• אוסי בנימין

ממשלה בשרות סוחרי העץ : לפיד ליברמן בנט

עידכון

4 הצעות חוק נגד הגנת העצים בממשלת השינוי

תוכנית משבר האקלים - ללא הגנת עצים !

ממשלת השינוי ? פי 3 יותר עצים לכריתה

באמצעות : "משבר אקלים" + הצעות החוק + "תוכניות ירוקות ? "

ממשלת אינטרסים כלכליים נגד הציבור !


31.10.2021

שלוש הצעות חוק נגד הגנת העצים, בעד כריתה קלה

בחצי שנה מאז הוכתרה ממשלת לפיד ליברמן בנט

שלוש הצעות חוק נגד הגנת העצים/ כריתה קלה/ פגיעה בחוק

חברי כנסת מצד אחד נושאים נאומים "סביבתיים, מצד שני דוחפים חוקים לכריתת עצים בקלות.

אף אחד מהם לא פועל לעצור כריתת עצים חסרת התקדים שמתבצעת.

מעולם , באף ממשלה-לא היה כדבר הזה.

ממשלת הצחיחות , ממשלת סוחרי העץ.


אביגדור ליברמן נובמבר 2018-פרוק הממשלה.

בישול/רקיחת מחיקת הגנת העצים כחוק התחיל באורח פלא בנובמבר 2018 .

מתאריך זה כמה מסמכים המייצרים שינוי משמעותי ( וחסר היגיון)

המסמכים לא הופעלו ואף הוסתרו מהציבור.

הבסיס לשלוש הצעות החוק- הוא המסמכים מנובמבר 2018.


נובמבר 2018 הוא גם מועד התפטרותו של אביגדור ליברמן ופרוק הממשלה.

ליברמן הוא גם סוחר העצים הגדול ביותר שידעה המדינה


כעת הקואליציה מכשירה את כל הבישולים.

ליברמן מינה את שר החקלאות - האחראי על הגנת העצים בישראל,

ממשלת הצייתנים שותקת.

מה עוד יכלו סוחרי העצים לבקש ?


משנת 2019 איבדנו קרוב למיליון עצים.

כיוון שהשיטות של שלוש הצעות החוק כבר מופעלות,

למרות שהן סותרות את החוק.

אנחנו מאבדים , באופן מצמרר, את העצים הגדולים ביותר

נופי הארץ נעלמים לבלי שוב. יש מי ששואף להשיב את הארץ לצחיחותה.


מה חושב הציבור על הטרוף של הממשלה הזאת?

אלפי א.נשים כתבו נגד ביטול חובת רישיון כריתה ועל ערכם הרב של העצים


הצעת חוק 3 - הסתרה והטעיה .

ח"כ אלון טל – דיווח מגוון ביולוגי - רק למען הגנת "החי והצומח שהיה כאן לפני מאות שנים - תחי הצחיחות.

הצעת חוק אנטי לאומית וקיצונית - נגד נופי מדינת ישראל והנטיעות בה - נגד דמותה מראשית הציונות עד ימנו.

כל העצים שלנו נחשבים : זרים/ פולשים/ לא טיבעיים -= לא מוגנים.

ובניגוד להוראת החוק -פקודת היערות- כל העצים הבוגרים מוגנים

(במקביל מטיף ח"כ אלון טל לישראלים- נגד ילודה .. איך שמעגלים נסגרים.. )

השיטה כבר עובדת , התחילה -מאז התפטר ליברמן - "יעוץ סביבתי מקדים "

השיטה התעצמה מאוד בממשלה הנוכחית- וכל האקליפטוסים נכרתים- עשרות אלפים , למען צחיחות הארץ

הצעת החוק מצב הטבע=מגוון ביולוגי -לא נועדה להגן על הטבע הישראלי, ההפך מכך

כיצד דיווח מגוון ביולוגי עובר על החוק וגורם לכריתת עצים

שינוי האקלים מחייב חיזוק העושר הביולוגי -ולא כריתות עצים לזכר המגוון ביולוגי

בהצעת חוק ח"כ אלון טל, טמון ביטול הגנת העצים כחוק וסגירת הטבע לציבור

הצעת חוק ח"כ אלון טל, דיווח שנתי מצב הטבע ומגוון ביולוגי בישראל- לבטל דחוף


הצעת חוק 2

השר עודד פורר "צו יערות ביטול חובת רישיון כריתה "

לכל סוגי עצי הדקל בשטחי מגורים " העצים חסרי ערך"

לכל סוגי עצי הפיקוס בשטחים הפתוחים

לכל עצי המטע

לעצי צל נוספים- בכל מקום.

אלפי א.נשים כתבו נגד ביטול חובת רישיון כריתה לעצי הדקל, הפיקוסים, עצי צל ומטע

התנגדות לצו יערות-פטור מרישיון כריתה לעצי דקל, עצי פיקוס, עצי מטע ועוד

הערות ישראל גלון לטיוטת צו היערות (פטור מרישיון) התשפ"א -2021

התנגדות הציבור לפטור מרישיון כריתה לעצי מטע. (צו יערות השר פורר 2.9.2021)

הגשנו אלפי התנגדויות - שר החקלאות מתעלם למרבה הבושה . אפס מענה.

אף חבר כנסת לא מתערב - בושה לכל חברי הכנסת "הסביבתיים"הצעת חוק 1

ח"כ להב הרצנו – הצעת חוק לתיקון פקודת היערות.

סעיף קטן אחרון מבטל את הגנת העצים בתכנון בניה ותשתיות. בלי לומר זאת בדברי ההסבר.

הודעה דחופה-וועדת שרים לחקיקה 11.7.21 הצעת חוק מבטלת סעיף 83ג(ג) הגנת עצים בוגרים בתשתיות ובניה

פניה דחופה נשלחה לח"כ יוראי להב הרצאנו, בנוגע להצעת חוק לתיקון פקודת היערות

הציבור נאבק ופנה לחברי כנסת רבים , הצעת החוק לא עלתה במועד המתוכנן ..

אבל ח"כ להב הרצנו ממשיך לפעול כעת עם הצעתו של אלון טל ..


חוק ההסדרים

סעיף החוק להגנת עצים בתכנון ובניה נעלם ומת בעזרת חוק ההסדרים.

הבישולים של 4 מערכות בחירות.

פקודת היערות -בחוק ההסדרים. ביטול החוק במסמכים המנחים את חוק ההסדרים


פוסטים אחרונים

הצג הכול
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים