top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

שר החקלאות פורר- ניגוד עניינים - כריתת עצים, מסחר בעץ.

1.4.2022

תעשיית ביטול הגנת העצים כחוק חוגגת - בעת כהונתו של השר פורר :


התנגדות נוכחית -מספר 6 -בעת כהונתו :

השר פורר 3

תקנת היערות (רישיונות ) השר פורר

מועד אחרון 5.4.33

התנגדות ישראל גלון לתקנות היערות(רישיונות) 2022 (השר פורר )

התנגדות לתקנות היערות (רישיונות) התשפ"ב 2022 (השר פורר) גיא שחר

מצטרפים להתנגדות-תקנות יערות (רישיונות) 2022 השר פורר

המקור לתקנת יערות : "תוכנית משרדית להפחתת הנטל הרגולטורי 11.2018"

תוכנית בעייתית-לא עומדת בדרישות המדריך הממשלתי ולא בהוראת החלטת ממשלה 2118.

התוכנית איננה דוח RIA , אך הוצגה ככזאת בפרסום התקנות לציבור באתר תזכירי החוק

ביטול פקודת היערות בטענת הפחתת רגולציהRIA (2.2017 )

הטעיות/טעויות בפרסום לציבור באתר תזכירי החוק. - השר מתעלם.השר פורר 1

צו אילנות ביטול חובת רישיון כריתה - השר פורר

המקור לצו אילנות RIA 2.2017 - דוח בעייתי שלא עומד בדרישת החלטת הממשלה 2118 :

ביטול פקודת היערות בטענת הפחתת רגולציהRIA (2.2017 )

"עצי הדקל חסרי ערך " קבע השר פורר - עצי הדקל לא דוח זה.

אלפי התנגדויות הוגשו - השר פורר מתעלם ולא מגיב.

אלפי א.נשים כתבו נגד ביטול חובת רישיון כריתה לעצי הדקל, הפיקוסים, עצי צל ומטע

התנגדות תנועת אומ"ץ ל"צו יערות", ביטול חובת רישיון כריתה תשפ"א 2021

התנגדות הציבור לפטור מרישיון כריתה לעצי מטע. (צו יערות השר פורר 2.9.2021)

הערות ישראל גלון לטיוטת צו היערות (פטור מרישיון) התשפ"א -2021

התנגדות לצו יערות-פטור מרישיון כריתה לעצי דקל, עצי פיקוס, עצי מטע ועוד

עצי התמר חסרי ערך - והוועדה חסרת האמינות המייעצת לשר החקלאות

ועוד ועוד התנגדויות נשלחו ע"י הציבור לשר

-השר לא מתייחס, מתעלם ולא מגיב

נשלח מסמך מפורט - חוסר אמינותה של הועדה המייעצת - השר מתעלם.

מחטף צו אילנות- "ניקיון אביב ( בנט, ליברמן, קרא)


השר פורר 2

החלטת ממשלה 1091

משרד החקלאות של פורר מביל את תוכנית כריתת הענק -התוכנית וביצועה בהתעלמות מעקרונות מקצועיים של כיבוי אש

החלטת ממשלה 1091 -מסוכנת ומגמתית- זה יותר מניגוד עניינים

התעלמות מעקרונות מקצועיים: עקרונות מקצועיים מנחים של כיבוי אש להגנה מאש על ישובים סמוכי יער וחורש

מעלות תרשיחא כריתת עצים אזורי חיץ

כריתת אזורי החיץ - שחיתות מוסרית פגיעה סביבתית של ממשלת כורתי העצים


השר פורר ביטול תיקון 89 לחוק תכנון ובניהphoto-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page