top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

בהצעת חוק ח"כ אלון טל, טמון ביטול הגנת העצים כחוק וסגירת הטבע לציבור.

24.10.2021


בעייתיות וסכנה בהצעת החוק של חבר הכנסת אלון טל .

(הצעת חוק דיווח שנתי על מצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל, התשפ"א–2021)


הצעת החוק אינה עוסקת בהגנת הטבע שלנו על פי הוראות החוק. ולמעשה אינה מכירה בו כראוי להגנה. נהפוך הוא,

הצעת החוק מכתיבה שיטת דיווח מגוון ביולוגי המנוגדת לשיטת דיווח בהוראות החוק. ומתירה תפוקות מערכי הטבע מוגנים, וסוגרת את שטחי הטבע בפני הציבור.

שיטת הדיווח נועדה להכתיב "תוכנית סביבתית חליפית" שאינה נובעת מהחוק בישראל, ללא הצהרה על כך בגלוי וללא הודאה בכך שנמחקו הוראת החוק .הצעת החוק תהפוך אמנה בן לאומית לחוק מחייב –ללא הסבר על הסכנות הטמונות בכך.

ניסיון עם השיטה -העצים הם סחורה ותו לא. וערכי הטבע בכלל יצטרפו כעת למעגל.

ועוד הפתעה .. גילינו מי הוא הוד מעלתו מגוון ביולוגי בישראל- והוא לא הטבע .

( הניתוח המפורט בקישור בהערה 1 )


מטרת הצעת החוק

המטרה ליישם את אמנת המגוון הביולוגי. לקבוע מדיניות להשפיע על החלטות הממשלה והרשויות. כלומר מתן כוח לפורום בן לאומי להכתיב מדיניות בישראל.


דיווח מגוון ביולוגי

דיווח מגוון ביולוגי - "לגיבוש מדיניות.. יצירת מודעות שלטונית וציבורית.. להביא לפעילות הממשלה ליישום אמנת המגוון הביולוגי." כתוב בהצעת החוק.


שיטת הפחדה ואיום

שיטה זו שזורה בכל הצעת החוק , כמו גם בפרסומי מגוון ביולוגי בישראל, כך כידוע, קל יותר להשפיע על מדיניות.


התוכנית הסביבתית

מהותה של התוכנית הסביבתית החליפית-הוא דיווח וניתור מגוון ביולוגי-ולכן שם הצעת החוק -הטעיה- אין מדובר בדיווח כי אם בהטמעת שיטה, בה לא מעט הסתרה.


הדין בישראל

החוק נועד להגן על ערכי טבע, ולכן נוקב בשמם: עצים, יערות, בעלי חיים, נחלים, הצומח, האויר הנקי, שמורות הטבע, הגנים הלאומיים וכדומה. בכל חוק נקבעו כלים ברורים להגנתם. וסמכות אחראית, הכל בשפה נהירה לכל, בכדי לא להכשיל אדם או ארגון.

הגנת החוק מאינטרסים זרים-כל הוראת פורום בן לאומי, נדרשות להיבחן על ידי יועמ"ש, ולוודא שאינם סותרים הוראות כל דין, שנקבע בידי המחוקק-נבחרי הציבור ומיצגיו.


מאמנה זרה לחוק מחייב

הצעת החוק הופכת את האמנה הבן לאומית -לחוק מחייב. ובכך מבטלת את כוחו של החוק להגן על הציבור והטבע , מפני גורמים זרים, ואינטרסים זרים שמטרתם בצע כסף, ו/או פגיעה בביטחון המדינה, דמותה וערכיה.

הצעת החוק

לעומת הדין בישראל, כתובה הצעת החוק בקודים שאינם שפת החוק, אינם נהירים, ואף סתומים. כך נוצרה סמכות על בעלת ידע, שתקבע מדיניות , בעזרת שיטת דיווח -שלא די שאינה מכירה בערכי הטבע המוגנים- מטרתה לתת כלים לפגיעה בהם , במסווה סביבתי. ולייצר תפוקות

סמכות על

הצעת החוק קבעה סמכות על שתפקידה לדווח, לבקר, לקבוע מדיניות, להורות ,ובעיקר להשפיע על החלטות, ברשויות, מועצות , בשלטון על עסקים, תעשיה והציבור. כל זאת בשיטת דיווח מגוון ביולוגי. הפוגעת משמעותית בזכויות הציבור .


"למען המגוון הביולוגי"

אמנת המגוון הביולוגי, כתובה בקודים המכילים קודים נוספים- הזרים לשפת החוק בישראל .

הצעת החוק כתובה בשפת האמנה, ולא בשפת החוק , ולכן לא נאמר: הגנה על עצים ובעלי חיים, נחלים, אויר נקי. כי אם שפת הקודים המבוארים בקודים נוספים.

(הוכחות לדיווח מגוון ביולוגי המבטל הוראות החוק ופוגע במכוון בערך מוגן בחוק קישור בהערה 1 )ללא חוקי מדינת ישראל

הצעת החוק מציעה לממש רק את חוק שמורות הטבע ולא נדרש לשמור על פקודת היערות, חוק צער בעלי חיים, חוק הגנת הצומח, חוק הנחלים חוק תכנון ובניה . ומדוע ?

הנהלת רט"ג אימצה ומובילה את דיווח מגוון ביולוגי בניגוד למהות והוראות חוק שמורות הטבע .

לכן נסגרו שמורות הטבע לציבור. נסגרו תשעים ותשע אחוז מתוך שש וחצי מיליון דונם שטחי טבע בפני הציבור.

שטחי טבע ונוף מהם נהנה הציבור בעבר ושמר עליהם הולכים ונעלמים מחיינו. (בשנת 2010 נכתב "מגוון ביולוגי עשיר בישראל" -זאת לפני שנסגרו כל כך הרבה שטחי טבע בפני הציבור.) והיד עוד נטויה להשתלטות על שטחי הטבע וסגירת לציבור.

ח"כ אלון טל מטיף להגבלת הילודה בישראל, בגלל צפיפות, אותה מייצרים בעזרת המגוון הביולוגי.

הנהנים מהתפוקות ( רווחים וסחורות)משטחי הטבע של כולנו -הם מקורבי מגוון ביולוגי ולא הציבור ולא המדינה.


למה ההסתרה וההטעיה בהצעת החוק ?

הצעת החוק מסתירה את המהות והשיטה, וכן את הסתירה לחוק


1. תפוקות (רווחים)

הצעת החוק מסתירה מטרה עיקרית: תפוקות (סחורות) מערכי הטבע , הכתוב כקוד-" שרשרת האספקה של המערכת האקולוגית "

תפוקות מערכי הטבע לא קיים בדיני הגנת העצים, בחוק שורות הטבע ועוד2. תיוג המינים

מין זר, מין לא טיבעי ועוד –אלו הכלים בדיווח מגוון ביולוגי .

סותרים את החוק :

לדוגמה :"ערכי הטבע מהארץ ומחוצה לה" ,וכל העצים הבוגרים מוגנים בחוק

התיוגים הם התירוץ להגן על "מגוון ביולוגי " במקום על מינים מוגנים בחוק

כך מסיתים את התכנון, או מכוונים כריתה של כל מה שתייגו כלא טיבעי/ זר (מיני סחורות)

בעזרת התיוגים – נכרתים בעורמה עשרות אלפי עצים בישראל – עליהם החוק מגן. זאת תודות לייעוץ אנשי המגוון הביולוגי בישראל ושיטת דיווח מגוון ביולוגי ללא שמירה על הוראות החוק

את התפוקות משיגים בישראל על ידי הסטת התכנון במכוון על עצים מוגנים בחוק ואו רק מתן לגיטימציה לכריתה (3)


3. איה הטבע ?

"מצב הטבע" בהגדרות פירושו- מגוון ביולוגי ולא ערכי הטבע,

"מגוון ביולוגי "בהגדרות -לא מזכיר ערכי טבע

"מערכות אקולוגיות " - כנ"ל.

דיווח מגוון ביולוגי -לא עוסק בשמירת הטבע הקיים.


4. מקומו של הציבור

בדיווח מגוון ביולוגי -הציבור נתפס כמזיק ויש להרחיקו ולסגור בפניו את שטחי הטבע .

בניגוד למהות החוק המחוקק לאורך השנים רואה בשטחי הטבע ערך חשוב לציבור , ובעצים רואה "צורך ציבורי:


5 . כבודו המגוון הביולוגי

הוא חזות הכל- הגנה על המגוון הביולוגי בישראל, זו המטרה.

בהגדרות ובהצעת החוק לא ידוע מי הוא אותו מגוון ביולוגי.

בדברי ההסבר מתגלה הסוד :

"המגוון הביולוגי בישראל, אותה מורשת של חי וצומח אשר שגשגה בארץ ישראל מימים ימימה"

זה הכל... על כל השאר לא נדרש לשמור

מדוע לא כותב ח"כ אלון טל בהגדרות את המשפט הזה ?

כי מי יסכים לכרות עצי ענק למען חי וצומח - מימים ימימה ?

איזה חבר כנסת יאשר הצעת חוק לא להגן על הטבע הקיים? כי אם להקריב אותו למען ערכי טבע בעבר ?

איזה חבר כנסת יסכים לסגור את שמורות הטבע לציבור למען חי צומח מימים עברו בלבד?


מתי זה ימים ימימה ?

מי קבע את נקודת הייחוס ? לא ידוע . אנחנו כולנו הזר והלא טיבעי כאן.

כל העצים שניטעו ואוקלמו מעל 100 שנה – הם זרים ולא טיבעיים.

לא נדרש לשמור עליהם – אותם יש לכרות "למען המגוון הביולוגי "

העצים שלנו, עצי הענק הם סחורה – תפוקות . ולא רק העצים.


המפעל הציוני הוא "זר ולא טיבעי. "

ביטול דמותה של המדינה וערכיה .

אמנה זרה / שונאי הציונות -להם ח"כ אלון טל מעניק את הכח סמכות על לקבוע מדיניות, להכתיב קבלת ההחלטות

(אופס. .אלון טל גם מטיף להגבלת הילודה בישראל. )


הצעת החוק תכשיר עברה על החוק

וביטול דיני הגנת העצים

השיטה התבססה, תוך הסתרה והטעיה -בעזרת מימון בעלי הון(2)

אנשי המגוון הביולוגי בישראל מעניקים ייעוץ "למען המגוון הביולוגי" בניגוד להוראות החוק

והביאו לכריתת אלפי עצי ענק ולא רק ( 1 , 3 , 4 ) הון עתק במתנה לסוחרי העץ ,

לא מין הנמנע תשלום על ביטול חסמים סביבתיים .


אמנה בינלאומית השלטה על התכנון

שימור עצים בוגרים כתוב בחוק התכנון והבניה סעיף 83 ג . לחוק נהלים ברורים

בשנת 2019 – כתב "צוות מצומצם" את נוסח תמ"א אחת, נוסח זה לא נדון ולא אושר לאורך השנים.

וכך בתוכנית הענק- נמחקו דיני הגנת העצים ונמחקו הגדרות שמורות הטבע כחוק

אנשי המגוון הביולוגי הטמיעו את דיווח מגוון ביולוגי – בסתירה להוראות החוק

הצעת החוק -תכשיר את תמ"א אחת במתכונתה המבטל את הגנת העצים הבוגרים.

מבטל את החלטת המחוקק ומתעלם מהאינטרס הציבורי, האקלימי, הסביבתי .

ואת המחוקק השליכו לפח. (4)


לא תמימה דרכנו...

אנשי המגוון הביולוגי באסרטיביות, נותנים ייעוץ והוראות בניגוד לנהלי החוק להגנת עצים, במודע .כותבים דפי מסרים, מפרסמים איומי הפחדה ועוד. התשתית והכלים והטמעת השפה נבנו לכבוד רגע זה .בו הצעת החוק של אלון טל תכשיר אותם ותהפוך את ביטול הגנת העצים

בעקיפין-לחוק. באמצעות סמכות על ותוכנית סביבתית חליפית. התואמת להפליא לתוכנית הסביבתית לישראל" של יד הנדיב (רוטשילד)

לפילנתרופיה מסתבר יש מעורבות רבה יותר ממה שחשבנו (2) (3)


פשע סביבתי תרבותי אקלימי וכלכלי

התוצאות הם כריתה עצומה בישראל של העצים הגדולים ביותר. התחממות מוגברת, השפעה רעה על איכות החיים, פגיעה בבריאות, ושלטון המזגנים , לכל אלה רווחים לא מבוטלים לגורמים שונים. ולא רק לסוחרי העץ .

ביטול הגנת העצים נחשבת כביטול חסמים סביבתיים, ומקסום רווחים.

לא ידוע אם סוחרי העץ השתלטו על אמנת המגוון הביולוגי בעולם או רק על ישראל, או/ו נהנים אחרים מרווחים אלו ואחרים. רק ברור ואין ספק, עלינו כבר החוק לא יוכל להגן. בפני פורום בין לאומי זה או אחר שנציגיו לא נבחרו על ידינו , וישליטו כאן את המדיניות על קבלת ההחלטות .


האם אלון טל יודע ?

אלון טל כתב את הצעת החוק ב2017 , ולא מדווח על כך בדברי ההסבר .

שנת 2017- קריטית לפגיעה בהגנת העצים ומגד חיזקה איך לא, את דיווח מגוון ביולוגי.

בקשותיי לא פעם, למען הגנת העצים, לשוחח, להיפגש, והצעתי לעזור נדחו וזכו להתעלמות לכן, אינני חשה צורך להגן עליו. אלו העובדות הידועות לי, כל אחד ישפוט בעצמו.


האם חברי הכנסת ידעו :

הצטרפו להגשת הצעת החוק : מוסי רז, יוראי להב הרצנו, גילה גמליאל , מופיד מרעי, גלעד קריב, נעמה לזימי, יוסף שיין, אבתיסאם מראענה, רם שפע, מיכל וולדינגר, גדי יברקן, ענבר בזק, אמילי מואטי,


להערכתי לא ידעו ולא הבינו (גילה גמליאל- לא ידוע) מקריאה ראשונית הצעת החוק לכאורה סביבתית, דברי ההסבר לא מסגירים את הבעיה,

ללא הידע וללא קריאה מעמיקה וניתוח -קשה להבין למה נועדה.

חברי כנסת באים בדרך כלל לעשות טוב לסייע לציבור ולהגן על הטבע .וראו בכך הזדמנות טובה ,בפועל הם נותנים יד להצעת חוק הפוכה

במהלך 2019-2020 נהרסה התשתית , נקטעה המשכיות , הוטמעו דפי מסרים של לובינג ודומיו-על כך אנו משלמים בחקיקה הזויה בממשלה הנוכחית . הצעות חוק לא נבחנות משפטית כראוי כדוגמת הצעת חוק זו.


ממשלת סוחרי העצים

זהו חוק שלישי לביטול הגנת העצים מאז קמה הממשלה הנוכחית לפני פחות מחצי שנה .הערות :

4. תמ"א 1 :

5. נתיבי ישראל:

7. הניתוח מבוסס על הכתוב בהצעת החוק , הכרת החוק ונהליו, ותחקירי כריתות בניגוד להוראות החוק באותה השיטה של "ח"כ אלון טל.

8 פרסום ההתנגדות להצעת החוק של ח"כ אלון טל עורר התנגדות רבה ,

ח"כ אלון טל אומר בציבור את מיטב הדברים שביקשנו לשמוע, הכיצד יתכן שהצעת החוק שלו כה בעייתית?

וכן, לא קל לקרא ניתוח הצעת חוק, הנדרש לבסס מידע וידע למען הוכחת הדברים.

ההפתעה לרעה היא מאנשי "הסביבה " המקושרים, מחוברים וקשה להם להודות בפגיעה כה משמעותית לחוק ולציבור.
Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page