top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ממשלת סוחרי העץ: לפיד-ליברמן- בנט- גנץ-זנדברג-מיכאלי- עבאס-סער

עידכון 2.2022

ממשלת סוחרי העץ

4 הצעות חוק לביטול הגנת העצים בחוק.

בנוסף :הגנת העצים היא לא חלק מתוכנית האקלים של השרה מי את תמר זנדברג

ממשלת השינוי מכשירה מניפולציות מ 2018 - הן היו ידועות לה היטב -מדוע הסתירה בקמפיין הבחירות את כוונתה לבטל את הגנת העצים? כי אף אחד לא היה בוחר בהם אילו אמרו את האמת ! זו הונאת הציבור

(אלון שוסטר בהיותו שר חקלאות -לא הכשיר את המניפולציות מ 11.2018 )

מעולם , באף ממשלה-לא פגעו כך באסרטיביות מתוכננת מראש -בפקודת היערות ובציבור (כמה נוח שהסביבתיים לכודים בדיל קואליציוני)

אנחנו נשלם בבריאותנו ובכספנו למען הכיסים והבטן המלאה והכיבודים של חברי הממשלה.


כללי על הצעות החוק :

הצעות החוק -כולן נועדו להכשיר מניפולציות לביטול החוק , רובן מ 2018 - תקופתו של אורי אריאל .

המניפולציות בטענת הפחתת רגולציה נעשו בהליך פגום ומטעה ומגמתי שכן כלל לא חושב עלות התועלת הכלכלית והרווחה שצומחות לציבור הכללי . "תוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי 11.2018 " נעשה באופן מגמתי- ובהיעדר הליך RIA - פגם היורד לשורשו של הליך חקיקת תיקון 27 והתקנת תקנות מכוחו.

מניפולציות הנשענות על הוועדה חסרת האמינות המייעצת לשר ( על הוועדה השתלטו אנשי המגוון הביולוגי )

מניפולציות הנובעות מהתעלמותו מהחוק של פקיד יערות ראשי הנ"ל שכח שתפקידו בחוק "להוציא לפועל כל הוראה בפקודת היערות. "

מניפולציות של אנשי אמנת המגוון הביולוגי הסותרות את החוק , מתעלמות מסמכות משרד החקלאות, מתעלמות מצרכי הציבור ומייצרות הון עתק לבעלי אינטרסים.

מטרת כל אחד מהצעות חוק - לבטל את הגנת העצים כחוק -ולהרחיק את הציבור מהגנת העצים. ממשלת השינוי יודעת היטב -

זה פוגעני, לא מקובל על הציבור, וסותר כל היגיון ונועד לאינטרסים כלכליים של מישהו ולא למען הציבור.

ולכן, ממשלת השינוי פרקה את ביטול החוק לכמה הצעות חוק , מובילה כל אחת בהסוואה ומצג שווא . בכולן -הטעיה שיטתית בדברי ההסבר להצעת החוק.


ומי יגן על הציבור מפני ממשלת הון שילטון אסרטיבית המבטלת את החוק ?

שר החקלאות( ניגוד עניינים מובהק ) עודד פורר לוקח חלק בביטול הגנת העצים בחוק.

פקיד היערות הראשי מתעלם מתפקידו על פי פקודת היערות , (מינוי של אורי אריאל שטען שאין צורך בחוק הגנת עצים)

הלשכה המשפטית של וועדת הפנים והסביבה -מתעלמת מהטעיה מופגנת בדברי ההסבר, לא מקפידה על ניסוח חקיקה בהצעות חוק הנדונות בוועדה. חברי הכנסת המובילים את ביטול החוק יושבים/מנהלים את הוועדה

וועדת חוקה של גלעד קריב - מתעלמת מהכול .

יו"ר הכנסת מיקי לוי - מוביל את הפגיעה בציבור ובחוק ומתעלם מכל מידע.

המוח של ממשלת השינוי רואה בעצים סחורה

חברי הכנסת - לביטול החוק -נבחרו ח"כ בעלי מוניטין סביבתי/תמים המשתפים פעולה עם הטעיית הציבור.

מישהו מרוויח מהסחורה הרבה כסף+ מישהו מרוויח "מביטול החסמים" (מחיקת החוק) הרבה כסף. ולא מעניין אותם הציבור והחוק.

המישהו הזה קשור בעבותות לעבודת הממשלה ומנחה אותה.


הצעת חוק 1

ח"כ להב הרצנו – הצעת חוק לתיקון פקודת היערות.

ח"כ להב הרצנו נחוש ולא מוותר על המשימה לבטל את הגנת העצים בוועדות התכנון , "שיפר את הצעות החוק " הגביר את ההטעיה .

( ח"כ יודע שהציבור עייף וצריך עזרה ומנצל זאת - משווק את הצעת החוק בעזרת הטעיה שיטתית במצגות ויחסי ציבור. )

מתעלם מ אלפי העררים שהוגשו על ידי הציבור- נגד העוולה שהוא מקדם.

להב הרצנו מכשיר מניפולציה מ 2018 שהוסתרה מהציבור וממקבלי ההחלטות והובילה לכריתה חסרת תקדים. ( ח"כ מחמיר את המניפולציה)

המניפולציה- בטענת "שינוי מדיניות" למען הרגולציה ביטל פקיד יערות ברקאי את החוק. "בתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי רישיונות כריתה"- בתוכנית מגמתית שלא שקלה את אובדן תועלות העצים לציבור הכללי.

אורי אריאל סחבק אדם טבע ודין סחבק יש עתיד סחבק הצעת חוק לתיקון פקודת היערות2

העצים לא מוגנים עוד בחוק התכנון והבניה. הרגולטור אינו מכיר את החוק 6.7.21.

עדכון10.21

סעיף קטן אחרון מבטל את הגנת העצים בתכנון בניה ותשתיות.(ביטול סעיף 83 ג (ג) - בלי לומר זאת בדברי ההסבר.

הודעה דחופה-וועדת שרים לחקיקה 11.7.21 הצעת חוק מבטלת סעיף 83ג(ג) הגנת עצים בוגרים בתשתיות ובניה

פניה דחופה נשלחה לח"כ יוראי להב הרצאנו, בנוגע להצעת חוק לתיקון פקודת היערות

פרסום ב צבא הגנה לעצים העיר אנשים רבים והם הצליחו לעצור אותו : הצעת החוק לא עלתה במועד המתוכנן ..

( תיוג להב הרצנו "כ להב הרצנו)

הצעת חוק 2

השר עודד פורר "צו יערות ביטול חובת רישיון כריתה "

(ביטול רישיון כריתה : לכל סוגי עצי הדקל בשטחי מגורים " העצים חסרי ערך" לכל סוגי עצי הפיקוס בשטחים הפתוחים , לכל עצי המטע, לעצי צל נוספים - בכל מקום. )

עדכון : 1.2022 - עוד מחטף של ממשלת סוחרי העץ

לאחר התעלמות של השר מהציבור במשך 5 חודשים , השר פורר "שתל" את צו היערות במסמך להפחתת הרגולציה ומתעלם מההליך חוק ומהציבור.

צו היערות בהמלצת הוועדה חסרת האמינות המייעצת לשר החקלאות (12.2018 ) :

עצי התמר והוועדה חסרת האמינות המייעצת לשר החקלאות 2.2022

( התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי 11.2018 ,- נעשה בהליך פגום ומטעה ומגמתי שכן כלל לא חושב עלות התועלת הכלכלית והרווחה שצומחות לציבור הכללי . ובהיעדר הליך RIA.

12.2021

אלפי א.נשים כתבו נגד ביטול חובת רישיון כריתה לעצי הדקל, הפיקוסים, עצי צל ומטע

התנגדות לצו יערות-פטור מרישיון כריתה לעצי דקל, עצי פיקוס, עצי מטע ועוד

הערות ישראל גלון לטיוטת צו היערות (פטור מרישיון) התשפ"א -2021

התנגדות הציבור לפטור מרישיון כריתה לעצי מטע. (צו יערות השר פורר 2.9.2021)

הגשנו אלפי התנגדויות - שר החקלאות מתעלם למרבה הבושה . אפס מענה.

אף חבר כנסת לא מתערב - בושה לכל חברי הכנסת "הסביבתיים"

------------------------

הצעת חוק 3

ח"כ אלון טל - הצעת חוק מצב הטבע ודיווח מגוון ביולוגי

ח"כ להב הרצנו - הצעת חוק מצב הטבע ודיווח מגוון ביולוגי

את הבעיה בהצעת החוק אפשר להכיר בעיוות הבא : ממשלות ישראל הגנו על העצים המשמעותיים - בצו אילנות מוגנים. מ 1997. עד 2017 על אותם עצים משמעותיים הוציאו אנשי אמנת המגוון הביולוגי- דין כריתה גורף. הם טוענים שאלו עצים זרים ופולשים ומזיקים( ללא כל מחקר או ביסוס ) ומובילים את כריתתם בעורמה מ 2012 . ( אורי אריאל כצפוי לא חידש את הצו ב 2017 ) וביתר שאת מ 11.2018.

בהצעת החוק :

הטעיה בדברי ההסבר מסתירה את השינוי החוקתי המהותי : היום אמנה בן לאומית נחותה מהחוק , הצעת החוק רוצה להשוות בינהם , תוך התעלמות מוחלטת מהסתירה לחוק הישראלי ובפרט לפקודת היערות ונהלי החוק וגם לחוק שמורות הטבע והגנים .

(דיון בוועדת הכנסת הבהיר את האסרטיביות הדורסנית של ח"כ . אותה מקדם כל מי שמתפרנס היטב מאמנת המגוון הביולוגי. )

הצעת החוק נועדה להכשיר את השיטות והמנגנון לכריתת עצים של אנשי המגוון הביולוגי - המתעלמים מסמכות משרד החקלאות ומתעלמים מפקדת היערות. (מצג שווא סביבתי - נועד להסתיר את המסחר בעץ)

אנשי אמנת המגוון הביולוגי - השתלטו על תוכנית המתאר הענקית תמ"א 1 - מחקו בה את הגדרות החוק ונהלי החוק , והחליפו אותם בהגדרות אמנת המגוון הביולוגי - שסותרים את החוק. (#תמא 1)

(כיוון שממשלת השינוי כאמור מכשירה את המניפולציות מ 11.2018 - ושותפה להם, ולכן יודעת היטב שאמנה בן לאומית הנחותה מהחוק - מחקה את החוק ונהלי החוק. בתמ"א 1 ינואר 2020, - בעת שהם המשיכו לסרב להקים ממשלה ונתנו להטמעת המניפולציות להתקדם) .

הצעת חוק אנטי לאומית וקיצונית - נגד נופי מדינת ישראל והנטיעות בה -

נגד דמותה מראשית הציונות עד ימנו. - בושה וכלימה.

הצעת החוק מצב הטבע=מגוון ביולוגי -לא נועדה להגן על הטבע הישראלי, ההפך מכך

כיצד דיווח מגוון ביולוגי עובר על החוק וגורם לכריתת עצים

שינוי האקלים מחייב חיזוק העושר הביולוגי -ולא כריתות עצים לזכר המגוון ביולוגי

בהצעת חוק ח"כ אלון טל, טמון ביטול הגנת העצים כחוק וסגירת הטבע לציבור

הצעת חוק ח"כ אלון טל, דיווח שנתי מצב הטבע ומגוון ביולוגי בישראל- לבטל דחוף

עוד על השיטה והמנגנון : #נתיבי ישראל #רשות הטבע והגנים #אמנת המגוון הביולוגי #אקליפטוסים #תמא 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------


משנת 2019 איבדנו מיליון עצים לפחות - לא כולל שרפות- הצתות יזומות בזוכות לשיתוף פעולה בממשלת סוחרי העץ .

כיוון שהשיטות של הצעות החוק כבר מופעלות, למרות שהן סותרות את החוק.

אנחנו מאבדים , באופן מצמרר, את העצים הגדולים ביותר

נופי הארץ נעלמים לבלי שוב. יש מי ששואף להשיב את הארץ לצחיחותה.

והוא יושב בממשלה ו/או רק מפעיל אותה.

ניגוד עניינים מובהק

עודד פורר -ניגוד עניינים מובהק במשרד החקלאות.

כנ"ל מעורבותו של ליברמן בתכנון .

לא ניתן להתעלם מכך : אביגדור ליברמן - עשה את הונו מחברות למסחר בעץ ( המתבצע בחוזים עתידיים )

(על עסקיו של ליברמן בספר -אביה אלף - ליברמן, וספר אריה אבנרי - 25 שנות שחיתות שילטונית )

11.2018 זה התאריך שכתוב על המניפולציות מתקופתו של אורי אריאל וזה גם מועד פרוק הממשלה על ידי ליברמן.
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page