top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ממשלת סוחרי העץ: לפיד-ליברמן- בנט- גנץ-זנדברג-מיכאלי- עבאס-סער

עידכון 2.2022

ממשלת סוחרי העץ

4 הצעות חוק לביטול הגנת העצים בחוק.

בנוסף :הגנת העצים היא לא חלק מתוכנית האקלים של השרה מי את תמר זנדברג

ממשלת השינוי מכשירה מניפולציות מ 2018 - הן היו ידועות לה היטב -מדוע הסתירה בקמפיין הבחירות את כוונתה לבטל את הגנת העצים? כי אף אחד לא היה בוחר בהם אילו אמרו את האמת ! זו הונאת הציבור

(אלון שוסטר בהיותו שר חקלאות -לא הכשיר את המניפולציות מ 11.2018 )

מעולם , באף ממשלה-לא פגעו כך באסרטיביות מתוכננת מראש -בפקודת היערות ובציבור (כמה נוח שהסביבתיים לכודים בדיל קואליציוני)

אנחנו נשלם בבריאותנו ובכספנו למען הכיסים והבטן המלאה והכיבודים של חברי הממשלה.


כללי על הצעות החוק :

הצעות החוק -כולן נועדו להכשיר מניפולציות לביטול החוק , רובן מ 2018 - תקופתו של אורי אריאל .

המניפולציות בטענת הפחתת רגולציה נעשו בהליך פגום ומטעה ומגמתי שכן כלל לא חושב עלות התועלת הכלכלית והרווחה שצומחות לציבור הכללי . "תוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי 11.2018 " נעשה באופן מגמתי- ובהיעדר הליך RIA - פגם היורד לשורשו של הליך חקיקת תיקון 27 והתקנת תקנות מכוחו.

מניפולציות הנשענות על הוועדה חסרת האמינות המייעצת לשר ( על הוועדה השתלטו אנשי המגוון הביולוגי )

מניפולציות הנובעות מהתעלמותו מהחוק של פקיד יערות ראשי הנ"ל שכח שתפקידו בחוק "להוציא לפועל כל הוראה בפקודת היערות. "

מניפולציות של אנשי אמנת המגוון הביולוגי הסותרות את החוק , מתעלמות מסמכות משרד החקלאות, מתעלמות מצרכי הציבור ומייצרות הון עתק לבעלי אינטרסים.

מטרת כל אחד מהצעות חוק - לבטל את הגנת העצים כחוק -ולהרחיק את הציבור מהגנת העצים. ממשלת השינוי יודעת היטב -

זה פוגעני, לא מקובל על הציבור, וסותר כל היגיון ונועד לאינטרסים כלכליים של מישהו ולא למען הציבור.

ולכן, ממשלת השינוי פרקה את ביטול החוק לכמה הצעות חוק , מובילה כל אחת בהסוואה ומצג שווא . בכולן -הטעיה שיטתית בדברי ההסבר להצעת החוק.


ומי יגן על הציבור מפני ממשלת הון שילטון אסרטיבית המבטלת את החוק ?

שר החקלאות( ניגוד עניינים מובהק ) עודד פורר לוקח חלק בביטול הגנת העצים בחוק.

פקיד היערות הראשי מתעלם מתפקידו על פי פקודת היערות , (מינוי של אורי אריאל שטען שאין צורך בחוק הגנת עצים)

הלשכה המשפטית של וועדת הפנים והסביבה -מתעלמת מהטעיה מופגנת בדברי ההסבר, לא מקפידה על ניסוח חקיקה בהצעות חוק הנדונות בוועדה. חברי הכנסת המובילים את ביטול החוק יושבים/מנהלים את הוועדה

וועדת חוקה של גלעד קריב - מתעלמת מהכול .

יו"ר הכנסת מיקי לוי - מוביל את הפגיעה בציבור ובחוק ומתעלם מכל מידע.

המוח של ממשלת השינוי רואה בעצים סחורה

חברי הכנסת - לביטול החוק -נבחרו ח"כ בעלי מוניטין סביבתי/תמים המשתפים פעולה עם הטעיית הציבור.

מישהו מרוויח מהסחורה הרבה כסף+ מישהו מרוויח "מביטול החסמים" (מחיקת החוק) הרבה כסף. ולא מעניין אותם הציבור והחוק.

המישהו הזה קשור בעבותות לעבודת הממשלה ומנחה אותה.


הצעת חוק 1

ח"כ להב הרצנו – הצעת חוק לתיקון פקודת היערות.

ח"כ להב הרצנו נחוש ולא מוותר על המשימה לבטל את הגנת העצים בוועדות התכנון , "שיפר את הצעות החוק " הגביר את ההטעיה .

( ח"כ יודע שהציבור עייף וצריך עזרה ומנצל זאת - משווק את הצעת החוק בעזרת הטעיה שיטתית במצגות ויחסי ציבור. )

מתעלם מ אלפי העררים שהוגשו על ידי הציבור- נגד העוולה שהוא מקדם.

להב הרצנו מכשיר מניפולציה מ 2018 שהוסתרה מהציבור וממקבלי ההחלטות והובילה לכריתה חסרת תקדים. ( ח"כ מחמיר את המניפולציה)

המניפולציה- בטענת "שינוי מדיניות" למען הרגולציה ביטל פקיד יערות ברקאי את החוק. "בתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי רישיונות כריתה"- בתוכנית מגמתית שלא שקלה את אובדן תועלות העצים לציבור הכללי.

עדכון10.21

סעיף קטן אחרון מבטל את הגנת העצים בתכנון בניה ותשתיות.(ביטול סעיף 83 ג (ג) - בלי לומר זאת בדברי ההסבר.

פרסום ב צבא הגנה לעצים העיר אנשים רבים והם הצליחו לעצור אותו : הצעת החוק לא עלתה במועד המתוכנן ..

( תיוג להב הרצנו "כ להב הרצנו)

הצעת חוק 2

השר עודד פורר "צו יערות ביטול חובת רישיון כריתה "

(ביטול רישיון כריתה : לכל סוגי עצי הדקל בשטחי מגורים " העצים חסרי ערך" לכל סוגי עצי הפיקוס בשטחים הפתוחים , לכל עצי המטע, לעצי צל נוספים - בכל מקום. )

עדכון : 1.2022 - עוד מחטף של ממשלת סוחרי העץ

לאחר התעלמות של השר מהציבור במשך 5 חודשים , השר פורר "שתל" את צו היערות במסמך להפחתת הרגולציה ומתעלם מההליך חוק ומהציבור.

צו היערות בהמלצת הוועדה חסרת האמינות המייעצת לשר החקלאות (12.2018 ) :

( התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי 11.2018 ,- נעשה בהליך פגום ומטעה ומגמתי שכן כלל לא חושב עלות התועלת הכלכלית והרווחה שצומחות לציבור הכללי . ובהיעדר הליך RIA.

12.2021

הגשנו אלפי התנגדויות - שר החקלאות מתעלם למרבה הבושה . אפס מענה.

אף חבר כנסת לא מתערב - בושה לכל חברי הכנסת "הסביבתיים"

------------------------

הצעת חוק 3

ח"כ אלון טל - הצעת חוק מצב הטבע ודיווח מגוון ביולוגי

ח"כ להב הרצנו - הצעת חוק מצב הטבע ודיווח מגוון ביולוגי

את הבעיה בהצעת החוק אפשר להכיר בעיוות הבא : ממשלות ישראל הגנו על העצים המשמעותיים - בצו אילנות מוגנים. מ 1997. עד 2017 על אותם עצים משמעותיים הוציאו אנשי אמנת המגוון הביולוגי- דין כריתה גורף. הם טוענים שאלו עצים זרים ופולשים ומזיקים( ללא כל מחקר או ביסוס ) ומובילים את כריתתם בעורמה מ 2012 . ( אורי אריאל כצפוי לא חידש את הצו ב 2017 ) וביתר שאת מ 11.2018.

בהצעת החוק :

הטעיה בדברי ההסבר מסתירה את השינוי החוקתי המהותי : היום אמנה בן לאומית נחותה מהחוק , הצעת החוק רוצה להשוות בינהם , תוך התעלמות מוחלטת מהסתירה לחוק הישראלי ובפרט לפקודת היערות ונהלי החוק וגם לחוק שמורות הטבע והגנים .

(דיון בוועדת הכנסת הבהיר את האסרטיביות הדורסנית של ח"כ . אותה מקדם כל מי שמתפרנס היטב מאמנת המגוון הביולוגי. )

הצעת החוק נועדה להכשיר את השיטות והמנגנון לכריתת עצים של אנשי המגוון הביולוגי - המתעלמים מסמכות משרד החקלאות ומתעלמים מפקדת היערות. (מצג שווא סביבתי - נועד להסתיר את המסחר בעץ)

אנשי אמנת המגוון הביולוגי - השתלטו על תוכנית המתאר הענקית תמ"א 1 - מחקו בה את הגדרות החוק ונהלי החוק , והחליפו אותם בהגדרות אמנת המגוון הביולוגי - שסותרים את החוק. (#תמא 1)

(כיוון שממשלת השינוי כאמור מכשירה את המניפולציות מ 11.2018 - ושותפה להם, ולכן יודעת היטב שאמנה בן לאומית הנחותה מהחוק - מחקה את החוק ונהלי החוק. בתמ"א 1 ינואר 2020, - בעת שהם המשיכו לסרב להקים ממשלה ונתנו להטמעת המניפולציות להתקדם) .

הצעת חוק אנטי לאומית וקיצונית - נגד נופי מדינת ישראל והנטיעות בה -

נגד דמותה מראשית הציונות עד ימנו. - בושה וכלימה.

עוד על השיטה והמנגנון : #נתיבי ישראל #רשות הטבע והגנים #אמנת המגוון הביולוגי #אקליפטוסים #תמא 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------


כיוון שהשיטות של הצעות החוק כבר מופעלות, למרות שהן סותרות את החוק.

אנחנו מאבדים , באופן מצמרר, את העצים הגדולים ביותר

נופי הארץ נעלמים לבלי שוב. יש מי ששואף להשיב את הארץ לצחיחותה.

והוא יושב בממשלה ו/או רק מפעיל אותה.

ניגוד עניינים מובהק

עודד פורר -ניגוד עניינים מובהק במשרד החקלאות.

כנ"ל מעורבותו של ליברמן בתכנון .

לא ניתן להתעלם מכך : אביגדור ליברמן - עשה את הונו מחברות למסחר בעץ ( המתבצע בחוזים עתידיים )

(על עסקיו של ליברמן בספר -אביה אלף - ליברמן, וספר אריה אבנרי - 25 שנות שחיתות שילטונית )

11.2018 זה התאריך שכתוב על המניפולציות מתקופתו של אורי אריאל וזה גם מועד פרוק הממשלה על ידי ליברמן.
1 Comment


Michal Barzel Cohen
Michal Barzel Cohen
Oct 31, 2021

כואב, נורא. מאכזב, קשות. חייבות'ים להצליח להגן על עצי ישראל , בחקיקה אחראית הרבה יותר!

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page