top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

שר החקלאות פורר- ניגוד עניינים - כריתת עצים, מסחר בעץ.

1.4.2022

תעשיית ביטול הגנת העצים כחוק חוגגת - בעת כהונתו של השר פורר :


התנגדות נוכחית -מספר 6 -בעת כהונתו :

השר פורר 3

תקנת היערות (רישיונות ) השר פורר

מועד אחרון 5.4.33

המקור לתקנת יערות : "תוכנית משרדית להפחתת הנטל הרגולטורי 11.2018"

תוכנית בעייתית-לא עומדת בדרישות המדריך הממשלתי ולא בהוראת החלטת ממשלה 2118.

התוכנית איננה דוח RIA , אך הוצגה ככזאת בפרסום התקנות לציבור באתר תזכירי החוק

הטעיות/טעויות בפרסום לציבור באתר תזכירי החוק. - השר מתעלם.השר פורר 1

צו אילנות ביטול חובת רישיון כריתה - השר פורר

המקור לצו אילנות RIA 2.2017 - דוח בעייתי שלא עומד בדרישת החלטת הממשלה 2118 :

"עצי הדקל חסרי ערך " קבע השר פורר - עצי הדקל לא דוח זה.

אלפי התנגדויות הוגשו - השר פורר מתעלם ולא מגיב.

ועוד ועוד התנגדויות נשלחו ע"י הציבור לשר

-השר לא מתייחס, מתעלם ולא מגיב

נשלח מסמך מפורט - חוסר אמינותה של הועדה המייעצת - השר מתעלם.

מחטף צו אילנות- "ניקיון אביב ( בנט, ליברמן, קרא)


השר פורר 2

החלטת ממשלה 1091

משרד החקלאות של פורר מביל את תוכנית כריתת הענק -התוכנית וביצועה בהתעלמות מעקרונות מקצועיים של כיבוי אש


השר פורר ביטול תיקון 89 לחוק תכנון ובניהComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page