כלומר אין מדובר רק בדיווח .

 • בדברי ההסבר להצעת החוק: נדרש לממש רק את חוק שמורות הטבע. היכן החוקים הנוספים? חוק שמורות הטבע כבר נרמס על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הנוכחי ,ומדען הרשות הם עובדים על פי דווח מגוון ביולוגי ולא על פי הוראות החוק . מדוע לא נדרש לממש דיני הגנת העצים? העצים הם לא המגוון הביולוגי ? מדוע לא נדרש לממש חוק צער בעלי החיים ? חוק הגנת הצומח? חוק אויר נקי? חוק תכנון ובניה? חוק הנחלים? את כל אלה דיווח מגוון ביולוגי מתכוון לרמוס.?

 • בדברי ההסבר כתוב: המגוון הביולוגי הוא החי והצומח ששגשג כאן מימים ימימה. זה הכל? 100 שנות נטיעות מיועדות לכריתה?

6. מטרת הצעת החוק

מטרה :"חוק זה מטרתו להביא לגיבוש מדיניות שתמנע הרעה במצב הטבע והמגוון הביולוגי ותביא לשיפורו וזאת על ידי יצירת מודעות שלטונית וציבורית למצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל, למגמות המאפיינות אותו, לאיומים המשפיעים עליו ולפעילות הממשלה ליישום אמנת המגוון הביולוגי"

איפה ערכי הטבע? אין עצים, בעלי חיים, אויר, אדמה, נחל, הר, נוף, יערות ,שמורות. (בדין הישראלי הם כתובים)

מצב הטבע( סעיף 7) הוא לא הטבע ולא החוק הסביבתי הוא-המגוון הביולוגי בלבד.

המגוון הביולוגי (סעיף 7 ) כתוב בקודים, לא בשפת החוק, בשפה שהוטמעה בכספי בעלי ההון ( הערה 1 )

בדברי ההסבר כתוב מי הוא המגוון הביולוגי :

המגוון הביולוגי הוא החי והצומח ששגשג כאן מימים ימינה.

זה הכל? אנחנו רוצים לשמור על כל הטבע הקיים היום. !

ניתן להבין ממטרת הצעת החוק:

המטרה היא גיבוש מדיניות. על פי אנשי המגוון הביולוג/ אמנה בין לאומית ולא על פי החוק הישראלי.

המטרה היא יצירת מודעות שילטונית וציבורית -כנ"ל

המטרה היא להשפיע על מדיניות הממשלה -כנ"ל

המטרה היא יישום אמנת המגוון הביולגי -

הצעת החוק הופכת אמנה בין לאומית לחוק ישראלי.

הצעת החוק יוצרת בעיה:

היום החוק הישראלי -בדרגה גבוהה יותר מאמנה בן לאומית והצעת החוק מבטלת זאת. .

ההחלטות באמנה מתקבלות בפורום בין לאומי-הם יתנו לנו הוראות .

אולי באמת היגיע זמן לוותר על הכנסת. לא?

החוק הישראלי נקבע על ידי המחוקק-כנסת ישראל נבחרי הציבור.

ההוראות לדיווח מגוון ביולוגי יגיעו מפורום בן לאומי, כלומר, הצעת החוק היא נגד מעורבות הציבור, נגד בחירת הציבור.


שיטת הפחדה והאיומים -לכל אורך הצעת החוק, וגם במטרה יש איומים והפחדות. כמו גם בפרסומי המגוון הביולוגי בישראל. האם ,זו הדרך שאנו רוצים לנהל מדיניות וקבלת החלטות?


7. הגדרות בהצעת החוק

הגדרה בהצעת החוק-מצב הטבע

"מצב הטבע בישראל: מצב המערכות האקולוגיות באזורים שונים בארץ, ומצב המגוון הביולוגי בהם, בהתאם למגמות ולשינויים בהם, לאיומים, לסיכונים ולהשפעות השליליות עליהם"

מסתבר שמצב הטבע הוא לא הטבע שאנו מכירים, זה ביטוי נוסף להגיד : מגוון ביולוגי

מצב הטבע הוא המגוון הביולוגי


הגדרה בהצעת החוק- מגוון ביולוגי

"תיאור השונות בטבע הבאה לידי ביטוי בכל רמות הארגון הביולוגיות והגנטיות בכל מין, בין המינים בתוך מערכת אקולוגית מסויימת ובין מערכות אקולוגיות, ובכלל זה התייחסות למספר הפריטים מכל מין."

( על השונות בטבע סעיף 7 ו 9 )

גם השונות בטבע לא מה שחשבנו וגם המגוון הביולוגי..

בדברי ההסבר להצעת החוק כתובה מי הוא המגוון הביולוגי :

"במגוון הביולוגי בישראל, אותה מורשת של חי וצומח אשר שגשגה בארץ ישראל מימים ימימה. "


הגדרה בהצעת החוק -מערכת אקולוגית

"מבנה ותפקוד של אזור נתון על כל מרכיביו הביולוגים והפיזיים "

ההגדרה פרשניות רבות נוספות


8 . קוד ללא פרוש בהצעת החוק :השונות בטבע

השונות בטבע היא המפתח לתיוגים -כאמור, לא כל ערכי הטבע , בעלי החיים, העצים-הם מגוון ביולוגי.

הטבע שאנו רואים ועליו אנו בדרך מגנים- הוא בוודאות לא המגוון הביולוגי.

לכן הדרש לבצע תיוג /הפרדה/ הדרה : "השונות בטבע " היא התיוג וההדרה, ומתן הלגיטימציה

למען המגוון הביולוגי" לכריתה, לריסוס, להרג ולהרחקת הציבור משמורות הטבע

בסעיף 10 נכיר את התיוגים של מגוון ביולוגי לתאור השונות בטבע ונבדוק אותם ביחס לחוק.


9. קוד עיקרי -לא כתוב בהצעת החוק:

"שרשרת האספקה של המערכת האקולוגית "

1. "שירותי אספקה של המערכת האקולוגית, המוצרים החומריים המתקבלים מהמערכת האקולוגית, כגון מזון , עצים לבנייה ולהסקה, מים שפירים, תרופות ומשאבים גנטיים בעלי יישומים ביוטכנולוגיים " [1]

2. "שירותי האספקה- הטובין או המוצרים המופקים מין המערכת האקולוגית[2]

ביטוי זה הכתוב כקוד מרכזי בתורת המגוון הביולוגי -לאורו יתבצע הדיווח והניתור הכתוב בהצעת החוק.

בעברית: תפוקות חומריות מערכי הטבע.


10. התיוגים בדיווח הם "השונות בטבע"

1. מין זר או מין מקומי / מין טיבעי או מין לא טיבעי

מין זר ו/לא טיבעי - תרוץ לכריתה , הרג וכ.

אקלום ונטיעת עצים 150 שנה, והעצים הם מין זר ולא טיבעי -לאנשי המגוון הביולוגי.

הגאווה של ישראל על הפרחת השממה - נחשבת בעיני אנשי מגוון ביולוגי לא מקומית וזרה

דיון ציבורי? ועדות הכנסת? מי קבע שתוצרי הציונות הם מין זר

האם סוחרי העץ ו/או שונאי מדינת ישראל מעורבים?


בדיני הגנת עצים לא מפרידים זר /מקומי, טיבעי/ לא טיבעי( פלסטיק? ) כל העצים הבוגרים מוגנים בארץ.

צו אילנות מוגנים-כל העצים "הזרים" היו עצים להגנה מוגברת. תוקף הצו פג ב 2017, ולהפתעתנו לא חודש. הועדה המייעצת- (בה היה ב2017 רוב לאנשי מגוון ביולוגי) לא חידשה את הצו

בחוק שמורות הטבע : "ערכי הטבע -מהארץ ומחוצה לה " , אין גזענות בחוק שמורות הטבע ואין הפרדה

בחוק הישראלי - המושגים של המגוון הביולוגי כלל לא קיימים

טיבעי ולא טיבעי - הביטוי נכנס לשימוש כדי להשתיק התנגדויות לזר או מקומי


תמונה

"עצים פולשים" לפי דיווח המגוון הביולוגי - נכרתו


2. מין פולש - בדיווח מגוון ביולוגי יכתבו: צמחיה פולשנית או ריכוזי פולשים

בספר הצמחים הפולשים 2010 , 2019 -מרכזי בדיווח מגוון ביולוגי. .

בעזרתו נקבעים העצים לכריתה כצמחיה פולשנית

בפקודת היערות -מנגנון להגדרת עץ פולש שכריתתו עדיפה ,(הוחרגו 4 עצי שיטה )

כל סיבה אחרת- קיים רישיון כריתה ובחינה ספציפית+ דוח מיקצועי וחוות דעת

דיון צמחים פולשים-בדיון בכנסת אמרה נציגת מש' החקלאות כי קיים מנגנון מסודר בהגנת הצומח לטיפול בנושא..

אחריות מקצועית ממשלתית - אגפים מקצועיים במשרד החקלאות שה"מ, ולקני עוסקים במחקר הגנת והנדסת הצומח ובהגנת העצים.

אנשי המגוון הביולוגי מתעלמים מסמכותו של משרד החקלאות לשמחתם של סוחרי העץ .

כלים נוספים:

אנשי המגוון הביולוגי ונתיבי ישראל הוציאו ב 11.2018 -מדריך ארוך וגם מדריך כיס, בשניהם לא כתוב מה לכרות ולמה -יש הפניה לספר צמחים פולשים- הוא חזות הכל. .

בספר 2019 חידוש: "אקליפטוס המקור הוא עץ פולש לצד דרכי" .נתיבי ישראל כרתה מאז כמות עצומה של עצי ענק.


בתמונה- המחשה לדיווח מגוון ביולוגי משחית סביבה

הייעוץ של מגוון ביולוגי לנתיבי ישראל : "צמחים פולשים" במרחק מהכביש -הם אקליפטוסים גדולים מאוד, לכריתה . ראו כמה תירוצים.
11. ועדה מדעית בהצעת החוק

אגרונום מומחה לעצים - לא כתוב בועדה מדעית

משרד החקלאות- לא כתוב בועדה המדעית בו המחלקות המקצועיות למחקר והגנת הצומח.

רק אנשי המגוון הביולוגי ינהלו את כל ישראל על פי השיטה לכרות כמה שיותר עצים. ?


12. המנהל בהצעת החוק

מנהל רשות הטבע והגנים יהיה אחראי לדיווח מגוון ביולוגי שיחול על כל ישראל.

רשות הטבע והגנים היום לא פועלת בהתאם לחוק שמורות הטבע . כי אם לפי המגוון הביולוגי - הפוך מהחוק.

מנהל שמורות הטבע מקבל בהצעת החוק את האישור לעבוד בניגוד לחוק תחתיו הוא מונה.

בתמ"א אחת- ביטלו את הגדרות חוק שמורות הטבע - וכתבו במקומו ששמורות הטבע ישמרו על המגוון הביולוגי המקומי והטבעי. - זהו. כל השאר לא מוגן. הרוב לא מוגן.

כריתת העצים הגדולים זו תעשיה ענקית ברשות הטבע והגנים. כעת בכל הארץ יסבלו מנחת זרועם.


13. סכנה-סמכות על למגוון הביולוגי על פני החוק.

הצעת החוק הופכת את התורה כולה( הסותרת את החוק) ו אנשי מגוון ביולוגי( העובדים בניגוד להוראות החוק)

לסמכות על בתחומי הסביבה-ולא רק. בממשלה/הרשויות,/מועצות, תעשיה, קק"ל, צבא, כל מוקדי קבלת ההחלטות., באופן שיטתי וקבוע, כסמכות מורה ומבקרת . אנשים לא יודעים את כל החוקים- ואנשי המגוון הביולוגי י יתנו הנחיות לא בהתאם לפי הוראות החוק


הצעת החוק היא פשע סביבתי ואקלימי להחיל את כריתת העצים בכל הארץ בשיטת דיווח המגוון הביולוגי בניגוד לחוק.

הצעת החוק היא פשע כלפי הציבור שבחר נבחרי צבור- חברי הכנסת הרשות החוקקת - והצעת החוק מעבירה את ניהול המדינה לגורמים שעובדים בהתעלמות מהוראות החוק ומקדמים הוראות אמנה בין לאומית .

הצעת החוק היא מחיקת הדמוקרטיה -למען בעלי אינטרסים זרים לאינטרס הציבורי בראשם סוחרי העץ מתן הכוח והשליטה וההשפעה על כל קבלת ההחלטות

התירוץ המגוחך : למען המגוון הביולוגי מימים ימימה. זו בדיחה - תירוץ סביבתי לשאיבת תפוקות הטבע של המדינה לשליטה והטיית קבלת החלטות. בכל תחומי החיים. לכן המגוון הביולוגי כתוב בשפת הקודים.

אמנה בין לאומית- תישאר אמנה בין לאומית -אסור לה להפוך לחוק .ולא לסמכות על לניהול ההחלטות במדינה במסווה סביבתי14. דברי ההסבר להצעת החוק

ציטוט 1 ."הצעת חוק זו מטרתה להביא ליישום האמנה, הלכה למעשה, להבטיח כי מדינת ישראל תממש את כוונת המחוקק בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998, "

מסתבר ש:

1 יישום האמנה זו המטרה ולא רק דיווח כלשון שם הצעת החוק.

2 מטרת החוק לא לממשי דיני הגנת עצים? רק לממש חוק שמורות הטבע?

3 חוק שמורות הטבע סעיף 17 - פקודת היערות.

כיצד ניתן ליישם את החוק אם דיווח מגוון ביולוגי סותר את הוראות החוק?

למען דיווח מגוון ביולוגי מבטילים דיני הגנת עצים.- איך אפשר לממש את כוונת המחוקק?


ציטוט 2 : "למרות חיזוק משמעותי של עולם הטבע בישראל לאחר קום המדינה, בעיקר כתוצאה מקביעת איסור על ציד והכרזות על מאות שמורות הטבע"

1. לא שכת משהו ח"כ אלון טל? שכחת את ייעור המדינה, נטיעת עצים, זו המהפכה הגדולה ביותר שהשפיע רבות על חיזוק הטבע מדוע מגוון ביולוגי מתכחש לכך?


ציטוט 3 "לאחרונה, מספר גורמים בין-לאומיים וישראלים הצביעו על נסיגה במגוון הביולוגי בישראל, אותה מורשת של חי וצומח אשר שגשגה בארץ ישראל מימים ימימה. נתונים אלה מצביעים על כך שלמרות חיזוק משמעותי של עולם הטבע בישראל לאחר קום המדינה, בעיקר כתוצאה מקביעת איסור על ציד והכרזות על מאות שמורות הטבע, המגמה לאחרונה השתנתה ולשלילה. "

ציטוט זה מפתיע,

ב שנת 2010 נכתב בישראל מגוון ביולוגי עשיר (במסמך תוכנית הלאומית למגוון ביולוגי) בדומה לפרסומים נוספים. באורח פלא אין מגוון ביולוגי עשיר אחרי 10 שנים ? מה קרה? מה עשו רשות שמורות הטבע ???

אולי כריתת מיליון עצים בארץ - מאז 2019 , העצים הגדולים ביותר - אולי זו הסיבה לנסיגת המגוון הביולוגי ?

מדוע לתת למובילי הכריתות את הכוח לניהול המדינה ?15 . ביטול חסמים סביבתיים ומיקסום רווחים?

שאלות לאנשי המגוון הביולוגי בישראל: יד הנדיב, רשות הטבע והגנים, אגף מגוון ביולוגי החברה להגנת הטבע, המנכ"לית אירס האן, תכנון משולב מנהל תכנון הגברת רביב, בוגרי ממשק- יד הנדיב, אגף מגוון ביולוגי משרד הגנת הסביבה. יועמ"ש המשרד להגנת הסביבה, תמר דיין, וכל מקבלי התרומות והמלגות.


1. מדוע לכאורה הייעוץ של אנשי המגוון הביולוגי בישראל מבטל חסמים סביבתיים (את החוק)

2. מדוע לכאורה אנו חשים שרווחים ותפוקות מערכי טבע - זו מטרה בפני עצמה?

3. אם זה כל כך סביבתי ולטובה- למה לא אומרים באיזה מין ואיך פוגעים העצים?

4. מדוע הייעוץ של אנשי המגוון הביולוגי כולל ריסוסים כה מסוכנים, האם לדעתכם זה בריא לאדם, לעצים , לבעלי חיים?

5. מדוע התשובות בשפת קודים - המסתירים קודים נוספים-ולא מדברים בשפה העברית, היא שפת החוק?

6. איך יכול אדם לשמור על הטבע אם המגוון הביולוגי הוא לא הטבע אותו הוא רואה ?


7. אנחנו דורשים לקיים דיון גלוי אמין ומפורט לכל אזור בנושא:

סגירת שמורות הטבע לציבור

- 99% מתוך 6.5 מיליון דונם .- סגור לציבור

גזלתם את שטחי הטבע "למען המגוון הביולוגי" אתם רציניים?

"המגוון הביולוגי בישראל, אותה מורשת של חי וצומח אשר שגשגה בארץ ישראל מימים ימימה." ח"כ אלון טל הצעת חוק.

לכן אתם פוגעים בציבור ובערכי הטבע שלנו ?

ערכי הטבע שלנו הם לא רק מימים ימימה! הטבע בישראל שופע את השקעת 100 השנים האחרונות!

הציבור דורש להכיר את המגוון הביולוגי הנכבד ,לדעת איזה לטאה ואיזה זחל-ומה גבולות השטח שהם זקוקים לו?

ואולי בכמה מטר יכול גם הציבור לטייל כמו פעם ללא דחיסות אומללה, בשביל צר וקנס על כל שעל.

אתם עוברים על החוק -המגוון הביולוגי סותר את חוק שמורות הטבע. וסותר את פקודת היערות הכתובה בחוק הנ"ל!

שמורות הטבע הם לא למען המגוון הביולוגי!

שמורות הטבע למען "כל ערכי הטבע מהארץ ומחוצה לה" כתוב בחוק!

8. היכן כל הכסף על עשרות אלפי האקליפטוסים? עצי ענק השווים הון תועפות.

ניכרתים כי הם לא המגוון הביולוגי ! מי קיבל את הכסף בשטחיי רשות הטבע והגנים?

מי קיבל את הכסף בכל שטח שנכרת בייעוץ אנשי המגוון הביולוגי?

( נתיבי ישראל-1600 עצי ענק- כביש 65 קיבלו סכום זעום למען נטיעה חליפית)

מי קיבל את הכסף על הסחורה? סוחרים בערכי הטבע בעזרת המגוון הביולוגי

9. מדוע אנשי המגוון הביולוגי בישראל ובעיקר רשות הטבע והגנים מסתירים את התפוקות מערכי הטבע השייכים לכולנו? בשפת המגוון הקוד לתפוקות הוא: שרשרת האספקה של המערכת האקולוגית .

10.רשות הטבע והגנים -האם קנסות וכרטיסי כניסה לשמורות נחשבים שרשרת האספקה של המערכת האקולוגית?

11 תפרסמו דוחות מפורטים של התפוקות שאתם עושים מערכי הטבע של הציבור.

12. מי השר שאישר את פגיעתכם בציבור וערכי הטבע , היכן מתפרסמים הפרוטוקולים וההחלטות

13 "נציג הציבור" לא יכול להיות א. רוטשילד אגף מגוון ביולוגי החברה להגנת הטבע, ולא גורם המייצג את המגוון הביולוגי, ברור?

14. שיטה להגברת תפוקות ללא תעוד מתבצעת-בוועדה המייעצת לשר החקלאות לכרות עצים חופשי ללא רישיון, אתם שולטים בוועדה זו, מדוע אתם לא רוצים תעוד לסחורה אותה אתם מפיקים מערכי הטבע של הציבור? לשיטתכם זה למען "המגוון הביולוגי"

14. אנחנו דורשים שקיפות און ליין ל חשבונות הבנק של מר מגוון ביולוגי , למי לפנות?

14 .אחרון חביב - בקשר לבעלי ההון , אלו שמימנו את בניית הכלים והתשתית לתורת המגוון הביולוגי ,הטמעת שפת הקודים, הפרסומים הסוקרים, המלגות, הכנסים, העמותות וכ' - האם בעלי ההון נהנים מהתפוקות או יהנו מהם בעתיד ?

לבקשתכם הסעיף מתעדכן און ליין , דברו אלינו IsraelTreesDefence@gmail.com

אם זה נראה כמו סחר בעץ, הולך כמו סחר בעץ, ריווחי כמו סחר בעץ זה סחר בעץ. נכון?


תקציר /סיכום

שם הצעת החוק אינו מעיד על התוכן והמהות המסוכן של הצעת החוק של אלון טל. הדיווח של המגוון הביולוגי הוא אחת השיטות לבטל את חוק הגנת העצים במסווה סביבתי. התוצאות הרסניות. עצי ענק חשובים לחיינו ומוגנים בחוק הופכים לסחורה למען בצע כסף.

בעזרת דיווח מגוון ביולוגי הסותר את הוראות החוק . (בסעיף 3 הסבר על ההבדל בן הוראות החוק לדיווח מגוון ביולוגי )

החבורה העוסקת בביטול הגנת העצים בניגוד לחוק הם אנשי המגוון הביולוגי בישראל. הם יודעים שאין סיכוי שהגנת העצים תבוטל בחוק - לכן הומצאה השיטה של "דיווח מגוון ביולוגי" קודם לכל . ולמעשה מבטל את סקר עצים בוגרים קודם לכל כהוראות החוק.

כל העצים שנטעו בארץ ב100 שנים האחרונות ואוקלמו בארץ - נקראים בפיהם " עצים זרים" עצים לא טיבעיים" המפעל הציוני - זר בעיניהם.

המטרה של אלון טל , (כנראה מודע היטב למה שהוא עושה ) שהדיווח מגוון ביולוגי (המתעלם מקיומו של חוק) -יהיה חזות "התוכנית הסביבתית החליפית של ישראל" אנשי המגוון הביולוגי מעניקים בשיטה זו "ייעוץ" סביבתי המתעלם ביודעין מהוראות החוק . ייעוץ לכריתת עצים. ולא רק. (מוסבר בסעיף 2 - 3 -4 )

הייעוץ הזה ניתן למע"צ -נתיבי ישראל ב נובמבר 2018 ,החברה ביטלה את הוראות החוק להגנת עצים במסמכי התכנון , והטמיע את דיווח מגוון ביולוגי הסותר את החוק ביודעין ובמודע למען כריתת עשרות אלפי ענק לצידי ובמרחק מהכבישים - הכל למען בצע כסף.

( הכסף נמצא אצל סוחרי העץ , נתיבי ישראל קיבלה סכום זעום )

גם היום עובדת נתיבי ישראל בניגוד להוראות החוק . תודות לייעוץ אנשי המגוון הביולוגי בישראל . ( סעיף 2 כאן. והרחבה בהערות )

לא ברור אם סוחרי העץ השתלטו על אמנת המגוון הביולוגי בישראל - או שזו מהותה של התוכנית - אלון טל יודע , מתעלם , ונותן יד.

העצים הגדולים והכרותים לחינם יכולים ללמד אותנו על השיטה שתמחק לא רק את הגנת העצים- כי אם את כל חוקי הסביבה -

עדות לכך בהצעת החוק , הן בהגדרות והן בדברי ההסבר ומפורטות בסיכום זה .

כל חוקי הסביבה לא נדרשים להתממש על פי הצעת החוק . זה כתוב בפירוש.( בסיכום)

חוק שמורות הטבע בוטל בעזרת " דיווח מגוון ביולוגי " שהוכנס לתמא אחת תוך ביטול חוק שמורות הטבע וחוק הגנת העצים

זו החבורה האסרטיבית ביותר בארץ , פועלת כלוביזים משומן, להתעלם מהחוק בשפה סביבתית איתה קל מאוד לבלבל את כולם.

בסיכום זה - מתוך הצעת החוק נגלה ש "מצב הטבע" - איננו הטבע שלנו כלל. , וגם " מגוון ביולוגי" איננו הטבע שלנו.

וכל ההגדרות אינן מזכירות ואינן מכוונות להגנת עצים, בעלי חיים, בעלי כנף, אדמה, נחל .

החוק הישראלי מדבר עברית ונוקב בשמות ערכי הטבע והדרך להגן עליהם, , וההפך מכך זו שפת אמנה בין לאומית המקבלת הוראות מפורום בין לאומי - אותה רוצה אלון טל להפוך לחוק. המחוקק נבחר על ידי הציבור, אבל פורום בין לאומי ירמוס את החלטות המחוקק באמצעות שיטת הדיווח השנתית שמטרה ליישם את האמנה ולהשפיע על המדיניות .כך כתוב בהצעת החוק שם הצעת החוק מטעה -זה לא רק דיווח.

עד כה ברור שמדובר בשיטה לביטול חסמים סביבתיים ומקסום רווחים -במסווה סביבתי.

בעלי ההון הטמיעו את השפה והשיטה, משך כמה שנים,( קישור בהערה 1 )אסור לתת להם לבטל את החוקים הישראלים. בעזרת שיטות ההפחדה והאיום הבולטות בכל סעיף בהצעת החוק

אפשר לשמור על הטבע בארץ בעזרת חוקי הגנת הסביבה, העצים בעלי החיים ,האויר אסור לתת לפשע הסביבתי של הצעת החוק להתבצע .

יועצי המגוון הביולוגי ראוי שיפסיקו להשליט "תוכנית סביבתית חליפית" ולמחוק את חוק הגנת העצים למען ביטול חסמים סביבתיים

כל ערכי הטבע בסכנה וזכויות הציבור בסכנה - לא רק העצים.- אם הצעת החוק תכנס לתוקף . חוק סותר חוקים אחרים.


תאריך עדכון- 25.10.2021 31.10.2021

הערות

3.תמ"א 1

נתיבי ישראל

נתיבי ישראל- איך מנדט לביצוע כביש הופך למנדט נרחב לכריתת עצים ? [1]המארג עמוד 15 , מערכות אקולוגיות ורווחת האדם דוח ביניים 2017 [2]שרותי האספקה של המערכת האקולוגית https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=1080&ArticleID=6398&ID=5147 [4]פקודת היערות 15 (ג) [5] פקודת היערות סעיף 15 א (ג) [6] חוק התכנון והבניה סעיף 83 ג (ג)

הצעת החוק הוגשה על ידי אלון טל ( אלון כתב את הצעת החוק ב 2017 ) הצטרפו להצעה חברי הכנסת הנ"ל :

אלון טל ( כחול לבן) alontal@knesset.gov.il

מוסי רז ( מר"צ ) mraz@knesset.gov.il

יוסי שיין (ישראל ביתנו ) yshain@knesset.gov.il

מופיד מרעי ( כחול לבן mmufid@knesset.gov.il

גלעד קריב (עבודה) gkariv@knesset.gov.il

יוראי להב הרצנו (יש עתיד) ylahav@knesset.gov.il

רות וסרמן לנדה( כחול לבן) rwasserman@knesset.gov.il

ענבר בזק (יש עתיד) ibezek@knesset.gov.il

נעמה לזימי ( עבודה) naamalazimi@knesset.gov.il

אמילי חיה מואטי (עבודה ) emoatti@knesset.gov.il

אבתיסאם מראענה(עבודה) mibtisam@knesset.gov.il

רם שפע (עבודה ) rshefa@knesset.gov.il

מיכל וולדינגר (הציונות הדתית) michalwoldiger@knesset.gov.il

תמכה - גילה גמליאל ( ליכוד) ggamliel@knesset.gov.ilComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page