• אוסי בנימין

קצה החוט ביד הנדיב-התוכנית הסביבתית לישראל, מבטלת/עוקפת דיני הגנת עצים

  1. 18.1.2020

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים