top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

אמנה בין לאומית מבטלת את דיני הגנת העצים, השתלטה על התכנון ועל ניהול הסביבה19.10.2021

סעיף א - הסבר

סעיף ב -לוח זמנים ושלבי ההשתלטות :

סעיף ג - הצעת החוק אלון טל דיווח "מצב הטבע" ומגוון ביולוגי


סעיף ב

לוח הזמנים- השתלטות אנשי אמנת המגוון הביולוגי על התכנון, על הועדות, וביטול החוק והנהלים. .

שנת 1992 -אמנת המגוון הביולוגי, נחתמה ואושררה, ואינה מזכירה את המתרחש כיום.

שנת 2010 -תוכנית לאומית למגוון ביולוגי בישראל , תוכנית ל 10 שנים, 2010-2020 -לא מסגירה את המתרחש.

בתוכנית לאומית זו כתוב: "בישראל מגוון ביולוגי עשיר " .אם עשיר אז למה לקלקל?

שנת 2010 יצא :ספר הצמחים הפולשים 2010- על ידי עמותה. ביקורת מקצועית הושמעה ונכבה רבה נגד הספר , שיטותיו ומסקנותיו.

קשה ליישם את הוראות הספר לכריתת העצים הגדולים- בגלל צו אילנות מוגנים ( בתוקף עד 2017.)

הספר הוא אמצעי עיקרי של אנשי המגוון הביולוגי בישראל לכריתת עצים רבים ( כריתות עצים בשמורות מוסתרות על ידי הרחקת הציבור)

שנת 2010 -יד הנדיב (רוטשילד) קבעה לדבריה את "התוכנית הסביבתית לישראל " למענה בהמשך יד הנדיב מממנת "כלים" להטמעת המגוון הביולוגי בישראל, להטמעת השפה (לא שפת החוק ולא שפת המחקר) הטמעת וחיזוק תשתית למגוון הביולוגי מתרחשת עד היום.

הכלים של יד הנדיב: מארג -דוחות מצב הטבע. ממשק -הכשרת אקדמאים לעובדי ציבור בכירים

נקודת חן כתיבת תסקירים. טקסונומיה .שינוי הערכה, בנוסף תממן את העמותות ועוד

החברה להגנת הטבע -מנהל אגף מגוון ביולוגי אלון רוטשילד,(יוצא לשכת השר יגאל ארדן).

הכנת תסקירים על פי תורת המגוון הביולוגי בישראל ופרסומים -מקורם בשכירי העמותה, ו/או בהכוונתה , ו/או תוצרי הכלים של יד הנדיב.


שנת 2017 –בוגר ממשק -מתמנה לפקיד יערות ומנהל אגף יער לאילנות- ללא רקע בתחום העצים.

שנת 2017 פקיד היערות הנ"ל מעניק אישור גורף לרשות הטבע והגנים לכרות עצים פולשים -לפי ספר צמחים הפולשים.2010

תוך התעלמות מאנשי המקצוע- ומחאתם נגד הספר, ומהאגף המקצועי במש' החקלאות, (המחקר בעצים -באחריות מש' החקלאות)

שנת 2017 צו אילנות מוגנים לא התחדש . בהחלטת הועדה המייעצת :חל"ט, רט"ג , ופקיד היערות ועוד-רוב לאנשי המגוון הביולוגי.

בצו אילנות מוגנים היו מיני העצים הגדולים הותיקים והחשובים- עליהם בחר המחוקק כל השנים להגן מכריתה מיותרת.

כעת- חלק מהעצים כתוב בספר הצמחים הפולשים ( האם לא ראו כל השנים כמה הם מזיקים? או שהם כלל לא מזיקים)

שנת 2017 -אלון טל כותב את הצעת החוק לדיווח מגוון ביולוגי . (בעזרתה וללא צו אילנות מוגנים - קל מאוד לכרות את העצים )


שנת 2018 מתחיל ייעוץ טבע ביז-לפי דיווח מגוון ביולוגי -ייעוץ אנשי המגוון הביולוגי, ולא על פי הוראות החוק.

שנת 2018 נובמבר אביגדור ליברמן מפרק את הממשלה ,כעת הסחרור מתחיל, משילות חלשה והציבור מופקר.

( אביגדור ליברמן כידוע , סוחר העץ הגדול ביותר שקם לישראל , הקים חברות לסחר בעץ, - סחר בעץ מתבצע בחוזים עתידיים כידוע )

שנת 2018 נובמבר רק בדיעבד נודע על מסמכים רבים ומוסתרים-למחיקת /עקיפת דיני הגנת העצים ,מקורם במועד זה .

.בממשלת לפיד ליברמן בנט, מכשירים את המסמכים הנ"ל אחד אחרי השני, תוך כמה חודשים.


שנת 2018 נובמבר פרסום חדש: תמ"א אחת -איחוד מאות תוכניות מתאר -"תחליף את השפה" (מי דמיין שתבוטל שפת החוק וכך יבוטל החוק)

שנת 2018 דצמבר ביטול חובת רישיון כריתה הועדה המייעצת לשר -( רוב בועדה לאנשי המגוון הביולוגי) קובעת החרגת עצים רבים מאוד מהגנת החוק - כריתה חופשית, ללא רישיון, ללא פיצוי נופי, ללא תעוד . "העצים לא טיבעיים " אומר בכיר ביד הנדיב.

הכשרת השיטה והמסמך - 2021 . 9 -השר עודד פורר צו יערות לביטול חובת רישיונות כריתה להרבה מאוד עצים.


שנת 2018 נובמבר נתיבי ישראל

תודות לייעוץ והכוונה של אנשי המגוון הביולוגי -החברה מחקה את דיני הגנת עצים ונהלי החוק מהמסמכים המנחים.

הוחלפו נהלי ההוראות למתכננים -וכעת יפעלו לפי שיטת הדיווח והניתור של המגוון הביולוגי הסותרים את החוק הישראלי ונהליו ..

בעזרת ספר העצים הפולשים יכרתו נת"י את העצים הגדולים בישראל לא למען כביש כי אם "למען המגוון הביולוגי" אי שם באיזה נחל מרוחק ועוד סיבות שעוגנו במסמכים ארוכים מאוד, לא ברורים ולא ישירים כנהוג בשיטת המגוון הביולוגי הטעיה והסתרה תמיד.

ב 2019-2020 נכרתים ע"י נת"י אלפי עצי ענק בכל מקטע, +ואלפי עצים נוספים -תוכניות ישנות - 2004,, ללא כל אישור מוסד תכנון .

בהתאמה ולנוחיות נתיבי ישראל ,יוצא ספר העצים הפולשים 2019 ונכתב בו השינוי הרצוי להם: האקליפטוסים פולשים ליד דרכים


מסחר בעץ -אבקש להבהיר לאור מחקר מקיף:

נתיבי ישראל מעניקה הון לסוחרי העץ במתנה, פוגעת בציבור, בסביבה ובכספי ציבור.

סחורה במיליוני שקלים בכל מקטע, נמסרה במתנה לסוחרי העץ. תמורת סכום זעום לנטיעה, בניגוד למכרז(לא לפי טון כי אם לפי פרט).

אנשי המגוון הביולוגי, הם שסידרו את המתנה לסוחרי העץ, הייעוץ לנת"י הוא הבסיס למחיקת החוק ונהליו. וכריתה ללא צורך.

סחורה רבה +תוכנית מ 2004 נראית כמו חוזה מוקדם לסחר בעץ- 15 שנה -האם מישהו הבטיח סחורה זו וקיבל תמורה אז/היום?

קשה לחשוב על אינטרס נוסף לבצע כזו מניפולציה ולכרות עצי ענק ולא לעבוד לפי החוק, אם הכרחי -יש רישיון כריתה

מעשי אנשי המגוון הביולוגי-מחזקת את ההבנה-הם לוביסטים לכל דבר -לביטול חסמים( החוק!) וממקסום רווחים. לא כן? .

כן- זה פלילי זו עבריינות זה בניגוד לחוק -חומר מפורט נשלח לגורמים רבים- מש' החקלאות מתעלם , נתיבי ישראל ממשיכה בכך.

מסמכי נתיבי ישראל הם הפיילוט לעתיד לבוא :השתלטותם על התכנון , ועל ניהול מדינת ישראל כולה. -שיטת בדיווח.

הכשרת השיטה והמסמכים- 2021. 10. ח"כ אלון טל "הצעת חוק דיווח שנתי מצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל"

חוק לא חוקתי. בסתירה לחוק ונהליו. בכמה וכמה סעיפים .

מסמכי נתיבי ישראל מוכיחים : למען הדיווח למגוון הביולוגי חובה לבטל את החוק הישראלי .


שנת 2018 נובמבר דוח הרגולציה רישיונות כריתה + נוהל פקיד יערות חדש

פקיד היערות הראשי מחליט לקצר תהליכים, רישיונות הכריתה יינתנו מראש לפני היתר בניה ואף ליפני הפקדה למוסד תכנון.

למען חיסכון זעום של עבודת פקידי יערות-ובכך ללא הצהרה הוא מבטל סעיף חוק 83ג (ג) בחוק תכנון ובניה : "היו בתחום התוכנית עצים בוגרים לא ייתן מוסד התכנון אישור לתוכנית בטרם שקל את הגנת העצים, במסגרת מכלול השיקולים התיכנוניים "

הכשרת השיטה והמסמך - 7.2021 ח"כ להב הרצנו "תיקון לפקודת היערות" ביטל סעיף 83 ג (ג)

שנת 2018 נובמבר ביטול חובת רישיונות לעצים רבים

הועדה המייעצת לשר (רוב לאנשי המגוון הביולוגי) מאשרת החרגת עצים רבים מאוד מהגנת החוק- הכריתה חופשית, הפרוטוקולים מוסתרים.

הכשרת המסמך - 2021. 9 שר החקלאות פורר - צו יערות לביטול רישיונות כריתה לעצים רבים.

שנת 2019 - ספר הצמחים הפולשים 2019 מהדורה 2 - במסמכים באתר טבע ביז - מסמך ראשי

שנת 2019 - אכרזת מאות מינים מוגנים ארוע משמעותי עבור שיטת המגוון הביולוגי

יועמ"ש המשרד להגנת הסביבה-ממשק ,לא רואה סיבה לדיון בוועדות הכנסת בנושא אישורי האמנה ואישורי המינים המוגנים ואמנות נוספות, לטענתו -אין כל שינוי סביבתי או חברתי או כלכלי – האומנם הוא לא יודע למה נועדה כמות ענק של מינים מוגנים ?

הסבר השיטה :

כמה שיותר מינים מוגנים ( חי , צומח)–וכעת אפשר לסמן אזורים מוגנים ואזורים לא מוגנים, -חובה לכרות למען מוגנים, ולכוון את הבניה על

על הפולשים/הזרים/-וכך חובה לכרות עצים למען תוכנית או סתם למען המגוון הביולוגי תודות לדיווח והניתור -= השיטה לכריתת העצים


שנת 2020 ינואר תמ"א 1 מקבלת אישור- בעת ממשלת מעבר ארוכה מאוד- ללא ועדות כנסת וכולה על טהרת אמנה זרה

הנוסח הסופי "נכתב על ידי צוות מצומם" לא אושר בפרוטוקולים קודמים, לא אושר בועדות ולא פורסם,

מחטף אנשי מגוון ביולוגי במנהל תכנון -הנוסח כתוב בשפת קודים לכאורה סביבתיים של המגוון הביולוגי בישראל בכדי לבטל את שפת החוק.

דיני מדינת ישראל נמחקו. ואיתם נמחקו תוכניות מתאר בנות עשרות שנים ואינן קשורות למקור-בניגוד למנדט.

תוכנית הענק לכל השטחים הפתוחים בישראל ללא דיני הגנת עצים ללא חוק שמורות הטבע .

תוכנית הענק לכל התשתיות בישראל -ללא נהלי החוק להגנת עצים , הנספח הנופי כתוב לפי תורת הדיווח של המגוון הביולוגי לכריתת עצים.

תמא אחת מוכיחה שוב למען הדיווח של אמנת המגוון הביולוגי הכרחי לבטל את החוק הישראלי


שנת 2021 יולי - ח"כ להב הרצנו "הצעת חוק לתיקון פקודת היערות" - לביטול הגנת העצים בתשתיות ובניה

ביטול סעיף 83 ג (ג) בהתאם לדוח רגולציה ונוהל פקיד יערות -נובמבר 2018 ,

מסתבר -עמותת אדם טבע ודין כתבו הצעת חוק זו ב 2018- לביטול הגנת העצים בתשתיות ובניה.

התנגדות -נשלחו לח"כ מכתבים נמסרו הסברים מפורטים.- לא ידוע אם בוטל או מחכה לשעת כושר

שנת 2021 ספטמבר -השר פורר ביטול חובת רישיונות כריתה

ביטול חובת רישיון כריתה לעצי הדקל בשטחי מגורים, עצי הפיקוס בשטחים פתוחים, עצי צל רבים בכל מקום, עצי מטע

על בסיס החלטת הוועדה המייעצת 11.2018

התנגדות - הוגשה התנגדות ראשית מפורטת -אלפי אנשים הצטרפו וכתבו מסרים אישיים על ערכי העצים וההתנגדות לביטול רישיון

הוכחנו את "הצורך הציבורי" העצים בעלי ערך לציבור .תנאי זה בחוק אינו מאפשר לשר לבטל רישיונות כריתה אם יש "צורך ציבורי .

טרם התקבלה החלטה.


סעיף ג

שנת 2021 אוקטובר ח"כ אלון טל " הצעת החוק לדיווח על מצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל"

בהתאמה לפיילוט דיווח מגוון ביולוגי נתיבי ישראל נובמבר 2018

בהתאמה למחיקת החוק למען מגוון ביולוגי בתמ"א 1

פרוש "מצב הטבע" בהצעת החוק - מגוון ביולוגי ומערכות אקולוגיות.

לכן השם מטעה אין מדובר בטבע כי אם בתיוג מינים ופגיעה ובעיקר כריתה בהיקף נרחב

"השונות בטבע (קוד ללא באור בהצעת החוק) מרמז על מינים זרים/מזיקים/ לא טיבעיים. התיוג לעצים או ניתוב כריתתם במכוון לאחר דיווח

מגוון ביולוגי סותר את החוק, את המנגנון הקבוע בחוק ואת נהלי החוק . חבל מאוד שחברי כנסת לא רוצים להקשיב

חוק לא חוקתי - סותר את דיני הגנת העצים ואת חוק שמורות הטבע ועוד .

לצערנו עבר בקריאה טרומית, -אף אחד לא שמע עליו ולא הוגשה התנגדות , ח"כ אלון הסביבתי -גאה בחוק , אני מקווה שהוא לא ידע.

ויעצור זאת בזמן. - לא ניתן לתקן את החוק ולהכליל דיווח מגוון ביולוגי/ או רק מגוון ביולוגי - אין כל ממשק גם חוקים נוספים- לא רק להגנת עצים. במהותו סותר כל חוק סביבתי קיים . לוקח זמן להבין את גודל הבעיה , מידע ודוגמאות רבות בנושא זה.

מי שרוצה לעשות טוב - יש הרבה מה לעשות.

עכשיו לסיבה הסמויה מדוע אנשי המגוון הביולוגי לחוצים על החוק:

רשות הטבע והגנים כשמה כן היא - החוק המנחה אותה - חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ...

על זה היא מקבלת מאות מליוני ש"ח כל שנה מהמדינה ומרוויחה הון נוסף.

אבל הרשות לא פועלת לפי החוק הזה.- כי היא פועלת לפי תורת המגוון הביולוגי - ההפך הגמור מהחוק תחתיו הם אמורים לפעול.

החוק של אלון טל - מינה את מנהל רשות הטבע והגנים למנהל המגוון הביולוגי בארץ

ופוטר אותו חלקית לפחות מחוק שמורות הטבע . כמה נוח כמה כריתות כמה כסף.

ולא רק זאת - פקיד יערות ממשלתי נתן לרט"ג אישור לכרות פולשים רק בשמורות ועם רישיון כריתה -

הם מתעלמים מהאישור הזה נותנים ייעוץ והכוונה לכריתות חסרות תקדים- (לנתיבי ישראל. ) לפי המגוון הביולוגי .

תוך הסתרת הסיבה ( רשיון הכריתה לא כתוב -פולש - כתוב -לצורך כביש - זו שיטת ההסתרה וההטעיה של החבורה כולה )

רט"ג ממשיכה להשתלט - כרתה אמנה עם נתיבי ישראל ועם צה"ל הלכו לנו כל העצים הגדולים-אם רט"ג היתה עובדת לפי החוק - מצויין .

הם לא עובדים לפי החוק . הם רעבים לתפוקות - לערכי הטבע שלנו.

האם ח"כ אלון טל הסביבתי מתכוון לסדר להם את העברה על החוק ?

.

המגוון הביולוגי איננו הטבע . לא כל הטבע הוא מגוון ביולוגי זו השיטה וזה מוסתר.

כל כריתת עצים הורסת מערכת אקולוגית , ותבנה מערכת אקולוגית חדשה . לכן כל הניתור הזה על כל ישראל קצת אינו אמיתי

יש דרכים בחוק הישראלי להגן על מינים . תורת המגוון הביולוגי כולה הסתרה וקודים - מה שטוב אין צורך להסתיר .

עיקרי תורת המגוון- תפוקות מערכי הטבע שם קוד : "שרשרת האספקה של המערכת האקולוגית"

כך גם התשלום הגבוה בשמורות הטבע הוא תפוקות - הציבור לא מעניין אותם.

והמחדל של אנשי המגוון - אין להם עיניין להגן על עצים או לבדוק מידע לעומק.

בספרי העצים פולשים-ההגדרה לעץ פולש, מי מהעצים באמת עומד בהגדרות ? מה רמת המחקר ? באיזה מינים מקומיים פוגעים העצים

( זו ההגדרה נדרשת הכתובה בספר ) - לא ידוע ולא נחקר. .

דיני הגנת העצים - קיים מנגנון ברור בחוק להחרגת עצים לגביהם אין ספק שהם פולשים ומזיקים.

אנשי המגוון הביולוגי יודעים זאת היטב .. ובוחרים כריתה בהסתרה בעזרת השיטה שלהם.

קודים והסתרה מזיקים לאדם לטבע למנהל תקין להכל ולכולם.

פרסומי הפחדות ואיומים מפני פלישות מקקים - מובילה לכריתת עצים רבים נוספים בהסתרה כמובן.


בקישור על הצעת החוק ציטוטים ודוגמאות למחיקת החוק ישראלי באמצעות "דיווח מגוון ביולוגי "

סעיף א

אנשי המגוון הביולוגי בישראל מבטלים את דיני הגנת העצים באופן שיטתי, ופועלים כחברת לובינג לכל דבר. בעלי ההון -לצידם.

הייעוץ שהעניקו לנתיבי ישראל לימד אותנו -תורת המגוון הביולוגי סותרת את החוק ומחייבת את ביטול דיני ונהלי הגנת העצים,-

הם כבר השתלטו על התכנון בישראל- וביטלו בתמ"א לשטחים פתוחים ותשתיות - את דיני ונהלי הגנת עצים, וגם את הגדרת ערכי הטבע בחוק ,והגדרת שמורות הטבע כחוק, צמצמו נטיעות ביערות, וכן קבעו את סגירת הטבע לציבור -תוך השתלטות שיטתית על מליוני דונמים בהם הציבור לא יוכל עוד לטייל, שטחי הטבע נסגרים. ואם אי פעם יותר להיכנס -- בשביל צר ומוגבל, בצפיפות רבה ובתשלום גבוה.

כל זאת בניגוד גמור להגדרות ולמהות החוק הסביבתי בישראל. ובניגוד גמור להתייחסות המחוקק לציבור בהקשר לטבע ולצרכי הציבור.


אין ספק שאינטרסים זרים לאינטרס הציבורי -מבטלים את החוק פוגעים בעצים, בסביבה ובציבור.

אין פלא שעיקר ההשתלטות וביטול החוק -- בארבע מערכות בחירות ומשילות נמוכה .


עד כה הוכנו התשתיות לדיווח מגוון ביולוגי, המסרים, הסקרים, וההפחדות והכרזות- ובעיקר הטמעת ונרמול שפת הקודים הנסתרים של המגוון הביולוגי . כעת כל שנשאר בכל שטח לדווח ולנתר לפי הוראות המגוון הביולוגי - ואופס... הנה כריתות עצים, הנה ריסוסים וסגירת שטחים נוספים.

עיקרי התורה :תפוקות מערכי טבע, תיוג והפרדה: זרים,/לא טיבעיים בניגוד גמור לחוק - לכן חובה לבטל ולהתעלם מחוקי מדינת ישראל.

הם לא זקוקים למדע ולא זקוקים להוכחות לטענותיהם מי פוגע ואיך פוגע ולמה לכרות לחינם. הכל נעשה "למען המגוון הביולוגי "

והם יחליטו מי הוא ומה הוא המגוון הביולוגי. - המגוון הביולוגי הוא לא הטבע ולא הסביבה שאנו מכירים ואוהבים- רק מה שהם יחליטו , מתרחשת פגיעה שיטתית במערכות אקולוגיות ותיקות ומתפקדות היטב- "למען המגוון הביולוגי " ללא הוכחה שהכריתות הם פיתרון וללא הוכחה שקיימת בעיה -כי השטחים נתונים לניהולם המוחלט ,

והציבור לא רק מורחק מהטבע -גם לא זכאי לתשובות ,ולא זכאי לדעת למה ואיך תיתכן פגיעה כזו בערכי טבע ועצים מוגנים בחוק .


מדור חקיקה בינלאומית מש' המשפטים הבהיר: חוק ישראלי גובר על אמנה בין לאומית ואסור לאמנה לבטל חוק

בואו נכיר את התהליך והדרכים. את התשתיות שהוקמו - את המסמכים שהוכנו מבעוד מועד, בנוב' 2018 והכשרתם כעת

ואיך "ממשלת השינוי" ללא כל ידע והבנה נותנת יד עד כדי חקיקה לא חוקית


העצים הותיקים והגדולים נכרתים לחינם, בתחבולות . Israeltreesdefence@gmail.com


קישור:

קישור:

קישור:

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page